Insiders versus Outsiders

 

Het probleem:

De overheid is het probleem, NIET de oplossing. Na negen jaar van steeds dieper wordende recessie is het tijd van koers te veranderen. In een democratie worden overheden gekozen door het volk om het volk te dienen en dus niet een autoritaire dictatuur kan zijn, zoals nu het geval is. Maar de realiteit is dat regeringen zich alle macht en middelen hebben toegeëigend, en jouw manier van leven vergiftigen. Zij hebben de bevoegdheid tot belastingheffing, je vast te houden, gevangen te zetten, te martellen, en jonge mensen naar een vreemd land te sturen om oorlogen te vechten tegen volkeren die geen bedreiging zijn. Zij regelen en belemmeren ondernemingen, ontwaarden het geld, beperken de handel d.m.v. onzinnige embargo’s, en controleren alles wat in ze opkomt. Overheden zijn duidelijk niet in dienst van het volk, erger nog ze zijn de grootste vijand van het volk.

 

insiders-versus-outsidersZe gaan door met veiligheidscontroles op luchthavens zonder dat het echte bescherming geeft, uitsluitend met het oogmerk extra verdiensten te creëren t.b.v. bevriende ondernemingen – t.w. de insiders binnen de overheid. Waarom mensen zich afvragen wie nog werkelijk bescherming levert tegen diefstal en geweld, nu ze zien dat hun eigen regering hen besteelt en hun rechten schendt.

 

Mensen vertrouwden de loop van het recht toe aan een instelling die weerzinwekkend corrupt is. Mensen worden onmondig gemaakt door hun overheid, om vrijheden en kansen op te offeren, dat ze nooit en te nimmer vrijwillig zouden doen.

 

De macht van de moderne ‘representatieve regering’ is dat het volk (de outsiders) bedrogen wordt door ze te laten geloven dat zij – het volk – bij de overheid (de insiders) behoren. Ze worden aangemoedigd om te stemmen en denken dat hun stem er echt toe doet. Natuurlijk heeft die stem helemaal geen invloed. Over het algemeen hebben kiezers geen idee voor wat of wie ze stemmen. Vaak krijgen ze het tegenovergestelde van wat ze dachten waarvoor ze hadden gestemd. – De Overheid is een fenomeen, niet een systeem. Het beste kan dit worden gezien als een strijd tussen de outsiders en de insiders. De insiders hebben altijd de controle over de overheid, en gebruiken deze om de buitenstaanders – de outsiders – onder controle te houden. Waarom doen ze dit? De gebruikelijke redenen zijn rijkdom, macht en status. In het kort: De overheid is een instituut, waarin de ‘Insiders’ de rijkdom, macht en status stelen van de ‘Outsiders.’

 

Monopolie:

De overheid is een monopolie. En voor zover monopolies bestaan, is deze geleid door het slechtste soort leiderschap dat concurrentie haat. Overheid is wars van concurrentie niet omdat ze zelf sterker, wijzer en meer superieur zijn in het leveren van waarde voor de mens, maar gewoon omdat zij alleen de macht willen behouden en willen voorkomen dat anderen hen overtreffen door sterker, wijzer en gekwalificeerder te zijn, waardoor ze de lat voor zichzelf behoorlijk laag kunnen houden. Zodoende is het geen verrassing dat de overheid de belichaming is van Central Bank confidencezelfgenoegzaamheid en gemaskeerde corruptie.

 

Overheid en banken zijn insolvent. En als de ruïne zich verspreidt, neemt ook de moderne plaag van autoritaire globalisering toe. Er zijn slechts drie dingen die deze trend kunnen corrigeren. Dat is concurrentie van de vrije markt, beëindiging van het door de regering verstrekte monopolie aan de centrale banken om het wettig betaalmiddel uit te geven, en eliminatie van alle regelgevende instanties.

