Kennis is Volksmacht

Veel mensen kunnen nog niet de reikwijdte en het belang van de ingang zijnde veranderingen doorgronden welke afgelopen 30 april in het Witte Huis begonnen. Zoals Neil Keenan op 5 mei aangekondigde; “een historische omwenteling is gebeurd, waarvan de ontwikkelingen te belangrijk en te ingrijpend zijn, waarom het noodzakelijk is dat deze zo snel mogelijk moeten worden gepubliceerd”. Zoals conform vorige week donderdag op deze site in de commentaar box uitvoerig werd medegedeeld.

 

News-Bulletin1De CEO van de onderneming genaamd ‘UNITED STATES’, President Barack Obama zei in zijn speech op 30 april jl., aan het Washington Press Corps tijdens het Witte Huis correspondent diner, dat het einde van de republiek, – hij zal bedoeld hebben US INC. – nog nooit zo goed was geweest. En, dat “het een eer was om op mijn laatste White House Correspondent Diner aanwezig te zijn”.

 

 

Op 6 mei werd een plan bekendgemaakt voor vreedzame overdracht van de macht.

Het plan is om Obama als een façade van het regime aan te houden en hem te gebruiken totdat de overgang is voltooid naar de volgende president, maar nu van de oorspronkelijke republiek genaamd de “Verenigde Staten van Amerika”, het land dat toebehoort aan het Amerikaanse volk. Obama woont niet meer in het Witte Huis, terwijl de macht die hem instrueert is gewijzigd.

 

Documenten van het geheime genootschap ‘Scull en Bones’ zullen in juni a.s. worden vrijgegeven, dat de betrokkenheid en daden zal blootleggen, t.w. de Bushes, de Clintons, John Kerry, en vele andere leden van Satanisten cabal. Dit is een duidelijk teken dat de Khazarians hebben verloren op het hoogste niveau van de Amerikaanse machtsstructuur.

 

Aangezien deze veranderingen van invloed zijn op de hele wereldmaatschappij, en honderdduizenden van maatregelen zullen moeten worden teruggedraaid, kan men zich voorstellen dat dit een lange termijn proces is, dat niet zomaar in één keer kan worden uitgevoerd.

 

Maar in de komende maanden en jaren zullen mensen zeker de veranderingen gaan bemerken. Iedereen die wakker is, kan en moet in dit proces bijdragen, door te beginnen kleine actiegroepen te vormen om de kwalijke Khazarian marionetten in elk land en regio op te sporen, om later te worden gearresteerd door de nieuw op te zetten administratie die gevormd zal worden uit kandidaten van het volk, als voorbereiding voor de overname van het systeem, en dat onder leiding te stellen van een direct gekozen volksraad.

 

Het is uiterst relevant en van essentieel belang voorlopig de bestaande financiële structuur te handhaven, omdat instorting ervan chaos, en hongersnood tot gevolg heeft, als er geen voedsel aan supermarkten e.d. kan worden geleverd.

 

Een herwaardering en ondersteuning door harde activa van alle papieren valuta’s zal plaatsvinden. Teneinde het vertrouwen van het publiek in het nieuwe monetaire systeem te herstellen, worden alle valuta’s ofwel gedekt door goud, zilver of andere harde activa.

 

Wees, ervan verzekert dat vanaf nu, wij de mensen kunnen en moeten worden verplicht mee te werken aan de absolute vrijheid van onze soevereine natie en persoonlijk recht. Vele, heel veel maatregelen, zo niet alle moeten worden gecorrigeerd of teruggedraaid. De lijst zou te lang zijn voor dit bulletin, maar de meesten van ons wakkeren herkennen onmiddellijk welke belangrijk zijn.

 

Wanneer meer bijzonderheden bekend worden, zal in een volgend bulletin uitleg en informatie worden gegeven, om het publiek van de vorderingen op hoogte te houden. Wees blij dat de eerste stap is gezet en dat wij de mensen nu de kans hebben om bij te dragen in het proces van deze historische wereldverandering. Vergeet het allerbelangrijkste niet; planeet Aarde is van ons het volk, en wordt bevrijd van de Khazarian cabal!

 

Volg deze unieke omwenteling in de wereldgeschiedenis, vertelt door Neil Keenan: