De verborgen geschiedenis van de Duivel
De opstand van Lucifer, zoals beschreven in oudere geschriften, vond plaats lang voordat de aarde werd geschapen. EA in deze zin is Lucifer, terwijl ENLIL Satan is, die ook in opstand kwam tegen de krachten van het licht, en beiden werden uit de ‘hemel’, lees Orion, geworpen door ‘Aartsengel Michaël’, die natuurlijk een Arische krijger moet zijn geweest, of misschien het symbool van een hele Arische elitekracht?

Zowel Lucifer als Satan hadden hun volgelingen, en of ze nu Satans volgelingen waren of Lucifers volgelingen, het waren allemaal wat we ‘gevallen engelen’ noemen.

Lucifer was gewoon een voorstander van “zelfbevestiging en vrijheid”. Zijn manifest was om de mensheid te leren dat de Godin niet bestond, wat prominenter werd na de zondvloed toen verschillende religies vorm kregen.

Uiteindelijk werd de religie van aanbidding of toewijding aan de Moedergodin verboden of belachelijk gemaakt en heerste er spirituele duisternis op Aarde.

Als mensen die het vuur bezaten vrij waren om hun religie te beoefenen, kon het duidelijk een bedreiging worden voor het gezag. Daarom werd de kennis van de Vuurvrouwen en het oorspronkelijke doel van het menselijke experiment extreem verborgen, alleen bekend bij een selecte groep op een ‘need-to-know’ basis.

Op een bepaald moment in het Atlantische tijdperk verliet EA de Aarde en ging terug naar de Plejaden om enkele van zijn trouwe officieren mee terug te nemen naar de Aarde. In de Plejaden liet hij hen hologrammen zien van hoe het leven op Aarde was en dat hij het Lyrisch/Plejadisch DNA wilde gebruiken om de mensheid verder te ontwikkelen.

Toen sommige Plejadiers zagen hoe mooi deze Vuurvrouwen waren, en vrouwen in het algemeen, zeiden ze: “Laten we naar beneden gaan en seks hebben!

Dus in plaats van hun DNA rechtstreeks aan EA af te staan toen ze in de Plejaden waren, volgden 199 Plejaden EA naar de Aarde om seks te hebben met menselijke vrouwen, maar ook om EA te helpen met zijn genetische experimenten. Dit waren de 200 Gevallen Engelen, inclusief EA. Zij zijn de ‘Wachters’ die genoemd worden in het ‘Boek van Enoch’.

Gelukkig zal de 5D wereld de nieuwe aarde worden, de 3D slapers zullen verhuizen naar een andere 3D planeet.

Slechts een derde van de bestaande bevolking heeft ervoor gekozen om te transformeren door hun materiële leven achter zich te laten en voelen nu de symptomen van de nieuwe energetische frequentieverschuiving, een verschuiving niet alleen voor mensen maar ook voor dieren, planten en al het andere op onze planeet.

In de vijfde dimensie herwint Planeet Aarde haar positief vermogen voor het milieu, biologisch voedsel, geluk, dat banen schept voor redding en reiniging.

Nu is het tijd voor mens om te beginnen zelfstandig te leren en te denken; om dingen op innovatieve wijzen te doen.

De meeste, zo niet alle, bestaande parameters zullen overbodig worden. De betekenis en erkenning van de waarde van geld wordt totaal anders dan nu is. Iedereen zal genoeg geld hebben om van te leven.

Het zal niet nodig zijn van anderen te profiteren of te stelen om iets te kopen.

Persoonlijke rijkdom zal de enige grens zijn. Iedereen zal vrij zijn om zijn hobby uit te oefenen en te werken waar en wanneer men maar wil.

Satan, Lucifer en de Duivel
De opstand van Lucifer, zoals beschreven in oudere geschriften, vond plaats lang voordat de aarde werd geschapen. Er is al gezegd dat EA/Poseidon de Arische prins is die in opstand kwam tegen de God(en) in de hemel.

