Mode- RNA hackt menselijke levenssoftware

Intuïtie en Logisch Denken

Covid Spike Eiwitinjectie is dodelijke bio bom

COVID Vaccins een wetenschappelijk en medische vergissing

Covid Pandemie is Tirannie

Je bewustzijn is de sleutel voor het 5D-portaal

 

Bewustzijn en Eenheid ruïneren de macht van de Diepe Staat

Bewustzijn en Eenheid staan op gespannen voet met de Deep State sociale engineering programma’s. In werkelijkheid tast de Covid pandemie het sociale bewustzijn van mensen aan. Enig begrip is nodig om de sociale engineering programma’s van de globale elite te identificeren, en hoe hiervan niet het slachtoffer te worden. De globale elite wil 90% ontvolking. Ze willen totale controle en bewaking van elk aspect van je leven. Ze willen socialisme, met de macht en rijkdom in hun eigen zakken, met andere woorden communisme.

 

Bewustzijn en Eenheid zijn een directe belemmering voor deze plannen. Daarom willen ze alles van waarde afpakken. Ze doen dit in de naam van het behoud van de planeet Aarde en het verbeteren van het klimaat, welke argumenten leugens zijn. Als iedereen in quarantaine wordt geplaatst en wordt rondgereden in elektrische voertuigen met beperkte actieradius, kunnen ze ons beter onder controle houden. Wees ervan verzekerd dat alle klimaat- en andere nieuwe bepalingen zijn ontworpen om de rest van ons op te sluiten in beperkt aangewezen gebieden. Waarvoor o.a. de FEMA-kampen werden opgericht.

 

Waar mensen echt bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven aan een niet bestaande Covid-19 infectie, maar de terreur die de wereld regeert, en die alle mensen angst aanjaagt tot ze zich onderwerpen aan hun doel van totale tirannieke controle in een eens vrije Wereld. De valse Covid-19 of Corona heeft de wereld veranderd, hoewel het niets anders is dan Science Fiction. Het is een manipulatie van de Diepe Staat die Corona gebruikt als voorwendsel om de wereld te veranderen in de voorlaatste fase voor de uiteindelijke implementatie van de Nieuwe Wereldorde. Zij hebben ontdekt dat gezondheidsstatistieken een veel groter impact hebben voor hun despotisme en misleiding dan alle economische indicatoren samen.

 

Mode-RNA hackt menselijke levenssoftware

Een andere weg is de vernietiging van de bevolking van binnenuit, zoals momenteel gebeurt met de mRNA vaccins, die het menselijk immuunsysteem inactiveert om de groei van kankercellen te stimuleren. Modus-RNA hackt effectief de menselijke levenssoftware. Het beëindigt het genezingsproces van het lichaam. Deze injecties zijn de meest roekeloze daden van medisch verraad ooit begaan tegen de mensheid.

 

Deze mRNA-vaccins zitten niet alleen vol met giftige stoffen, maar zij veranderen het natuurlijke immuunsysteem zodanig dat het sterk over-reageert wanneer de slachtoffers later worden blootgesteld aan bijna elke ziekteverwekker, inclusief de gewone griep. Zij zullen worden aangevallen door hun eigen immuunsysteem, een proces dat bekend staat als auto-immuunziekte. Deze aanvallen zijn dodelijker dan welke ziekte ook.

 

Dr. Sucharit Bhakdi, een in Amerika opgeleide microbioloog die nu in Duitsland woont, zegt dat de Covid-19 pandemie bedrog is omdat zij gebaseerd is op 99% onjuiste statistieken van ziekte- en sterfgevallen. Hij zegt ook dat mRNA-vaccins niet alleen vol zitten met vergif, maar het natuurlijke immuunsysteem zodanig veranderen dat het sterk zal overreageren wanneer de slachtoffers later worden blootgesteld aan bijna elke ziekteverwekker, inclusief de gewone griep. Zij zullen worden aangevallen door hun eigen immuunsysteem, een proces dat bekend staat als auto-immuunziekte. Deze aanvallen zijn dodelijker dan de ziekte zelf. Dr. Bhakdi smeekt de mensen het vaccin niet te nemen, vooral als ze al een eerste prik hebben genomen. Als zij dat wel doen, zegt hij, zullen zij de decimering van de wereldbevolking veroorzaken.

