Controle, plundering en uitbuiting omwille van rijkdom en macht

Omgekochte politici

Rijkdom is gelijk aan macht

Leugens genereren corruptie

Infiltratie op hoogste niveaus van Financiën

 De ontkoppelde lichaamsvorm

3D-Wereld verandert in 5D

 

Anunnaki historisch verborgen schokkende waarheid

Het is tijd de corruptie in ons geldsysteem bloot te leggen. Het is het grootste kwaad dat de wereld ooit heeft meegemaakt. Het is tijd voor de wereld met alle middelen die nodig zijn, samen te werken om deze misdaad voor eens en voor altijd uit te roeien,. De werkelijke doelen van de heersende Cabal zijn veel “verontrustender” en “sinisterder” dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen.

 

Psychopathische elites regeren de wereld! Een relatief kleine groep van satanisch narcistische psychopaten, georganiseerd volgens de vrijmetselaar-sektarische- ideologie; die onbeperkte invloed en middelen tot hun beschikking hebben.

 

 

Deze lieden hebben geen enkel medeleven, zij voeren hun agenda uit op basis van ongefundeerde logica, vol met leugens. Hun agenda brengt ons rechtstreeks in het moeras van de Archon Bloedlijn; met Anunnaki en Draco Reptielen Control Matrix!

 

Nergens in de opgetekende geschiedenis is de kunst geld te maken uit het niets, meer ontwikkeld dan in het oude Khazaren Rijk, dat zich ontwikkelde uit nomadische roverclans, die opereerden op de westelijke karavaanroutes in het Kaukasus gebergte, ten noorden van Irak, tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee regio.

 

Tegen de tiende eeuw hadden de Khazaren een rijk gecreëerd dat zich uitstrekte van het noorden van de Zwarte Zee tot het Oeralgebergte en ten westen van de Kaspische Zee tot de Dnjepr-rivier.

 

Alleen, christenen en moslims geloofden dat het berekenen van rente op een lening, destijds woekerrente genoemd, een zonde was. Maar joden konden openlijk rente vragen over leningen. Of ze het nu uit praktische overwegingen deden, of uit echte religiositeit, de Khazaarse aristocraten beleden hun bekering tot het Judaïsme.

 

Daartoe behoren ook de Rothschilds, die Europa meer dan een eeuwlang financieel hebben geregeerd en dat nog steeds doen door het mondiale financiële systeem te domineren. Zij zijn de financiële geldschieters van de Rockefellers en andere rijke Archon families. Het is belangrijk op te merken dat geen van deze bekeerde Khazarians enige band met Joden had, maar toch beweren zij Zionistische Joden te zijn. Meer ter zake, Joden zijn geen Zionisten, en Zionisten zijn geen Joden.

 

De Rothschild bankiers hebben gepland onze beschaving over te nemen en tot 90% van de bevolking uit te roeien, door een veelheid van heimelijke acties, waaronder oorlogen, het vergiftigen van ons water, voedsel, lucht en giftige medicijnen, en diverse toxische vaccinatieprogramma’s. Intussen worden islamitische huurlingen dik betaald om de EU en de VS over te nemen. – Trump ‘s belangrijkste taak is om met het leger deze cabal verraders te verwijderen.

 

Controle, plundering en uitbuiting omwille van rijkdom en macht

De “Diepe Staat” leidt deze geheime operatie, via negatieve principes van Draco Reptielen, Zwarte Adel, het Vaticaan, Jezuïeten, Illuminati, en Monarchieën, zijn gegroepeerd onder de noemer Khazariaanse Maffia. Gerund door Nazi’s, CIA, en facties van corrupte FBI. In feite maakt het hele systeem van agentschappen, gerechtelijke bestuurders, rechters, advocaten en vervalste rechtbanken deel uit van deze grote façade, die de onbetwistbare rechten van de mens heeft geschonden, welke ooit door onze Schepper zijn gegeven.

 

Alle religies hebben duizenden jarenlang geprobeerd de echte antwoorden te verbergen over wie en wat wij mensen werkelijk zijn, om hun controle over ons aan te scherpen, ons te plunderen en uit te buiten ter wille van eigen rijkdom en macht.

 

Alsof dit nog niet genoeg is, plegen zij gruwelijke daden op leden van onze samenleving, vooral de zwakken en de jongeren, zoals uitvoerig wordt aangetoond door de lopende onafhankelijke onderzoeken naar PizzaGate en PedoGate.

