Buitenaardse wezens leven op Aarde

De Negatieve Buitenaardse Agenda

De Sociëteit van Jezus Diabolisch Plan voor een Nieuwe Wereld Orde

Grote veranderingen om onze status te herstellen

 

Atlantis Beschaving ver vooruit op de onze

Historici hebben vastgesteld dat de eerste landing op Aarde van de Nefilim, specifiek Anunnaki genoemd, ongeveer 450.000 jaar geleden plaatsvond. En zij, hebben de beschaving van Atlantis vernietigd. Het is duidelijk dat deze wezens meer dan 500.000 jaar geleden over de middelen beschikten voor interplanetair reizen. Intussen hebben geleerden geconcludeerd dat zich ook leven ontwikkelde op de buitenplaneten, o.a. Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.

 

Al meer dan 2000 jaar buigen geleerden uit de oudheid zich over Plato’s beschrijvingen van de eilandnatie Atlantis. Het zijn vragen die onderzoekers en ontdekkingsreizigers tot op de dag van vandaag blijven fascineren.

 

Atlantis bestond gedurende een periode van enkele honderdduizenden jaren. Het grootste deel van de Atlantische tijd waren tijdperken van licht! Alleen de laatste fase, de periode van 17.500 v. Chr. tot 10.500 v. Chr. was, in hedendaagse termen, een duister maar leerrijk tijdperk.

 

De Gouden Periode van Atlantis had het hoogste niveau van Lichtbewustzijn ooit bereikt op planeet Aarde, een geavanceerde beschaving, hoger dan die van Lemuria, of Mu en de onze.

 

Was Atlantis een echt land of slechts een literair middel – een waarschuwing tegen nationale trots en overmoed? Hoe kan een beschaving met de macht een maritiem rijk te onderhouden, en de veiligheid van Griekenland kon bedreigen, zomaar verdwenen zijn? Waarom wordt Atlantis in geen enkel andere antieke tekst dan die van Plato genoemd?

 

Waar bevond zich de hoofdstad van het eiland? En wat kon deze befaamde natie – zoals Plato beweerde – in één dag en één nacht zijn overkomen om te verdwijnen? Deze vragen hebben geologische onderzoekers over de hele wereld bezig gehouden – van Marokko tot Indonesië, van Bolivia tot de Noordzee, van de Middellandse Zee tot de Sahara. Allemaal op zoek naar Atlantis. Toch beschouwt de meerderheid van de commentatoren Plato’s beschrijving als niet meer dan een literaire fictie. Maar wat zijn de implicaties voor de mensheid als het inderdaad een ware openbaring is van verloren geschiedenis?

 

Tot nu toe is de periode van de beschaving van Atlantis in de geschiedenis van de aarde niet bekend, omdat de literatuur daarover in de archieven van de bibliotheek van Alexandrië al 2300 jaar geleden is vernietigd.

 

De heersers van Alexandrië stelden zich ten doel een van de stoutmoedigste doelen van de mensheid te verwezenlijken: het verzamelen van alle kennis ter wereld onder één dak. In haar bloeitijd herbergde de Bibliotheek van Alexandrië een ongekend aantal rollen en trok ze enkele van de grootste geesten van de Griekse wereld aan. Maar aan het eind van de 5e eeuw voor Christus was de grote bibliotheek verdwenen. Velen dachten dat hij was vernietigd in een catastrofale brand. De waarheid over de opkomst en ondergang van de bibliotheek is veel complexer. Hier op video uitgelegd in;

Engelse versie https://www.youtube.com/channel/UCOx9…

Spaanse versie – https://www.youtube.com/watch?v=RtE4V6TnQ1U

 

Het is ten zeerste aanbevolen om de uitstekende video De verboden Ancient Knowledge‘ te bekijken, die zeker uw geest zal verbijsteren, zo niet uw ogen zal openen! Als je eenmaal de essentie hebt begrepen, zul je deze video opnieuw willen bekijken.