 

De meeste mensen kunnen begrijpen dat de banken immoreel handelen. Maar hun naïeve geloof in de regering voorkomt dat ze zien dat de banken niet konden doen wat ze doen zonder de steun van de overheid. Het zijn twee handen op één buik om het volk van haar rijkdom te beroven!

 

De Cabal verslaan:

De dag dat de cabal verslagen is, zullen mensen zien wat het systeem waard is voor wat het is, zoals op deze site systematisch en logisch is en wordt uitgelegd. – Stop niet met mensen wakker te schudden totdat de cabal zich heeft overgegeven, want zij zijn de criminelen “achter de schermen” en hopelijk beseffen de mensen dat hun enige bedoeling is om alle buitenstaanders te ruïneren. Hoe meer mensen wakker zijn des te gemakkelijker zal het worden de cabal voor goed te verwijderen.

 

De meeste mensen hebben geen idee hoe de financiële wereld werkt. Ze denken dat investeringen omhoog of omlaag gaan en daarmee geld kunnen maken, afhankelijk van hun geluk of vaardigheid – net als in elk ander spel. Maar ze weten niet het spel tot het uiterste wordt gemanipuleerd.

 

Centrale banken maken tegen gunstige tarieven krediet beschikbaar aan de grote banken. De banken verdienen dan een dikke “spread” door het verstrekken van leningen aan de overheid, de industrie en huishoudens. Ze maken geld met leningen, en met de schuld van die leningen creëren ze weer nieuw geld uit het niets, die leningen verpakken ze weer in een nieuw product om te ververkopen aan beleggers, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen en maken daarmee nog meer geld, terwijl tegelijkertijd hun risico wordt verkocht aan een ander.

 

Alles is prima totdat de kredietcyclus omlaag gaat. Dan kunnen de marginale debiteuren niet betalen en verliest de marginale – subprime of junk – schuld haar waarde. Aandelen en onroerend goed gaan ook naar beneden, zoals nu gebeurt. Iedereen verliest geld. En iedereen eist dat de Fed en centrale banken ‘iets doen’. Wat kunnen ze doen? – Maak het credit zelf goedkoper!

 

Failure centrale banken:

Financial cabal world-De dag dat de Fed en andere centrale banken ophouden te bestaan, zal de eerste dag zijn met echt goed nieuws voor ons allemaal. De wereld zal haar eerste prijsstabiliteit en reële groei ondervinden sinds meer dan een eeuw geleden de Fed werd opgericht. – Als resultaat van de centrale controle en de marktmanipulaties door centrale banken hebben de uitkomsten van hun desperate handelingen binnen het financiële systeem de nutteloosheid ervan bewezen.

 

Het grootste probleem is dat mensen over het algemeen denken dat dit systeem deugdzaam is omwille van de dingen die het juist zo destructief maakt. Zoals het onvermogen in de markten rijkdom of waarde te creëren, wat het enige bewijs zou zijn van hun kunde en eerlijkheid.

 

Het systeem is bedrieglijk; want het hoge en machtige instituut is in werkelijkheid bezig met:

 

  1. Diefstal van productieve rijkdom van mensen die meewerken de levensstandaard te verhogen
  2. Gebruik van dat geld om de kwetsbaren en minder productieve groepen te reguleren en in armoede te dwingen
  3. Brengt een groot deel van de bevolking in afhankelijkheid van de overheid
  4. Om vervolgens de buitenstaanders waarvan de productieve rijkdom werd gestolen te beschuldigen als de belangrijkste oorzaak van de problemen, teneinde met dit proces de “kwaadaardige kapitalisten” – de insiders – te verrijken.

 

De Franse filosoof Bertrand de Jouvenel (1903 – 1987) legde dit als volgt uit:

Alleen degenen die behalve van zichzelf, niets van iets weten, en volledig in het duister verkeren over de wijze hoe de verborgen Macht reeds duizenden jaren de procedures regelt [nationalisering, inkomstenbelasting, etc.] beschouwen zich als de bevoorrechten van een bepaalde groep van geloofwaardige.

