Gebrek aan kritisch denken

 

Banken kunnen niet failliet gaan:

De meeste mensen denken niet kritisch, maar het is nu de tijd voor ons allemaal om gewapend te zijn met de waarheid, dus lees verder en verspreidt deze kennis. – Dit onderwerp is godgeklaagd, omdat het ons allemaal aangaat. Het monetaire systeem is ontworpen om van top tot teen corrupt te zijn. Het ergste van alles is dat het functioneert op frauduleuze Broke Bankboekhoudpraktijken; in combinatie met de macht geld te scheppen kan een bank nooit failliet gaan. – Ze creëren geld, maar boeken dat niet in hun grootboek. Met andere woorden, geld dat niet wordt opgenomen in hun cashflow rekening. De macht om geld uit lucht te maken en uit te lenen tegen rente heet woeker. – Maar wat algemeen niet bekend is, is dat leningen niet worden geboekt! Zo bestaat er geen schuldvordering in de boeken, dus als leningen niet of gedeeltelijk worden terugbetaald, betekent dit nooit een verlies voor de bank. – Aan de keerzijde, elk klein beetje dat van een lening wel wordt terugbetaald, is honderd procent winst voor de bank! – Wanneer bijvoorbeeld € 100 is gecreëerd en uitgeleend en niet verantwoord is in het grootboek, en daarvan slechts € 20 wordt terugbetaald, is die € 20 pure winst voor de bank, terwijl de overige € 80 van het fantasiegeld dat ontstond door de kredietverlening, geen verlies oplevert! Dat is waarom de terugbetaalde € 20 en eventueel betaalde rente schone winst is voor de bank. Dit is precies de kern van het bankgeheim, dat met opzet gebaseerd is op frauduleuze boekhouding, hierdoor heeft het bankwezen in combinatie met de creatie van fantasiegeld een gigantische macht.

 

Het echte geheim van geldcreatie ligt in het niet boeken ervan:

Het echte geheim van de geldschepping, ligt in het niet boeken ervan, dus geld dat niet wordt verantwoord. Bijgevolg, een bank zonder schuldvorderingen op de balans uitgerust met de macht van geldschepping kan nooit failliet gaan, er is altijd voldoende geld beschikbaar om elke lek te stoppen, vandaar dat financiële bancaire problemen niet bestaan. De realiteit is dat geld uit lucht wordt gecreëerd zonder kosten, op het moment dat het wordt uitgeleend, geld dat met opzet niet in de boekhouding van de bank wordt verantwoord!

 

Banksters zijn schandalig achterbaks over hun geldschepping. Ze weten net zo goed als iedereen doet, zodra geld wordt gecreëerd of ontvangen moet het worden geboekt in het grootboek om op de balans te worden vermeld! Als deskundigen hierover vragen stellen worden deze niet beantwoord. Alles wordt in stilte onder de mantel gehouden; de wereld weet inmiddels over de geldschepping uit lucht dat niet uit de kluis van de banken komt. Maar niemand behalve waarschijnlijk enkelen is bekend met dit boekhoudkundig bedrog. – Bijvoorbeeld, wanneer een hypotheekbetaling achterstallig is, wordt niet alleen het onderpand in beslag genomen door de bank, maar het reeds terugbetaalde deel van die lening plus het onderpand zijn pure winst voor de bank, terwijl de schuldenaar aansprakelijk blijft voor het onbetaalde deel ervan, totdat het pand is geveild, en als daarna een verlies overblijft is de schuldenaar nog steeds aansprakelijk voor de terugbetaling ervan. En bedenk, deze afschuwelijke zwendel biedt de Khazarians de macht om alles en iedereen op aarde te kopen en te manipuleren, met inbegrip van bijna alle overheden.

 

 

Banksters zwendel:

Weinigen zijn bekend met het feit dat het boekhoudsysteem van de bank pure oplichting is; nieuw geld wordt niet opgenomen Bankster scamin hun cashflow, terwijl ze wel de kosten boeken in gevallen van verzuim, maar niet de schepping van deze activa, waardoor het boekhoudsysteem van de bank gewoon bedotterij is. Erger nog, ze vertellen het publiek over hun op handen zijnde faillissement, iets dat technisch niet kan gebeuren, alleen om nog meer geld uit de staatskas te halen, zoals werd gezien met TBTF Banken in 2008, die met biljarden aan belastinggeld werden geïnjecteerd!

 

Centrale en commerciële banken kunnen dus nooit failliet gaan omdat ze zelf het geld maken en de vorderingen op schulden niet boeken die wel in hun boekhouding zou moeten zijn vermeld. – Banken kunnen deze zwendel-praktijk handhaven, omdat ze aan niemand verantwoording verschuldigd zijn, waarschijnlijk hooguit aan de Rothschilds. Net zoals in elk andere onderneming moeten de banken ook de GAAP-boekhoudregels toepassen, maar zij doen dit doelbewust niet. Zelfs hun externe gecertificeerde openbare accountants zoals KPMG, Price Waterhouse, Lloyds, etc. certificeren hun boekhouding, terwijl ze dondersgoed weten dat deze GAAP-regels niet zijn nageleefd! Banken vertellen het publiek anders, vragen om financiële steun van de overheid en dat is het signaal, dat rekeninghouders kunnen worden geplunderd door de bailin-wetgeving welke inmiddels overal als wet is aanvaard. Het vertellen dat ze op de rand van hun faillissement verkeren is niets anders dan een flagrante leugen. Mensen zullen nu begrijpen dat het bewaren van hun zuurverdiend geld op de bank uiterst riskant is.