 

Buitenaardse wezens leven op Aarde

Voor de ontwikkeling van het leven zoals wij dat kennen, is water een noodzaak. De Mesopotamische teksten laten geen twijfel bestaan over de aanwezigheid van water op de 12e planeet Nibiru, de planeet waar de Anunnaki vandaan komen. Vanwege de aanwezigheid van water wordt deze planeet de groene planeet van het leven genoemd.

 

Om de matrix in stand te houden riepen de buitenaardse heersers uiteindelijk de hulp in van de Tempeliers, het Magie Priesterschap van Melchizedek, alsmede een deel van het Oude Priesterschap van Salomo, dat de Orde rechtstreeks verbindt met de oudste beschavingen, het oude faraonisch Egyptisch priesterschap.

 

De Priesterschappen van de Bijbelse Koning Melchizedek en Koning Salomo, evenals de Essencen, legden dat vast in de Dode Zee Rollen en de Nag Hammadi Rollen, inclusief de Verloren Evangeliën en het Boek van Enoch.

 

Degenen aan de top van de hiërarchisch piramide staan bekend als de Luciferiaans faraonische heersers van Octogon, gevestigd in Zwitserland, die de kern blijkt te zijn van de Wereldwijde octopus van heersende elites met hun tentakels die zich uitstrekken tot in elk hoekje van “onze” samenleving.

 

Tegenwoordig zijn de Octogon Tempeliers de heersende Oligarchie van de Wereld, en vormen zij de top van de piramidale hiërarchie die zich in Zwitserland bevindt, bekend als de Zwitserse Octogon Tempeliers, gevolgd door de 2e laag met Soros en de Nazi’s. Eigenlijk zijn de Nazi’s een geïntegreerd deel van het Octogon, en behoren ook enigszins tot de top.

 

Octogon is de naam van een zeer geheimzinnige Naziorganisatie, die tegen het einde van WO2 haar fortuin verwierf uit geroofd Nazi-goud en goederen die in Zwitserland waren gedeponeerd, om te gebruiken voor toekomstige oorlogen en illegale acties.

 

Een bekend Duits schandaal uit de jaren ’90 betrof zwart geld dat gebruikt werd voor politieke verkiezingscampagnes van Helmut Kohl en de CDU, dat werd gefinancierd met witgewassen Nazi-goud, in Zwitserland en georganiseerd was door de geheime Naziorganisatie Octogon onder het geheime codewoord; “Tempeliers of Switzerland“.

 

Dit zijn de Faraonische Tempelier Bankiers van Zwitserland met hun 5e Kolom Vrijmetselaars volgelingen die de heersende Oligarchie vormen over de hele wereld.

 

Deze Heersende Farao’s, komen voort uit de Lucifer occulte mysterie religies, die uit Babylon en Egypte kwamen, tegenwoordig geïdentificeerd als de Wereldwijde Elite of Wereldwijde Maffia. Die ons mensen zien als hun slaven en eigendom, om met ons te doen wat zij willen. Voor dit doel hebben zij energievelden gecreëerd,

 

De Negatieve Buitenaardse Agenda

Vibratie frequenties via 5G, verbinden het bewustzijn van de mens met de Negatieve Buitenaardse Agenda. Het zijn de Archon groepen op planeet Saturnus die de Bewustzijnsenergieën manipuleren om de Satanische geloofsboodschappen te verspreiden.

 

Nadat de Luciferiaanse Tempeliers waren opgericht om heimelijk de oorspronkelijke Christus Essence Tempeliers en Maji Graal lijnen op aarde te vervangen, verkondigden zij hun genetisch elitisme en goddelijk recht om te heersen. Zij slachtten systematisch iedereen in de bevolking af die niet aan hun agenda voldeed.

 

Een belangrijke tijdlijn trigger gebeurtenis begon met de Keltische invasies 9.500 jaar geleden, toen de Negatieve Buitenaardse Agenda en hun Luciferiaanse Tempeliers hun eerste poging deden om een superras van genetisch zuivere elites te creëren voor de heerschappij op de planeet Aarde.