Of het nu gaat om Socialisten of Democraten, de macht moet altijd in strijd zijn met het kapitalistisch systeem, om die kapitalisten te plunderen van hun geaccumuleerde rijkdom; en dit te bereiken via het gehoorzamen aan de door hen opgestelde wetten.

 

Murray Rothbard (1926 – 1995) zei hierover:

“Over de afgelopen paar eeuwen waren er burgers die probeerden constitutionele en andere beperkingen aan de Overheid op te leggen, alleen deze beperkingen blijken, net zoals bij alle andere pogingen, te hebben gefaald.”

 

Friedrich von Hayek, (1899 – 1992) schreef in zijn baanbrekend werk: Op weg naar Slavernij:

“Door het geven van onbeperkte macht aan de overheid, wordt de meest willekeurige regel gelegaliseerd, en op die manier kan een democratisch gekozen regering uitgroeien tot de ergste despoot denkbaar.”

 

 

Machtsstructuur:

De cabal – de Khazarians – zijn slechts duizenden in aantal – maar zij hebben veel meer macht en gezag dan 100 miljoen kiezers. Onderzoek ZIONISM-Khazarian Forceheeft aangetoond wanneer ze een wetgeving willen, krijgen ze die. Kiezers, aan de andere kant, krijgen slechts zelden wat ze willen, en waarschijnlijk alleen omdat de insiders hetzelfde willen.

 

Dit netwerk van elites vormt de verborgen overheid die in het geheim regeert van achter de schermen. – Echter de overheid behoord te zijn “door, voor en van” het volk. Dus mensen zijn geneigd om te geloven dat wat de overheid doet, uiteindelijk voor hun eigen bestwil is. De overheid kan worden vertrouwd, met andere woorden, ze waken over ons. “De regering is van ons allemaal.” – Maar de overheid is niet van ons allemaal. Deze is voor slechts weinigen onder ons.

 

Deze groep van weinigen is een vreemde mengeling, bestaande uit buitenlandse overheden, miljardairs als politieke donoren, lobbyisten, internationale bedrijven, Big Oil, internationale organisaties, en supra-overheidsinstellingen. Samen, met de bevoorrechte binnenlandse industrie, de bureaucratie zelf, speciale belangengroepen, en trawanten van verschillende genootschappen, zoals de Vrijmetselarij, de Jezuïeten en andere occulte overtuigingen, besturen ze de overheid, de politie, het leger, de financiële sector, de medische industrie, de onderwijs-industrie, en alle andere belangrijke segmenten die de economie omvat.

 

In het begin, is de overheid klein. Maar na verloop van tijd, zoeken meer en meer mensen naar mogelijkheden om “mee te spelen in het systeem.” Zij exploiteren de “overheid” om een voordeel of voorrecht te verkrijgen. Terwijl dit gebeurt, behoudt het systeem nog steeds haar aanzien, maar het is van binnenuit naar buiten toe volledig corrupt geworden, waardoor het stap voor stap ophoudt met de vertegenwoordiging van het algemeen belang, waardoor het in oorsprong succesvol was geworden, en dan begint hoofdzakelijk de belangen te dienen van degenen die hen feitelijk controleren. – In 1974 was wat nu gebeurt reeds bekend; Robert Welch legde toen al het belang en gevolgen ervan bloot. Een korte samenvatting van zijn toespraak is hier.

 

Dit klinkt misschien als een samenzwering. En dat is het in zekere zin ook. Maar niet het soort waarop men een veroordeling kan krijgen. “De verborgen regering kan het niets schelen wat de mensen willen of waarvoor de mensen stemden. Terwijl de veiligheid van de natie zeker niet hun zorg is. Ze geven alleen maar om hun eigen veiligheid.

 

Als insiders gebruik maken van de overheid voor hun eigen doeleinden ontplooit het systeem zich gewoon vanzelf. Dit is een belangrijk punt in de context van de huidige oorlog tegen het terrorisme. Meer mensen sterven waarschijnlijk aan pindakaas vergiftiging dan door terreuraanslagen. Maar wanneer terroristen mensen doden, dan krijgt dat alle aandacht op de gevoeligste plek in de collectieve media en verbeelding.