 

In deze 10 minuten durende video bespreekt Dr. Sucharit Bhakdi de fundamentele reden voor de huidige golf van “doorbraakinfecties:” het falen van de COVID-vaccins was te verwachten, omdat bij het ontwerp ervan fundamentele immunologische principes werden genegeerd.

 

De eerste fout bestond erin zich bij de beoordeling van de doeltreffendheid van het vaccin te concentreren op antilichamen in plaats van op cellulaire immuniteit (cytotoxische T-lymfocyten), hoewel cellulaire immuniteit veel belangrijker is voor antivirale immuniteit dan antilichamen zijn.

 

De tweede vergissing is het verwaarlozen van het functionele onderscheid tussen de twee grote categorieën van antilichamen, die het lichaam produceert om zich te beschermen tegen pathogene microben:

 

  1. De eerste categorie (secretorisch IgA) wordt geproduceerd door immuun cellen (lymfocyten) die zich direct onder de slijmvliezen van de luchtwegen en het darmkanaal bevinden. De door deze lymfocyten geproduceerde antilichamen worden door en naar het oppervlak van de slijmvliezen uitgestoten. Deze antilichamen zijn dus ter plaatse om door de lucht overgedragen virussen te ontmoeten en zij kunnen wellicht virusbinding en infectie van de cellen voorkomen.

 

  1. De tweede categorie antilichamen (IgG en circulerend IgA) komt voor in de bloedbaan. Deze antilichamen beschermen de inwendige organen van het lichaam tegen infectieuze agentia die zich via de bloedbaan trachten te verspreiden.

 

Alles wat niet op de specifieke Aardfrequentie is voor het ontwakings- en genezingsproces, staat niet open voor binnenkomende ascensie-energieën. Inkomende ascensie-energieën zijn positieve frequenties van harmonie en bewustzijn. Modus-RNA hackt en transformeert deze energieën in mislukking. In feite het brengt mensen in een coma om hun ontwaking te voorkomen, met andere woorden door de geest uit sync te brengen met de aardfrequentie. Dat betekent uit harmonie gebracht, waardoor kenmerken worden gevoeld van ongemak welke kunnen variëren van angst, slapeloosheid, ziekte, of geblokkeerd immuunsysteem.

 

Omgekeerd, wanneer mensen in goede doen zijn, is het lichaam in volledige harmonie, en in staat zichzelf te genezen en haar vitaliteit te verhogen. Verder kwamen metingen van de Schumann-resonantie uiteindelijk uit op een frequentie van precies 7,83 Hz, wat nog interessanter is, deze frequentie is van toepassing op zoogdieren. Omdat deze frequentie vreemde negatieve krachten omzet in positieve energieën, door middel van het chakra-systeem van het lichaam. Leer hier meer.

 

Intuïtie en Logisch Denken

“Chakra” is een Sanskriet woord dat letterlijk vertaald wiel of schijf betekent.” Om een chakra in het lichaam te visualiseren, stel je je een draaiend wiel voor van energie waarbij bewustzijn en materie elkaar ontmoeten. Men vermoed dat ze zich opladen door contact met de stroom van kosmische energie in de atmosfeer.

 

Elke chakra is verbonden met een specifieke klier, orgaan en lichaamssysteem en ook met een specifieke kleurvibratiefrequentie. Bovendien heeft elke energiewerveling een belangrijke functie in het creëren van ons energetisch evenwicht. Deze energiecentra vibreren op verschillende niveaus, afhankelijk van het bewustzijn van het individu en het vermogen de kenmerken van elk van hen in zijn/haar leven te integreren. De openheid en de stroom van energie door je chakra’s zijn noodzakelijk om volledig zelfbewust te worden en in harmonie te leven met je spirituele natuur, waardoor fysieke, mentale en emotionele gezondheid wordt gecreëerd.

 

Sinds het grootste deel van de mensheid niet meer in staat is de impuls in het hoger hart te activeren om de 4e DNA-streng te verbinden, die gedurende de periode van adolescentie tot volwassenheid werd ontkoppeld; veroorzaakt door chemicaliën in chemtrails en voedsel, die na verloop van tijd het DNA-patroon vervormt; welke in verband staan met het ontstaan en de verspreiding van ziekten door emotioneel en fysiek onevenwicht.

