Voor FWC-Channel, geschreven door Vital Frosi

bewerkt door Peter B. Meyer – 25 oktober, 2021

 

 

Angel Vital Frosi, vertelt ons wat staat te gebeuren. Hoe, terreur en angst veroorzaakt wordt in het bewustzijn. De 3D-geest kan zich geen voorstelling maken van wat het zal moeten begrijpen.

De Aarde is een octaaf hoger in de Galactische spiraal binnengegaan, en dit verandert haar vibratie en frequentie. Deze frequenties zullen de sluiers doorbreken en het bewustzijn bevrijden. Een Nieuw Tijdperk breekt aan. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. Alle Aardse zielen die nog niet klaar zijn met hun leerproces zullen moeten verhuizen naar andere Scholen, andere Derde Dimensie Planeten. Het mutatiepunt is ook het begin van thuiskomst. Een bewustzijn dat het frequentieniveau van 5D is bereikt. De bevrijding is eindelijk aangebroken!

 

Geliefden!

 

In de derde dimensionale wereld is niets echt. We zullen hier niet zeggen dat alles een illusie is, want zoals de dingen in 3D worden waargenomen, lijken ze in feite te bestaan, omdat de fysieke zintuigen van de mens dat bevestigen. Maar het is niets meer dan holografische projecties, noodzakelijk voor het onderhouden van het beperkte bewustzijn.

 

Belichaamde zielen zijn hier om te leren, hoe het is in een illusie te leven, te geloven dat alles echt is. In eerdere teksten is geschreven dat dit de reden is voor het bestaan van Scholen, waar de sluiers van vergetelheid het nog beperkte bewustzijn verder bedekken. Het gevoel is iets van totale ontkoppeling van de Bron.

 

In deze situatie gelooft de geïncarneerde werkelijk dat het leven beperkt is tot de geboorte, het opgroeien, en sterven. De strijd om te overleven is dus altijd de grootste uitdaging. En zelfs dit is een illusie, want de ziel overleeft de dood van het fysieke lichaam en integreert verder in een nieuw lichaam, enzovoorts, totdat alle lessen zijn geabsorbeerd, begrepen en toegevoegd aan je versie van de hogere ziel.

 

Wanneer dit gebeurt, heeft de ziel ascensie bereikt. Opstijgen betekent omhoog en vooruitgaan. Eerst, dan zijn de treden van het bewustzijn voldoende beklommen om te beseffen dat je hier was om in de leer te gaan, en dat alles slechts tijdelijk is, net zoals iemand naar een gewone school gaat. Op het moment van de beklimming neemt de ziel het geleerde met zich mee en integreert zich in een hogere versie van zichzelf, en stap voor stap bereikt de ziel, het niveau van Superziel. Deze integreert zich met de Geest, die in feite ons superior zelf is, ook wel het Goddelijk Zaadatoom genoemd.

 

Alle belichaamde Zielsfracties op Aarde zijn fragmenten of delen van de Geest. Deze schijnbare loskoppeling is wat zoveel terreur en angst veroorzaakt in het bewustzijn van ieder menselijk wezen. Omdat je je verzwakt, verlaten, alleen en verloren voelt, lijkt de wereld om je heen werkelijk vijandig en duister te zijn.

 

We zeggen hier niet eens dat alles nog moeilijker werd toen de Archons de Aarde en haar mensheid veroverden. Maar ook is de moeilijkheidsgraad een stuk hoger geworden, deze situatie heeft het leren in de School nog interessanter gemaakt: De Aarde is een van de moeilijkste Zielsscholen geworden.

 

De Goddelijke Plannen voor elke Planeet, Ster of Melkweg zijn zo buitengewoon dat een 3D geest zich geen voorstelling kan maken van wat het zal moeten begrijpen. Maar de ziel volgt het plan in zijn geheel, en niets en niemand kan dat veranderen.

