Deel 1

 

Structurele Depressie:

De wereld is in een structurele depressie en dat zal zo blijven. QE hielp niet de crisis te beëindigen, alhoewel de economie er geen nadelige gevolgen van had – QE heeft alleen de prijzen van activa beïnvloed. – Geen op credit-gebaseerd geld heeft ooit de hele kredietcyclus overleefd, en die van nu zal geen uitzondering zijn. De door onze generatie gecreëerde zeepbel met een ongekende stijging van de uitgaven, kon niet blijven doorgroeien, omdat de mensen die eerst de uitgaven deden, nu aan het sparen zijn. Erger nog, ze willen geen geld meer lenen om dure artikelen te kopen, want dat was verzaakte bij de meesten de bestedingsdrang. Net zoals alle bubbels doen, zal ook deze barsten!

 

De drie grote centrale banken in de wereld – VS, Europa en Japan – begonnen een gigantisch financieel experiment. Ze hebben een ontzaglijke hoeveelheid geld uit dunne lucht gecreëerd en gebruikt om verbijsterende hoeveelheden aan overheidsschulden te kopen. De Amerikaanse centrale bank is eigenaar van een stapel obligaties gelijk aan 20% van het Amerikaanse bruto binnenlands product (BBP). De schuldenstapel van de centrale bank van Japan is gelijk aan 40% van haar BBP. De Europese centrale bank is eigenaar van obligaties ter waarde van bijna $ 4 biljoen, of meer dan 25% van het BBP van de EU. De totale wereldschuld inclusief derivaten bedraagt nu 1 biljard (1015)! Er is absoluut geen uitweg uit deze schuldenpuinhoop. Als het financiële systeem instort, zal wezenlijk niets veranderen in de echte wereld. Geen vastgoed, grond, fabrieken of mensen zullen verdwijnen, alleen de biljoenen schuldslavernij-instrumenten zoals US dollars, euro’s, Yen, enz. worden verwijderd van bankcomputers. Er zullen krachten komen die het systeem opnieuw opstarten op basis van verdiensten, gecontroleerd door en voor het volk.

 

QE is eindelijk tot een einde gekomen, maar het publiek begrijpt nog niet de enorme fraude die het Bubblebelichaamt, dat is bij velen nog niet doorgedrongen. In ronde termen, dit officiële oplichtingsschandaal bedraagt in de V.S. $ 3.5 biljoen – berekend uit het balansverschil van de Fed tussen de geschatte $ 900 miljard balanswaarde in 2008 toen het startte met haar “buitengewoon beleid” naar aanleiding van de Lehman-crisis, en de $ 4.4 biljoen van vandaag. Dat is een hoop van iets voor niets. Het is een groteske hoeveelheid fraude. Het is zwendel met voorbedachte rade door monumentale balansexpansie, die nog niets is vergeleken met de verborgen indirecte wijze hoe de nieuwe centrale bankreserves werden geleverd aan het bankwezen en het particuliere kredietcreatieproces heeft beïnvloed. Zoals nu is aangetoond, zijn de nieuwe kredieten die werden uitgegeven door de centrale banken t.b.v. particuliere leningen geëxpandeerd met een factor 10, – d.m.v. het fractionele geldreservesysteem – welke normaal als overtollige reserves terug zouden moeten vloeien naar de centrale banken – hetgeen in het onderhavige geval niet is gebeurd. Als QE geschiedenis is geworden, dan is de bullmarkt op Wall Street dat hoogstwaarschijnlijk ook. Het feest is afgelopen. Aandelen-, obligatie- en vastgoedprijzen gaan terug naar waar ze vandaan kwamen.