 

Fantasiegeld manipuleert de markten:

Nu zal ook beter worden begrepen hoe de markt manipulatie functioneert, zoals o.a. voor goud en zilver. – De banken besteden grote hoeveelheden fantasiegeld om daarmee zilver- en goudprijzen te verlagen, als ze de gok verliezen zijn ze zonder nadelige gevolgen alleen het niet geboekte nep-geld kwijt, maar geen geld uit de kluis van de bank. Ze zetten niet in om geld te winnen het is alleen voor de manipulatie van marktprijzen. Hetzelfde gebeurt met het kopen van aandelen om de aandelenbeurs op te drijven met het doel uitstekende prestaties van de activamarkten te illustreren, en d.m.v. deze goede prestaties de verbeterende economie te valideren. Zo is het ook duidelijk dat natuurlijke hulpbronnen als olie, etc. op dezelfde manier door de banken worden gemanipuleerd.

 

Phantom moneyDe investeringsscope is manipulatie, en de bevordering van handel met voorkennis t.b.v. hun vrienden die profiteren van deze voorkennis. De banksters van het bancaire kartel worden zelden beboet en nooit naar de gevangenis gestuurd, wat natuurlijk belachelijk is. Maar wetende dat het bancaire kartel de overheden controleert is dit geen verrassing. Als de GAAP-regels zouden worden toegepast, dus het gecreëerde geld in hun boeken zou zijn vermeld, zou het grootste deel van de wereld schuldenvrij zijn. Nu kun je begrijpen waarom wij de mensen schuldslaven zijn geworden, de macht van geldcreatie produceert opzettelijk slavernij.

 

 

Geldschepping betekent onbeperkte Macht:

De bankboekhouding is ver verwijderd van de werkelijkheid; er wordt geen rekening en verantwoording vermeld van het gecreëerde geld. Met de macht van het bancaire fractionele reservesysteem, kan geen enkele bank geldverliezen. Maar toch vertellen ze het publiek dat de banken in de problemen verkeren. Dit is crimineel en absurd. Het heeft niets te maken met de werkelijkheid, maar alleen met hun agenda het volk in schuldslavernij te houden. Het zijn de eigenaars van het bankkartel, die verantwoordelijk zijn t.w. de Rothschilds, Rockefellers, Morgans, Warburgs en nog een paar meer, die de controle hebben over vrijwel elke centrale bank, en TBTF-banken ter wereld.

corrupt moneyHet hele bancaire systeem werkt volgens de Rothschild geldscheppingstruc die iedereen op de wereld in de schuldengreep houdt en schuldslaaf maakt door het vertellen van leugens over hun faillissement. – Marco Saba, de voorzitter van het Italiaanse Instituut voor Superior Studies economie en monetaire soevereiniteit, vraagt zich af:

 

 “Hoe kan een bank die is toegestaan geld uit lucht te creëren, ooit insolvent zijn?”

 

Het geheim ‘hoe geld wordt gecreëerd’ moet aan alle mensen op aarde worden onthuld. De macht van geldschepping heeft de Banksters machtiger gemaakt dan elke natie, in feite de internationale Banksters w.o. het IMF, BIS en alle centrale banken, waartoe ook de Federal Reserve behoort, zijn de schaduwregeringen die bijna elk land over de hele wereld controleren.

 

De macht van het geld:

Dit bewijst dat het noodzakelijk is dat de macht van geldschepping moet worden teruggegeven aan het volk en niet in handen kan blijven van autoriteiten of politici. Nu creëren banksters geld om daarmee mensen te kopen en daarmee de hele wereld te controleren. Het Fractionele Reservegeldsysteem moet worden afgeschaft, of in ieder geval op de juiste wijze worden geadministreerd en gecontroleerd.

 

Nu kunnen de banken zonder kosten enorme winsten maken. Ze lenen geld uit dat niet geadministreerd wordt in de boekhouding, maar boeken wel de onkosten en verliezen in het geval dit fantasiegeld niet wordt terugbetaald. Technisch gezien werd de schuld reeds betaald tijdens de creatie ervan, dat enorme winsten voor banksters genereert.

 

Stockholmsyndroom:

Toen in 1963 Kennedy besloot om deze zaken te corrigeren, werd hij binnen 5 maanden gedood. – Iran is een van de weinige landen dat een eigen soeverein monetair systeem heeft.

stockholm_syndromeBush vertelde na 9/11 “je bent ofwel met ons of met de terroristen”. Maar wij mensen zijn in beide gevallen met de terroristen. Regering onder controle van de banksters zijn onze gevaarlijkste terroristen, het is net als met het Stockholmsyndroom je gaat van je ontvoerders houden, onze terroristen zijn de bankiers en de eigen overheid.