 

Dit proces ontwikkelde zich tot de Vrijmetselarij, Tempeliers, Rozenkruisers, Jezuïeten, en andere geheime genootschappen die tot op de dag van vandaag voortbestaan. Deze geheime genootschappen werden oorspronkelijk gevormd door de Luciferiaanse Tempeliers en zijn ultiem ontworpen om de oude heilige kennis van de ware oorsprong van de mensheid voor het gewone volk te verbergen, om hen in de stroom van leugens, onwetendheid en georganiseerde religie te leiden, in het bijzonder de Kerk van Rome en de Islam.

 

Voor een optimaal begrip van dit belangrijke stuk informatie is het ten zeerste aanbevolen de hierboven aangegeven links te bestuderen.

 

De Sociëteit van Jezus Diabolisch Plan voor een Nieuwe Wereld Orde

De Zwarte Jezuïetenpaus is de Eerwaarde Vader Arturo Marcelino Sosa Abascal, die onlangs zijn voorganger Adolfo Nicolás verving, en sinds 2016 de Algemeen Overste is van de Sociëteit van Jezus Diabolisch Plan voor een Nieuwe Wereld Orde, van het Romeinse Rijk. Hij controleert de geheime genootschappen die op hun beurt de CIA controleren en via de JTTF – The Joint Terrorisme Task Force – de FBI en de Amerikaanse Intel agentschappen die de drugshandel, de gemelde uranium wapentransporten, de illegale witte fosfor wapens, de orgaanoogst, de pedofilie ringen, de autodiefstalringen, het illegale gebruik van diplomatieke containers, enz. en last but not least ook de humane offers en de mensenhandel organiseren.

 

De geheime genootschappen zijn marionetten van de Zwarte Paus, terwijl de Zwarte Paus een marionet is van de CIA. De Clinton Foundation dient de CIA en haar agenda, en wordt gesteund door het US-Congres. Het ministerie van Defensie is door de CIA opgezogen en leeggezogen, en heeft zijn spionnen in het Congres. Anderzijds is de CIA de marionet van de Zwitserse Octogon Tempeliers. Zij verbergen hun geld onder meer in Bitcoin, dat is gecreëerd door Alice in de LHC-laboratoria van het CERN in Genève.

 

Het door Jezuïeten gecontroleerde Vaticaan, is de enige eigenaar van alle westerse corporatieve landen en via hun geboorteakte, met achternaam in hoofdletters, van elk individu op planeet Aarde: Satan regeert, via de Vrijmetselaars, bezit het Vaticaan, terwijl de Paus zijn slaaf is.

 

Het katholicisme zal voor altijd worden uitgeroeid, waarschijnlijk eerder dan later. Door de geschiedenis heen is de Satanisch Luciferiaanse Jezuïetenorde verbonden geweest met oorlog en genocide. De Jezuïeten zijn formeel verwijderd uit vele landen, waaronder Frankrijk en Engeland, maar zijn nog steeds op grote schaal aanwezig en actief in Spanje en Italië.

 

‘Generaal Overste’ van de Sociëteit van Jezus is de officiële titel van de leider van de Rooms-Katholieke religieuze orde, de Jezuïeten. Hij wordt meestal aangesproken als Vader Generaal. De positie draagt vaak de denigrerende bijnaam van de Zwarte Paus.

 

De Jezuïeten en de Rooms Katholieke Kerk hebben de geschiedenis veranderd en de rest verborgen door “sprookjes” te verzinnen over de ware geschiedenis van de aarde. Eén zo’n leugen ging over Maria Magdalena, die in werkelijkheid de vrouw van Jezus was, en hem twee zonen schonk met de namen Jezus II Justus, en Jozef, samen met een dochter met de naam Tamar. Deze kennis is onderdrukt door de Rooms Katholieke Kerk. De Kerk begon de procedure door in 1600 wetenschappers te vermoorden, om de geschiedenis te veranderen om beter hun Agenda te dienen.

 

Grote veranderingen om onze status te herstellen

De Heilige Graal, of Sangreal Graal, gaat over het bloed van Jezus, en over de waarheid van wie een afstammeling is van wie. Velen hebben valse aanspraken gemaakt op bepaalde bloedlijnen, waaronder de Rothschilds en de Monarchen.