 

Het is onnatuurlijk, wanneer een individu niet de geest kan activeren en geen toegang heeft tot de 4e streng van het DNA; in dat geval kan de Ziel Identiteit niet geactiveerd worden. Daardoor zijn ze zich niet bewust waarom ze op aarde zijn geïncarneerd, wat hun hoger doel is, en kunnen ze zich niet verbinden met of luisteren naar hun Hogere Zelf, – algemeen bekend als intuïtie en logisch denken, doordat hun Hoger Zintuiglijk waarnemingsvermogen niet is geactiveerd.

 

Covid Spike Proteïne Injectie is een dodelijke Bio Bom

De Covid vaccins zijn een illusie; het is geen vaccin maar een giftige injectie die mensen doet geloven dat ze beschermd zijn tegen iets wat niet bestaat, maar wel hun levensverwachting vermindert tot maximaal drie jaar.

 

Erger nog, duizenden “niet-gevaccineerde” mensen melden bijwerkingen van Covid-vaccins te hebben ervaren, zonder gevaccineerd te zijn. Feit is dat mensen die niet gevaccineerd zijn, maar wel in nauw contact staan met “gevaccineerde” mensen, besmet raken met een ongekend aantal ziekten die hun oorsprong vinden in de Covid-vaccins.

 

Mensen die in nauw contact zijn geweest met “gevaccineerden”, melden pericarditis – een zwelling en irritatie van het weefsel rond het hart waardoor pijn op de borst ontstaat; auto-immuunziekten; gordelroos – een virale infectie met pijnlijke uitslag van blaren rond de romp; trombose; Bells Palsy – symptomen van plotselinge zwakte in de gezichtsspieren.

 

Het is reeds bevestigd: mRNA-“vaccins” voorzien met synthetisch spike-eiwit + nano-technologisch hydrogel, veroorzaken vele gevallen van bijwerkingen op het vrouwelijke voortplantingssysteem, plus duizenden andere cerebrale, cardiale, neurologische, neuromusculaire effecten, bloedstolsels, trombose, die leiden tot duizenden sterfgevallen, nu inmiddels de “gevaccineerden” zich over de hele wereld hebben verspreid.

 

Volgens de officiële propaganda; Pandemie-krommen en statistieken tonen aan dat het aantal mensen dat zogenaamd ziek is van deze nieuwe “Covid-variant” explodeert in alle landen die massaal zijn “gevaccineerd”; zoals Israël, Brazilië, India, USA, etc.

 

COVID-vaccins een wetenschappelijk en medische vergissing

Nobelprijswinnaar professor Luc Montagnier point uit; Massavaccinatie is een enorme vergissing. Een wetenschappelijke en een medische fout. Het is een onaanvaardbare fout. De geschiedenisboeken zullen dat aantonen, want het is de vaccinatie die de varianten creëert.

 

Voor het originele virus, werden antilichamen gecreëerd. Wat doet het virus tegen het vaccin? Sterft het of vindt het een andere oplossing? Nieuwe varianten worden geproduceerd als gevolg van de vaccinatie. Je ziet het in elk land, overal is het hetzelfde: de curve van vaccinatie wordt gevolgd door de curve van sterfgevallen. Mensen worden ziek niet door de Corona, maar wel nadat ze gevaccineerd waren. Ik zal je laten zien dat ze varianten creëren die resistent zijn tegen het vaccin. Het is ondenkbaar. Ze zwijgen. Veel mensen weten dit, epidemiologen weten het ook. Het zijn de antilichamen die door het virus worden aangemaakt die de infectie versterken. Het is wat wij noemen Antilichaam Afhankelijke Versterking, wat betekent dat antilichamen een bepaalde infectie bevoordelen.

 

Als het antilichaam zich aan het virus hecht; heeft het vanaf dat moment de receptoren; de antilichamen, hebben ze opgeslagen in de macrofaag (verhoogde uitstoot van pro-inflammatoire cellen). Het prikt het virus en niet per ongeluk, maar vanwege het feit dat ze gekoppeld zijn aan de antilichamen. Het is duidelijk dat nieuwe varianten ontstaan door antilichaam-gemedieerde selectie als gevolg van de vaccinatie.

