Deel 2

 

Autocratische Oligarchie:

Terwijl de EU zichzelf promoot als een bolwerk van vrijheid, stabiliteit en welvaart, lijkt het steeds meer op een hegemonisch blok – het overwicht van een land over de andere deelnemende landen – door te dicteren, i.p.v. het Europese volk te vertegenwoordigen. De slogan “Naar een Europa Geheel en Vrij” klinkt hol als de EU Commissie het beleid dicteert in individuele staten, en de vooruitgang belemmert die zowel individuele landen als de bevolking ten goede komt. In dit licht lijkt de EU meer op een autocratische oligarchisch consolidatie van regionale macht en middelen, en niet een democratische samenwerking tussen naties. Alhoewel het pretendeert Europa te vertegenwoordigen, maar dan alleen vanuit het perspectief van lobbyende belangengroepen op zoek om regio’s in een keer te plunderen, in plaats van natie-voor-natie.

 

EU NODe dysfunctie en dictatoriale aard van de Europese Commissie en andere instellingen binnen het supranationale blok dienen als een waarschuwend voorbeeld voor andere naties die hun eigen allianties willen stichten. – Allianties die onder andere zich de rechten toe-eigenen die de nationale soevereiniteit toebehoren, zijn helemaal geen allianties, het zijn hegemoniale infiltraties door speciale belangengroepen die bij voorkeur in een keer een hele regio leeg roven dan de tijd nemen dorp voor dorp of elke individuele woning van hun waardevolle spullen te beroven. De Europese burgers moeten beslissen of ze zo verder willen gaan – langs de weg van interne conflicten met hun vermeende vertegenwoordigers in de EU die een einde willen maken aan hun collectieve volksculturen en geschiedenis, of anders de EU omvormen in een instelling die het mogelijk maakt samen te werken met behoud van de eigen nationale soevereiniteit, dus als een vrijblijvend samenwerkingsverband te laten voortbestaan.

 

“De economisch verwoeste EU is een lachertje; het enige dat voor de VS telt, is de NAVO – de overgrote meerderheid van de leden zijn VS marionetten, die de heersende politiek in Washington accepteren v.w.b.t. de bejegening van Putin als ware hij Milosovici, Saddam Hoessein of Gaddafi. Er zijn dan ook geen tekenen dat het Team Obama bereid is om te de-escaleren” De “logica” achter Koude Oorlog 2.0 – nu in volle gang – is dat de stabiliteit in Europa de VS geen zier kan schelen. De regering-Obama lanceerde de opstand in de Oekraïne – met de NAVO als speerpunt – in feite alleen om EUR Aziatische integratie te voorkomen, en het bouwen van een nieuwe Berlijnse muur in Kiev. Het onmiddellijke doel is de ondermijning van de Russische economie; met op langere termijn regimeverandering als de ultieme bonus. De propaganda aanval tegen Putin, die vergeleken wordt met Hitler, is zo extreem dat de Russen zelf hun oren waarschijnlijk niet geloven en begrijpen dat de Verenigde Staten onder alle omstandigheden niet meer kan worden vertrouwd.

 

Angela Merkel levert kritiek op Vladimir Putin, over z’n schijnbare strategie, Oost-Europa aan te sluiten bij de Russische invloedssfeer. De kanselier erkent niet dat Duitsland de dominantie van Europa is, welke desastreus is geweest voor sommige EU landen. ‘De Duitse overheid gedraagt zich alsof ze heer en meester zijn van het universum binnen de EU’ – Duitsland dicteert de EU-strategie en is de dominante macht binnen de Unie, zegt de Duitse journalist en auteur Ernst Wolff. De EU problemen bestaan reeds vanaf de conceptie en werden in 2008 met de eurocrisis blootgelegd, maar zijn nooit opgelost. Ze probeerden deze alleen op te lossen door meer geld te drukken, t.w. het aangaan van meer schulden. De algemene economische situatie van nu is veel ernstiger dan deze vóór 2008 was. Wanneer zo’n economie verslechtert, worden de scheuren tussen dePEOPLE ONlY - Angela Merkel cartoon afzonderlijke landen duidelijker, en zullen tot botsingen leiden.

