Het Einde van een Periode en het Begin van een Nieuwe Cyclus

Je bewustzijn is het wachtwoord om de wereld van de 5de Dimensie binnen te gaan. Het zal op dat moment zijn als je bewustzijn zegt, doen! of, faal! Op dat moment zul je alleen zijn! Niemand zal je veroordelen of je belonen. Maar je zult het voelen als het werkelijk is gebeurd. Het is het einde van een periode! en het zal het begin zijn van een nieuw tijdperk.

 

De 3e Dimensie is de wereld van competitie, destructieve kritiek, egoïsme boven alles, hebzucht. Controle en macht zijn het enige doel. Achterbaksheid, liegen, bedrog, kwaadwillige intentie en de geloofsverkondiging van lage frequentie, zijn acties die grote sloten zet op de Poort van het ingangsportaal naar de vijfde Dimensie. Waarin, samenwerking, hulp, toewijding altijd gericht zijn op goede, zuivere en pure intenties, empathie en zorg voor anderen, dat is het spoor dat je zal leiden naar de 5D-wereld.

 

Niets en niemand heeft de macht om deze individuele keuze te beïnvloeden. Voor elk individu bestaat nog altijd de vrijheid van de vrije wil. Er zal geen enkele ziel zijn die kan zeggen dat ze geen kans hebben gehad.

 

Ascensie is per definitie het pad van hen die ervoor kiezen om bewust naar een hoger niveau van licht te gaan. Het kan alleen gevonden worden wanneer het bewustzijn werkelijk genoeg is verruimd om elke les te begrijpen die tijdens opeenvolgende incarnaties zijn gepresenteerd.

 

Onthoud dat niets en niemand voor jou zal beslissen.

Onze buitenaardse gastauteur Vital Frosi, legt dit proces in meer detail uit.

 

JE WORDT NIET ZIEK

 

“Geliefden!!!

Velen van jullie zijn dezer dagen bezorgd over de lawine van symptomen. Het is zo ongemakkelijk dat sommigen zelfs toegeven dat de tijd van de oude energieën de voorkeur had. Toen, was alles tenminste veel voorspelbaarder. Het leven leek zich voort te slepen, maar het was zonder enige twijfel stabieler.

 

Tegenwoordig zitten we in de wervelwind van planetaire veranderingen. En dat geeft de indruk dat we in een ijsbreker zijn beland. Het tumult van bewegingen is bijna ondraaglijk. Intens en snel treffen allerlei verschijnselen ons dagelijks leven. Letterlijk: we zijn aan boord van de achtbaan geklommen die de laatste transitiereis maakt van deze Planeet.

 

Deze keer zullen we hier niet de belangrijke galactische gebeurtenissen bespreken die de ascensie van de Aarde naar de vijfde dimensionale frequentie stimuleren. Laten we ons beperken tot de mensen die deze Planeet bewonen, op dit moment van afsluiting van de Oude Cyclus. Een unieke gebeurtenis die de Aarde nog nooit eerder heeft meegemaakt.

 

Jullie zijn één van de duizenden zielen die hier nu zijn geïncarneerd om deze overgang te begeleiden. In deze groep die voorop loopt in het overgangsproces, zijn verschillende missies en mogelijkheden te vervullen. De voorbereiding heeft plaatsgevonden tijdens vele incarnaties hier op Aarde, maar ook in fasen op andere planeten en sterren.

 

Niemand van jullie is zonder deze voorbereiding en zonder voorwaarden gekomen om deze belangrijkste transitie taak uit te voeren voor Planeet Aarde. Alle zekerheden zijn gegeven aan elk van de stuurlui die nu de noodzakelijke veranderingen aanbrengen. Bij het openen van de Pandora Doos, zult u werkelijk elk detail van uw missie leren kennen.

 

Nooit gedacht aangeboren kennis, zal bij toverslag opbloeien. Wijsheid en Intuïtie zullen oneindig worden versterkt. Charisma en leiderschapsinstincten zullen ieder van jullie tot de leiders van de Nieuwe Tijd maken, vooral nu de oude macht begint af te brokkelen, een situatie die al duidelijk waarneembare tekenen vertoont. Alles gaat nu sneller en niets zal het proces kunnen stoppen, want het maakt deel uit van de evolutie van werelden.

 

En jullie zijn hier! Stop de mentale onrust die je een tijdlang heeft gekweld en voel de vrede van je hart. Kijk met de ogen van je ziel, ter vervulling van de ongelooflijke missie waartoe je in deze huidige incarnatie bent uitverkoren. Voel de latente plicht die tot je roept. Luister naar de innerlijke stem die je door elke moeilijkheid heen leidt die je tegenkomt.

 

Vat moed en vertrouw op het Plan! Je bent niet alleen! Er is een waar leger van belichaamde altruïsten om je heen die ook deel uitmaken van het Grote Plan voor deze prachtige Planeet Aarde. Er zijn miljoenen Galactische Broeders en Zusters in de scheppende atmosfeer van de Aarde, die volledige steun geven aan hen die belichaamd zijn zoals jullie. Te zijner tijd zullen zij tevoorschijn komen en contact maken met iedere Lichtwerker op Aarde. Wees daarvan overtuigd!

 

Je lichaam is niet meer hetzelfde als een paar jaar geleden. Door de versnelde verschuiving van de energiefrequentie voel je een hele reeks verschillende symptomen. Hoewel ze oncomfortabel zijn, zijn ze noodzakelijk voor de energetische aanpassing van de materie waaruit je bestaat. Onthoud, zoals hier al ontelbare keren is gezegd: jullie lichaam ondergaat een verandering van een koolstofbasis naar een kristallijne basis, omdat het zich moet aanpassen aan de energie van de Nieuwe Aarde, dat nu al vorm begint te krijgen.