 

De Fed heeft reeds laten weten dat, alhoewel QE haar laatste adem heeft uitgeblazen haar nakomelingen blijven voortleven. “Ze zullen hun ruwweg $ 4.5 biljoen obligatieportefeuille niet verkopen – of zelfs op de vervaldatum op natuurlijke wijze afvoeren. Wat de normale gang van zaken is, als deze obligaties vervallen dan zullen ze – zoals wij allemaal – uiteindelijk verdwijnen. Maar Janet Yellen vertelt; de Fed zal het geld van de ‘gestorven’ obligaties herinvesteren als nieuwe obligaties.” Met andere woorden, de Fed zal blijven doorgaan om deze oud-obligaties opnieuw te gebruiken om zo de rentetarieven laag te houden. Een economie die afhankelijk is van schuld heeft steeds meer behoefte aan nog meer en meer van het hetzelfde om de economie gaande te houden. De eerste keer kan veel krediet helpen, maar daarna wordt de economie ermee onderuit gehaald. Als schuld groeit, wordt het moeilijker om de economie te laten groeien, want de middelen die daarvoor in de toekomst nodig zijn, werden al verbruikt in het verleden.

 

Momenteel zijn in de VS ongeveer $ 150 miljard aan 10- tot 15-jarige obligaties in omloop, van deze hoeveelheid is de Amerikaanse centrale bank voor meer dan de helft eigenaar. Ook is de Fed eigenaar van bijna de helft van alle staatsobligaties met een looptijd van 20 jaar en langer. Met haar ongelooflijke hoeveelheid lange termijnobligaties houdt ze de interestrente laag, zo heeft de Fed dus kunstmatig de kosten van kapitaal verlaagd. Waardoor het lenen goedkoper is, zo heeft de Fed vrijwel alle kredietnemers in staat gesteld toegang tot de obligatiemarkten te verkrijgen. Dit wordt aangetoond d.m.v. de recordaantal hoge uitgiftes en registraties van nominaal lage rendementen in de hoogrentende “junk” obligatiemarkten. In juni, hebben de corporate leners 30 miljard dollar schuld aan hun balans toegevoegd – een all-time single-maand record.

 

Ook heeft zich een kolossale zeepbel in de schulden van opkomende markten gevormd. “Een briljante New York hedge-fund manager wees erop dat tussen 2009 en 2012, bijna $ 400 miljard in de opkomende kredietmarkten vloeiden – ongeveer vier keer zoveel dan de gemiddelde hoeveelheid over de afgelopen 10 jaar”

 

Drie simpele vragen komen op: Hoe kan het kapitalisme worden gehandhaafd als de kosten van kapitaal in wezen nul zijn? Hoe kan het kapitalisme voortbestaan, als er geen faillissement meer bestaat? Hoe werkt het kapitalisme als er geen risico’s zijn of nadeel bestaat? Kapitalisme werkt natuurlijk niet. Er zijn enorme hoeveelheden verkeerde kapitaalbesteding gemaakt en een enorme toename ontstaan in speculaties. Die kredietzeepbellen creëren welke niet lang kunnen blijven voortbestaan…

 

Economen die beweren te weten hoe dit allemaal zal eindigen liegen. Niemand weet hoe en wanneer dit zal eindigen. Zelfs niet de voormalig Fed-voorzitter Alan Greenspan. Wat hij vertelde was beangstigend: Depression“Hij zei dat de centrale banken geen idee hebben wat ze doen, en dat ze niet in staat zijn om de onvermijdelijke inflatie te beteugelen welke onontkoombaar zal optreden als gevolg van dit gigantische experiment.

 

Dus wat moet je doen? De wereld is aangekomen in de laatste ronde van een reusachtig wereldwijde zeepbel. De banken hebben deze gestut met de drukpers. Maar dat kan zo niet eeuwig doorgaan. Over de hele wereld, bestaan kredietstructuren die alleen kunnen functioneren zolang centrale banken de schulden blijven kopen.

 

“Het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, heeft een schuld aan buitenlandse crediteuren van $ 10 biljoen… meer dan 400% van het BBP. Spanje heeft een schuld aan buitenlandse crediteuren $ 2.3 biljoen gelijk aan167% van het BBP. Italië heeft een schuld aan buitenlandse crediteuren van $ 2.6 biljoen – meer dan 100% van het BBP.”

 

Centrale banken zijn bedreven in het instant houden van deze belachelijke kredietstructuren. Maar er is een kostprijs. Want vroeg of laat zal er iets breken – doordat het kapitalisme niet werkt als er geen kosten voor kapitaal bestaan.