 

Terug in de geschiedenis: “Eind jaren 1960 herwon Duitsland haar economische opperheerschappij in Europa en was in samenwerking met Frankrijk en Engeland, in de voorhoede van de Europese integratie. Duitsland begon al snel de principiële besluitvormende instellingen van de EU te domineren. Zo diende de EU als instrument van Duitsland voor clandestiene marktverovering. Jaar na jaar, werd door middel van hulp en leningen tegen lage rente, de EU benut om de Duitse kapitalistische marktpenetratie en financiële expansie, in Zuid- en Midden-Europa te dienen. Duitsland bepaalde de agenda voor West-Europa, won steeds meer aan economische invloed terwijl het profiteerde van de Amerikaanse subversie met de omsingeling van Oost-Europa, Rusland, de Baltische staten en de Balkanlanden.”

 

De Duitse machtsvertoning op wereldschaal zou nooit hebben plaatsgevonden als Oost-Duitsland niet was geannexeerd. Ondanks de West-Duitse beweringen van weldadigheid en steun aan het Oosten, verzekerde het regime in Bonn zich van enkele miljoenen goed opgeleide ingenieurs, arbeiders en technici, de overname van fabrieken, productieve boerderijen, en als belangrijkste de Oost-Europese en Russische markten voor industriële goederen, ter waarde van miljarden euro’s.

 

Duitsland transformeerde zich van een opkomend invloedrijke EU-partner tot de meest dynamische expansionistische macht in Europa, met name in de voormalige Warschaupact economieën.

De VS en Duitsland willen Rusland laten terug keren naar de vazalstaatstatus van de jaren 1990. Ze willen geen normale betrekkingen. Vanaf het moment Putin de Russische staat en de economie herstelde, hebben de westerse mogendheden zich verwikkeld in een reeks politieke en militaire interventies, om daarmee Russische bondgenoten, handelspartners en onafhankelijke staten uit te schakelen.

 

Nu lijden de Europese neo-liberalen media aan een collectieve hernia bij de gedachte dat een aantal voormalige Oostbloklanden zich op Moskou richten, dat is in het bijzonder het geval in Duitsland. Met als culminatie dat de recente toespraak van Merkel in Australië vol stoere kritiek op Rusland was. Echter, bij naderinzien, van wat zij het Kremlin beschuldigt te doen, is precies wat Duitsland in de EU al gedurende de afgelopen 20 jaar heeft gedaan.

euro-2_2076035c“De EU is in ernstige problemen. Levensstandaarden gaan omlaag over de hele EU en de politieke instabiliteit steekt de kop op van Dublin tot Athene en Madrid tot Zagreb. IJsland is onlangs teruggekomen op haar plan voor EU toetreding, eerder hadden aspiranten zoals Servië en Montenegro van hun voorgenomen lidmaatschap, om aan te sluiten, afgezien.”

 

“Angela Merkel denkt dat dit de schuld van Rusland is. Dat is vergelijkbaar met de schuld te geven aan de Braziliaanse voetbalaanvallers voor hun 7-1 WK nederlaag tegen Duitsland. Pure nonsens. Als Merkel de echte schuldige wil vinden, hoeft ze alleen maar in de spiegel te kijken. De Berlijnse regering, die ze gedurende 9 jaar heeft geleid, heeft het continent droog gezogen. Terwijl de perifere staten en cruciale landen stagneren, doet Duitsland het relatief prima. Dit komt omdat het hele EU-systeem – met name de Euro valuta – haar grootste lid ondersteunt, terwijl de rest versmoort.”

 

EU-leden, zoals Ierland en Spanje werden overspoeld met goedkoop Duits krediet. Dit was eigenlijk een vorm van onzichtbare loan-sharking. Duitse banken verstrekten gemakkelijk geld om de aankoop van goederen van Duitse makelij te vergemakkelijken, van auto’s tot elektronica. Toen de regeling in 2008 opblies, gingen de Duitse schuldeisers niet akkoord met een hair-cut. In plaats daarvan werden de bezuinigingsmaatregelen aan Ierse en Spaanse belastingbetaler opgelegd, door hen tot slaaf te maken via de strenge bezuinigingseisen vanuit Berlijn.

 

“Merkel lijkt te geloven dat Rusland een aantal Europese staten dwingt met hen zaken te doen. Dat is volledige onzin. Het is geloofwaardiger dat financieel benadeelde overheden begonnen zijn de praktijken van Berlijn te doorzien en nu op andere paarden wedden. Het is immers de plicht van een soevereine staat om voor haar eigen burgers op te komen, en niet de verwende bankiers van Frankfurt of industriëlen van München. Duitslands arrogante mishandeling van de rest van Europa is inmiddels begrepen.”

