Kennis is Macht

Onvoorstelbare rijkdom transfer:

Het berekenen van rente over geld van de bank dat in de eerste plaats ‘echt geld’ van de bankWealth transfer zou moeten zijn, is onwettig, het is gewoon corrupte afpersing, een criminele financiële misdaad, ordinaire fraude. Gelukkig bestaat er voor fraude geen verjaringstermijn totdat het wordt ontdekt. – Alle centrale banken creëren geld uit lucht en belasten dat met rente, en dat is een fraudemisdrijf. Als de RKM is opgerold, zullen wij mensen deze bandieten laten berechten en bestraffen.

 

In de tussentijd moeten wij onszelf beschermen tegen deze criminelen. Omdat de financiële wereld is aangeland in onbekende wateren; centrale banken lijden aan hyperinflatie over hun basis valuta in combinatie met negatieve rente uiteindelijk eindigt in een volledig treinwrak.

 

Wanneer dit soort overdracht van rijkdom wordt gepleegd door centrale banken, overheden en de financiële sector, gebeurt dit alleen om zichzelf te verrijken door de rijkdom te stelen van het volk, degenen die hiervoor hebben gewerkt, en dat is duidelijk DIEFSTAL.

 

Wanneer particuliere investeerders maatregelen nemen zichzelf te beschermen tegen deze diefstal door te investeren in goud en zilver, is dat niet alleen hun morele plicht, maar ook bewonderenswaardig, waarvoor zij zonder enige twijfel ruimschoots zullen worden beloond met winsten die vele malen groter zijn dan wat deze criminelen hebben gestolen.

 

Méér dan op enig ander moment in de geschiedenis, kunnen mensen tijdens de aankomende financiële ineenstorting hun levensstandaard exponentieel verhogen, zonder te worden blootgesteld aan grote risico’s. – In het algemeen zegt de wijsheid binnen de edelmetaal-gemeenschap dat goud en zilver geen investeringen zijn, maar een verzekering is voor behoud van koopkracht. Terwijl dit steeds zo is geweest in de geschiedenis, waren er ook korte momenten waarin goud en zilver tegelijkertijd de veilige haven waren en ook de best presterende belegging die enorme winsten bereikten in absolute koopkracht.

 

Zeer uitzonderlijke situatie:

De nu komende overdracht van rijkdom speelt zich af tegen de achtergrond van mondiale onevenwichtigheden, die elk andere situatie die hiervóór kwam in de schaduw zet. Deze situatie in combinatie met het feit dat alle valuta’s ter wereld fiat zijn die allemaal tekenen van zwakte, stress, en scheuren vertonen, is uitzonderlijk zeldzaam, iets dat nog nooit eerder in de geschiedenis is waargenomen. Het is waarschijnlijk éénmalig in het bestaan van de mensheid, een kans die zich misschien nooit meer zal herhalen. De komende rijkdom transfer heeft de wereld nog nooit eerder beleefd. Na het lezen van dit, en het niet nemen van maatregelen door het kopen van fysieke edelmetalen, zal je voor de rest van je leven enorm spijten, en niet te vergeten ook door al je nakomelingen. Bekijk deze korte video.

 

De voortdurende financiële strijd zal eindigen met de overwinning door de edelmetalen die naar astronomische hoogten zullen stijgen. Omdat er geen mogelijk of waarschijnlijk scenario bestaat waarin goud en zilver niet zullen stijgen.

 

Rendement op edelmetalen:

Yield fr p.mtalsVeel deskundigen zullen je vertellen dat goud en zilver geen goede opbrengst of inkomstenstroom genereren, maar dat is niet waar. Eerst een voorbeeldscenario om uit te leggen hoe edelmetalen op de juiste wijze worden gebruikt om een inkomstenstroom voor de lange termijn te creëren.

 

Als in 1971 een huis van $ 20,663 voor dat bedrag in zilver werd gekocht, kon dit in januari 1980 worden verkocht voor $ 770.796 met een winstfactor van 17. Als je vervolgens je zilver verkocht, kon je daarvoor achttien medium geprijsde eengezinswoningen kopen, alles betaalt in contanten voor de 1980 prijs van $ 42.747 per woning en profiteren van een 100% cash-flow uit deze eigendommen.

 

De huidige situatie is nog beter voor een soortgelijke transactie. Onroerend goed is nu veel meer overgewaardeerd, terwijl zilver nu enorm is ondergewaardeerd. Gemeten in zilver, kost de gemiddeld geprijsde eengezinswoningen in de VS, dat zijn hoogtepunt in 2002 beleefde, de tegenwaarde van 38.123 ounces in zilver, ongeveer twee en een half keer hoger dan aan het begin van de vorige edelmetaal-bull-markt in 1971.

 

Toen zilver een piek bereikte in 1980 van $ 52,50, was dat niet zeldzaam. – Wanneer de goud en zilver markt explodeert, zal het financiële nieuws reageren net zoals zij heeft gedaan in 1980, en het enige wat te horen is, gaat over goud en zilver. De schaarste van zilver zal gaan van iets dat slechts een klein deel van de wereldbevolking nu weet, tot het niveau waarop iedereen als expert iets over weet te zeggen. Dat zal de Nederlandse tulp manie van 1637 weer helemaal opnieuw doen beleven. Verwacht dat in de toekomst minder dan 500 ounces zilver een gemiddeld geprijsde eengezinswoning kan kopen.

