De waarheid bevrijdt je

 

Negatief denkende wezens hebben geen mededogen en liefde. Zij aanbidden Satan in plaats van God. Deze wezens hebben geen respect voor de planeet Aarde, en nog minder voor het leven erop. Het zijn kwaadaardige ET rassen waaronder, onder andere, de Anunnaki, Draco en Grays die onze planeet al 500.000 jaar terroriseren. Dat is de reden waarom goedwillende ET wezens onlangs op deze planeet zijn geland en in groten getale door ons luchtruim vliegen.

 

In een negatieve wereld is het gemakkelijker mensen te misleiden dan hen ervan te overtuigen dat ze misleid zijn. – Mark Twain

 

Het is belangrijk om een versie van de waarheid te bieden die de nieuwe werkelijkheid weerspiegelt en die aannemelijk is voor het logisch en rationeel verstand. In de huidige versie van de waarheid is veel vervormd door het achterhouden van cruciale kennis. Dit creëert slechts een beperkte werkelijkheid met weinig diepte.

 

Buitenaardse wezens bestaan in hun werelden net zoals wij in onze wereld op Aarde. Maar zij zijn vele malen hoger en extreem goed ontwikkeld, ongelooflijk superieur en geavanceerder dan wij. Je hoeft niet bang voor ze te zijn, ze hebben nog nooit iemand kwaad gedaan.

 

Wat voor verhaal de mainstream media en onze regering ons ook proberen wijs te maken; Buitenaardsen bestaan en het zijn vreedzame wezens. Hun beschaving is gebaseerd op liefde, medegevoel, empathie, integriteit, wijsheid en spiritualiteit.

 

Zij onderdrukken, vallen aan of bedreigen nooit een land of ras. Er zijn echter Buitenaardse rassen die niet goedwillend of neutraal zijn. Deze zijn al honderdduizenden jaren actief op onze planeet. Zij hebben bezit genomen van onze planeet om goud te delven en hebben het menselijk ras tot slaaf gemaakt om het delven en het werk voor hen te doen.

 

Het zijn negatieve wezens, verstoken van mededogen en emotie. Het zijn Luciferianen die Satan aanbidden in plaats van God. Deze wezens hebben geen respect voor onze planeet, en nog minder voor het leven op Aarde. Het zijn kwaadaardige ET rassen waaronder de Draco’s en Grays die ons mensen onderdrukken en terroriseren. Daarom zijn goedbedoelende ET wezens ons te hulp gekomen en vliegen in grote aantallen door ons luchtruim.

 

Ze zijn hier al vele jaren en hun aantal groeit dagelijks. Zij zijn gekomen om het menselijk bewustzijn te ontplooien, om de mensheid te begeleiden en te doen ontwaken. Zij kunnen naar keuze hun ruimteschepen zichtbaar of onzichtbaar maken.

 

De mensheid op Aarde gaat door een ongekende verschuiving in frequentie en resonantie. Buitenaardsen zijn hier om ons wereldwijd te helpen met de overgang naar hogere ascensie. Het is een Spirituele evolutie die leidt tot de bevrijding van de mensheid. Dit is een proces als geen andere gebeurtenis in de geschiedenis die tot nu toe in het universum heeft plaatsgevonden.

 

Het is noodzakelijk te weten dat deze bezoekers van buiten onze wereld, onze broeders en zusters uit de sterren zijn, onze familie van het licht. Familie komt altijd tevoorschijn wanneer je ze het meest nodig hebt. Het kan niet genoeg worden benadrukt dat dit zeer liefdevolle en vredelievende wezens zijn, zeer spiritueel afkomstig uit zeer geavanceerde naties. Het zijn groepen van verschillende sterrenlichamen die samenwerken om de aardse mensheid te helpen. Zij zijn als groep verenigd in de Galactische Federatie.

 

De Galactische Federatie is de groep van avant-gardistische spirituele wezens die waakt over de evolutie van het bewustzijn en het gevoelsleven voor ascensie naar Gaia. Ter nadere verklaring; Gaia is de voorouderlijke moeder van al het leven in het Universum.

 

Hoewel er talloze verschillende ruimterassen bestaan. Zijn nu, vijf hoofdgroepen van hogere wezens op onze planeet aanwezig om de mensheid bij te staan. Zij komen van verschillende Galaxies, het zijn menselijke rassen met verschillende humane kenmerken.

 

De Galactische Federatie bestaat voornamelijk uit de volgende vijf Sterren Naties; Pleiadeanen, Andromedines, Serians, Arcturians en Lyrans. Dit zijn allemaal hoogontwikkelde spirituele wezens uit verschillende werelden die samenwerken als de familie van het licht.

 

Al deze groepen hebben hechte verbindingen met planeet Aarde, en hebben daarom onze oproep voor bevrijding uit de tirannie en onderdrukking gehoord. Daarom hebben zij besloten naar voren te treden en te waken over de evolutie van planeet Aarde en haar volkeren.

 

Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen op de wereld die zich vastklampen aan het beperkte geloof dat wij mensen de enigen zijn die in het universum bestaan! Er zijn ongeveer honderd keer honderd miljard sterren in het heelal. Denk daar eens over na.

 

Sinds 1945 zijn er tientallen meldingen van UFO activiteit verschenen die meldden dat ze over nucleaire faciliteiten vlogen. Deze ongeïdentificeerde vliegende objecten, Ufo’s, hebben de operaties van kernraketten gemanipuleerd en geneutraliseerd.