 

Munt gedekt door goud:

De wereldwijde liquiditeit wordt bepaald door de samenvoeging van alle lopende rekeningen van elk land dat die munt gebruikt, in dit geval de wereldreservemunt, en dat is de Amerikaanse dollar. Al meer dan 40 jaar, heeft de Amerikaanse overheid grote, en groeiende tekorten op de lopende rekening met de rest van de wereld gecreëerd. Waardoor de wereld met dollars werd overstroomd, meestal gehouden in de vorm van Amerikaanse staatsobligaties. Deze obligaties zijn wereldwijd het hart van de respectievelijke bancaire systemen, die gezamenlijk meer dan 60% van alle reserves omvatten.

 

De Fed is bezig grote hoeveelheden van de Amerikaanse staatsobligaties terug te kopen. En wel met het Gold‘(on)bedoelde’(?) gevolg van een enorme daling van de wereldwijde liquiditeit. Vroeg of laat, zal dit een groot probleem veroorzaken voor landen zoals Turkije en Brazilië, die buitenlandse schuldeisers in US dollar luidende schulden verschuldigd zijn. Turkije moet haar buitenlandse investeerders $ 386 miljard terugbetalen – dat is ongeveer de helft van haar BBP. Ongeveer $ 160 miljard van deze schulden moeten de komende 12 maanden worden afgelost. In tegenstelling tot de VS of Japan of Europa, Turkije kan niet zomaar geld drukken om aan haar verplichtingen te voldoen. En het is waarschijnlijk dat een deel van haar eigendommen – door de bankencabal – wordt geconfisqueerd, zoals trouwe lezers zich uit eerdere essays over deze tactiek zullen herinneren.

 

“Mensen zijn zich niet bewust dat het QE-oneindig is, waarop alle belangrijke centrale banken over de hele wereld inflatie beloofden. Er was eens een tijd, waarin centrale banken prijsstabiliteit beloofden, en ze waren daartoe bereid om de rente op 5, 6, 7, en zelfs 8 procent te zetten om stabiele prijzen te handhaven. Nu zeggen ze dat stabiele prijzen gevaarlijk zijn! Dit is voor goud het allerbeste fundamentele milieu ooit eerder beleefd. En de dagen voor de US dollar als ‘s werelds reserve valuta zijn geteld. Als de US dollar niet meer wordt geaccepteerd als de reserve valuta, wat komt ervoor in de plaats? Het zal niet de euro worden; het zal ook niet de yen worden. Uiteindelijk zal dat goud zijn… ”

 

Alan Greenspan als de initiatiefnemer van QE, – geeft natuurlijk geen goud adviezen, maar hij gaf onlangs wel zijn visie over de toekomstige goudprijs. Toen hem werd gevraagd waar de goudprijs naartoe gaat, mijmerde Greenspan dat het in vijf jaar “meetbaar” hoger zal zijn als gevolg van QE dat bij de Federal Reserve, als “aanmaakhout” voor een “inflatoire explosie” heeft gediend. Hij waarschuwde zelfs voor een marktcorrectie, en adviseert beleggers op zoek te gaan om goud te kopen. – En als je dat niet laat schrikken, vergeet dan maar alles om je heen.

 

Bijgevolg koopt Rusland veel goud, dat goed is voor 59% van de aankopen door haar centrale bank in het derde kwartaal van 2014. Rusland en China, zijn in feite bezig hun buitenlandse valuta aan dollars om te zetten in goud. In tegenstelling tot de westerse economieën, heeft Rusland slechts een kleine staatsschuld, wat impliceert dat dit geen belemmering voor haar toekomstige groei zal zijn, zoals waarschijnlijk wel het geval in de VS, de EU en Japan zal zijn. Rusland heeft ook een gunstig belastingsysteem, met een top 13% tarief voor inkomstenbelasting.