 

Omgekochte politici

De geldcontrole methodes van de Rothschilds bankiersdynastie zijn decennia lang nagevolgd door de Globalistische financiers, of ze nu Joods zijn of niet. Een belangrijk onderdeel van deze controle is totale geheimhouding.

 

Gebruik makend van het beleid van omgekochte politici die door middel van chantage als hun stromannen dienen en subject zijn van woede en activiteiten van het publiek. Waardoor de globalisten buiten de ogen van het publiek kunnen opereren, zonder betrokkenheid.

 

Met hun nepgeld beroven ze de werkende klasse met geweld van echte rijkdom. Valse oorlogen worden begonnen, om triljoenen van de Main Street economie, in hun eigen zakken te laten eindigen. Nadat ze de grootste diefstal uit de geschiedenis hebben gepleegd, lezen ze de arme slachtoffers de les over opwarming van de aarde, racisme en genderkwesties.

https://finalwakeupcall.info/en/2015/07/15/topmost-criminal-money-swindlers-in-history/

 

Rijkdom is gelijk aan macht

Deze Parasitecrats worden gedefinieerd door namen als; illuminatie, insiders, de Diepe Staat, Rothschild Khazariaanse Maffia – RKM, Cabal, elite, establishment, of Powers That Be – PTB. Die het – Vrijmetselaars Joodse – centrale bankkartel, de CIA, MI-6, en Mossad leiden; multinationals, bedrijven, wetshandhaving, onderwijs en de media met het doel om de mensheid tot slaaf te maken.

 

De uitvinding van de drukpers, maakte het drukken van geld mogelijk, maar ook hun versie van de Bijbel, dat leidde tot het tijdperk van de Verlichting en de ondergang van de Roomse Kerk. Het was het moment ,waarop geld religie kon vervangen als het nieuwe controlemechanisme voor de rijke elite.

 

Rijkdom staat gelijk aan macht, door voortdurend nieuw geld uit te geven, dat feitelijk uit de handen van het publiek wordt weggehaald, om dat in de handen van het internationale bankierskartel te leggen. Is het belangrijkste onderdrukkingsmiddel, om rijke Goden en arme zielen te creëren.

 

Door de toepassing van deze heimelijk onderdrukkende middelen, heeft het publiek haar vrijheid verloren. Teneinde onze vrijheid te herwinnen, moet het volk massaal de macht van de Rothschilds breken; die volgens het koloniale script, het eerlijke geld van het volk vogelvrij verklaarden.

 

“Bankinstellingen zijn gevaarlijker dan staande legers”, zei Jefferson; en dat “de hoofdsom die door het nageslacht moet worden betaald, onder de naam van financiering, oplichting op grote schaal van de toekomst is”. Jefferson voegde eraan toe. “Dit is het steunen van de geldaristocratie van de Rothschilds. De bevoegdheid om geld uit te geven moet van de banken worden afgenomen en teruggegeven aan het publiek, aan wie het correct toebehoort.”

 

Leugens genereren corruptie

Het is allemaal een groot bedrog, van boven naar onder, en overal daar tussenin. De leugen is verschillend op elk niveau! Als gevolg daarvan – is er wereldwijde corruptie, zoals o.a.: Steekpenningen, chantage, moord, drugshandel, witwassen van geld, wereldwijde wapenverkoop, mind control, mensenhandel, pedofilie en uiteindelijk zelfs de Satanische rituele bloedoffers van jonge kinderen.

 

De angstenergie van deze wrede, gruwelijke rituelen wordt gebruikt om zeer echte ge-dis-incarneerde wezens te voeden die op een ander frequentieniveau op onze planeet leven, net buiten ons gezichtsveld.

 

De wereld heeft tot 200 miljoen gechipte publieke “handlangers” die ofwel Draco hybriden, klonen of gedaante-verwisselaars zijn – totaal gecorrumpeerde volgelingen, die het middenkader zijn geworden van deze bizarre Buiten wereldse Control Matrix. Zij ploeteren en zwoegen strompelend voorwaarts, doen wat hun gezegd wordt te doen, zonder echt idee te hebben waar dit allemaal toe leidt. Deze look-alikes zijn eenvoudig gezegd niet van deze wereld, ook al is het moeilijk dit te begrijpen en te accepteren!

