Regime change is in aantocht:

 

Verlies aan Vertrouwen:

Er bestaat praktisch een volledig verlies aan vertrouwen in de overheid; de gemiddelde burger wordt boos en is niet van plan dit nog langer te accepteren. Maar helaas is die woede te weinig gericht, want het is heel moeilijk zonder visie een samenleving te laten functioneren en vertrouwen te winnen, temeer omdat niets werd geleerd over de werkelijke betekenis en de attributen met betrekking tot het gouverneren, en dat het niet is wat beweerd wordt te zijn. De Overheid zelf is niet gericht, en veel is leugen.

 

Dit is heel tragisch voor de textuur van de samenleving en haar cultuur. WAKKER WORDEN; Laten we beginnen met onszelf te bevrijden van de leugenaars en huichelaars. En aanvangen bij de gevestigde order van de samenleving in al haar verschijningsvormen – betreffende alle inzichten en doelen, om van daaruit de nieuwe te vestigen orde te creëren. – Of mensen het leuk vinden of niet, dit gaat sowieso veranderen.

 

Los of confidenceWees blij dat nu eindelijk de verandering kan worden ondernomen. Ons leven en dat van onze kinderen en toekomstige generaties zijn afhankelijk van ons, door nu de juiste beslissing te nemen. Hoe kunnen we ooit aan onze kleinkinderen uitleggen dat we de werelddictatuur hebben laten gebeuren, terwijl we nu de middelen hebben om dit te voorkomen? – Begin over de hele wereld met de afschaffing van alle centrale banken, zij zijn de belangrijkste boosdoeners van onze huidige misère. Zij zullen de door henzelf ontworpen financiële crisis van nu gaan verliezen, een terugkeer naar eerlijk geld is het eerste wat nodig is. Zelfs overheden kunnen worden afgeschaft of sterk in grootte en invloed worden gereduceerd. De wereld functioneert het beste in een vrije marktomgeving zonder regelgeving.

 

De staatsschuld:

De ‘staatsschuld’ is niet de schuld van het volk het is de schuld van de corporate overheid opgericht door de RKM cabal om de mensen financieel te benadelen, bovendien al deze ‘natie-ondernemingen’ zijn reeds failliet. – Inmiddels is de cabal aangeland in haar eindfase, ze vechten om te overleven met de ‘lasso’ om de nek die dagelijks verder wordt aangetrokken. – De cabal moet voor het einde van dit jaar zijn verslagen. De voerende ‘cabal regering’ zit in Washington DC, die net zoals alle andere westerse ‘natie-ondernemingen’ Public Debtmoet worden vervangen door eerlijke onafhankelijke mensen die overheden in omvang met 90% reduceren en zich alleen bemoeien met weinig specifieke taken, die de oorspronkelijk respectieve grondwetten de overheid opdraagt. – Het beïnvloeden van financiën en commercie behoort daar niet bij.

 

Dus zeg de volgende keer “Nee” tegen Bailouts of Bailins, omdat de cabal alleen geïnteresseerd is in de invoering van hun Eén Wereldregering en deze na de crash aan ons zal opdringen om dan met hun centrale bankiers het ‘arm gepulkte volk’ uit de misère te redden door het afdrukken van een Zillion meer van alles wat monetair is. De cabal heeft dit plan gedurende meer dan honderd jaar voorbereid, en is nu bezig met de realisering ervan om de mensen een ongelooflijke hoeveelheid pijn en ellende te bezorgen.

 

De verborgen overheid:

Hidden governmentHet is de verborgen regering die feitelijk de overgrote meerderheid van wereld regeert. Het zijn in het buitenland gevestigde Archon “bloedlijn” families die zich in 1913 hebben geïnfiltreerd en Amerika hebben gekaapt via het particulier, illegaal, en ongrondwettelijk Federal Reserve System.

 

Deze verborgen leiders staan aan de top van de RKM Piramide van de wereldmacht en hebben de Saoediërs opgedragen de prijs van hun olie te verlagen. Dit was gepland om Poetin te sanctioneren voor de ondersteuning door de Russische Federatie van haar goede en langdurige bondgenoten Syrië en Iran, om zodoende de Russische Federatie op de knieën te dwingen.

 

Zij geloofden dat deze maatregel zeker de Russische Federatie snel economisch zou uitschakelen, met daar bovenop de door op de top van de VS geleide geënsceneerde coup d’état in de Oekraïne. Ze betaalden 5 Miljard dollar van Amerikaanse belastingbetalers voor deze oorlogsdaad tegen de Oekraïners, en haalden daarvoor vlucht MH 17 neer door 298 onschuldige burgers de dood in te jagen, om daarmee de wereld te overtuigen dat Poetin de schuldige is van alle ellende.