 

De wereldwijde quarantaine van Corona of Covid-19 is de eerste stap in de richting van onderdrukking. Er zijn slechts twee mogelijke scenario’s die de aanpak van de cabal verklaren: Ofwel, het is een ramp en duizenden mensen sterven aan dit nep-virus, het kan ze niet schelen! Ofwel, het hele geval is een hoax, maar jullie idioten willen alles geloven, dus gaan ze het recht in jullie domme gezicht wrijven, door mensen te vertellen een gezichtsmasker te dragen en sociale afstand te onderhouden! En inderdaad krijgen ze gelijk, want ongeveer 90% van het volk zijn gehoorzame domme volgelingen.

 

Als een gezichtsmasker urenlang wordt gedragen, kan het zuurstofgehalte in het bloed met wel 20% dalen, dat kan leiden tot bewustzijnsverlies. Er zijn intussen te veel gevallen bekend van bejaarden of personen met een slechte longfunctie die flauwvallen, wat leidt tot nog meer Corona-doden.

 

Covid Pandemie is Tirannie

Wakker worden mensen, deze quarantaine is tirannie, waar gezonde mensen opzettelijk worden opgesloten. Protesteer massaal tegen uw regering om hen te laten weten dat je het er niet mee eens bent en hen naar huis moet sturen. Denk na. Wij, het volk, hebben het voor het zeggen. Helaas hebben we deze corrupte individuen al veel te lang in dienst gehouden.

 

We hadden onszelf kunnen bevrijden, ware het niet dat de massa nog steeds slaapt. Mensen moeten vechten voor hun eigen vrijheid, anders levert het hun niet de waarde van vrijheid op! Uiteindelijk, met al dat nep-vaccinatie gedoe in de buurt, ruimt de maatschappij zichzelf uit de weg. De zwakken zullen ten onder gaan. En de sterken zullen zegevieren. Ultiem, zal twee derde van de bevolking niet kunnen overleven, zij zijn vermoord door hun eigen regering, die is omgekocht en geïnstrueerd door de Global Deep State Criminelen, om de wereld voor zichzelf te bezitten; nadat de nuttige idioten in de regeringen door hen zelf als laatste zijn vermoord.

 

 

Je bewustzijn is de sleutel voor het 5D-portaal

Je bewustzijn is het wachtwoord om de wereld van de 5de Dimensie te kunnen betreden. Deze sleutel heb je op het moment je bewustzijn je vetrtelt; doen! of, falen! Op dat moment zul je alleen zijn! Niemand zal je beoordelen of je belonen. Maar je zult het voelen wanneer het echt gebeurd is. Het is het einde van een periode! En het begin van een nieuw tijdperk.

 

De Derde Dimensie is de wereld van leugens, bedrog, concurrentie, destructieve kritiek, egoïsme boven alles, hebzucht. Controle en macht zijn het enige doel. Achterbaksheid, kwaadaardigheid en het handhaven van lage frequentie voor overtuiging en controle zijn acties die grote sloten zetten op de Poort naar de Vijfde Dimensie. Waar, samenwerking, hulp, toewijding altijd gericht zijn op goede, zuivere en schone intenties, met empathie en zorg voor anderen; dat is het spoor dat je naar de 5D wereld zal leiden.

 

Niets en niemand heeft de macht om de individuele keuze te beïnvloeden. Voor ieder individu bestaat nog steeds de vrijheid van de vrije wil. Er zal geen enkele ziel zijn die kan zeggen geen kans te hebben gehad.

 

Ascensie is per definitie het pad van hen die ervoor kiezen om bewust naar een hoger niveau van het licht te gaan. Het kan alleen gevonden worden wanneer het bewustzijn werkelijk verruimd genoeg is om elke les te begrijpen die gedurende opeenvolgende incarnaties zijn gepresenteerd.

 

Onthoud dat niets en niemand voor jou zal beslissen. Op het moment dat de meerderheid van de gevaccineerden ontdekt dat zij zijn misleid door hun regering, is de wereldomvattende bevrijding een feit.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of inzichtelijk vond, deel het dan alsjeblieft met iedereen die je kent om hen te helpen te ontwaken en zich voor te bereiden op de 5D-wereld.

Je bent uitgenodigd FWC-lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…

 

Belangrijke historische feiten