EA in deze zin is Lucifer, terwijl ENLIL Satan is, hoewel zijn zoon Marduk waarschijnlijk ook Satan is… die ook in opstand kwam tegen de krachten van het Licht – de Moedergodin, en ze werden beiden uit de ‘Hemel’ – Orion – verstoten door ‘Aartsengel Michaël’, die natuurlijk een Arische MAKH strijder moet zijn geweest, of misschien het symbool voor een hele Arische elitemacht?

Zowel Lucifer als Satan hadden hun volgelingen, en of het nu Satans volgelingen of Lucifers volgelingen waren, het waren allemaal zogenaamde ‘gevallen engelen’.

Figuur 7-8. Aartsengel Michaël en zijn MAKH-strijders die de rebellen uit de ‘Hemel’/Orion verdrijven (schilderij van Gustave Dore).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Satan, Lucifer en de Duivel, omdat het duidelijk drie verschillende persoonlijkheden zijn. Vertaald naar de Verborgen Geschiedenis komt de Duivel het beste overeen met Marduk, de zoon van EA, alhoewel dat niet erg duidelijk is. Marduk werd later gedood op Aarde en Alexander de Grote, van wie wordt gezegd dat hij de hybride zoon van Marduk was, zag zijn vader dood in een doodskist. Maar omdat deze sterrenwezens van lichaam verspringen, bleef Marduk niet lang ‘dood’.

In de literatuur staat dat er voor Lucifer geen duidelijke reden was om tegen het systeem in opstand te komen en dat niemand hem zo’n opstand heeft voorgesteld. Het boek Urantia suggereert dat Lucifer gewoon een voorstander was van “zelfbevestiging en vrijheid”. Zijn manifest was om de mensheid te leren dat de God(en) niet bestond(en), wat na de Zondvloed nog duidelijker werd toen verschillende religies vorm kregen, die voordien door de hogepriesters van de EA waren geïnitieerd.

Uiteindelijk werd de religie van aanbidding of toewijding aan de Moedergodin verboden of belachelijk gemaakt en heerste er spirituele duisternis op Aarde. Als mensen die het vuur bezaten vrij waren om hun religie te beoefenen, kon het duidelijk een bedreiging worden voor het gezag. Daarom werd de kennis van de Vuurvrouwen en het oorspronkelijk doel van het Menselijke Experiment extreem verborgen gehouden, slechts bekend bij een selecte groep op een ‘need-to-know’ basis. Maar daarover later meer.

Wat wel bekend is, is dat EA de voorkeur gaf aan de Siriaanse levensstijl en het grootste deel van zijn leven doorbracht met zijn stiefvader, ANU. Hij spande samen met Satan (ENLIL) en voerde hun plan uit om naar de Aarde af te dalen. Er waren echter ook Veganisten uit het Lyra sterrensysteem die EA en ENLIL steunden in hun rebellie tegen de Moedergodin.

Deze groep van Lyrische afkomst vluchtte naar de Plejaden tijdens de Celestiale Oorlogen en zijn daar sindsdien gebleven. Dus op een bepaald moment tijdens het Atlantisch tijdperk verliet EA de Aarde en ging terug naar de Plejaden om een aantal van zijn trouwe officieren mee terug te nemen naar de Aarde. In de Plejaden liet hij hen hologrammen zien van hoe het leven op Aarde was en dat hij het Lyrische/Plejadische DNA wilde gebruiken om de mensheid verder te ontwikkelen. Toen sommige Plejadiers zagen hoe mooi deze Vuurvrouwen, en vrouwen in het algemeen, waren, zeiden ze:

“Laten we naar beneden gaan en seks hebben!

Dus in plaats van hun DNA rechtstreeks aan EA af te staan toen ze in de Plejaden waren, volgden 199 Plejaden EA naar de Aarde om seks te hebben met menselijke vrouwen, maar ook om EA te helpen met zijn genetische experimenten. Dit waren de 200 gevallen engelen die EA omvatte, de ‘Wachters’ genoemd zoals vermeld in het ‘Boek van Enoch’.

