Laat Het Verleden Achter je

 

Ons ontwaakt bewustzijn initieert de Planetaire Overgang

Planeet Aarde en haar mensheid maken nu een uniek moment van verandering door. Dit moment wordt Planetaire Overgang genoemd. Alles zal zeer intens zijn! Er zullen diepgaande veranderingen plaatsvinden in alle bekende en onbekende sectoren, omdat de Oude Aarde zich oplost om plaats te maken voor haar nieuwe vervanger, oftewel, het Nieuwe 5D Planetaire Thuis.

 

Alles wat is geleerd, geweten, geloofd en beoefend, zal in een paar jaar geleidelijk ophouden te bestaan. Er is al veel veranderd, maar omdat deze veranderingen getimed zijn, merken de meeste mensen het niet.

 

We leven in een prachtige tijd! En elke dag die voorbijgaat, nadert het einde van een lange Cyclus. Dit toont ons het Nieuwe Tijdperk. Wat een voorrecht op dit moment hiervan getuige te mogen zijn, en deel te nemen aan de grote gebeurtenis van planetaire overgang!/

 

De wereld is aangekomen op het belangrijkste kruispunt in onze beschaving. De globalisten hebben met de hulp van het politiek establishment, grote schade aangericht in onze samenleving , industrie, cultuur, etc. met het doel zichzelf te verrijken. Ze zijn nu in paniek omdat over de hele wereld hun corruptie wordt herkend en bevestigd.

 

 

Dit is de laatste kans onze belangen en beschaving te redden. Het is nu of nooit, inmiddels weet de hele wereld dat de wereldmachten met hun New World Order eropuit zijn de mensheid te vernietigen o.a. d.m.v. Covid gif-injecties met vele leugens verspreidt door de corporate media, die niet in het minst is geïnteresseerd in journalistiek, maar uitsluitend in promotie van de politieke agenda; t.w. de vernietiging van de beschaving en de mensheid.

 

Het herstel van de schade die is toegebracht aan alle volkeren op onze planeet kan langduren. Maar uiteindelijk zal alles worden gecorrigeerd, tenminste als de mensheid massaal wakker wordt, en de controle terugneemt door invoering van het nieuwe QFS-geldsysteem en vervanging van het geldend zeerecht door het landrecht.

 

De bloedlijn families willen dat mensen sterven aan kanker en andere geconcipieerde ziektes, waarvan ze niet mogen genezen. Deze lieden zijn in onpeilbare mate geestelijk en emotioneel gestoorde wezens. Ze zien mensen als schapen en overbodig vee. Vanuit hun krankzinnig, psychopathisch perspectief, kan het hun niet schelen hoeveel leed wordt geleden, en mensen sterven door hun manipulaties en onderdrukking. Hoe meer hoe beter. En dat is precies wat deze wezens zijn; krankzinnige psychopaten.

 

De Deep State agenda heeft recentelijk drie belangrijke aanvallen op het menselijk immuunsysteem uitgevoerd. Vaccinatie, PCR-testen en het dragen van maskers. Met alle drie introduceren ze nano-deeltjes in je gezond systeem, die na verloop van tijd het immuunsysteem vernietigen.

 

Het wachten is op de grote doorbraak in de ontwaking van de massa, anders zouden we reeds bevrijd zijn uit onze eeuwenoude geldslavernij en onderdrukking. Dit is onze enig en unieke kans op succesvol en definitieve verwijdering van de criminele Deep State cabal van planeet Aarde.

 

Als alle ontwaakten één slaper wakker maken, zal voldoende meerderheid zijn voor ons volledig succes. Minstens 70% deelname garandeert dat zonder grote chaotische problemen deze criminelen voor goed kunnen worden verwijderd van Moeder Aarde.

 

De mensheid heeft op grote schaal haar verstand en verantwoordelijkheid weggegeven aan corrupte overheden. Denk eens na over de bredere gevolgen van dit gedrag voor het menselijk bestaan. Als we ons verstand en onze verantwoordelijkheid weggeven, geven we ook onze vrijheid weg en in wezen ons leven.

 

Het moet inmiddels duidelijk zijn; dat het ontwaakt menselijk ras dit plan niet laat gebeuren. En. wat nog belangrijker is, we bereid zijn ervoor te vechten in het belang van de toekomst van onszelf, onze kinderen en komende generaties.

 

De overheersers, de bedriegers, de uitbuiters, de slavendrijvers, kortom, alle macht die enkelen over anderen uitoefenen, zal ophouden te bestaan. Moeder Aarde, als vrouwelijke energiebron, zal alles geven wat haar kinderen nodig hebben.

 

Eindelijk, is de tijd van Overvloed en Voorspoed aangebroken! Als, alle dominerende machten worden verwijderd, en concurrentie plaats maakt voor samenwerking.

 

Onze terugkerende buitenaardse correspondent Vital Frosi rapporteert hieronder de laatste ontwikkelingen.

 

 

LAAT HET VERLEDEN ACHTER JE

 

Geliefde!

Het is gebruikelijk, iemand te horen zeggen het verleden te vergeten. Vele droefenissen en veel lijden maken deel uit van de herinneringen aan voorbije tijden, ook al herinneren wij ons alleen deze huidige incarnatie.

 

Maar als we bedenken dat het leven continu is, en alle vorige incarnaties bij elkaar optellen, dat honderden zijn, zelfs meer dan duizend voor veel zielen die hier zijn gekomen, dan zullen we begrijpen dat leren het resultaat is van alle ervaringen die zijn opgedaan.

