Je bewustzijn is de sleutel naar de 5D-wereld

Je bewustzijn is het wachtwoord om de wereld van de 5de Dimensie te kunnen betreden. Deze sleutel bezit je op het moment je bewustzijn je vertelt; doen! of, falen! Op dat moment zul je alleen zijn! Niemand zal je beoordelen of je belonen. Maar je zult het voelen wanneer het echt gelukt is. Het is het einde van een periode! En het begin van een nieuw tijdperk.

 

Pas op! Er zijn over het hele internet Fake Truth Tellers bekend binnen de kanalen  van de zogenaamde populaire media en spreekbuizen die zelf geloven dat zij informatie van het Licht ontvangen en bevoorrecht zijn dat te mogen doorgeven. Terwijl in werkelijkheid ze door een cabal operatief worden gemanipuleerd. Vaak vertellen zij dat ze over een exclusieve Informant beschikken, en dat zij uitverkoren zijn, hun stem te zijn in onze samenleving. Ze geven informatie door die ten dele op waarheid berust, maar in feite tot doel heeft twijfel, leugens en bedrog te zaaien.

 

De Derde Dimensie is de wereld van leugens, bedrog. competitie, destructieve kritiek, egoïsme, diefstal, oplichting, roem en hebzucht. Controle en macht is het doel. Achterbaksheid, kwaadwilligheid en het onderhouden van lage frequentie voor overtuiging en controle. Dit zijn acties die grote sloten zet op het Portaal naar de Vijfde Dimensie.

 

Terwijl in de 5de altijd, samenwerking, hulp en toewijding gericht zijn op goede, zuivere intenties, met empathie en zorg voor anderen. Dat is het spoor dat je naar de 5D wereld leidt.

 

Niets en niemand heeft de macht om de individuele keuze te beïnvloeden. Voor ieder individu bestaat nog steeds de vrijheid van de vrije wil. Er zal geen enkele ziel zijn die kan zeggen geen kans te hebben gehad.

 

Ascensie is hemelvaart en per definitie het pad van hen die ervoor kiezen bewust naar een hoger niveau van het licht te willen gaan. Het kan alleen gevonden worden wanneer het bewustzijn werkelijk voldoende verruimd is, om elke les te begrijpen die gedurende opeenvolgende incarnaties werden gepresenteerd. Onthoud dat niets en niemand voor jou zal beslissen.

 

Op het moment de meerderheid van de gevaccineerden ontdekt dat zij zijn misleid door hun regering, wordt de wereldomvattende bevrijding een feit. Onze vrijheid moet van onderaf veroverd worden.

 

Onze Exterrestriale gast auteur Vital Frosi beschrijft in onderstaand essay in meer detail de overgang van de 3D naar de 5D-wereld.

 

De Overwinning van het Licht

Geliefden!

De boodschap van vandaag is een van de belangrijkste die ooit aan de geïncarneerde mensheid is gegeven. Vanwege de verandering die de Planeet doormaakt gedurende de Overgang, maar ook vanwege het belang van de laatste incarnatie van de zielen die dualiteit ervaren in deze aardse school; De Engel-Helpers waarschuwen ons te “ontwaken en te bidden“. En, nu meer dan ooit, is dit medium noodzakelijk.

 

Alvorens dieper op dit onderwerp in te gaan, moet worden verduidelijkt dat de Wetenschap van de Deep Staters over evenveel kennis beschikt als de Licht-Werkers. Althans wat evoluerende Werelden betreft, weten de Niet-Licht Wetenschappers genoeg over de toekomst van de Aarde en haar mensheid. Zij weten zelfs wat henzelf in de komende dagen te wachten staat. En ze weten vooral dat hun heerschappij hier op aarde over en uit is.

 

De aarde is het laatste bolwerk van de gevallen engelen. Na omzwervingen door vele sterrenstelsels, en de hele arm van Orion in de Melkweg, wordt de aanval in dit Zonnestelsel nu afgesloten. Eerder werden hun toevluchtsoorden vanaf Planeet Aarde, t.w. de Maan en Mars definitief gesloten. In dit jaar 2021 werd de maan teruggewonnen door de Lichtkrachten. En kort daarna, werden al hun bases op Mars  gesloten.