Zij namen menselijke mannenlichamen hier op Aarde en verleidden vrouwen om seks met hen te hebben. In het boek ‘Het Testament van de Twaalf Patriarchen’, zogenaamd door de Twaalf Zonen van Jacob, wordt duidelijk gesteld dat het niet de Hoeders in de vorm van reuzen waren die de vrouwen van de Aarde verleidden.

In feite konden de Plejadiers, die reuzen waren op hun thuisplaneten, niet door de ruimte en dimensies reizen met hun oorspronkelijk biologisch lichamen, en dus moest het DNA genetisch gemanipuleerd worden om een geheel nieuw soort te creëren dat de barre omstandigheden van de ruimte kon weerstaan en door sterrenpoorten en verschillende dimensies heen kon reizen zonder vernietigd te worden.

Dit is de gebruikelijke manier voor de meeste sterrenrassen om lange afstanden af te leggen. Het “grijze” lichaamstype heeft veel robuuste eigenschappen en is bestand tegen ruimteomstandigheden; het reptielachtige sjabloon is een ander. Eenmaal op Aarde versprongen ze echter van lichaam en begonnen ze menselijke lichamen te gebruiken om seks te hebben met menselijke vrouwen.

“Zo verleidden zij de wachters voor de vloed; want toen zij hen voortdurend zagen, begeerden zij hen en verwekten de daad in hun geest; want zij veranderden zichzelf in de gedaante van mannen en verschenen aan hen wanneer zij bij hun mannen waren; en de vrouwen, die hun gedaanten in hun geest begeerden, brachten reuzen voort.”

De Bijbel zegt dat ze naar beneden kwamen als mooie mannelijke engelen, onweerstaanbaar voor veel menselijke vrouwen. Er staat dat ze vleugels hadden en gespierd, aantrekkelijke lichamen. Dit kan best waar zijn, want in de laboratoria die ze deelden met ENKI en de Siriërs, konden ze alles maken wat ze maar wilden om er aantrekkelijk en krachtig uit te zien voor menselijke vrouwen.

Het gebruik van menselijke mannenlichamen om seks te hebben met vrouwen leverde echter geen reusachtige nakomelingen op. Na een tijdje maakten de Plejadiers hun eigen 3D lichamen genetisch, met of zonder vleugels, maar vaker zweefden hun zielen over menselijke vrouwen waarvan ze wisten dat ze goed uitziende mannelijke nakomelingen zouden baren, om er zeker van te zijn dat hun ziel de gekozen foetus bewoonde.

Op deze manier konden de Gevallenen geboren worden in menselijke lichamen, net als wij, maar opgroeien met een volledig geheugen en interdimensionale vermogens. Waarschijnlijk keren dezelfde wezens nu weer terug en zijn ze mogelijk al hier, geboren in normale menselijke lichamen.

Ze hadden niet alleen seks met menselijke vrouwen, maar volgden EA ook naar zijn laboratoria onder de oceaan en begonnen het Lyrisch/Plejadisch DNA, het DNA van de reuzen, te manipuleren. Deze nakomelingen werden de bijbels Nephilim en verspreidden zich over de hele wereld. Ze vestigden zich ongeveer tegelijkertijd in zowel Mu als Atlantis.

Referenties Het Urantia Boek

Deel dit met iedereen die je kent!

Het Nieuwe Tijdperk is eindelijk aangebroken! Goud is op en de Cabal is neer! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos om door te gaan met het huidige cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram pagina.
https://t.me/thefinalwakeupcallchannel
Velen zullen vragen: wanneer komt de verandering? Weet dat het nu gebeurt, langzaam maar zeker! Er is geen weg terug, de snelheid van verandering hangt af van het ontwaken van de massa. Verspreid het woord!

Wordt vervolgd als de tijd ons meer vertelt …