 

In een School van Dualiteit in Derde Dimensionale Werelden, is leer je van gemaakte fouten en behaalde successen. Wij zijn allen leerlingen, de lessen zijn afgestemd op de behoeften van elkeen.

 

De heersers over de mensheid hebben van deze omstandigheden geprofiteerd door angst in te planten, zoals schuld, woede, schaamte, wrok, trots en vele predicaten meer, welke de trillingsfrequentie van geïncarneerden verlagen.

 

Hoe lager de individuele frequentie, hoe meer het collectief de tijd vasthoudt in deze Overgang. Zelfs als het niet te stoppen is; kan de mensheid de tijd versnellen, en zorgen voor snellere en soepeler Overgang.

 

Toch zal niemand de schulden van anderen betalen. Vertragingen in de Overgang zullen weinig of geen invloed hebben op de vooruitgang van hen die hun deel doen. Een paar jaar meer zal nauwelijks iets voorstellen in het hoge aantal van incarnaties van elk van hen.

 

Er is echter iets waar we in deze tijd rekening mee moeten houden. De beweging komt steeds meer in een stroomversnelling. De scheiding van het kaf en het koren is reeds voltooid. Het bewustzijn dat klaar is voor overgang, gaat naar hogere frequentieniveaus.

 

Dit is wel de laatste oproep voor een bijzondere reis om in de trein te stappen: t.w. de reis naar de Nieuwe 5D-Aarde.

 

Het verleden vergeten is niet de beste oplossing. Het is echter alleen nodig het verleden te begrijpen. Begrijp elke les, niet alleen van dit huidige bestaan, maar ook van alle voorgaanden, want we gaan de details van elke les herinneren. We herinneren ons al de oorzaak van zoveel zogenaamde overgangsverschijnselen, ook al zijn we ons daarvan nog niet bewust.

 

Als we op een school zijn, zijn we gekomen om te leren. Hoe kan iemand dan zeggen dat we moeten vergeten wat we geleerd hebben? Het zou geen zin hebben om dan hier te zijn, of wel? Laten we met vreugde, met trots en met plezier terugdenken aan alle ontberingen die we hebben doorstaan, hoe pijnlijk ze ook waren, want dit is het bewijs dat we de overwinnaars zijn.

 

Dus nu wordt ons gevraagd het verleden achter ons te laten. Perfect! Achterlaten is niet vergeten. Integendeel, het is om de leer mee te nemen, want wij zijn juist hier gekomen om deze kennis te zoeken. Het zou zijn alsof je naar de markt gaat om eten te kopen en de gekochte waar op de terugweg achterlaat.

 

Het verleden achter ons laten is afstand doen van de oude opgelegde overtuigingen; de ongegronde angsten; het verdriet en de wrok die wij onnodig met ons meedragen. Het is te begrijpen dat Planetaire Overgang en Zielsopstijging niet iets is dat in een dag of in een week kan worden geregeld.

 

Het is iets grandioos dat qua tijd honderdduizenden jaren heeft geduurd, een periode die de menselijke geest tot nu toe nog niet heeft begrepen.

 

De tijd is nu gekomen de slapende geesten te laten oefenen, want alles gaat nu sneller en alles manifesteert zich tegelijk. Niemand kan naar een verre plaats reizen als hij zich niet beweegt. Je moet de eerste stappen zelf zetten; de bewegingen maken en geloven in wat ieder voor ogen staat.

 

De Nieuwe 5D-Aarde komt steeds dichterbij, maar alleen voor hen die er naar toegaan.

 

Laat het verleden achter je! Geloof, in het feit dat nu alles anders zal zijn. Wie niet in de Nieuwe Tijd gelooft, zal die tijd ook niet meemaken. Er is al eerder gezegd dat ‘zien is geloven’ ook dat wat achter ons ligt. En, nu moet men geloven het te zien. Als je niet vertrouwt, zul je niet door de tijd reizen. Angst is niets meer dan een gebrek aan zelfvertrouwen.

 

Laat de oude concepten achter je. Alles zal dienen tot het moment dat het nodig is, maar beetje bij beetje zal het verdwijnen als een doorgeprikte ballon. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn.

 

Natuurlijk kun je niet alles in één keer laten vallen. Maar wij moeten de veranderingen aanvaarden en ze geleidelijk bevorderen, door ze in te passen in ons dagelijks leven naar gelang van onze mogelijkheden en behoeften.

 

De Nieuwe Tijdlijn van de Aarde werd in 2010 ingevoerd, waardoor een soepelere en rustiger Overgang mogelijk werd gemaakt. Het is niet nodig te luisteren naar de voorbodes van onheil die ongegronde tragedies aanprijzen.

 

Het Goddelijke Plan is volmaakt, ver boven het bevattingsvermogen van het menselijk verstand.

 

Laat het verleden achter je! Pijnen en Moeilijkheden hebben je groot gemaakt, maar nu is het tijd om deze grootheid in praktijk te brengen.

 

Geniet van de vruchten van de zaadjes die langs de weg van de lange wandeling in 3D zijn gezaaid. Je hebt alle vereiste lessen geleerd. Dat heeft je zover gebracht. Heb geen spijt van de pijn; gedenk de veroveringen!

 

Lopen! Lopen! Niets bindt je meer aan wat tot het verleden behoort!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verandering!

 

Namaste!

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Ongelooflijk de dag komt eraan Je voelt het omdat je,,,

 

Er gaat iets groots gebeuren volgende week.

Dit moet je niet uit de weg gaan…