 

Als Putin besluit zijn munt gedeeltelijk met goud te dekken, moet dat de Amerikaanse dollar pijnlijk treffen als deze plotseling wordt geconfronteerd met de concurrentie van een geloofwaardige, door goud gedekte munt. Dan is het uiterst waarschijnlijk dat andere centrale banken ten minste een deel van hun dollarreserves zullen diversifiëren in rentedragende, door goud gedekte roebels. Landen die olie en gas uit Rusland importeren hebben dan een extra stimulans om dat te doen, temeer als zij in staat zijn om voor de invoer te betalen in Russische roebels en daarmee de sancties kunnen omzeilen.

 

De indirecte opwaartse druk op de Amerikaanse rente zal in eerste instantie misschien klein zijn, maar zelfs een kleine stijging van de rente in de VS zullen moeilijkheden voorspellen voor de Amerikaanse economie die sterk afhankelijk is van lage rentetarieven. De groei zal vertragen. De Fed kan proberen om dit te compenseren door een hernieuwde QE, maar dat kan olie op het vuur worden, als het resulteert in agressieve verkoop van US dollars op de valutamarkten. In een extreem maar nauwelijks onmogelijk scenario, zou de US dollar reserve-status kunnen verliezen, iets dat verwoestend is voor de Amerikaanse economie.

 

Terwijl een duidelijk zwakkere dollar de VS kan helpen haar concurrentievermogen voor de export te vergroten, is het effectieve verlies van internationaleDollar koopkracht van de dollar verpletterend – bv t.b.v. olie en andere grondstoffen – en dat zal resulteren in stijgende consumentenprijzen. De gecombineerde negatieve impact van hogere rente, lagere groei en stijgende prijzen voor de consument door inflatie leidt tot stagflatie zoals in de 1970s plaats vond, welke in vergelijking met nu, een picknick zal zijn geweest.

 

De gezamenlijke combinatie van economische valutaoorlogen leidt tot Multi polarisatie en de instabiliteit van het bestaande wereldwijde monetair evenwicht, en het is zeer waarschijnlijk dat ten minste een gedeeltelijke of zelfs volledige re-monetarisatie van goud het gevolg zal zijn, met bijbehorende grote stijging van de goudprijs. Goud is de ideale manier voor landen om hun handelsonevenwichtigheden te herstellen in een wereld waarin het vertrouwen in de stabiliteit van de munt ontbreekt, – en goud maakt ook de noodzaak voor een reservevaluta achterhaald.

 

Want het accumuleren van reserves die in een valutaoorlog door handelspartners in een oogwenk kunnen worden gedevalueerd, biedt geen rationeel beleid. Toch moet iets kunnen worden gebruikt als reserve-actief wanneer handel plaatsvindt. Goud bepaalt dat ‘iets’ omdat het aanbod ervan stabiel is en het niet naar willekeur kan worden gedevalueerd. Het onderbouwen van valuta’s door goud zou het vertrouwen dus sterk doen toenemen en de internationale handel vergemakkelijken.

 

Putin is geen leider die te lichtvaardig mag worden genomen, de wereld moet luisteren als hij zegt dat het zijn wens is om uiteindelijk de ‘dictatuur van de dollar’ te beëindigen, zoals hij vorige week verklaarde. Misschien zal hij inderdaad met de gedachte spelen z’n gold card te gebruiken om twee vliegen in één klap te slaan: aan de ene kant de roebel en de Russische economie versterken; en aan de andere kant de US dollar onttronen. Een periode van internationale monetaire chaos met bijbehorende economische problemen kunnen daaruit voortvloeien, maar Rusland dat al lijdt onder onwelkome sancties, heeft relatief weinig te verliezen, waardoor Putin zou kunnen oordelen dat het nu de tijd is om deze zet te doen.

 

Vervolg in deel 2 – Als de rente stijgt.

 

Gaat de waarde van je geld veranderen?

Er bestaat een van oude Aziatische familie die het einde van de Banking Cabal voorspellen d.m.v. een wereldwijde monetaire reset? Of staat de mondiale economie op het punt om nog verder te worden geconsolideerd? Op de een of andere manier, gaat de waarde van je geld veranderen… bekijk de video hieronder om te weten wat staat te gebeuren.