De Gouden Periode van Atlantis

Oudste nog zichtbare bouwwerken honderdduizend jaar geleden gebouwd

Anunnaki presenteren zich als de ‘Goden van de planeet Aarde’

Gefundeerd op het corrupte financiële systeem

Het oude Verboden Koninkrijk Atlantis en Lemuria

 

De Galactische Federatie van de Duistere Machten

De duistere machten hebben strategische allianties gevormd onder de populaire signatuur van de Galactische Federatie, waarbij zij contact hebben gelegd met geselecteerde leden van de Deep State cabal, regeringen en Illuminati Archon bloedlijnen. Door uitgebreid te infiltreren in de geheime genootschappen, zoals de Vrijmetselaars, Tempeliers, Jezuïeten en andere spirituele verenigingen.

 

De propaganda van de Galactische Federatie als een pro-menselijke ET-groep wordt gebruikt om het spirituele ontwaken van de mens te ontsporen en hen op te laten gaan in de New Age beweging via hun respectievelijk op Mind Control gebaseerde geloofssystemen, waardoor zij gehoorzaam worden voor onderdrukking, zoals tegenwoordig gebeurt met het dragen van maskers en sociale distantie protocollen.

 

Deze allianties zijn verantwoordelijk voor het sturen van scalair gebaseerde wapens naar het planetaire veld van Stonehenge 11th Stargate. Dat werd geregeld door de Niburians om collectief  het geheugen van het menselijk ras uit te wissen en vooral om elk spoor uit te wissen van eerdere geschiedenis over de mensheid, afkomstig uit de Atlantis-beschaving. Het was de Satanisch Luciferiaanse overeenkomst achter de tragische gebeurtenissen die leidden tot de Atlantische catastrofe.

 

De Gouden Periode van Atlantis

Atlantis bestond gedurende een periode van meerdere honderd duizend jaren. Het grootste deel van de Atlantische tijden waren tijdperken van licht! Alleen de laatste fase, de periode van 17.500 v. Chr. tot 10.500 v. Chr. was, in hedendaagse termen, een duister maar leerzaam tijdperk.

 

De Gouden Periode van Atlantis had het hoogste niveau van Lichtbewustzijn ooit bereikt op planeet Aarde in een geavanceerde beschaving, hoger dan Lemuria, en Mu. Het is enigszins modieus geworden om Lemuria als de utopische beschaving te beschouwen, alhoewel zij inderdaad een relatief kort stadium van hoog bewustzijn hebben bereikt, was de meerderheid ervan in dat tijdperk niet werkelijk in fysieke lichamen, maar eerder als etherische godheid en werden zij niet geconfronteerd met moeilijkheden die in het aardse fysieke stadium nuttig zijn.

 

In de Gouden Eeuw van Atlantis waren de piramiden drie- of vierzijdig, afhankelijk van hun nut, en werden zij over het algemeen gemaakt van marmer, graniet, en complexe kristallen. Driezijdige piramiden werden gebruikt als antennes om energieën aan te trekken en te versterken en ze te kanaliseren naar het lager raster om huizen en fabrieken van energie te voorzien en energievelden te creëren voor verschillende doeleinden en diensten.

 

Onder hen waren vele briljante zielen. Wezens die men kent zoals Galileo, Isaac Newton, Einstein, Tesla, Edison, Marcel Vogel, Ronan Herman en Da Vinci behoorden tot hen.

 

Tot op heden is deze periode van de Atlantis-beschaving in de geschiedenis van de Aarde niet bekend, omdat de literatuur hierover in de archieven van de Bibliotheek van Alexandrië 2.300 jaar geleden werd vernietigd. De heersers van Alexandrië stelden zich ten doel een van de stoutmoedigste doelen van de mensheid te verwezenlijken: het verzamelen van alle kennis ter wereld onder één dak. In haar bloeitijd herbergde de Bibliotheek van Alexandrië een ongekend aantal rollen en trok ze enkele van de grootste geesten van de Griekse wereld aan. Maar aan het eind van de 5e eeuw voor Christus was de grote bibliotheek verdwenen. Velen dachten dat hij was vernietigd in een catastrofale brand. De waarheid over de opkomst en ondergang van de bibliotheek is veel complexer.