 

Alle Sterrenpoorten in dit Zonnestelsel zijn geblokkeerd en niemand behalve de Positieve Krachten van de Galactische Federatie kan erin of eruit. Tegenwoordig, zijn er drie beschermende lagen rond de Aarde gevormd, waarvoor een ontelbare vloot van Ruimteschepen en een leger van miljarden Goedwillende Galactische Wezens is ingeschakeld.

 

Het bevel van de Schepper, hier geciteerd in de tekst van iets meer dan een jaar geleden, is nu vervuld. De BASTA is in werking getreden; er is geen ander alternatief over voor de Dark machten. Zij hebben miljarden jaren de tijd gehad zich van hun afwijkingen te verlossen, echter degenen die zich hiertegen hebben verzet, vinden nu het einde van de weg van hun zwerftochten door de Universums.

 

De ORDE moet zich overgeven en hun recycling aanvaarden in Werelden van Verzoening en Getuigenis. Als zij dit bevel niet gehoorzamen, zal hun lot het Centrale Zonnevuur zijn, of de Tweede Dood zoals sommigen het noemen.

 

De verzetsgroep, wetend wat te wachten staat, heeft besloten de plannen van de Dark Force  te veranderen.  Zoals reeds in het begin van de tekst is gezegd, heeft het hoofd van de DS-Pyramide ervoor gekozen Planeet Aarde en de mensheid te vernietigen.

 

De Schepper is degene die werkelijk beslist, en kan dat natuurlijk niet toestaan. Het Goddelijke Plan voor de Aarde zal nu worden vervuld, of de Deep State dat wil of niet.

 

Noch de gewenste Nucleaire Oorlogen, noch de pogingen tot Biologische Oorlog zullen in staat zijn de ontwerpen van het Hoger Commando te veranderen. De zwarte macht heeft slechts enkel minder aantrekkelijke alternatieven over, die in zekere zin voor hen problemen veroorzaken.

 

En zo doende, is het uiteindelijke plan van de schaduw macht een individuele aanval geworden op strategische lieden onder de vleesgeworden mensheid.

 

Let goed op de volgende informatie, want die zal doorslaggevend zijn voor het succes van jouw ascensie – hemelvaart – al of niet. Dit is het moment waar “getuig en bid” werkelijk van pas zijn.

 

Zoals we al zeiden, de zwarte macht heeft haar eigen wetenschap. Ook al zijn ze geïnfiltreerd door de wetenschap van de mens, het gaat veel verder dan wat je je kunt voorstellen. Het is zo diep geworteld dat sommige kanalen nu pas bepaalde informatie mogen ontvangen en uitzenden.

 

Zij hebben ook hun regels, zodat zij kunnen reïncarneren en zichzelf kunnen bestendigen onder de mensheid op Aarde. Zielen die tijdens hun incarnatie genoegen scheppen in het kwaad, worden afgezonderd aan gene zijde van het graf, zodat zij ook aan de andere zijde van de lichamelijkheid kunnen dienen.

 

Het verschilt niet veel van het astrale op Aarde, waar Spirituele Kolonies en toevluchtsoorden zijn om zielen in de leer te verzamelen binnen de Plannen en keuzes die een ieder maakt tijdens opeenvolgende incarnaties.

 

De duistere machten prepareren veel dwalende zielen om te incarneren en prominente hiërarchische posities innemen in alle segmenten van de samenleving die op aarde bestaan. Op deze wijze hebben zij althans tot nu toe een schijnbaar, totale controle bereikt.

 

De openbaringen die nu reeds zijn begonnen en die in de komende maanden zich verder zullen uitbreiden, zullen aantonen wie deze sleutelfiguren onder de geïncarneerde mensen zijn.

 

Alsof dit nog niet genoeg is, beheersen zij ook de productie van klonen, die een inkarnaat kunnen vervangen, die feitelijk een zeer belangrijke commandopositie bekleedt binnen de duistere hiërarchieën. Dit zal binnenkort ook onthuld worden en te zien zijn.