 

De Russische Federatie reageerde op de verlaging van de ruwe olieprijs door de Saoediërs, door het Westen met hun eigen spel te verslaan. – Blijkbaar gesteund door de onbekende maar zeer machtige groep uit de gnostische bloedlijn familie – die de ‘Good Guys’ worden genoemd – en nu op het wereldtoneel is verschenen – deze profileren zich nauwelijks, maar stellen wel een aantal eisen en “ultimatums”.

 

Global Reset Plan:

Deze machtige groep heet de White Dragon Society – WDS – en is totaal anders dan de Rothschild Khazarian Maffia (RKM) Archon bloedlijn Global resetfamilies, die de wereld nu gevangen houden, ten minste gedurende de laatste 300 jaar. De WDS blijken op één lijn samen te werken met de Russische Federatie en een sector diep verborgen in het Pentagon met speciale toegang tot het ‘illegale’ Amerikaanse Defensie contractprogramma.

 

Het lijkt erop dat ze (WDS) ook de G20-leden hebben onderricht over de onhoudbaarheid van het bestaande RKM geleide wereldwijde financiële systeem dat niet langer kan functioneren laat staan worden geaccepteerd.

 

Tijdens deze bijeenkomsten werd het wereldwijde reset plan voorgesteld en goedgekeurd om olie los te koppelen van de Amerikaanse dollar, en de creatie van een groep van valuta’s in plaats van de Amerikaanse Petrodollar als ‘s werelds reserve valuta.

 

Een stap voor stap tijdschema zou zijn opgesteld voor het inwerkingtreden van dit nieuwe wereld financiële stelsel en de loskoppeling van het RKM reserve systeem. Maar ondanks de geheime Reset overeenkomst dat werd opgesteld en ondertekend, wordt deze overeenkomst gesaboteerd door de RKM en haar trawanten. Dit is geen verrassing omdat de Archon “bloedlijn familie” opperhoofden altijd opmerkelijk twee gezichten hebben getoond.

 

Hun weerstand tegen deze nieuwe geheime overeenkomst wordt getoond door de oprichting van ISIS en Deash, met de Amerikaanse – Israëlische coup d’état uitgevoerd in de Oekraïne. Ter zelfde tijd proberen de grote westelijke RKM banken hun faillissement zo lang mogelijk uit te stellen. Maar hoe langer ze zich verzetten tegen het nakomen van deze overeenkomst, des te dieper zullen ze vallen en zullen ze meer en meer van het Westen met zich meenemen – met name in Europa en de Verenigde Staten.

 

Mensen moeten zich verenigen:

People band togetherNu is het tijd voor alle westerse mensen zich te verenigen en het zinkende RKM schip te verlaten.

 

“We weten nu zeker dat de KM (RKM) een groot wereldwijd vertakt intergenerationeel geheim onvoorstelbaar kwaadaardig Luciferian occult stelsel is, gebaseerd op het oud Babylonisch Talmudism, bekend als Baal aanbidders.”

 

De vraag is hoe kan een reeds voor WW1 gekaapte aanzienlijke macht als RKM ooit hebben toegestemd haar macht en monetaire hegemonie over de hele wereld op te geven, zonder een grote strijd te voeren met behulp van de militaire strijdkrachten van Amerika?

 

Er is nog geen volledig antwoord op deze vraag beschikbar, maar het lijkt erop dat deze nieuwe groep (WDS) over een aanzienlijke defensieve militaire macht beschikt, welke ze met de Russische Federatie hebben samengevoegd, en deze blijkbaar het Amerikaans militaire vermogen overtreft, zelfs als de NAVO en Israël hieraan worden toegevoegd, zoals nu wordt verondersteld.

 

Met de ‘Good Guys’ (WDS) aan onze kant, hebben de mensen in de – westerse – wereld een kans om de criminelen die onze samenleving hebben gestolen omver te werpen. Het zal niet eenvoudig zijn de reset te implementeren, maar het zal zeker mogelijk en succesvol zijn, terwijl gedurende de overgangsperiode moeilijke tijden en momenten zullen optreden die ellende en ongemak zullen veroorzaken maar ook veel goeds kan opleveren, maar in ieder geval is het pijn en ongemak ten behoeve van de verbetering van onze samenleving.

 

Houd goede moed en ga door op de ingeslagen weg. Probeer beter geïnformeerd te worden, en ga door zoveel mogelijk mensen WAKKER te schudden; ieders hulp is hard nodig.

 

De verandering:

Better Days, Just Ahead Green Road Sign with Copy Room Over The Dramatic Clouds and Sky.

En hier is al het eerste bewijs van echte vooruitgang. – Een belangrijke bedreiging is nu op de radar van de LBMA geplaatst; de ABX is eindelijk begonnen met de eerste fase van haar implementatie, en is inmiddels volledig functioneel door alle deelnemers aan de mondiale edelmetaalmarkt toegang te verlenen. Dit is het allergrootste nieuws op de goudmarkt die de weg opent naar een vrije edelmetaal-prijsvorming.

 

De lancering van de ‘Allocated Bullion Exchange’ – ABX is ‘s werelds eerste wereldwijde institutionele elektronische beurs specifiek voor fysieke metalen; het is de verstoorder van de bestaande Khazarian gecontroleerde fysieke methoden in de edelmetaal handel. Nu de papiermarkt ontmanteld is, zal de LBMA moeite hebben om te overleven,.

 

Allen slapen in hetzelfde bed!

Wie zijn de marionetten en tirannen die in opdracht werken van de verborgen regering en verantwoordelijk zijn voor de invoering van De Nieuwe Massoni- Ur Lodge FreemasonWereldorder?

In het schokkend nieuwste boek van de Italiaanse auteur Grand Master Gioele Magaldi: “Vrijmetselarij – De ontdekking van de UR-loges” zijn de namen van bekende politici en industriëlen gepubliceerd die hierbij betrokken zijn, beslist schokkend voor velen, bekijk de weergave in onderstaand verkorte lijst.

 

Werner Altnickel legt in zijn video hieronder uit; “Nu ontdekt is hoe goed deze loges zijn georganiseerd, ziet de toekomst zeer somber uit, hun plan van totale wereldheerschappij – de Nieuwe Wereld Orde – zal binnenkort worden gerealiseerd. Enkele bekende publieke figuren die samen werken zijn in onderstaande lijst vermeld:

 

 

Opmerking: de Ur-Loge is de hoogste graad in de hiërarchie van de vrijmetselarij, deze werd opgericht door Zbiegniew Brzezinski, om een compromis tussen conservatieven en progressieven Ur-metselaars te bereiken.

 

Enkele bekende geregistreerde leden:

Barack Obama (Amerikaanse president, “Maat”,

Vladimir Poetin (Russische Federatie President, “Golden Eurazië”).

Angela Merkel (Duitsland Chancelor sinds 2005, “Golden Eurazië”, “Valhalla”, “Parsifal”).

François Hollande (classe 1954, presidente della Repubblica francese in carica dal 2012, affiliato alla “Ferdinand Lassalle” e alla “Fraternité Verte”).

Christine Lagarde (FMI Director, “Drie Eyes”, “Pan-Europa”).

Mario Draghi (classe 1947, presidente della Banca centrale europea dal 2011, affiliato alla “Edmund Burke”, alla “Pan-Europa”, alla “Compass Star-Rose/Rosa-Stella Ventorum”, alla “Three Eyes” e alla “Der Ring”).

George W. Bush (Amerikaanse president 2001-2009, “Hathor Pentalpha”).

Michael Leeden (US journalist en politieke expert, “White Eagle”, “Hathor Pentalpha”).

Condoleezza Rice (US Politicus, “Drie Eyes”, “Hathor Pentalpha”).

Madeleine Albright (US politicus, “Drie Eyes”, “Leviathan”).

Abu Bakr Al-Baghdadi (Leader van Isis en de zogenaamde islamitische kalifaat, “Hathor Pentalpha”).

Tony Blair (de Britse premier 1997-2007, “Edmund Burke”, dan “Hathor Pentalpha”).

David Cameron (Britse premier sinds 2010, “Edmund Burke”, “Geburah”).

Mariano Rajoy (minister-president van Spanje sinds 2011, “Pan-Europa”, “Valhalla”, “Parsifal”).

Antonis Samaras (Griekse premier sinds 2013 “Drie Eyes”.

Nicolas Sarkozy (Politicus, President van Frankrijk 2007-2012, “Edmund Burke”, “Geburah”, “Atlantis-Aletheia”, “Pan-Europa”, “Hathor Pentalpha”).

Manuel Valls (Franse premier sinds 2012, de eerste Grand Orient de France dan “Edmund Burke”, “Compass Star-Rose / Rosa-Stella Ventorum”, “Der Ring”).

Mark Rutte (classe 1967, primo ministro dei Paesi Bassi dal 2010, affiliato alla “Three Eyes” e alla “Pan-Europa”).

Ben van Beurden (classe 1958, top manager, ceo della Royal Dutch Shell, affiliato alla “Geburah” e alla “Der Ring”).

Wolfgang Schäuble (classe 1942, politico, attuale ministro delle finanze tedesco, attuale Maestro Venerabile della “Der Ring”, affiliato alla “Joseph de Maistre”).

Peter Voser (classe 1958, top manager e ceo della Royal Dutch Shell, affiliato alla “Pan-Europa”).