 

Oudste nog zichtbare bouwwerken honderdduizend jaar geleden gebouwd

Theosofen geloofden dat de beschaving van Atlantis haar hoogtepunt bereikte tussen 1.000.000 en 900.000 jaar geleden, maar werd vernietigd door interne oorlogsvoering, veroorzaakt door het gebruik van gevaarlijke psychische en bovennatuurlijke krachten van de bewoners. Er zijn vage aanwijzingen, dat de echte geschiedenis misschien bewaard is gebleven en bewaard is in de archieven van het Vaticaan? Hoe dan ook, de tijd zal de echte waarheid leren.

 

Hier zijn enkele van de oudste constructies die in de periode van de menselijke geschiedenis in Atlantis werden gebouwd, met technologieën die wetenschappers nog steeds niet kunnen verklaren. Oordeel zelf en besef hoeveel verder deze beschaving was in vergelijking met de onze van nu.

 

Tientallen of zelfs meer miljoenen jaren geleden werkte de Galactische Federatie nauw samen met de Hoge Syrische Raad om te dienen als een Beschermer van het menselijk ras dat zou hebben geholpen bij de ondersteuning van het zaai- en evolutieproces op planeet Aarde tijdens haar laagste dichtheid, genaamd het eerste Harmonisch Universum, of derde dimensionale tijdlijn.

 

De Grote Piramide van Gizeh werd gebouwd als een harmonische resonantie-kamer binnen een inter-dimensionaal portaal-systeem waarin bezoekende ruimtevaartuigen konden tijdreizen en zo planeet Aarde snel konden bereiken, vooral als ingrijpen nodig was. Tijdens de cyclus waarin de Grote Piramide werd gebouwd in de pre-Atlantische tijd, had de Galactische Federatie de taak om het Sterren-poortportaal en de ascensie erin te beschermen, en in te grijpen in geval van een aanval van vijandige indringers, zoals voorgenomen en later uitgevoerd door het Anunnaki verzet.

 

De Piramide van Gizeh was een mysterie school voor het spirituele ascensie programma van de Blauwe Vlam Melchizedek om de DNA-assemblage te versnellen voor portaal passage door het Binnenste van de Aarde waarvan de ingang zich onder de Sfinx bevond. De Blauwe Vlam Melchizedek, traden op als primaire Archivarissen van de enorme genetische bibliotheek en tijdlijn geschiedenis van de Aarde, door middel van het gnostische proces van hun eigen bewustzijnsverpersoonlijking.

 

Sommige fracties van de Anunnaki Melchizedek werden patriarchaal en negeerden de Leer van de Wet van Eénheid. Zij werden steeds vijandiger toen hun de toegang tot de ascensie kamers werd ontzegd en zij de Grote Piramide niet mochten betreden.

Als gevolg hiervan organiseerden zij een grote verzetsgroep in Atlantis met het plan om het beschermende ‘krachtveld’ rond planeet Aarde te laten exploderen door explosies te laten afgaan, om zo de controle over de Sterrenpoort van Gizeh over te nemen, en om hun doel te bereiken de steun te verwerven van sympathisanten die geallieerd waren met de donkere Galactische Federatie, die oorspronkelijk van de Anunnaki afkomstig waren en zich gediscrimineerd voelden.

 

Gedurende deze periode namen de Jehova Anunnaki de controle over de Galactische Federatie over en bundelden hun krachten met het Ashtar Commando van de Luciferiaanse heerschappij, om de laatste fase van de Atlantis-tragedie voor te bereiden en alle historische gegevens, technologische kennis en vooruitgang op Aarde uit te wissen, en zo de bewoners van planeet Aarde terug te sturen in het Stenen Tijdperk.