 

“Echter, in Boedapest en Bratislava, doen de premiers Viktor Orban en Robert Fico recht aan hun kiezers en sluiten de allergrootste deal voor hun land. Merkel is diep beledigd door een dergelijke praktijk, omdat het de almachtige wurggreep van Duitsland op hun handel reduceert. Orban is ook geëngageerd om de South Stream-pijpleiding, in samenwerking met Moskou door te drukken. Waarom? Niet om Berlijn te ondermijnen, maar om zijn energievoorziening te garanderen, omdat Oekraïne onbetrouwbaar is als doorvoerland. Dit is volkomen begrijpelijk – het is Orban’s taak om de belangen van Hongarije veilig te stellen, en niet om te buigen voor Duitsland.”

 

“De pro-NAVO, neoliberale, media in West-Europa presenteren deze handelsakkoorden tussen Rusland en de worstelende oostelijke staten als een soort lafhartige plan om de EU te ondermijnen. Dergelijke suggesties zijn hyperbolische onzin. De leiders van Hongarije, Slowakije en Servië zouden graag, de hand van Merkel afbijten als ze bereid was om Duits contant geld rond te strooien. Maar zij doet dat niet, en Putin wel.” Daarom doen deze landen wat het beste is onder hun huidige omstandigheden. Daar is niets sinisters mee.

 

Wat Merkel niet begrijpt, is dat het eigen nationale belang van Duitsland ligt bij de ontwikkeling van een economische unie met Rusland, en niet tegen Rusland. Duitsland heeft niets te winnen van de Verenigde Staten anders dan totale afhankelijkheid. De VS kan Duitsland niets bieden dat het niet heeft. In feite zijn beiden concurrenten in de High Tech sector. Zonder Rusland en haar markten en middelen, is Duitsland gedoemd. Rusland heeft een uitlaatklep voor haar grondstoffen en hulpbronnen in China, maar Duitsland niet. De VS wil Duitsland behouden als een vazal en als een bruikbare stationering voor haar imperiale ambities, door gebruik te maken van haar luchthavens en bases. Dus inEuro disaster marxistische termen het nationale belang van Duitsland en de ontwikkeling van samenwerking met Rusland is in tegenspraak met haar lidmaatschap van de NAVO en is de facto ondergeschikt aan de Verenigde Staten.

 

Intussen, dringt een groep van prominente Duitsers bij hun land en het Westen erop aan een open dialoog met Rusland te voeren, om duidelijk te maken dat Europa en Rusland beiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om vrede en veiligheid op het continent te garanderen, maar dit kan alleen worden bereikt door, “evenwichtige beveiliging” die door alle partners wordt gerespecteerd. – In een brief zeiden ze: “De Russische veiligheidseisen zijn net zo legitiem en belangrijk als die van de Duitsers, de Polen, de Baltische staten en de Oekraïne. We moeten niet proberen Rusland van Europa weg te duwen.”

 

Verlamming:

Uiteindelijk, geeft de EU toe “na de economische en financiële crisis heeft de financiële sector gefaald in het vermogen om fondsen naar de reële economie te sturen, dat heeft in het bijzonder de lange termijn investeringen geschaad.” De oplossing? “De Commissie zal de EU verzekeringswaakhond vragen… om advies over een mogelijke wetsontwerp; “om meer persoonlijke pensioenspaargelden voor de lange termijn financiering te ‘mobiliseren’, aldus het document.” Mobiliseren, is een meer acceptabel woord dan in beslagname.

 

In Reuters woorden, “de spaargelden van 500 miljoen burgers van de Europese Unie kunnen worden gebruikt om investeringen op lange termijn te financieren om zo de economie te stimuleren en te helpen met de dichting van het gat, dat door de banken is achtergelaten sinds de financiële crisis, zegt een EU-document.”

 

Wat ongezegd blijft, is dat het “gebruik” zal zijn op een puur onvrijwillige basis, naar het oordeel van de “EU”, en kan dus het best worden omschreven als confiscatie. Meer precies: Cyprus-stijl verbeurdverklaring die kracht van wet heeft verkregen.