 

Er zijn grote veranderingen op komst om onze status te herstellen, om ons te doceren over wat ons is aangedaan door de Global Deep State Crime Cabal. Welke ook de Draco Reptielen, Grays, en andere buitenaardse entiteiten omvat uit een universum dat opzettelijk voor ons verborgen is gehouden door deze duistere machten. Paus Franciscus is een Jezuïet en predikte onlangs dat zijn god Lucifer is, wat impliceert dat de Paus een Satan aanbidder is.

 

De Roomse Paus en al zijn oorlogsmisdadigers, waarvan sommigen zich voordoen als Joden, die in werkelijkheid Khazariaanse maffioso zijn, evenals alle Europese Royalty’s, Nazi’s, en Pedofielen, zijn allemaal Satanisten. Zij bekleden functies in het Vaticaan, de stad Londen, Washington DC, en de stadstaat van de Verenigde Naties, in New York City. Deze informatie werd ontvangen van een ingewijde die, om voor de hand liggende redenen, anoniem wenst te blijven:

 

Al diegenen in posities van absolute macht, zoals de Koningin van Engeland, het Huis van Oranje in Nederland, Soros, de Rothschilds, de Bushes, Clintons, Rockefellers, de Paus, de verborgen Jezuïeten Hiërarchie, etc. zijn één bloedlijn familie. Ze zijn neven, nichten, ooms en nichten van elkaar.

 

Lees het boek 1984, geschreven door George Orwell, en je leert waar we

we in de geschiedenis van vandaag zijn aangeland, waarbij bij elke bocht een stukje van onze vrijheid is afgehakt, zoals nu het dragen van een gezichtsmasker, sociale distantiëring en lockdown, dat de nieuwste aanvallen zijn op ons vrije zielen.

 

Degenen die niet wakker zijn, leven hun dagelijks leven binnen de 3D-matrix, en stemmen stilletjes in met de Deep State tirannie, tenzij ze zich er nu tegen uitspreken. Dus, je moet opstaan en actie ondernemen om uit de huidige Diepe Staat Matrix te stappen.

 

Denk erover na; Het is niet het nep Corona Virus dat de wereld heeft veranderd, het is de Globale Maffia die Corona hebben gebruikt als voorwendsel om de wereld in hun voordeel te veranderen. Zij hebben immers ontdekt dat gezondheidsstatistieken een grotere kans bieden voor hun despotisme en statushonger dan alle indicatoren van economische statistieken. Kortom zoals Hans Herman Hoppe ooit verklaarde;

 

De Staat is een instituut dat wordt geleid door bendes van moordenaars, plunderaars en dieven, omringd door gewillige beulen, propagandisten, pluimstrijkers, oplichters, leugenaars, clowns, charlatans, dwazen en nuttige idioten – een instituut dat alles wat het aanraakt bevuilt en bezoedelt.

 

Niet alleen het monetaire systeem, maar ook de hele wereldstructuur is gecorrumpeerd. Spoedig zal er geen vrijheid meer zijn; we zijn reeds tot slaaf gemaakt door onze geboorteakten en het belastingstelsel. We zijn tot eigendom gemaakt van de Deep State cabal om aan hen belastinggeld te betalen, beheerd door de Vaticaan bank. Het wordt elke dag erger. Het ‘point of no return’ nadert snel en zal spoedig worden gepasseerd. Er is weinig tijd over om te handelen in het belang van onze gezamenlijke verdediging. Als je nu niet handelt, verdien je wat je krijgt.

 

De Lichtwerkers zijn de invloedrijke creatieve wezens die op dit moment de verantwoordelijkheid hebben om velen op te tillen en door de energetische chaos en verwarring te dragen van de komende verschuiving van de 3D- naar de 5D-wereld. Belangrijk is om je aan te passen aan de hogere frequenties om je bewustzijn te optimaliseren, dat je wachtwoord is om het portaal naar de 5D wereld binnen te kunnen gaan.

Je bent uitgenodigd FWC-lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…