Een vijand die zichzelf vernietigt

De Deep State is bijna van ons toneel verdwenen. Het banksysteem staat op het punt te imploderen, de verkiezingsfraude wordt gepubliceerd, de MSM wordt via het EBS opgeheven. Er is geen weg terugkeer mogelijk. Wij het volk, de patriotten, het Trump Team en onze buitenaardse Broeders en Zusters zullen spoedig de totale Overwinning oogsten.

 

De situatie waarin wij nu zijn beland, kan het best vergeleken worden met een gigantisch cruiseschip geladen met Deep State cabalisten en marionetten dat midden op zee door de patriotten wordt geënterd om de kapitein, zijn officieren en bemanning te verwijderen, waarna de cruiser op volle kracht zonder controle verder vaart. De marionetten rennen rond zonder een idee te hebben wat te doen, en ondernemen talloze ongecoördineerde acties om hun eigen ziel te redden en hun zakken te vullen met alles van waarde. Nu, bevindt de mensheid zich precies in deze situatie. Spoedig zal het passagiersschip, zoals gebeurde met de Titanic, op een rots lopen en met man en muis vergaan.

 

Dit is de meest briljante strategie om een vijand te verslaan, door zichzelf te vernietigen. En dat gebeurt op dit moment, kijk ernaar en geniet van deze show.

 

Onze bevrijding wordt gerealiseerd door onze tirannen zelf.

 

Alleen, de mensen die hun lessen hebben geleerd in de school van bewustzijn worden in staat gesteld hun ascensie te voltooien in de 5 dimensionale wereld. Het is je bewustzijn dat het wachtwoord is om de 5D-poort te openen!

 

De lering heeft ofwel het pad van ascensie voor je ziel geopend of gesloten. Hetgeen een zeer persoonlijke en individuele taak is. Onthoud; niets en niemand zal voor je beslissen. Dit is de garantie die je hebt aanvaard voor je toelating tot deze School. Er zijn slechts twee manieren om vanaf hier verder te gaan;

 

Door het pad te kiezen dat je naar het 5D-Portaal leidt; dat onvoorwaardelijke liefde, compassie en respect voor alles en iedereen impliceert. Met hulp, inzet gericht op goede samenwerking, zuivere en pure intenties, empathie en zorg voor andere ontvankelijke wezens.

 

De andere weg is pad van; concurrentie, destructieve kritiek, egoïsme, ongeloof en boven alles, hebzucht. controle, macht, roddel, liegen, bedrog, kwaadwillige intenties en prediking van lage frequentie. Acties die de sloten zet op de Poort naar de Vijfde Dimensie, wat betekent dat je in de 3 D-wereld van vandaag zult blijven.

 

Er zal geen rechter zijn om jullie te beoordelen. Er zal enkel een ontmoeting van jou met jezelf zijn. Bedenk; dat je bewustwording het wachtwoord is dat het Portaal naar de Vijfde Dimensie opent.

 

Hoe te ascenderen van de 3de naar de 5de Dimensie wordt uitgelegd in de School der Zielen, door Vital Frosi;

 

Geliefde Mensen!

 

Een Hoger Plan regeert de wereld

De Cyclus van Dualiteit op deze Planeet komt tot een einde. Het maakt niet uit wat je denkt of niet denkt; het maakt niet uit of je het gelooft of niet; het maakt niet uit of je nu de noodzakelijke veranderingen wilt maken of niet; wat werkelijk van belang is, is om tenminste te begrijpen dat alles een Hoger Plan volgt dat de werelden regeert, en niets en niemand dat kan veranderen.

 

Het Goddelijke Plan voor Planeet Aarde zal worden uitgevoerd volgens jullie eigen ontwerpen. Het is niet door gebrek aan waarschuwing dat iemand kan beweren dat hij niets wist. Ongeveer 100 generaties zijn voorbijgegaan sinds Sananda zelf de Planetaire Christus werd, geïncarneerd onder de mensen om het Einde van deze Cyclus aan te kondigen. Hij is de Heerser van deze Planeet omdat de hele Melkweg Zijn schepping is.

 

Dualiteit is de centrale kern van leringen in deze School der Zielen. Ik heb hierover vaker geschreven v.w.b. het doel ervan en hoe een Superziel defragmenteert zodat een Fractal van jou het geleerde oppikt, dat dan zal worden geïntegreerd in zijn hogere versie op het moment van ascensie. – Een fractal is een deelverzameling van de euclidische ruimte met een fractale dimensie die veel groter is dan haar topologische dimensie. Fractals lijken hetzelfde op verschillende schalen.

 

Polariteiten zijn de uitersten binnen elke situatie; elke actie; elke beslissing en keuze gemaakt door elk van de geïncarneerde. Elke actie genereert altijd een reactie. En dit is het begin van al het leren in deze school. Er is geen vergissing, want in alle mogelijkheden is er altijd een resultaat dat tot leren leidt.

 

Het geheim van deze ongelofelijke aardeschool is het vinden van de sleutel tot ascensie. Deze kan alleen gevonden worden wanneer het bewustzijn werkelijk verruimd genoeg is om elke les te begrijpen die tijdens opeenvolgende incarnaties zijn gepresenteerd.

Ascensie is per definitie het pad van hen die ervoor kiezen bewust naar een hoger niveau van licht te stappen.

 

Deze Cyclus sluit in de huidige tijd. Overgang naar een Hogere Dimensie is alleen toegestaan voor die zielen die elke les begrepen hebben binnen het brede vooraf bepaalde leerplan. Er zal geen enkele ziel zijn die kan zeggen dat zij geen kansen heeft gehad. In elke incarnatie werden steeds nieuwe zielenplannen toegestaan, zodat alle mogelijkheden konden worden ervaren. – De werkelijkheid zou veel meer dimensies kunnen hebben dan de bekende.