 

Anunnaki presenteren zichzelf als de ‘Goden van de planeet Aarde’

De Galactische Federatie werkte samen met deze groepen, om wereldheerschappij te bereiken. Zij zaten ook achter de mind control propaganda door de Anunnaki voor te stellen zich als de ‘Goden van de planeet Aarde’ en het ‘Zonnestelsel’, te presenteren waarbij zij zichzelf aanprezen als de goddelijke engelen die terugkwamen om de mensheid te helpen hun geest te verruimen, en zo de wereldbevolking te verleiden tot onderdrukking met als doel hun Nieuwe Wereldorde en slavernij agenda 2030 in te voeren.

 

Satanisme, Vrijmetselarij en alle vormen van heidendom zijn anti-menselijk en anti-natuurlijk. Gecentreerd op de manipulatie van energie en bewustzijn d.m.v. Mind Control en misleiding, die tot stand wordt gebracht door op rituelen gebaseerde ideologie. Deze rituelen creëren energievelden, trillingsfrequenties, die het bewustzijn van de deelnemers verbinden met de ‘Negatieve Buitenaardse Agenda‘, van de Archon Reptiel Koninkrijken, en transformeren hen in 4-Dimensionale Parasieten. De Archons met hun basis op Saturnus zenden AI uit die Satanische geloofssystemen bevatten om deze vervormingen naar planeet Aarde over te brengen.

 

Het moet duidelijk zijn, dat een herziening van de geschiedenis van de Oudheid verstrekkende invloed en blijvende gevolgen zal hebben, want met dit nieuwe inzicht lijkt het erop, dat conventionele verklaringen over de oorsprong van de mensheid en planeet Aarde onzin zijn, omdat buitenaardsen een complexe rol hebben gespeeld met betrekking tot de vernietiging van Atlantis en de evolutie van de mensheid.

 

De Anunnaki zijn arrogante, bekrompen, wrede, incestueuze en haatdragende wezens. Elk negatief adjectief dat men zich kan indenken, is op hen van toepassing. Er is bewijs dat zij hun slaven hard lieten werken en weinig mededogen hadden voor de benarde situatie van deze mensen.

 

Zij besloten 7.000 jaar geleden de mensheid haar eerste beschaving toe te staan, bekend als de Soemerische beschaving. Maar die beschaving kwam er pas nadat de menselijke genetische code was gemanipuleerd in een poging het menselijk leven drastisch in te korten en uit te roeien.

 

De Anunnaki veranderden op Aarde in een groep heersers die nu bekend staan als de Deep State Cabal. Om hun controle over de bevolking te verzekeren, werden koninkrijken gesticht met Farao’s en Koningen aan het hoofd die afstamden van hun Archon bloedlijn. Zij bouwden hun hiërarchie op met behulp van geest gecontroleerde burgermarionetten die zeer effectief werken om hun regels te ondersteunen en uit te voeren als voorbereiding van de uiteindelijke vestiging van hun Nieuwe Wereldorde.

 

Er leven tientallen miljoenen mensen op Aarde die volledig in dienst staan van deze duistere geesten, terwijl ze het zelf niet eens weten. Alleen, voor geld roem, status, en beloning zijn ze bereid Agenda 2030 in te voeren. Deze individuen zijn te vinden in Regeringen, Media, Grote bedrijven, Onderwijs, Religie, Militairen, Wetenschap, Hollywood, vrijwel overal.

 

Deze marionetten hebben niet het minste idee dat ze hun eigen graf aan het graven zijn, omdat ze geen idee hebben voor wie ze eigenlijk hun werk doen! Zij worden op criminele wijze omgekocht met vals geld, en zijn zich niet bewust van het uiteindelijke doel van degenen die hoger in de hiërarchie staan. Zij weten niet eens wie deze individuen werkelijk zijn. Elke betrokken marionet is communicatief geïsoleerd, zelfs tot in de hoogste echelons, doordat elk facet verborgen is in de Occulte Duisternis van de Zwarte Magie, zij weten niet waar de nieuwe wereldorde werkelijk toe leidt.