 

Terroristen gevaar:

“Terroristen vormen geen gevaar voor de verborgen regering en het systeem; ze versterken het. De dreiging van het terrorisme, bestaat met opzet Terrorist threatom de burgers bang te maken waarvoor ze hun vrijheid en geld geven aan de beveiligingsindustrie. En die wil het terrorisme juist laten bloeien, niet afschaffen; doelmatig versterken. – Integendeel de burger is de grootste bedreiging!

 

Als iemand op de ‘vijanden-lijst’ van de overheid staat dan heeft de NSA hun informatie opgeslagen die wordt gebruikt om hen te beschuldigen. Dat is de reden waarom de overheid zo graag iedereen bespioneert.

 

Van het Washington Blog:

Als iemand op de “vijanden-lijst” van de overheid staat dan wordt de opgeslagen informatie gebruikt om hen te beschuldigen. In het bijzonder, als de overheid iemand niet aanstaat, dan worden alle gegevens geanalyseerd die over die persoon z’n familie en medewerkers werden verzameld in de afgelopen 10 jaar om een ​​zaak tegen hem te creëren.

 

Lavrentiy Beria die onder Stalin de geheime politie leidde, had geen toegang tot een NSA-stijl database. Toch, zelfs met zijn beperkte middelen, kon hij zeggen: “Toon me de man, dan zal ik de misdaad vinden.” Tegenwoordig heeft de geheime politie het nog nooit zo gemakkelijk gehad.

 

En het gaat nog een stuk gemakkelijker voor ze worden. Met de komst van een ‘cash loze’ economie, worden alle transacties, hoe klein ook, geregistreerd en in de informatietechnologie opgeslagen t.b.v. de verborgen regering. Met een druk op de knop, worden al je geheimen onthuld en je geldtoevoer afgesneden met andere woorden, dit is 21e-eeuwse moord.

 

Hoe beïnvloedt de verborgen regering ons leven? Er is geen manier om dat zeker te weten. Maar wat is gevonden is dat zij ‘helemaal niet’ gebonden zijn aan wetten, regels, doelen, of financiële beperkingen die de rest van de samenleving wel heeft.

 

De vraag rijst; hebben mensen echt wel een regering nodig? Het regelrechte antwoord is NEEN, wat mensen nodig hebben is Anarchie.

 

Wat is Anarchie?

Government vs AnarchyAnarchie wordt bewust verkeerd geïnterpreteerd en door de gewone burger begrepen als een kwalificatie om hooligans te beschrijven die door de straten rennend, stenen, keien en molotovcocktails door etalage ruiten smijten, in het algemeen tot overlast zijn voor de gemeenschap.

 

Maar feitelijk betekent het woord anarchie, juist het tegenovergestelde. Het woord wordt bewust misbruikt door de officiële media om precies het tegenovergestelde ervan te maken waarvoor het feitelijk staat. De cabal gestuurde media hebben handig een orde verstorende definitie van gemaakt, welke de doelstellingen van de overheid beter dient. Overheden willen binnen hun grenzen, over hun onderdanen de slavernij handhaven, en verklaren oorlog tegen degenen buiten hun grenzen, zoals Irak, Libië, en Syrië en straks mogelijk nog Iran.

 

Juist uitgelegd, is het woord anarchie afgeleid van het Griekse woord anarchia, en betekent letterlijk vertaald ‘zonder heerser’. In wezen betekent het ‘VRIJHEID’ door niet als slaaf tegen eigen wil tot iets te worden gedwongen. Vrijheid om vrijwillig te handelen, vrijheid om te associëren met wie dan ook en naar eigen keuze onder elke omstandigheid, tenminste voor zover die niet het vermogen van anderen nadelig beïnvloedt om van dezelfde VRIJHEID te genieten.

 

In plaats van anarchie te vrezen, is het in veel opzichten, de natuurlijke oplossing voor onze problemen. Iedereen die twijfelt zal moeite hebben met de combinatie van het feit dat 99% van onze meest kritieke levensbeslissingen door onszelf in de vorm van anarchie worden genomen.

 

Zijn we dus niet allemaal anarchisten? Kijk naar het kiezen van je partner. Stel je voor dat de overheid beweerd het recht te hebben om jou te vertellen met wie je moet trouwen. Wat denk je dat er zou gebeuren met de kwaliteit van menselijke relaties onder zo’n soort regime? Dus natuurlijk zijn wij allemaal anarchisten!

 

Stel je voor dat de overheid je vrienden voor je kiest, je sociale activiteiten voorschrijft, je weekend uitjes regelt. Stel je een afdeling bureaucraten voor die je een hobby keuze toewijzen, voorschrijven naar welke televisiezender op een door hen vastgestelde tijd moet kijken. Stel je een Minister van Gastronomie voor die de keuze van je restaurant bepaalt, het menu selecteert en vertelt welke wijn je erbij moet drinken. Wat denk je hoe dat de kwaliteit van je leven beïnvloedt? Daarover zal geen discussie nodig zijn, tenminste nu nog niet!

 

Weinigen, of niemand, zouden dergelijke inbreuken op hun persoonlijke vrijheid tolereren. En met goede reden! Wie zou een door de staat opgelegd huwelijk willen consumeren, erger nog, deze verplichting op te leggen aan een onwillige, door de staat geselecteerde partner? Fatsoenlijke individuen behouden hun normen en waarden, die ze zullen verdedigen als het nodig mocht zijn, om het recht aan zichzelf voor te behouden zelf te kiezen.

 

Als het gaat om de belangrijkste dingen in het leven, als het gaat om onze familie en vrienden om te beslissen hoe en met wie we onze kostbare tijd doorbrengen, zijn we allemaal anarchisten. Het wordt hoog tijd dat we ons ontdoen van de dictatoriale overheidsketens ​​voor de rest van ons leven, en beginnen te handelen als individuele vrijheidsstrijders, met inachtneming van de belangen van alle anderen die dezelfde rechten hebben. WAKKER WORDEN dus en aansluiten bij de wakkeren die reeds strijden voor de terugwinning van onze constitutionele VRIJHEID!

 

Kom tot bezinning en wordt wakker om te begrijpen dat de acties van overheden ronduit bedrog zijn, met als enig doel; je vrijheid te beteugelen en je in de slavernij te voeren. Je moet hiertegen vechten. Want als je eenmaal slaaf bent en je realiseert dat het slaaf zijn je niet bevalt, kun je niet zomaar besluiten jezelf hiervan te bevrijden. Deze vorm van slavernij is een staat binnen je bewustzijn geworden. Het is wat je bent op cellulair niveau. Wanneer je kinderen nog nauwelijks mens zijn, worden d.m.v. verplichte vaccinaties hun psyché reeds grondig veranderd, hun zenuwcellen en synapsen maken geen contact meer met elkaar, hun neurologisch proces is afgestompt tot het punt dat hen reduceert tot het sub-menselijk niveau van repetitief dierlijk en apathische wezens, wat ga je dan doen? De Khazarians hebben de strijd gewonnen. Jij en je nageslacht zijn nu officieel slaaf geworden, niet beter dan de kippen in een legbatterij om gebruikt te worden voor elk doel dat de elite vinden waarvoor je bruikbaar bent. Dit is een gevangenis van waaruit je niet meer kunt ontsnappen!

 

We moeten deze strijd winnen.

 

Stuur in het belang van ons allemaal deze informatie naar al je contacten om ze wakker te maken.

Multi CulturalismDe stem van Europa:

Verdedig onze mensen tegen de islamitische invasie.

De ondertitels zijn in het Engels, Frans, Duits en Russisch.