 

Dualiteit respecteerde altijd de vrije wil van elke ziel. Niets en niemand had of heeft de macht om deze individuele macht terzijde te schuiven. Het is waar dat sluwe verleidingen altijd iedereen hebben gehinderd. En zelfs hierin is er altijd de vrijheid van de vrije wil geweest, dat wil zeggen, de vrije wil van ieder individu.

 

Beweren dat de duisternis ons tot enige daad of handeling heeft gedwongen, is een kinderachtig excuus om de verantwoordelijkheid te ontlopen. Het bewandelen van het pad van het algemeen welzijn heeft altijd uiterste inspanning en toewijding gevergd. Aan de andere kant zijn er altijd faciliteiten geboden voor afwijkingen van de gerechtigheid.

 

“Aan een ieder naar zijn werken.” Toen Jezus Christus deze zin uitsprak, bedoelde hij ook dat het aan ieder wordt gegeven naar zijn keuze, of verdienste. Dit maakt korte metten met elke poging om zichzelf vrij te stellen van slechte individuele keuzes.

 

In deze eindtijd van de Oude Cyclus van Verzoeningen en Beproevingen, zal er geen Rechter zijn om U te veroordelen. Er zal alleen een ontmoeting van U met Uzelf zijn. Jullie bewustzijn zal het wachtwoord zijn dat het Portaal van de Vijfde Dimensie zal openen. Het zal de sluiers optillen die het zicht voor al deze millennia hebben vertroebeld, en over een poosje, niet lang, zullen jullie je enorme resume herinneren. Jullie zullen je elke handeling of actie herinneren van niet alleen dit huidige bestaan, maar ook van alle vorige levens.

 

Op dat moment zal je bewustzijn zeggen: Beloofd of Mislukt. Op dat moment zul je alleen zijn! Niemand zal je veroordelen of je beïnvloeden. Maar je zult voelen als het echt voorbij is. Het is het einde van een tijd! En het zal het begin zijn van een nieuwe cyclus.

 

Integendeel, voor hen die de leertijd niet hebben volbracht, zal een ondraaglijke pijn zich van die ziel meester maken, waardoor zij geloven dat een intens en oneindig vuur hun binnenste zal verteren, en de wanhoop van het falen zal het schuldige geweten overnemen. “En er zal gehuil en tandengeknars zijn.” Dit is dus precies het moment toen Jezus Christus deze gelijkenis voorspelde.

 

In sommige voorgaande teksten is gezegd dat niemand hulpeloos zal zijn. Na een bepaalde tijd die eeuwig zal lijken, zal iedere rechtvaardige ziel worden onderhouden in de liefde van Christus. Fysieke en niet-fysieke entiteiten zullen helpen, steunen, troosten en verduidelijken, zodat zij kunnen volgen in andere soortgelijke scholen. De liefde van de Vader/Moeder Schepper is van zo’n hoge frequentie dat geen enkel wezen dat op dit moment nog geïncarneerd is, het kan begrijpen. Niemand is ooit hulpeloos gebleven!

 

Maar op dit moment zijn een van de twee keuzes nog steeds mogelijk. Waren er voorheen vele paden binnen de mogelijkheden, nu zijn er slechts twee alternatieven: het pad sluiten of openen.

 

Alle paden zullen samenkomen in één pad. Dit ene pad zal leiden naar de hemelvaart van de zielen van de Aarde.

 

Als je dit pad opent, zul je worden vrijgemaakt voor de Vijfde Dimensie, d.w.z. een Wereld van Regeneratie. Jullie zullen de huidige wereld van beproevingen en boetedoeningen voorgoed verlaten.

 

Als je dit pad sluit, zal de gemaakte keuze je verbanning van de Aarde betekenen.

 

Onthoud dat niets en niemand voor je zal beslissen. Dit was de garantie die we hadden zelfs voordat we toelating tot deze School accepteerden.

 

Door het pad te kiezen waar onvoorwaardelijke liefde, mededogen en respect voor alles en iedereen heerst, zal de bestemming zeker de Nieuwe Aarde zijn. Samenwerking, hulp, inzet zijn altijd gericht op goede, zuivere en pure bedoelingen, empathie en zorg voor andere voelende wezens, dit spoor zal je naar het 5D Portaal leiden.

 

Concurrentie, destructieve kritiek, egoïsme boven alles, hebzucht. controle, macht als enig doel, roddelen, liegen, bedrog, kwaadwillige intenties en alle lage frequentie prediking, zullen zeker acties zijn die de toegang tot de Poort naar de Vijfde Dimensie zal verhinderen.

 

Het openen of sluiten van het pad van opstijging van je ziel is een zeer persoonlijke en individuele beslissing. Voor nu, is er nog wat tijd, maar deze raakt snel op. Nadat de trompetten hebben geklonken, is er niets meer aan te doen, laat staan te kiezen. Echter, aan waarschuwingen heeft het niet ontbroken en die zijn nog steeds van toepassing. Twee millennia zijn reeds voorbijgegaan en in deze 20 eeuwen heeft iedereen gemiddeld 20 reïncarnaties gehad. Daarom kan niemand zich beroepen op onwetendheid.

Ga op zoek naar de sleutel van de 5D poort nu er nog tijd is!

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namasté!

Je bent uitgenodigd FWC-lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…

Door het ontdekken van de Waarheid zie je je toekomst