 

Maar er is iets dat nog ongelooflijker is en dat veel mensen kan beïnvloeden op dit zeer belangrijke moment van de ‘Opstanding der Zielen’. Ik zal hier in een paar regels proberen te beschrijven hoe sluw de krachten van het Duister zijn. Alle geïncarneerde mensen die een onderscheidene positie innemen binnen de praktijken die het menselijk bewustzijn positief kunnen beïnvloeden, staan onder hun controle.

 

Belangrijke media, spreekbuizen, schrijvers, YouTube artiesten, journalisten, wetenschappers, leiders van Spiritistische Centra, religieuzen, kunstenaars, gouverneurs, in het algemeen alle autoriteiten, die geen Dark Kloon of een geïncarneerde vertegenwoordiger van de Schaduw Macht zijn, worden op sluikse wijze verleid, zodat zij zonder de nodige waakzaamheid, fataal bezwijken.

 

Elk van hen kan omringd zijn door verscheidene niet-fysieke entiteiten, die er alles aan zullen doen om hen te doen afwijken van hun meest oprechte voornemens. Zij hebben het vermogen het bewustzijn van ieder elk te beïnvloeden, en meestal merkt de geïncarneerde dat niet eens. Natuurlijk, zijn er die dat weten en er bewust plezier in scheppen.

 

Er zijn gevallen bekend van mediums en spreekbuizen die geloven dat zij informatie van het Licht ontvangen, terwijl het in werkelijkheid iemand is die hen manipuleert. Vaak zeggen zij dat ze over een exclusieve Informatie bron beschikken, en dat zij uitverkoren zijn, om hun stem te zijn binnen onze samenleving. Ze geven informatie door welke ten dele op waarheid berust, maar in feite tot doel heeft twijfel, leugens en bedrog te zaaien.

 

Zij laten de geïncarneerde mensen hun informatie geloven, en brengen hen in confrontatie met andere mediums of infokanalen. Daarom komt het vaak voor dat een wezen dat beweert een Lichtwerker te zijn, een andere Lichtwerker aanvalt. Het is ook zeer merkbaar in Spirituele Centra wanneer sommige leiders niet toestaan dat iemand hen vervangt.

 

Alle anderen welke hier niet worden genoemd, volgen de Dark Force controleurs bewust of onbewust om hen te dienen, en hun Koers te behouden. Als eenmaal hieraan wordt  toegegeven, is er geen weg terug meer. Zij zijn de fatale Tijdlijn binnengegaan die hen zal leiden tot verbanning van planeet Aarde.  Dit is dan hun laatste kans van alle eerdere opeenvolgende incarnaties.

 

Getuig en bid!” zei Jezus Christus toen Hij speciaal kwam om ons enkele aanbevelingen te doen, en dit was misschien wel een van zijn belangrijkste. De ernst van aansprakelijkheid is afhankelijk van de functie en de positie van eenieder. Niet alleen van hen die in deze tijd van ascensie een bijdrage kunnen leveren aan de mensheid, maar vooral voor hen die door deze wezens worden georiënteerd, geleid of geïnformeerd.

 

Elk geïncarneerd mens moet een minimale inspanning leveren om zijn bewustzijn te verruimen om zich niet te laten misleiden. De sleutel is om te voelen. voel of het resoneert met je hart! Als het niet resoneert, geef het dan geen aandacht. Zelfs als het een waarheid is, zal deze later weer opduiken. Maar als het een vergissing is, is het moeilijker het geloof te ontmantelen als het eenmaal wortel heeft geschoten.

 

Voel! Voel en voel! Je hebt altijd de keuze. Niemand kan je ooit dwingen iets te doen. Echte boodschappen zijn die, die je innerlijk vrede brengen. Ze geven je vertrouwen en vernieuwen je energie. Alles wat hier niet in past, laat het terzijde, zonder angst en zonder schuldgevoel.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

Je bent uitgenodigd FWC-lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…