 

In plaats van het beteugelen van het gigantisch en riskante derivaten casino, geven de nieuwe regels voorrang aan de betaling aan elkaar t.b.v. derivaten verplichtingen van de banken, boven alle andere schuldeisers. Dat geldt niet alleen voor spaarders, maar ook voor publieke en private pensioenfondsen die de doelgroep is voor dit nieuwste bail-in spel, genaamd “bail-in-bruikbaar” obligaties.

 

“Bail in” wordt verkocht als een ‘ter vermijding’ van toekomstigeBail in overheidsbailouts en de ondergang van de ‘too big to fail’ banken (TBTF). Maar dit is feitelijk de institutionalisering van de TBTF, doordat de grote banken in bedrijf worden gehouden middels de onteigening van tegoeden van hun schuldeisers – d.w.z. het geld van hun cliënten. Het is een nette oplossing voor bankiers en politici, die niets te maken willen hebben met nog een alles verstorende bankencrisis en ze zijn blij dat dit bij wet is geregeld. Maar een bail-in kan veel ergere gevolgen hebben dan een bailout voor het publiek. Als de belastingen omhoog gaan, ben je waarschijnlijk nog steeds in staat om je rekeningen te betalen. Als je bankrekening of pensioen wordt weggevaagd, kun je van de wind op straat gaan leven en het voedsel delen met je huisdieren.

 

In plaats van de activa van de bank te verkopen en hun deuren te sluiten, zoals gebeurt in het geval van failliete bedrijven in een kapitalistische economie, worden “zombie” banken ten koste van alles in leven gehouden, en die kosten worden dan weer door ons het volk gedragen. Immers de banken zijn eigendom van de ‘clan’.

 

In de laatste versie van de bail-in-regeling, zijn TBTF banken verplicht om een buffer aan te houden die gelijk is aan 16-20% van het vermogen van hun risico gewogen activa in de vorm van aandelen of converteerbare obligaties in het geval van insolventie.

 

world currencyGenaamd “bail-in obligaties,” deze effecten stipuleren in de kleine lettertjes dat de obligatiehouders contractueel akkoord gaan – in plaats van wettelijk gedwongen – dat in bepaalde gevallen, lees: een faillissement van de bank – het geld van de kredietverlener (spaarder) wordt omgezet in het kapitaal van de bank. Echter, zelfs 20% van de risico gewogen activa is niet genoeg om het faillissement van een Megabank in een grote derivateninstorting te voorkomen. Zodat wij het volk nog steeds de doelmarkt zijn voor deze obligaties, maar dan via onze pensioenfondsen.

 

Anders dan de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen die lange termijn obligatiehouders zijn, is het niet duidelijk wat de markt is voor bail-in obligaties. Momenteel zijn de meeste houders van contingent kapitaalobligaties beleggers die gericht zijn op korte termijn winsten, die bij de eerste tekenen van een crisis worden afgestoten. Beleggers die in 2008 soortgelijke obligaties hielden, leden zware verliezen.

 

Een door Reuters gehouden poll van potentiële investeerders, toont dat velen dat risico niet nog een keer zullen nemen. Terwijl banken en de ‘schaduw’ banken specifiek zijn uitgesloten als kopers van bail-in obligaties, als gevolg van de “angst voor besmetting”: als ze elkaars obligaties houden, konden ze allemaal tegelijk failliet gaan. Dat pensioenfondsen failliet gaan is blijkbaar niet van belang.

 

Amerikaanse banken hebben bijna $ 280 biljoen aan derivaten in hun boeken; bij de EU-banken zal deze hoeveelheid niet veel minder zijn. Zij verdienen hun grootste winsten met de handel ervan, deze winst kan uitmonden in hun grootste verlies wanneer de derivaten zeepbel barst. Dus, zoals Cyprus ons al geleerd heeft; je geld in de bank is niet de veiligste plek, het is beter om het grootste deel van je spaargeld te converteren in edelmetalen en deze particulier op te slaan, tenminste als je je zuurverdiende spaargeld wilt veiligstellen.

 

Zoals waarschijnlijk de meeste lezers al weten, is de EU het eigendom van het Rothschild-kartel dat niet zal stoppen met het kaal strippen van elke burger, ze willen jouw spaargeld en zelfs je pensioen hebben anders word je niet onderdanig aan hen, er is geen andere bescherming hiertegen dan je spaargeld uit het banken circuit te halen, en leert te leven buiten het bestaande netwerk, door de vorming van kleine gemeenschappen, waar voedsel kan worden verbouwd en geruild zonder geld. Verander je denkpatroon; de Illuminatie willen ons allemaal tot hun slaaf maken. Hun ergste nachtmerrie is onze niet-naleving – de weigering hun waanzin te aanvaarden waaraan de wereld stellig ten ondergaat, Logo_of_No2EUgeen belastingen betalen, of woningen door de banken in beslag laten nemen; ronduit weigeren te voldoen aan je eigen slavernij in welke vorm dan ook.