 

Infiltratie op de hoogste niveaus van Financiën

Een groep Satan-aanbidders – Luciferianism/Satanisme/Baal-aanbidding – zijn erin geslaagd te infiltreren in de hoogste rangen van Financiën – Het Vaticaan – Regeringen – het leger – Religies, en zelfs eeuwenoude Geheime Genootschappen zoals de Tempeliers, de Jezuïeten, Vrijmetselaars, en de Ridders van Malta, besturen de wereld zoals deze tot op de dag van vandaag is. Hun leugens zijn zo groot geworden, dat ze bijna niet meer van waarheid te zijn onderscheiden!

 

Deze mensen zijn ook geïnfiltreerd in de Militaire Leiding – Bankwezen – Corporate CEO’s, Geestelijken, Media Executives, Top Rechters, Top Wetshandhavers en Top Advocaten. Daarnaast; Hollywood producers en acteurs, als wel directeuren en management van agentschappen, zoals NSA, CIA, FBI, DHS, KGB, FSB, Mossad, MI5 en MI6.

 

Al deze agentschappen en instellingen zijn gecompartimenteerd, en krijgen slechts een klein deel te horen van wat gepland wordt op een “need-to-know” basis, zodat ze in staat zijn hun deel van het plan uit te voeren zonder de uiteindelijke doelen te kennen. Over de rest worden zij voorgelogen! Onnodig te zeggen, dat als hen de hele agenda verteld zou worden, zij niet aan mee zouden willen werken!

 

Via de wereldwijd gecontroleerde media, wordt zorgvuldig een “continue” negatieve nieuwsstroom verspreid; belangrijk voor hun Controle over onze Realiteit.

 

“De hele menselijke geschiedenis draait om Messiaans-Satanisch Jodendom (“Chassidisme”); alles is verzonnen; Geschiedenis en politiek zijn Eén Grote Film, en zij zijn de regisseurs, die de oudtestamentische profetie in werkelijkheid omzetten.

 

Zij veroverden de vrijmetselarij door de creatie van de  illuminatie mime op te bouwen (via Rothschild/Jacob Frank/Weishaupt); zij sloten een pact met de Britse monarchie toen zij William III financierden om koning te worden; zij plaatsten de Britse Royals aan het hoofd van de vrijmetselaars; zij creëerden het moderne banksysteem en de Fed (via Rothschild); zij creëerden het zionisme, de wereldoorlogen, de Europese Unie, enzovoort. Zij regeren via hun marionetten.

 

Rothschilds (wiens voorvaderen deel uitmaakten van de Chassidische cultus) en Rockefellers, zijn de leidende macht achter CFR, Bilderberg Groep, de Trilaterale Commissie enz. We bevinden ons nu in het “Einde der Tijden”; zij proberen een “voorspelde” Derde Wereldoorlog aan te wakkeren”. – Lees hier meer.

 

De Khazarische maffia (KM) voert een geheime oorlog tegen het volk en alle soevereine naties door het gebruik van vals-vlag, Gladio-stijl terrorisme; via het illegale en ongrondwettelijke Federal Reserve System en het centraal bankieren, om zo wereldwijd te infiltreren in alle bankinstellingen en deze te kapen, middels de toepassing van Babylonische Zwarte Magie, ook bekend als Babylonische Geld-Magie of de geheime kunst van het maken van geld uit niets , het exploiteren van macht uit verderfelijke woeker rente te accumuleren.

 

Deze Babylonische geld-magie omvatte de vervanging van goud- en zilverdeposito’s door papieren kredietbewijzen, waardoor reizigers met hun geld konden reizen in een vorm die gemakkelijke vervanging mogelijk maakte, mochten zij de certificaten verliezen of deze gestolen worden.

 

Interessant te zien; hoe het probleem dat door de Khazaren was begonnen, ook door hen werd opgelost volgens het principe: Probleem – Reactie – Oplossing. Uiteindelijk infiltreerden de Khazaren koning en zijn kleine hofhouding in Duitsland met een groep die de naam “Bauer” koos. Zij vertegenwoordigden het koninkrijk en zetten hun door Baäl aangedreven systeem van het kwaad voort. De Bauers van het Rode Schild huis in Frankfurt/M, vertegenwoordigden hun geheime op bloed gebaseerde kinderoffers, en veranderden hun naam in Rothschild (“kind van de rots” i.e.: Satan).

 

Zij infiltreerden en kaapten het Britse bankwezen, kaapten vervolgens de hele Engelse natie. Bauer/Rothschild had vijf zonen die zich in de maatschappij infiltreerden om het Europese bankwezen, de City of London, en het Centrale Bankwezen, over te nemen door middel van verschillende listige geheime operaties, waaronder een vals verslag over de overwinning van Napoleon op de Britten, terwijl hij in werkelijkheid had verloren.

