Een Nieuw Tijdperk Begint

Geschreven door Vital Frosi, bewerkt door Peter B. Meyer – 28 oktober 2021

 

Laatste fase van de Overgang naar het Nieuwe Tijdperk. Alles volgt het Hoger Plan. Op de Nieuwe Aarde zal geen pijn of lijden bestaan. Wij bevinden ons in de eerste fase van onze nieuwe reis in de 5D wereld. Ascensie is een staat van bewustzijn. Van nu af aan zal niemand blijven waar hij zich niet goed voelt. Wees dankbaar voor alles, goed of slecht. Luister naar wat wel en niet met je resoneert. Het financiële deel doet er niet toe, maar de sfeer wel. Daar, waar onvoorwaardelijke liefde overheerst. Wees zelf de verandering!

 

Geliefden!

De veranderingen die nu plaatsvinden, zowel op de Planeet als op het collectief menselijk niveau, en vooral binnen elk individueel bewustzijn, zijn iets wat nog nooit eerder is ervaren op Aarde. In zekere zin, als het niet zo was, zou er helemaal geen Planetaire Overgang zijn.

 

Wij leven momenteel in de laatste fase van deze Overgang naar het Nieuwe Tijdperk dat spoedig zal aanbreken. Wij bevinden ons nu in de meest beslissende jaren van verandering en alle perspectieven moeten worden overwogen. Natuurlijk volgt alles een Hoger Plan, en zal niets gebeuren dat niet in dit goddelijke plan is opgenomen.

 

Zoals hier reeds vele malen is gezegd, hebben de mensen die thans op Aarde zijn geïncarneerd, tussen de 600 en 1.100 opeenvolgende incarnaties achter de rug. Zij hebben alle ervaringen opgedaan en alle noodzakelijke lessen geleerd. Zij hebben alle verschrikkingen ondervonden dat een beperkt bewustzijn kan ervaren. Zij hebben dualiteit tot in het uiterste ervaren, soms aan de ene kant, soms aan de andere kant van de medaille. Hoewel niet iedereen klaar is om nu op te stijgen, zal het geleerde niet verloren zijn.

 

Alle fasen van het leven in een derde dimensionale wereld zijn op deze Planeet onderwezen. De 3D school heeft ervaringen geleerd binnen de Wetten van Oorzaak en Gevolg die de overhand hebben. Nu, gaan wij een Vijf Dimensionale Wereld binnen, geclassificeerd als de Wereld van Regeneratie. Alle Boetedoeningen en Beproevingen eindigen in deze Planetaire Overgang.

 

Op de Nieuwe Aarde zal geen pijn of lijden bestaan. Echter, het leren zal er zijn dat de ladder naar omhoog, t.w. ascencie volgt, waar de ziel het pad naar de Bron vervolgt. Deze ommekeer is reeds begonnen en wij bevinden ons in de eerste fase van deze nieuwe reis. Wij gaan grote Overgangsgebeurtenissen beleven in deze fase naar huis. Maar het zullen geen tests zijn zoals voorheen; het zullen gelegenheden zijn voor bevestiging en begrip van nieuwe Systemen.

 

Er zullen twee verschillende groepen zielen zijn: zij die nu hun ascensie maken, die alle mogelijkheden zullen ontvangen om het nieuwe bewustzijn te ontwikkelen; en zij die er nog niet klaar voor zijn, die de andere groep vormen, dat wil zeggen, die niets zullen veranderen in termen van bewustzijn, omdat zij willen blijven leven, in werelden die beperkt zijn tot de Derde Dimensie.

 

Vandaag zullen wij hier spreken over de eerste groep, omdat alle veranderingen gevoeld worden door diegenen die er deel van uitmaken. Er is geen aanleiding voor degenen in de tweede groep om iets te voelen, omdat het hen niets doet.

 

De veranderingen dienen om de treden van de ladder te verhogen die iedereen zal verheffen tot het niveau van Hogere Dimensies.

 

Alhoewel ze niet voor iedereen gelden, zijn sommige tekenen van ascensie heel duidelijk. We zullen de belangrijkste hier noemen, zodat je de mogelijkheden zelf kunt herkennen en ernaar kunt handelen. Onthoud, dat niet alles door iedereen wordt gevoeld. Dus, voel je je comfortabel in elke omstandigheid. Ascensie is een staat van bewustzijn; het is niet fysiek. Het is deze toestand die je doet opstijgen, en niet de vele of alle symptomen die je kunt ervaren.

 

Als je ‘s morgens wakker wordt, welke stemming voel je dan? Let op! Ontmoediging, droefheid, woede, angst, onzekerheid, enz. komen veel vaker voor dan je zou denken. Als je dit hebt gevoeld, moet je enkele mogelijkheden bekijken. Deze zouden kwesties in je werk kunnen omvatten. Ben je tevreden met je huidige baan? Zo niet, begin dan nu te denken over alternatieven. Van nu af aan zal niemand blijven waar hij zich niet goed voelt. Het financiële deel doet er niet toe, maar de sfeer wel.

 

Ben je gelukkig in jouw relatie? Als het antwoord nee is, onderzoek dan de mogelijkheden, want de nieuwe vibraties gaan alle bindende banden verbreken. De energie die nu naar de Aarde komt zal alles ontmantelen wat niet resoneert in hogere frequenties waar onvoorwaardelijke liefde overheerst. Niemand zal worden achtergelaten in een situatie die geen vreugde en voldoening brengt.

 

Als je ‘s morgens wakker wordt in het huis waarin je woont en dat je ongemakkelijk maakt, ongeacht de redenen, let dan op, en luister naar wat wel en niet met je resoneert. Het is zeker een aanwijzing dat je er niet meer bij hoort. Bekijk dan zo snel mogelijk de mogelijkheden voor verandering.

 

Als het de stad is die je niet bevalt, kan het ook een teken zijn dat een andere plek op je wacht. Zie geen enkele mogelijkheid over het hoofd, want niemand zal blijven waar hij zich niet thuis voelt.

 

Het Universum zal iedereen leiden in zijn vrije wil en keuzes. Laat je erdoor dragen. Natuurlijk met verantwoordelijkheid, echter zonder weerstand.

 

Andere mogelijkheden zullen nu worden aangeboden aan degenen die klaar zijn om hun ascensie te maken. Verzet je er niet tegen! Ik schreef reeds een paar jaar geleden dat weerstand de oorzaak is van 98% van de pijn en het ongemak dat je op dit moment misschien voelt.

 

De angst die in onze herinnering is opgebouwd gedurende levens en levens daarna, is nog steeds het grote struikelblok. Het motiveert ons het kwijt te raken en de nodige veranderingen door te voeren. Onthoud, dat je vergaand gesteund wordt. Niemand zal doormaken wat niet behoeft te worden meegemaakt! Iedereen zal zich bevinden, waar hij/zij hoort te zijn! We hebben dit in het verleden uitvoerig verhaald.

 

Heb vertrouwen! Het beste moet nog komen! Onthoud ook dat pijn een optie is, omdat de hoofdoorzaak weerstand is. Ga mee in de stroom! Rijd op de top van de golf! Het doorlezen van de hier genoemde concepten betekent niet dat er onmiddellijk echte veranderingen kunnen worden verwacht. Vaak is het veranderen zonder verandering. Het enige wat nodig is, is het aanbrengen van interne aanpassingen, die in de praktijk zelfs doorslaggevender kunnen zijn.

 

Ik geef hier enkele suggesties; en iedereen kan in elk individueel geval een zelfbeoordeling maken:

 

Wanneer je ‘s avonds naar bed gaat, evalueer dan je dag. Wees dankbaar voor alles, of het nu goed of slecht was. Goede dingen geven ons van nature voldoening, dus moeten we ze noemen en dankbaar voor zijn. Slechte dingen daarentegen zetten ons aan het leren, omdat ze ons de lessen laten zien die nog ontbreken. Fouten zijn onze beste leermeesters. Dat te hebben gezegd, geef geen schuld, want er is geen schuld; het is leren. Leer van de lessen en wees dankbaar!

 

Herzie ook relaties. Of ze nu familie, emotioneel, vriendschap of professioneel zijn. Dit zijn de mensen die het langst met je omgaan. Daarom zijn zij degenen die het meest aan je evolutie werken. Het is de wrijving die rivierstenen gladder maakt. Het zijn de hamerslagen van de beeldhouwer die het meest perfecte kunstwerk scheppen. Het is de ongemakkelijke zandkorrel in het gevoelig lichaam van de oester die de kostbare parel voortbrengt.

 

Wees dankbaar voor allen die met jou in conflict zijn gekomen, want dit is de manier voor jou om het mooiste kunstwerk te worden. Vaak is het niet door weg te lopen dat wij beter worden, want wij kunnen onszelf onttrekken aan de mogelijkheid om de les te leren, die de situatie ons biedt. Zie een kans in elke situatie! Wees altijd dankbaar!

 

Bedank het bed dat je verwelkomt voor de rust. Wees dankbaar voor de gastvrije kamer. Wees dankbaar voor de kans op welverdiende rust! Vraag om de genade om een nacht van gezegende slaap en dromen te hebben. Omring de kamer met Blauw Licht en voel de lichtheid en geborgenheid die dit je geeft. Zeg dank en herbeleef de dag die voorbij is!

 

Als je ‘s morgens opstaat, dank dan voor de nacht die voorbij is gegaan. Dank voor een pijnvrije nacht en een pijnvrije dageraad. Doe deze handeling met dankbaarheid en vraag om steun voor de dag die begint.

 

Vraag! Vraag! En vraag vurig en vol vertrouwen, want dit is wat onze Engelachtige Helpers ons altijd aanmoedigen te doen. Er is nooit een tekort aan steun! Maar het is noodzakelijk dat iedereen zijn aandeel verricht. Doe ook jouw deel, en het leven zal zeker veranderen! Vertrouw op het Goddelijke Plan!

 

De Aarde is aan het veranderen. De vibraties zijn aan het veranderen. De energie is aan het veranderen. De Frequentie is aan het veranderen. De natuur is aan het veranderen. Je fysiek lichaam is aan het veranderen. Alles is aan het veranderen! Dus wat ontbreekt er nog? Jijzelf moet veranderen! En daartoe, verander gewoon je bewustzijn. En daarvoor is niet veel nodig! Er zijn maar een paar regels voor nodig. En dat kun je doen zonder veel moeite! Wees zelf de verandering! De tekenen zullen je leiden, wees je ervan bewust.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is het brengen van het licht.

Namasté!