 

Er zijn altijd de Hogere Raden die uiteindelijk veranderingen in hun Tijdlijnen kunnen bevorderen, want binnen de Onfeilbare Plannen bestaan ook mogelijkheden en aanpassingen voor betere benutting en productiviteit.

 

Alles is beweging en evolutie in het oneindig Universum. Het zal niet anders zijn op deze kleine Planeet Aarde, ook bekend als Shan of Urantia in het hele Melkwegstelsel. Het doel binnen de School van Dualiteit eindigt nu. De langverwachte datum is aangebroken waarop de oogappel van de Melkweg zijn debuut zal maken. De Aarde is een octaaf hoger in de Galactische spiraal binnengegaan, en dit verandert haar vibratie en frequentie.

 

Deze frequenties zullen de sluiers doorbreken en het bewustzijn bevrijden van zijn beperkingen. Alle illusies zullen snel oplossen, en het heeft geen zin meer om de lessen van dualiteit toe te passen, omdat elk bewustzijn dat hier blijft te allen tijde zal weten wie het werkelijk is. Het is alsof je de lessen van de eerste klas lager school toepast op universiteitsstudenten.

 

Deze radicale verandering die de Aarde momenteel ondergaat wordt het mutatiepunt genoemd. Ik heb het eerder ook beschreven met de naam nulpunt. In feite is het een curve in de tijdlijn die de Aarde en haar mensheid in een nieuwe richting zal sturen, een nieuwe cyclus, een Nieuw Tijdperk.

 

Niets zal ooit nog hetzelfde zijn. Het is waar dat alle Aardse zielen die nog niet klaar zijn voor hun leerproces zullen moeten verhuizen naar andere Scholen, d.w.z. andere Derde Dimensie Planeten. Maar de erfgenamen van de Nieuwe Aarde zullen vanaf dit mutatiepunt een breder bewustzijn hebben, dat voortkomt uit de hogere zielsversie van jullie zelf.

 

Het mutatiepunt is ook het begin van thuiskomst. Een bewustzijn dat het frequentieniveau van 5D bereikt is, dat ook op natuurlijke wijze kan worden bereikt door de hogere dimensionale golven te navigeren, tot de 9e Dimensie toe. Dit maakt een zodanige vergroting mogelijk om direct de beweging door andere planeten en sterren binnen de Melkweg te vergemakkelijken. De dimensionale portalen zullen dit ongelooflijk en directe transport mogelijk maken.

 

Zij die nu opstijgen tijdens de Planetaire Overgang zullen al de voldoening hebben van de plicht die vervuld is in de begindagen van de Nieuwe Aarde. Maar niets is vergelijkbaar met de vreugde en het plezier wanneer zij de moeilijke gevechten en overlevingsstrijd die zij tijdens de lange, donkere nacht van de ziel hebben doorstaan, opnieuw bekijken. Iedereen zal in staat zijn om hun verhalen tot in de eeuwigheid na te vertellen, te herinneren en weer te gegeven.

 

Er zal geen vergeten meer bij zijn, omdat alles gewoon is. Alles zal werkelijkheid zijn, inclusief het feit dat elke ziel de illusie van de Derde Dimensie heeft ervaren.

 

Om onnodig vragen te vermijden, verstrek ik hierbij de informatie dat slechts 1/3 van de mensheid door het nulpunt gaat. En als je daarin geïnteresseerd bent, als je deze inhoud leest of ernaar luistert, dan maak je zeker deel uit van deze groep zielen. Zeker, er is nog enige afstand af te leggen, maar het is kort genoeg voor iedereen om de resterende afstand af te volbrengen. Het meeste is reeds voltooid. Gewoon een klein beetje nog… heel weinig nog!

 

“En ook als dit alles het einde lijkt, zal het nog niet het einde zijn, maar het begin van een Nieuwe Tijd.” Dit is feitelijk het punt van verandering. Het is de boog die alle opstijgende zielen naar de Nieuwe Aarde zal slingeren. De tijd is eindelijk aangebroken!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is het brengen van het licht.

Namasté!