 

Hierdoor konden de Rothschilds fraude en bedrog toepassen om de rijkdom te stelen van de Engelse adel, de landadel en het volk, welke zakelijke investeringen hadden gedaan bij bankinstellingen.

 

De Rothschilds zetten een privaat Fiat-banksysteem op dat gespecialiseerd was in het maken van vals geld uit het niets – en brachten het volk verderfelijke woekerrente in rekening, omdat zij verplicht waren geld te gebruiken dat van het volk zelf had moeten zijn.

 

Dit was zwarte kunst oftewel Babylonische geld-magie. Tegen ingewijden beweerden zij dat deze technologie en geheime geldmacht hen door Baäl was gegeven, vanwege hun veelvuldige kinderbloedingen en rituele offers aan Baäl, (PizzaGate/PedoGate).

 

Toen zij eenmaal het Britse banksysteem hadden geïnfiltreerd en gekaapt, vermengden zij zich met de Koninklijken en infiltreerden om alle rijkdommen te kapen, inclusief alle grote instellingen. Sommige deskundigen geloven dat de Rothschilds de leden van de koninklijke families hebben gegenocideerd door in het geheim, ongeoorloofd en overspelig te fokken met hun eigen Khazarische mannen teneinde de Royals te vervangen door hun eigen pretendenten op de troon.

 

De ontkoppelde lichaamsvorm

De “oude” genetisch gedegradeerde menselijke lichaamsvorm, die we overal zien en waarin we allemaal incarneren, houdt ons bewustzijn niet langer op een zeer laag trillingsniveau. Ontwaakte mensen breken letterlijk los uit de mal. Het was de oorspronkelijke bedoeling van de Schepper. Echter, de cabal geeft niet zo gemakkelijk op!

 

Het echte “plan” – alleen bekend bij de hoogste leden van de cabal – is om zich te ontdoen van de oude losgekoppelde lichaamsvorm, door 90% van de bevolking van de Aarde uit te roeien, om het oude lichaamspak uit te roeien, dat niet langer voor hen werkt!

 

Het “nieuwe” lichaamspak – het menselijk 3.0 pak is al gereed, wachtend in de ondergrondse laboratoria. Door een proces dat de meeste mensen zich niet eens kunnen voorstellen, kunnen zielen letterlijk met “geweld” worden bevrijd van de zwaartekracht van de Aarde om terug te keren in de reïncarnatiecyclus. Nieuw gecreëerde, zeer machine-achtige lichamen lossen dit cabal probleem op.

 

 

3D-Wereld verandert in 5D

Gelukkig, is nu we ontwaken voor de waarheid van onze geschiedenis, onze Wereld aan het veranderen in een miraculeuze plaats. Met deze waarheid leren wij over het bestaan van het Universeel Kosmisch Principe van de Vrije Wil. Het besef hiervan, is onze kracht om de wereld te creëren die wij ons voorstellen. In tegenstelling tot het zwoegen van nu in apathie.  Volledige Openbaarmaking komt eraan, evenals de GCR, NESARA/GESARA, met goud-ondersteunde munteenheden; en enorme technologische vooruitgang. Armoede en hongersnood worden voor goed geëlimineerd.

 

Alle politici worden gearresteerd en vervangen door nieuw tijdelijk geselecteerde specialisten. Mensen zullen toegang krijgen tot ware informatie en onthullingen over kandidaten, terwijl hun stem voor de eerste keer ooit, meetelt voor beslissingen

 

De Wereld zal alles krijgen wat door de Schepper is beloofd; de mensheid zal een nieuw Gouden Tijdperk van Vrede en Welvaart binnengaan. Mensen zullen elkaar behandelen als ware Humanitairs.

 

Het zal in dit universum van vrije wil onmogelijk zijn, zelfs voor de Schepper zelf, de zielen te helpen die niet voor zichzelf opkwamen, door op te staan tegen deze  kwaadaardige overname door de Diepe Staat Maffia, dat met de dag duidelijker wordt!

 

De Khazarische Maffia Cabal heeft eindelijk ontdekt dat miljoenen lichtwerkers op Aarde de “liefdesvibratie” tegen hen inzetten.  Ze worden nu geconfronteerd met een totale oorlog door elk levend wakker wezen op de planeet Aarde!

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.