 

Tegengestelde beleggingscycli:

Dus koop nu zilver en wacht totdat zilver opnieuw is overgewaardeerd, en onroerend goed ondergewaardeerd. Beide cycli zijn yield cycleempirisch bekeken tegengesteld. Dat betekent op dit moment verder meegaan met de lift in edelmetalen, en erop gokken dat deze van het huidige niveau alleen maar omhoog kan gaan naar hun werkelijke waarde, dat is heel realistisch en zeker mogelijk, de winsten zijn misschien niet erg groot, of zelfs heel groot, of bijna ongelooflijk groot.

 

In het bovenstaande onroerend goed voorbeeld kun je, zelfs met 50% belasting en andere kosten inbegrepen, nog steeds eigenaar worden van twaalf woningen voor de creatie van je huurinkomsten-stroom, tegen één huis in fiat currency van vandaag. De grootste ommekeer naar het gemiddelde in de geschiedenis is bijna hier, en het is absoluut zeker dat alles altijd terugkeert naar de historisch gemiddelde waarde. Het maakt niet uit of het nieuws goed of slecht is, zodra je de cyclus volgt van de juiste activa-class, maakt dat niets uit. Beleggers die zich van dit bewust zijn, kunnen voor zichzelf een enorme rijkdom accumuleren, terwijl degenen die hiervan niet op de hoogte zijn, eindigen als gevangene door niets anders dan schuld.

 

Stratosferische prijzen:

Het punt is dat vastgoed nu overgewaardeerd is, en zilver is ondergewaardeerd, beiden zullen hun gemiddelde historische waarde in tegenovergestelde richting overschieten, alvorens terug te keren naar hun gemiddelde waarde. Dit betekent dat er een zeer uitzonderlijke kans is om zeer snel heel rijk te worden door simpelweg gebruik te maken van twee economische cycli die deze transfer van rijkdom creëren.

 

Stratopheric prices gold and silverBinnenkort, als goud en zilver worden verlost van het manipulatiejuk en vrij zijn zich te herwaarderen tot stratosferische prijzen, zal de grootste overdracht van rijkdom in de geschiedenis plaatsvinden, met Rusland en China in een positie de wereld te domineren. Waar goud naartoe gaat, gaat de macht. Dit zal het Westen, met slechts een digitaal valuta-systeem failliet verklaren. Waardoor serieuze investeerders naar het goud gedekte valuta’s systeem in het Oosten zullen verhuizen.

 

Als criminele bankiers niet hadden samengespannen de goudprijs gedurende de laatste jaren te onderdrukken, wat zou dan de prijs nu zijn? Goud expert Bill Holter zegt:

 

“Je zou met 0% rente goud niet kunnen kopen voor $ 5.000 of $ 10.000 per ounce. Ik denk dat er paniek zou zijn in de edelmetalen (goud en zilver), omdat de prijsonderdrukking gebruikt is om emoties van mensen te bespelen. Het was al gebruikt om hun psyché te kwetsen. Ik denk dat als ze niet al dat papiergoud hadden gedumpt om de prijs te onderdrukken, de pan zou zijn overgekookt, en er zou een run op de banken en een run in edelmetalen zijn geweest.”

 

Dus, als de banken niet ‘strafrechtelijk’ de prijs van goud zouden hebben onderdrukt, zouden we al een goudprijs hebben gehad die duizenden dollars hoger ligt dan vandaag. Holter zegt:

 

“Ja, absoluut. Goud is echt geld dat niet in gebreke raakt. Dat is waarom dit allemaal draait. Wanneer het hele systeem in gebreke blijft, wat zondermeer gaat gebeuren, blijven goud en zilver overeind staan, want het is echt geld. Zij zijn niemands aansprakelijkheid.” Beluister het interview.

 

 

Goud & Zilver Manipulatie:

Koop nu edelmetalen om de financiële crisis te overleven.

Westerse media en politici willen doen geloven dat de financiële crisis over is, maar tegelijkertijd versluieren ze de reële economische gegevens, waaruit blijkt dat de echte nationale schuldenlast, werkloosheid en inflatie veel hoger zijn dan wordt gemeld. – De beurs staat op het hoogste punt, de woningmarkt daalt, en de banken zullen worden gered met jouw spaargeld – zelfs indien dat minder is dan 100.000 Euro/Dollar.

 

Deze valse toestand wordt ondersteund door historische hoeveelheden aan digitaal en gedrukt fiat geld, waarvan de consument geloofd zijn weg uit kan vinden m.b.v. goedkope leningen. Inmiddels kopen de centrale en grote zakenbanken, in snel tempo zilver en goud ter voorbereiding tegen instorting door schuld, als gevolg van het fiat valutasysteem.

 

Dit is je laatste kans; je zult niet in staat zijn hiervan te herstellen!

Zilver is tot nu toe de best presterende grondstofactief van 2016, en daarvoor zijn een aantal zeer kwantificeerbaar, belangrijke redenen. Dit is misschien wel de laatste kans om jezelf te beschermen tegen wat komen gaat, waarschuwt Bill Holter:

 

“Ik denk dat we een gebeurtenis tegemoet gaan waarvan je je niet gemakkelijk kunt herstellen. Als de markten zich opblazen en daarna sluiten, en je positie niet beschermend is, lig je eruit voor de rest van je leven. Dit gaat om een gebeurtenis waarvan je niet meer kunt herstellen.”