Onze omschakeling is nu begonnen

Boodschap van Vital Frosi

Ontvangen en bewerkt door Peter B. Meyer – 3 november 2021

 

 

Voor deze laatste etappe van Verandering, bevinden we ons nu in een onveranderlijke tijdlijn; De oude Armageddon voorspellingen zullen niet gebeuren! We gaan ongelooflijke tijden beleven.

Er is echter nog een groot obstakel dat zonder twijfel het lot van de mensheid zelf betreft;

Het meest beslissende moment voor de mensheid op planeet Aarde is nu aangebroken. Er zullen twee welomschreven Tijdlijnen zijn: één zal een deel van de mensheid naar de Nieuwe Aarde leiden; de andere zal het andere deel in ballingschap voeren.

Slechts een derde van de mensheid is in staat de voor deze overgang noodzakelijke ascensie te maken en te voltooien; het andere deel doet dat niet. Uiteindelijk zullen we een Nieuwe Cyclus en een Nieuwe Aarde hebben. Geen enkele autoriteit is superieur aan onze vrije wil en keuzes. Iedereen zal zijn eigen rechter zijn. Niemand zal zich bemoeien met andermans individuele voorkeuren.

Het Licht heeft gewonnen waarin iedereen zijn eigen realiteit creëert. Het lot van de mensheid wordt nu beslist. Door de scheiding van het kaf van het koren, gaan alleen 5 Dimensionale wezens door naar deze Nieuwe Aarde. De verwachting is dat alles voltooid, opgeruimd en geregeld zal zijn tussen 2025 en 2030.

 

 

Beminden!

De langverwachte tijden zijn eindelijk aangebroken! Hoewel het nog niet zo zichtbaar is als iedereen zou willen, is alles verzegelt in de Aard Tijdlijn. Vele millennia zijn voorbij gegaan! Veel tijdperken zijn voorbijgetrokken! Honderden opeenvolgende incarnaties! En jullie zijn nu hier om deel te nemen aan dit grote spektakel; de omschakeling van Planeet Aarde! Naast deze grote gebeurtenis, die de belangrijkste is binnen de Melkweg, staat of valt het nog steeds met de ascension van een deel van de mensheid. Glorieuze tijden komen eraan en niets kan tegenhouden dat wat komen gaat!

 

De Aarde is het planetaire thuis van miljarden Geesten, die gewend zijn geraakt aan het leven in een wereld van dualiteit, en nog wel op het verst afgelegen punt van de Levensbron. Dat negatieve experiment eindigt nu. Tenminste 1/3 van de huidig geïncarneerde mensheid is instaat hun ascension te maken. Dit betekent voor hen dat alle lessen geleerd zijn. De Plannen van Hierboven zijn onfeilbaar, alhoewel, als collectief kan de mensheid een deel van het programma zelf bepalen evenals het deel van de lessen die zij willen leren.

 

Dit zijn in feite individuele en collectieve keuzes binnen de regels die door ieders vrije wil worden bepaald. Dergelijke keuzes worden door de Goddelijke Wetten gerespecteerd, aangezien het leren altijd individueel is. De tijd die nodig is en de manier waarop ieder deze reis zal maken, is eenmalig en wordt daarom gerespecteerd.

 

Alhoewel, elk belichaamde ziel de paden in de derde dimensionale wereld, kan kiezen op deze lange reis, kunnen sommige regels niet worden overschreden, vooral wanneer ze de vrije wil van anderen beïnvloeden. En dat is waar we het in de tekst van vandaag over zullen hebben.

 

Als planetaire bestemming heeft Project Earth Commando de tijdlijn bepaald voor dit laatste traject van de Omschakeling. De Tijdlijn die het verfoeilijkste voorspelde, namelijk Armageddon, is geschrapt. Een Nieuwe Tijdlijn werd in 2010 gecreëerd waardoor de Omschakeling zo licht en vloeiend als mogelijk zal zijn. Deze tijdlijn is definitief! Niets en niemand die zich binnen de afbakening van de Melkweg bevindt, kan deze tijdlijn veranderen.

 

Dat zal alles veel eenvoudiger maken! De oude Armageddon voorspellingen zullen niet gebeuren! Dieren, planten, en de natuur in het algemeen zullen weinig tot geen noodzakelijke veranderingen ondergaan. Zeker zullen er enkele tijdige weersgebeurtenissen zijn, maar dat is altijd al zo geweest.

 

Het grote obstakel dat nog overblijft is ongetwijfeld het lot van de mensheid. Terwijl de Aarde overgaat van een wereld van beproevingen en boetedoeningen naar een wereld van regeneratie, zijn de meeste van de geïncarneerde zielen nog niet klaar om de Nieuwe Aarde te bewonen. Zij hebben de hogere frequentie van de Vijfde Dimensie nog niet bereikt, dus moeten zij verbannen worden naar Werelden die overeenstemmen met hun vibratie.

 

Alles zal nu zeer snel en intens gaan verlopen! Er is geen tijd meer te verliezen. Zoals sommige Engelenhelpers zeggen, “de tijd is afgelopen”! En dit is zo! Ashtar Sheran zelf vertelde ons al in 2019 dat we ongelooflijke tijden zouden meemaken, want wat vroeger eeuwen duurde, kan nu in slecht maanden of weken worden bereikt. Het zal niet lang meer duren en iedereen zal in staat zijn deze uitspraken te bevestigen.

 

Binnen de huidige tijdlijn van de Aardomschakeling ondervinden jullie de laatste gebeurtenissen die het lot van de mensheid zullen bepalen. Daarvoor zijn twee nieuwe tijdlijnen gecreëerd, die elk  alleen van invloed zijn op de belichaamde zielen. Zij zullen niet interfereren met de rest van de natuur. Zij zullen elk plaats bieden aan dat deel van de mensheid dat opstijgt en het andere deel dat de voorkeur heeft dat niet te doen.

 

De inkarnaten die momenteel op Aarde zijn, hebben daarom hun individuele keuzes. Geen enkele inmenging van buitenaf kan de keuze beïnvloeden. Inderdaad, is nu het meest beslissende moment voor de mensheid op Aarde aangebroken. In korte tijd zal alles hier zeker geordend zijn. We zullen eindelijk een Nieuwe Cyclus en een Nieuwe Aarde hebben. Jullie erfgenamen zullen dan het ware Hof van Eden kunnen leren kennen.

 

Elk inkarnaat heeft de laatste kans zijn/haar ascension te maken of te breken. Onthoud dat niemand afhankelijk is van iets dat niet in de mens aanwezig is. Het is eenvoudig genoeg opdat je de vibratie en frequentie van de Nieuwe Aarde verlangt en eigen maakt. Dit is prachtig! We zijn niet afhankelijk van regeringen, rechters, religies, kortom geen enkele autoriteit is superieur aan onze vrije wil en keuzes. Niemand kan beweren dat er een belemmering is. Geen excuus zal dienen om iemands falen te rechtvaardigen.

 

Kies de Ascension-lijn waarin je kunt vibreren met energieën die je verheffen. Waarbinnen je je werkelijk een geheel begint te voelen. Waarin samenwerking belangrijker is dan competitie. Waar je voor anderen zorgt, hen begrijpt, helpt, respecteert en hen ziet als een verlengstuk van jezelf. Waarbij je zorg draagt voor elk element in de natuur, je plicht doet voor het behoud ervan, zorg en verantwoordelijkheid hebt. Dit omvat alles, van het water dat je gebruikt, tot het afval dat je produceert, tot de straat waar je woont, het land in de buurt van je huis en je omgeving, tot je tuin die je onderhoud, de weg die je gebruikt, het voedsel dat je consumeert, de vele manieren van leven inbegrepen. Als je altijd daarbinnen de noodzakelijke harmonie zoekt, bouw je aan je Nieuwe Aard-tijdlijn.

 

Als jullie deze principes niet volgen, sluiten jullie je duidelijk aan bij de Tijdlijn die jullie naar het ballingschap zal leiden, d.w.z. de Wereld zonder Verzoening met Beproeving. Er zal geen derde weg zijn! Nu niet meer! Maar er is nog een beetje tijd! Weinig, weliswaar, maar er is geen reden om te wanhopen, het hangt allemaal van jezelf af.

 

Zorg goed voor je vibratie, gebaseerd op liefde die je voor het leven hebt! Je zult je Tijdlijn creëren, zelfs als je dat niet wilt. Het is niet de wil die dit zal doen, maar de frequentie die je genereert. Dit gaat automatisch en noch ik noch iemand anders kan je tegenhouden om het te volgen, want je vibratie zal ervoor zorgen dat je dit bereikt.

 

Zorg voor je gedachten, overtuigingen en houding. Wanneer je iets voor anderen wilt, is dat precies wat je naar jezelf toe trekt. Het verlangen naar sociale chaos voor persoonlijk gewin zal je onvermijdelijk naar de Tijdlijn leiden die je in een werkelijkheid zal brengen waar chaos je zal omhullen.

 

Waarvoor je ook kiest, of het nu een veelbelovende toekomst is of een moeilijke tijd, het zal onvermijdelijk zijn wat je te wachten staat. Wanneer iemand zegt dat het kwaad aan de winnende hand is, is het deze werkelijkheid die hij/zij zal ondervinden. Maar wanneer iemand zegt dat het Licht gewonnen heeft, dan is dat precies wat zich in de komende dagen zal aandienen.

 

Iedereen is nu in de tijd en positie te co-creëren. Het maakt niet uit of het goed of slecht is, maar iedereen schept zijn eigen werkelijkheid. Dit is wat de scheiding van het kaf en het koren rechtvaardigt, want het kaf schept opnieuw meer kaf. En dat kan niet langer samenleven met het koren, aangezien deze energieën met 5D in conflict zullen zijn.

 

Over het lot van de mensheid wordt nu beslist. Geen wachttijd meer! Alles zal zeer intens zijn! De verwachting is, dat alles afgewikkeld zal zijn tussen 2025 en 2030. Er zullen geen rechters zijn; en geen rechtbanken. We zullen zien dat ja, iedereen zijn eigen rechter is. Niemand zal zich bemoeien met individuele keuzes van anderen.

 

Er zullen twee welomschreven Tijdlijnen zijn: één zal een deel van de mensheid naar de Nieuwe Aarde leiden; en de tweede zal het andere deel in ballingschap leiden, omdat daar de onbenutte mogelijkheden nog worden geboden.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is het licht te brengen!

Namasté!

 

Je bent uitgenodigd FWC-lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…

 

Voor een compleet inzicht van deze historisch unieke omwenteling wordt geadviseerd de eerdere gepubliceerde artikelen te herlezen en te bewaren voor later.

Bekendmaking van de Raad van Pleiadians

Operatie Bevrijding planeet Aarde door Pleiadeaanse Lichtstrijdkrachten

Het Mutatie Punt

Tekenen Van Noodzakelijke Veranderingen

De Pleiadeanen komen naar planeet Aarde

Van Donker naar Licht 

Video 𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠” 𝐏𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐌𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥𝐲 – 𝐏𝐥𝐞𝐢𝐚𝐝𝐢𝐚𝐧𝐬