 

Auditcontrole van de Fed en de centrale banken is moeilijk te bereiken omdat ze niet willen dat hun enorme inkomsten en winsten door hun criminele geldschepping bij het publiek bekend wordt. Natuurlijk moet alles worden gepubliceerd en verantwoording in de boekhouding om te weten hoeveel en wanneer het geld werd gecreëerd, dat door externe accountants moet worden geverifieerd en gecertificeerd. Het hele boekhoudsysteem is corrupt, waardoor de samenleving volledig onder controle van de oligarchen en hun banken verkeert, hieronder vallen ook de auditoren, justitie, overheid, eigenlijk alles. Want voor de elite bestaan geen wetten en regels.

 

Naast het schuldgeld is het niet vermeldde geld in de boeken de oorzaak dat iedereen tot slaaf maakt. Met andere woorden, alle leningen die geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald zijn pure winst voor de bank, en dit in combinatie met de geldschepping uit lucht kunnen banken nooit geldverliezen, op basis van frauduleuze boekhouding.

 

Wanneer de geldschepping niet verantwoord wordt, bestaat er geen beperking, wat uitmondt in overmaat. Het feitelijke bankgeheim is dat de geldschepping niet wordt geadministreerd. Het eerste dat moet worden veranderd is de afschaffing van het criminele Fractionele Reserve banksysteem. Het volk moet de uitgifte en de hoeveelheid van het geld regelen. – Tegenwoordig bestaat slechts 2% van de totale geldhoeveelheid in fysieke vorm. Stel je eens voor wat er gaat gebeuren als een bank-run uitbreekt?

 

De laatste dagen van papiergeld:

Het lijdt geen twijfel dat het huidige centrale bank beleid leidt uiteindelijk tot een catastrofe.

final days of paper moneyDenk na over wat er gebeurt. Je hoeft geen PhD te hebben om dit te begrijpen. Met NIRP en ZIRP wie zou ooit nog in een gegarandeerde staatsobligatie willen beleggen die de belegger ook nog geld kost i.p.v. oplevert? Wie zou willen deelnemen in zo’n deal voor een periode van twee jaar? Dat is de situatie waarin de obligatiemarkten zich nu bevinden zowel in Duitsland als Japan.

Wat denk je dat er gaat gebeuren als Japan, Duitsland en de Verenigde Staten besluiten dat ze moeten stoppen met het opkopen van hun eigen obligaties? Wat zijn de kosten om deze valuta’s te korten? Wat zijn de kosten om deze obligaties te korten? Dat moment zal het onmiskenbare “groene licht” in de geschiedenis van financiële speculatie zijn. Immers, een obligatie die niets oplevert kost niets om te lenen. En een obligatie die een negatieve rente betaalt, betaalt speculanten om ze te korten!

Dit is wat er gebeurt als overheden failliet gaan en niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen en zich volgens legitieme methode te financieren. Het is slechts een kwestie van tijd totdat de hele wereld in de financiële chaos zakt.

 

De oplossing:

De enige echte en permanente manier om een ​​wereldwijde run op banken zoals zullen komen, te stoppen is door de belangrijkste valuta’s met goud te dekken en de waarde van de valuta’s op een redelijk niveau te verdedigen. Een terugkeer naar de goudstandaard kan pijnlijk zijn, maar dit zal wel banen creëren die zullen ontkiemen als paddenstoelen door het hele land. Omdat de ‘goedkopere’ invoer zal instorten tot een niveau waardoor noch een exporttekort noch een exportoverschot zal ontstaan, en lokale producenten de kans benutten nieuwe bedrijven te openen om de lokale consument te bedienen. Vergeet niet, dat er een onmiskenbare schakel bestaat tussen Banen en de Goudstandaard.

 

Zilver en goud zullen omhoogschieten als de Amerikaanse dollar haar heerschappij als ‘s werelds reservevaluta verliest. En als de eens zo formidabele Dollar uiteindelijk overslaat in hyperinflatie, omdat andere landen alle vertrouwen in de Federal Reserve Note verliezen, wanneer dat zal gebeuren kan niemand met zekerheid zeggen, maar er zijn nu heel duidelijke aanwijzingen dat de scheuren in het westelijke bankwezen met fiat-Dollar veranderen in gapende kloven.

 

Ondertussen, hamsteren China en Rusland fysiek goud en zilver op de Shanghai Gold Exchange en worden Chinese burgers openlijk aangemoedigd fysiek zilver en goud te verwerven als een manier hun rijkdom te beschermen. Het is een paradigmaverschuiving van epische proporties, vanuit papier en US-dollars in fysiek edelmetaal.

 

 

BANKSTER-geldschepping IS SLAVERNIJ

Marco Saba de voorzitter van het Italiaanse Instituut voor Superior Studies in economie en monetaire soevereiniteit, weerlegt de leugen dat de ‘internationale criminele banken insolvent zijn’ – het is allemaal onderdeel van de Rothschild geldscheppingstruc om alle mensen op de wereld in slavernij te verstrikken.