Bill Gates (US zakenmagnaat en investeerder, “Compass Star-Rose / Rosa-Stella Ventorum”).

https://faszinationmensch.com/2016/02/01/insider-decken-auf-vom-plan-der-logen-aller-logen-hathor-pentalpha-und-welche-politiker-dabei-sind/

 

UR Loge plannen door ingewijden vertelt – Werner Altnickel

 

 

De Elite zijn niet meer in controle. Ze zijn doodsbang. 25% van de bevolking is nu wakker geworden.

Het is nu tijd om de andere 75% van de mensheid wereldwijd te wekken om deze video te bekijken. De mensen op onze vreedzame aarde moeten hun hart en geest openen. Nu is de gelegenheid voor ons allemaal om in een vreedzame, begripvolle manier op te groeien als menselijk ras. Wij de mensen zijn één grote familie. Families behandelen andere familieleden met liefde en respect. MENSEM WORDT NU WAKKER.

 

Het allerlaatste Nieuws is positief!

Met dank aan het WSOMN team, van hun website komt het laatste nieuws over de reset. De Chinezen (WDS) zijn wereldwijd verantwoordelijk voor alle financiële markten. De Chinezen zijn het zat met dat de Verenigde Staten (RKM) dat ze niet aan de verplichtingen hebben voldaan om de GCR vrij te geven. General Dunford is door de Chinezen verteld om “het gedaan te krijgen of anders” zullen de Chinezen zelf de ronde doen in de VS, als het niet gebeurt.

 

De Chinezen zijn moe van de VS (RKM) met hun eisen over Irak. De Verenigde Staten proberen de GCR op afstand te houden zoals ze al vele malen eerder deden. Regel het “vandaag” of morgen (15 februari en 16 februari) is de opdracht.

 

De Prosperiteit Programma’s wachten om te worden verstrekt aan de ontvangers. Wat gaat eerst GCR of PP? In 48 uur wordt tot 70% verdeeld van de PP om met GCR te volgen. Als de PP betalingen niet uitgaan, is de WDS groep nog steeds in staat verder te gaan zonder de levering van de Prosperiteit Programma’s.

 

TRNs bestaan, maar het tarief moet worden afgesteld en China kan het tarief heden nog vast te stellen.

Een aanslag op het leven General Dunford op 11 dezer is inmiddels bevestigd. Generaal Dunford was op weg afgelopen donderdag 11/02 en stapte en wisselde van auto in zijn colonne. De auto die hij zou gaan rijden werd opgeblazen.

 

De ‘Bad Guys’ werden in de aanslag gedood, ook probeerde een scherpschutter Dunford, te doden, maar de moordenaar werd gedood.

 

Dunford is OK en verkreeg de handtekeningen onder de vredesverdragen en kwam gisterenavond ermee terug. Hij heeft een team van mensen die werkzaam om de GCR rond te krijgen. Admiraal (Reno) heeft ook alle SKRs (Safe Keeping Receipts) ondertekend waarvan wordt verondersteld dat die vandaag worden uitbetaald.

 

 

Onze site https://finalwakeupcall.info/

werd benaderd door de Messenger van de WDS met de volgende boodschap:

 

“De Geheime Monetaire Assets.”

 

De details van de eigenaar staan vermeld op de Global Collateraal Account, en is nog steeds in leven. De vermelding van de echte eigenaar is niet bedoeld om aan te geven wie de eigenaar is en controleert. Echter, belangrijk is zijn goedkeuring van betalingen aan elk staatshoofd, banken en bedrijven die participeren in de activa van deze speciale rekening om gebruik van te maken. Elk verzoek voor samenwerking en te profiteren van deze speciale activa rekening zullen door de eigenaar worden ondertekend als Hoogste goedkeuringsinstantie.

 

De eigenaar van deze Global Collateraal Accounts is individueel en onafhankelijk, en handelt zonder tussenkomst van andere partijen of plannen van tussenkomende partijen, die wensen dit actief te benutten.

 

De resultaten van de controle van de speciale rekening nummer 103,357. 777 (Global Collateraal Account) vermeldt de eigenaar en de oorspronkelijke voorwaarden van de samenwerking om gebruik te maken van deze activa. Wilt u contact met ons opnemen, dan kunt u de instructies op het internet vinden. De eigenaar behoudt het recht, om afhankelijk van de bereidheid van deze samenwerking te accepteren.

 

BELANGRIJKE NOTITIE:

Niet alleen zijn de documenten het bewijs van echtheid van deze informatie, maar de eigenaar is ook bereid zich te laten verifiëren d.m.v. forensische testen.

 

Getekend:

THE HOUSE COLLATERAL

Humanitaire in Harmonie

Bekijk deze video voor meer informatie over de Global Collateraal Accounts: