De moord op president Kennedy 1963

Bijna vanaf het begin werd door velen gedacht dat de moord op de populaire jonge president het resultaat was van een samenzwering, in plaats van een daad door één individu, ondanks bevindingen van het tegendeel door de Warren Commissie (1964), die was opgericht om de moord te onderzoeken en onder toezicht stond van Kennedy ‘s opvolger, president Lyndon B. Johnson. Het incident bleef het onderwerp van wijdverspreide speculaties.

 

De Assassination Records Collection Act eist dat het Nationaal Archief alle gerelateerde documenten binnen 25 jaar vrijgeeft. Toen de deadline op 26 oktober 2017 voor de vrijgave van de resterende niet vrijgegeven documenten naderde, anticipeerde de Amerikaanse president Donald Trump uitbundig op de openbaarmaking. Te elfder ure werd het Witte Huis echter overspoeld met verzoeken van de CIA en de FBI om enkele honderden documenten te redigeren in het belang van de nationale veiligheid.

 

Alle mogelijke stappen om voorheen geheime informatie openbaar te maken werden ondernomen in de overtuiging dat het wegnemen van de sluier van geheimhouding door de regering over de moord zou bijdragen tot openbaarmaking. Decennia na de gebeurtenis en de onderzoeken blijven speculaties en samenzweringstheorieën echter voortduren.

 

Zoals samenzweringstheoretici en onderzoekers weten, had het Vaticaan van achter de schermen grote invloed op de moord op Kennedy, zoals gerenommeerde Jezuïeten onderzoekers hebben geleerd. Auteur Loftus beweert in zijn boek uit 1994: De Geheime Oorlog tegen de Joden; dat Kennedy Israël wilde bewapenen.

 

“In september 1962 besloot Kennedy Israël te voorzien van defensieve grond-luchtraketten die in staat waren vliegtuigen tegen te houden, maar niet de Egyptische offensieve raketten. Het was de eerste wapenverkoop van de Amerikaanse regering aan Israël… Kennedy beloofde de Israëli’s dat hij, zodra de verkiezingen van 1964 voorbij waren, de CIA ‘in duizend stukken zou breken om in de wind te verstrooien’… Met de moord op Kennedy in november 1963 verloren de Israëli’s de beste vriend die ze in het Witte Huis hadden sinds het vertrek van Truman.”

 

Waarom wilden de Jezuïeten in het Vaticaan op dat moment geen wapenverkoop aan Israël? En, waarom keerde de door de Jezuïeten gecontroleerde President Johnson Israël de rug toe toen het Egyptische leger door de Sinaï woestijn oprukte om zijn aanval op Israël voor te bereiden in 1967?

 

Omdat de aanval op Israël moest worden uitgelokt. Die aanval werd uitgelokt door de Internationale Inlichtingendienst van de Jezuïeten via Egypte, dat ten onrechte de zwakte van het Israëlische leger zag en de veronderstelde verlating van Israël door het Amerikaanse Empire. De zesdaagse oorlog, beraamd door de Ridder van Malta James Angleton, had één hoofddoel: de verovering van Jeruzalem, samen met de Tempelberg. Het klaarblijkelijke gebrek aan militaire uitrusting van Israël provoceerde de geplande aanval door Egypte. Daarop lanceerde Israël een preventieve aanval en binnen zes dagen was de heilige stad in handen van de zionistische leiding in Rome.

 

Had Kennedy Israël bewapend, dan zouden de Egyptenaren nooit de moed hebben gehad om een oorlog te gaan voeren. Zonder een uitgelokte oorlog, zou er geen Israëlische aanval zijn geweest. Zonder Israëlische aanval zou Jeruzalem nooit zijn ingenomen door de zionisten, die worden gecontroleerd door Mossad vanuit de Jezuïeten. Met Jeruzalem in Arabische handen zouden de Zionisten nooit Salomo’s Tempel hebben kunnen herbouwen, en nog wel, zonder voorkennis van de “onfeilbare” Paus van de Jezuïeten.

 

Het grootste deel van de Jezuïeten filosofie is gebaseerd op de doctrine,

 

Het doel heiligt de middelen, uitgedrukt als:

 

“Het is een geloof dat de Paus het recht heeft om ketters en rebellerende koningen af te zetten. Vorsten die op deze wijze door de paus worden afgezet, worden geclassificeerd als beruchte tirannen, en mogen worden gedood door de eerste de beste die hen kan strikken.