 

De Amerikaanse regering (d.w.z. de cabal) eist wereldhegemonie (NWO) – waarvoor Rusland in de weg staat: De VS is al bezetter van Europa, Canada, Australië en Japan die ze veranderden in hun vazalstaten. De nieuwste resolutie van het Amerikaanse Parlement tegen Rusland is slechts een hulpmiddel om dit doel te bereiken – t.w. de wereldhegemonie, vertelt Paul Craig Roberts, voormalig adjunct-secretaris van de US Treasury, aan RT. “Rusland moet begrijpen dat de Verenigde Staten een ideologie van wereldhegemonie heeft en geen enkele soevereine natie accepteert die zelf beslissingen neemt. Je moet gewoon een Amerikaanse vazalstaat zijn. Net zoals de Verenigde Staten inmiddels heel Europa, Canada, Australië en Japan veranderden in vazalstaten, dat is de enige voorwaarde waaronder de Verenigde Staten; Rusland en China kunnen accepteren. Ze willen hen niet aanvaarden als soevereine, onafhankelijke landen die hun eigen belangen nastreven.”

 

Het demoniseren van de Russische leider en van Rusland als natie zal doorgaan. De situatie zal hoe langer hoe meer vijandiger worden. Dit zal niet veranderen, omdat de Verenigde Staten geleid wordt door de neoconservatieve ideologie van Amerikaanse wereldhegemonie en dat betekent hegemonie over Rusland en China. Ik denk dat als de Russische regering afgaat op de feiten, dat het verwonderd zal zijn, omdat Washington geen enkel belang heeft bij feiten. Had Saddam Hoessein massavernietigingswapens? Heeft Assad van Syrië chemische wapens gebruikt tegen zijn eigen volk? Had Iran kernwapens? Natuurlijk niet, en natuurlijk weet Washington dat ze staan te liegen.

 

Deze (US) parlementaire resolutie is identiek aan wat Adolf Hitler zei toen hij aankondigde dat “Gisteravond Poolse troepen de grens overgingen om Duitsland aan te vallen” – er is geen verschil. De Verenigde Staten werpt de regering van Oekraïne omver en dan beschuldigt ze Rusland van het binnenvallen van dat land. Dit is niet de moeite waard om over te praten. Dit is schaamteloze, duidelijk als propaganda bedoeld om van Rusland een demon te maken, dat is het enige doel van deze retoriek. Die niet zal veranderen. Bekijk dit video interview.

 

Wordt vervolgd in deel drie – Gefabriceerde Russische Bedreiging

 

Er komt binnenkort een nieuwe door goud gedekte munt:

Jullie willen weten hoe de nieuwe wereldvaluta eruit zal zien? Hier het antwoord van Karen Hudes:

“Het goud zal in een heel dun laagje tussen bedrukte kunststoffolie eruit zien als papiergeld, behalve dat de waarde van het goud gelijk is aan de vermelde waarde op de munt.”

 

De moord op de Petrodollar:

Nadat Putin besloot de rente op de Roebel te verhogen tot 17%, manipuleerde America de valuta weer omlaag. Het antwoord van Putin kan zijn, de Roebel gedeeltelijk met goud te steunen, dat zal de Amerikaanse dollar zeker kwetsen als deze plotseling wordt geconfronteerd met de concurrentie van een geloofwaardig door goud gedekte munt. Het is dan waarschijnlijk dat andere centrale banken – ten minste voor een deel – hun dollarreserves zullen diversifiëren in rentedragend door goud gedekte roebels. Landen die olie importeren uit Rusland zullen een extra incentive hebben om dat te doen, want zij zijn dan instaat om voor de olie-import te betalen in Russische roebels om de sancties te omzeilen. Bekijk onderstaande video waarin wordt uitgelegd hoe en waarom het belangrijk is je spaargeld in goud en/of zilver om te zetten, als verzekering tegen de aankomende gebeurtenissen die stellig komen.