 

Gefundeerd op het corrupte financiële geldsysteem

De hele organisatiestructuur functioneert op het fundament van het wereldwijde corrupte financiële geldsysteem dat draait op omkoping, chantage, moord, drugshandel, wapenhandel, giftige farmaceutische producten op chemische basis die niet genezen, mensenhandel in seks, pedofilie, dat uiteindelijk wordt ondersteund met Satanische Bloedofferrituelen van jonge kinderen.

 

De Diepe Staatskabaal is diepgaand betrokken bij de creatie van een geheel nieuw en nog meer ontkoppeld menselijk lichaam, voor alle wezens die gevangen zitten in de Matrix van de derde dimensie. Het zijn menselijke wezens die gereduceerd zijn tot een niveau ver beneden wat zij voorheen waren, maar beter controleerbaar door computers, die hen hun vrije wil ontneemt en geen andere keuze overlaat dan te doen wat de cabal wil dat zij doen.

 

Het werkelijke plan van de Deep State cabal is om zich te ontdoen van de oude ontkoppelde mens, door 90% van de huidige bevolking uit te roeien door hen te vergiftigen via COVID-vaccinaties, voedsel en medicijnen. Als dit eenmaal voltooid is, zal het onmogelijk zijn voor iemand met een echt vrije wil zich te verzetten tegen deze overname.

 

Degenen die niet wakker zijn, leven hun dagelijks leven binnen het matrixsysteem, en stemmen er stilletjes mee in, tenzij ze zich ertegen uitspreken. Dus, je moet opstaan en actie ondernemen om uit deze Matrix te stappen.

 

Voel je aangemoedigd dit inzichtelijk artikel te delen met iedereen die je kent. Hoe groter het aantal wakkere mensen, hoe beter het is voor ons digitale strijders. Onthoud; meer dan 50% van de bevolking moet wakker zijn, om met succes de laatste dodelijke slag toe te brengen aan de Deep State cabal.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of inzichtelijk vond, deel het dan alsjeblieft met iedereen die je kent om hen te helpen te ontwaken en zich voor te bereiden.

 

Ons bevrijdingsproces kan niet meer gestopt worden. Verenig je met andere gelijkgestemde mensen om onze sterkste macht te creëren en alle kwade geesten om ons heen te verslaan.

 

Het Oude Verboden Koninkrijk Atlantis en Lemuria

De 144.000 heiligen uit de eerste schepping van Genesis die hun DNA niet vervuilden door rassenvermenging met andere rassen, waaronder de Nephilim, werden ongeveer 72.000 jaar geleden gered van de zondvloed in Lemuria, toen het continent Lemuria zonk.  Deze 144.000 heiligen zijn onsterfelijk en manifesteren zich in het blanke ras.  De 144.000 heiligen zijn terug naar de aarde getransmigreerd nadat Adam en Eva werden geschapen en de heiligen naar de aarde konden komen.

 

De heiligen zijn altijd bij ons gebleven gedurende de laatste 7.500 jaar, samen met de Uitverkorenen die zich manifesteren in het blanke ras. De Uitverkorenen werden geschapen door de Logos en de Heilige Geest in Genesis Hoofdstuk 2 en zijn sterfelijk. De Uitverkorenen zullen door het vuur en/of de zondvloed moeten gaan volgens Zacharia 13:9 echter Messias Jezus zal met u zijn, mits u gedoopt bent in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en wel nog volledige ondergedompeld werd op een leeftijd van verantwoording, van 8 jaar en ouder en Messias Jezus accepteert als je verlosser.

 

Alleen de 144.000 heiligen werden in de Harpazo opgenomen, omdat zij al door de zondvloed in Lemuria waren gegaan, samen met hun baby’s en peuters en de geestelijk gehandicapten, samen met de doden in de naam van Christus die als eerste zal herrijzen. Er is geen vervoering door de Kerk. De uitverkorenen waren verborgen tijdens de Grote Verdrukking, dus heb vertrouwen en zorg ervoor dat je op de juiste manier volgens de bijbel gedoopt bent.

Je bent uitgenodigd FWC-lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…