 

“Als de publieke zaak niet kan worden verdedigd door de dood van een tiran, is het geoorloofd dat de eerste die de kans krijgt, hem vermoordt.

 

Gepubliceerd in Defensio Didei, door de Spaanse Jezuïetenpriester Francisco Suarez, 1548 – 1617.

 

Met andere woorden: “Het is aanvaardbaar om een onderdrukker te vermoorden.”

 

Men kan gerust stellen dat de Grijze en Zwarte Paus Generaal Jezuïet, gebruik makend van de witte Paus met zijn machtigste Kardinaal Spellman in het Amerikaanse Empire, opdracht gaf tot de moord op President John F. Kennedy in 1963. Het was Kardinaal Spellman, “de Amerikaanse Paus” die het bevel voerde over zijn soldaten, de Ridders van Malta, en toezicht hield op de moord.

 

President Kennedy werd vermoord. Daarom lag de conclusie voor de hand, dat de CIA, met haar agent, E. Howard Hunt, de President had gedood. In de woorden van de woordvoerster van de jury, Leslie Armstrong, die in Plausibele Afwijzing was, wordt opgemerkt:

 

“Mr. Lane vroeg ons om iets heel moeilijks te doen. Hij vroeg ons te geloven dat John Kennedy door onze eigen regering was vermoord. Toen we het bewijsmateriaal onderzochten (gedurende 65 minuten) werden we gedwongen te concluderen dat de CIA inderdaad President Kennedy had vermoord.” Hunt had er deel van uitgemaakt, en dat bewijs, zo zorgvuldig gepresenteerd moeten worden en onderzocht zijn door de relevante instellingen van de regering van de Verenigde Staten, zodat degenen die verantwoordelijk zijn voor de moord, voor het gerecht kunnen worden gebracht.

 

Het is bekend, dat meerdere Ridders van Malta betrokken waren bij de moord op Kennedy. Zij werkten in het bijzonder voor de FBI. Maar de meest opmerkelijke ridder die hierbij betrokken was, was senator Edward Kennedy, die door zijn stilzwijgen instemde met de moord op zijn broer.

 

Misschien heeft dit voorval, de eeuwige Senator van Massachusetts, tot zijn destructief alcoholisch leven gedreven?

 

Tenslotte was het ook bekend dat de maffia betrokken was bij de moord op Kennedy. De maffia, de CIA, de FBI en de inlichtingendienst van de marine werkten reeds samen sinds de Tweede Wereldoorlog. Jack Ruby was een maffioso en auteur  David E. Scheim maakt in zijn Contract on America heel duidelijk dat de maffia minstens twee motieven had Kennedy te doden: t.w. De aanval van de broers Kennedy op de georganiseerde misdaad en het verlies van hun maffiose gokparadijs op Cuba.

 

Maar dat waren niet de redenen voor deelname. De maffia Dons werd beloofd dat ze meer geld zouden verdienen dan de casino’s in Havana ooit zouden kunnen opbrengen; en wel. door de explosie van de internationale drugshandel wat mogelijk werd gemaakt door de oorlog in Vietnam en later in Afghanistan. Als ze hielpen Kennedy uit te schakelen, zou Johnson de Vietnam oorlog laten escaleren, en zo de drugshandel vergemakkelijken. De CIA zou de drugs binnenbrengen vanuit de Gouden Driehoek, deze distribueren naar de maffia families, en allemaal zouden ze profiteren.

 

Belangrijker nog, de Maffia Organisatie had een gunst terug te betalen. Omdat, Kardinaal Spellman, via FDR, de vrijlating van “Lucky” Luciano had geregeld, zoals beschreven in “Operatie Onderwereld“. Nu had de Maffia een gunst van de kardinaal nodig. Als Spellman weigerde, kon hij de hele inlichtingendienst, die zij hadden helpen te organiseren, gebruiken om elke maffiabaas te elimineren. Als hij akkoord ging, zouden nieuwe gokcentra opengaan, t.w. in het bijzonder Atlantic City.

 

Het is duidelijk dat als president Kennedy werd verwijderd, iedereen meer macht en rijkdom zou krijgen. De inlichtingengemeenschap veiliger zou worden, en de Kardinaal nog meer gerespecteerd zou worden door zijn gelijken in Rome.

 

De rest is bekende geschiedenis.

Je bent uitgenodigd FWC-lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…