 

Aan het einde van 2021 zal alles intenser worden, omdat we het einde naderen van het venster waarin Flash Solar is binnengaan. Dit venster komt overeen met een periode van 50 jaar, geopend in 1974 en wordt gesloten in 2025. Verdeeld in twee gelijke delen van 25 jaar, waarbij het jaar 1999 de as is. Het had zowel in de eerste als in het tweede helft kunnen gebeuren. Het is nu duidelijk dat niet in eerste helft is gebeurd, waardoor we thans de bevestiging hebben dat het in het tweede deel zal plaatsvinden. Dit versnelt nu de laatste aanpassing, want de tijd dringt!

 

De frequentieaanpassing is nodig om je lichaam in staat te stellen de intensere impulsen van Licht te weerstaan die zullen komen en welke vooraf wordt gegaan door de Grote Flits, ook wel de Grote Gebeurtenis genoemd. Dit is de reden waarom jullie zoveel onaangename symptomen voelen. Maar jullie moeten daaraan niet meer aandacht besteden dan de noodzakelijke zorg die dit vereist.

 

Wij verstrekken hier met nadruk in geschreven tekst, verschillende aanbevelingen om sommige symptomen te verlichten. Maar het brengt vooral meer vertrouwen, want velen geloven dat ze stervende zijn. Bedenk dat niemand dis-incarneert voordat hij de vereiste periode heeft voltooid, zelfs niet voordat hij incarneert. Dit is uit de Goddelijke Wet.

 

In de Eindejaar Portalen, hebben de voornaamste veranderingen betrekking op het menselijk DNA. De meeste aanpassingen worden ‘s nachts tijdens de slaap gemaakt. Dus vele nachten ga je goed naar bed en wordt je slecht wakker. Of je gaat slecht naar bed en wordt goed wakker. Je kunt ook last hebben van slapeloosheid of vreemde dromen. Sommige mensen denken zelfs dat ze obsessies hebben, maar dat is niet waar. Wat er gebeurt is een diepe reiniging die fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel kan zijn.

 

Alle 3D energieën die de oude herinneringen vormen worden vervangen door 5D energieën. Het trauma en de pijn die in het verleden zijn ervaren moeten uit deze herinneringen worden weggewist. Dit is geen gemakkelijke klus, dus het vereist veel energetische diepgang, en dit veroorzaakt verschillende onaangename symptomen.

 

Alles gebeurt zeer intensief en ook zeer snel. Wanhoop niet! Vertrouw! Rust uit! Ontspan! Voldoe aan de behoeften van het lichaam. Het zal je immers leiden op dit laatste stuk van het pad voor de overgang. Dan ben je klaar voor de Nieuwe Cyclus die is aangekondigd.

 

Onder de vele symptomen van deze DNA-aanpassing, noemen we de eerste vijf. Onthoud dat al deze symptomen geen duidelijke oorzaak hebben. In geval van twijfel moet een arts worden geraadpleegd om bezorgde geesten gerust te stellen. Laten we ze dus opnoemen:

 

1- Griepsymptomen. De indruk bestaat dat er een griepje op komst is. Plotseling begint het symptoom, zoals een loopneus, branderige of zere keel of zwaar gevoel in het hoofd. En het meest verbazingwekkende is dat zodra het zich voordoet, alsof het ineens opkomt, terwijl het zich voor een tijdje om de dag kan herhalen.

 

2- Hartkloppingen. Velen die nooit eerder dergelijke ongemakken hebben ervaren, ondervinden dit ongemak steeds vaker. In feite is het de Hart Chakra die zich aan het aanpassen is aan de nieuwe planetaire energieën. Terwijl het lichaam zich moet aanpassen op deze frequenties.

 

3- Hoofdpijnen. Velen hebben nog nooit hoofdpijn gehad en voelen het nu vaker. Het zijn verschillende pijnen; nu eens aan de ene kant, dan weer aan de andere. Soms achter het voorhoofd, soms in het achterhoofd. Intens, meestal van verschillende duur, maar niet erg lang, hoewel ze zich met tussenpozen gedurende verscheidene dagen kunnen herhalen.

 

4- Tandpijn. Hoewel het niet vaak voorkomt, voelen sommige mensen zich ongemakkelijk metj hun tanden. Pijn of gevoeligheid zonder enige oorzaak. Dit is ook een symptoom van de verandering in het menselijk DNA.

 

5- Depressie. In feite is het geen gewone depressie zoals in de oude medische kennis. Het is een toestand van apathie en zeer sterke demotivatie die plotseling optreedt, met intensiteit, en weer voorbijgaat alsof er niets gebeurd is. Het kan een paar uur of vele dagen duren. Het komt ook in golven met variërende intervallen. Maar als de aanpassing in werking is, komt het niet meer terug.

 

Dus je wordt niet ziek. Jullie transformeren in een nieuw mens: de Nieuwe Aardmens. de mens met een nieuw DNA die GNA wordt t.w. G van Galactisch, hetgeen een vijfde dimensionaal mens betekent.

 

Wees nu niet ontmoedigd! Jullie zijn voorbereid, getraind en opgeleid voor deze missie aan het einde van de Cyclus. Jullie hebben nog geen idee van het belang van jullie huidige incarnatie. Vertrouwen! Moed! Weinig ondernemen! Heel weinig! Het Licht heeft gewonnen! De Aarde is Licht geworden, omdat jullie dat Licht hier verankerd hebben. De mensheid zal eindelijk zijn bevrijding ervaren. Je hebt gewonnen!

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namasté!”

Je bent uitgenodigd FWC-lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…