 

In december 2009 werd in de vroege ochtenduren door verschillende getuigen een piramidevormige UFO gezien boven het Kremlin in Moskou. Precies dezelfde UFO werd in december 2018 tijdens de vroege ochtenduren waargenomen in Washington DC boven het Pentagon. Vier verschillende waarnemers registreerden het fenomeen vanuit vier verschillende hoeken. Hoe konden zulke enorme on- identificeerbare piramidevormige objecten urenlang zweven boven de meest beveiligde politieke en militaire installaties, zonder enige militaire inmenging en media-aandacht?

 

In 1952 werd een hele luchtmacht erop uitgestuurd om Ufo’s te bestrijden die boven Washington DC waren verschenen. Gedurende 14 dagen werd de luchtmacht bespeeld door deze Ufo’s die boven, onder en rond de vliegtuigen van de luchtmacht manoeuvreerden. Geen enkel vliegtuig werd aangevallen of vernietigd door deze Ufo’s.

 

Na 14 dagen werd de luchtmacht teruggeroepen, om nooit weer werd een nieuwe poging ondernemen om zelfs maar één UFO te bestrijden. De exterrestrials hebben technologieën die ons op kleuters doet gelijken.

 

Het belangrijkste is dat het vreedzame wezens zijn. Zij zijn hier niet om iemand kwaad te doen, maar lachen om onze pogingen hen kwaad te doen en zien het als een uitnodiging voor een beetje geweldloos amusement in de lucht.

 

Waarom zouden zij onze nucleaire installaties in de gaten houden en raketten met dood en verderf neutraliseren, als zij geen vreedzame wezens zouden zijn, die waken over de evolutie van de mensheid? Zij beschermen ons tegen zelfvernietiging of vernietiging door onze overheden. Om deze reden is de Galactische Federatie nu bij ons.

 

Waarom vlogen ze met hun ruimteschepen boven het Kremlin en Pentagon zonder verdere tegenacties? Het was een duidelijke waarschuwing aan de Deep State cabal leiders op Aarde. Met de boodschap;

 

“Wij zijn hier. We kunnen onze ruimteschepen demonstreren en onze aanwezigheid zichtbaar maken op elk moment dat we daarvoor kiezen. Ga niet over de lijn. We zullen de mensheid beschermen.”

 

Het is nu 2021. De Galactische Federatie is ook aanwezig op Twitter en wordt binnenkort mainstream. Ze willen alleen nog ontdekken hoe degenen die de media bezitten dit nieuws zullen verdraaien om de bevolking angst in te boezemen om zo een ander slinks plan van ze te verwezenlijken.

 

Maar, ondertussen zendt de Galactische Federatie een boodschap aan de mensheid:

 

“Wanneer u ons nodig heeft, kunt U een beroep op ons doen door gebruik te maken van uw intentie en vrije wil. Wij zijn hier bij jullie. Wij houden van jullie. Wij zijn jullie familie van het licht.”

 

Jullie dachten toch niet dat de wereld voor altijd met slavernij en onderdrukking verder zou gaan? Een nieuwe 5D-aarde is in aantocht. Welkom in het tijdperk van het licht.

 

De cabal is machtig als ze ons in duisternis kunnen hullen. Want, de echte onthulling van buitenaards leven zou onvermijdelijk hebben geleid tot de onthulling van de ware oorsprong van het menselijk ras. Als je van plan bent iemand te controleren, houdt ze dan dom en maak ze angstig.

 

Het is omdat de mensheid op Aarde nog nooit tot zulke extremen is misbruikt als nu het geval is. Het is noodzakelijk te begrijpen wie deze wezens zijn die de mysterieuze vliegtuigen besturen. Helaas, hebben wij heel lang in opperste arrogantie geleefd, denkend dat wij de enige levende wezens in het universum zijn, alleen omdat degenen die over planeet Aarde heersen besloten hadden dat zij machtiger moesten zijn dan wij.

 

De media kreeg opdracht elke keer weer een op angst gebaseerd verhaal te creëren en de waarheid te verdraaien om dit onderwerp in hun voordeel te gebruiken. Ufo’s zijn er altijd geweest, maar nog nooit is er meer activiteit geweest dan nu het geval is.

 

Deze onthullingen over Ufo’s halen de mainstream media nog niet, en velen vragen zich af, in welke richting zich dit verder zal ontvouwen, welke verhalen mogelijk nog meer verzonnen kunnen worden? Uitsluitend, om  regeringsleiders en mainstream in het zadel te houden!

 

Wordt wakker mensen de macht van de cabal is gebroken. Wij wakkeren hebben meer macht en betere intenties voor de mensheid en planeet Aarde dan de negatieve wezens die 500.000 jarenlang ons hebben onderdrukt, geterroriseerd, armoedig gehouden en als slaaf misbruikten! Dat is vanaf nu afgelopen. De wakkeren staan op en verenigen zich om gezamenlijk de Nieuwe 5D-Wereld te betreden en uit te bouwen, met grote dankbaarheid en genegenheid voor onze Exterrestriale zusters en broeders.

 

Het Licht heeft gewonnen waar iedereen zijn eigen realiteit creëert. Het lot van de mensheid is nu beslist. En wel door de scheiding van het kaf van het koren, alleen positief ingestelde wezens gaan door naar de 5 Dimensionale Nieuwe Aarde. De verwachting is dat alles voltooid, opgeruimd en geregeld zal zijn tussen 2025 en 2030.

 

Geen enkele inmenging van buitenaf kan de voortgang nog beïnvloeden. Duidelijk, nu is het meest beslissende moment voor de mensheid op Aarde aangebroken. Het Licht heeft gewonnen, dat is wat zich in de komende dagen gaat aandienen.

Je bent uitgenodigd FWC-lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…

 

UFO Disclosure Is Coming To The Forefront Of Human Consciousness…

https://youtu.be/2d0UfobgP28