Het laatste hoofdstuk van de RKM?

Het belangrijkste nieuws in de geschiedenis:

Het verhaal over wat gaat gebeuren in 2016 zal het belangrijkste nieuws worden in de geschiedenis van de mensheid op onze planeet Aarde. De RKM-rovers met hun criminele oplichtingspraktijken d.m.v. schuldgeld, valse vlag operaties, massamoorden, massale bespionering, terroristische aanslagen, neerstortende vliegtuigen, en religieuze misleiding, zijn aan het desintegreren. Twaalf eeuwen lang elite geleide misinformatie komt binnenkort aan haar einde. Openbaarmaking betekent licht en verandering voor de genezing van de mensheid en de planeet.

Er is een goede kans dat het grootste deel van de grote veranderingen gelijker tijd uit meerdere bronnen tegelijk bekend zullen Greatest news storyworden als een lawine van onverwachte nieuwsschokken, welke waarschijnlijk in Azië of Zwitserland zullen beginnen. En dat zal het begin zijn van een nieuwtijdperk in de geschiedenis van de mensheid, mensen zullen getuige worden van de eerste grote verandering op deze planeet, sinds de stad Atlantis zonk, zo’n 12.000 jaar geleden.

 

 

 

Schokkende waarheden:

Binnenkort zullen functionarissen zowel binnen als buiten de overheid met meer moed en duidelijkheid beginnen waarheden te vertellen, met minder vrees dan ooit tevoren in de geschiedenis. En het volk zal hun woorden horen, opslaan en vermenigvuldigden, buiten het bereik van de Khazarian onderdrukking. Veel dingen zullen in de openbaarheid komen, en de wereld in een totaal ander daglicht stellen, het ontsluiten van verborgen waarheden waarmee de mensheid werd misleid. Onthoud; De mensheid is altijd machtiger dan de politiek, en moet en zal overwinnen.

Vele historische feiten zullen onder de loep worden genomen, om de echte waarheid te ontdekken. Zoals; hoe tsunami’s, buitenissige weersomstandigheden, en aardbevingen in Japan, Midden-Amerika en Haïti, doelbewust zijn gecreëerd door geheime overheidsinstanties. Het lot zal bekend worden van duizenden vermiste kinderen over de hele wereld. Hoe en waarom Shocking Truthopzettelijk ziektes werden gecreëerd zoals, Cancer, Ebola, Aids, SARS, MERS, H5N1, Zika en Morgellons.

 

Beëindiging van de zwendelcharades; over de opwarming van de aarde, of klimaatverandering t.b.v. doelbewuste vernietiging van het milieu, het beëindigen van armoede, de beëindiging van oorlogen, het elimineren van ziektes, om vervolgens de planeet te herstellen naar volledig welzijn. Inzicht in opzettelijk bio-terrorisme, door voedselvergiftiging, GMO, chemtrails, etc. die door overheidsinstanties worden toegepast met het doel de wereldbevolking te verminderen.

 

De 188-natie in de BRICS-alliantie, geleid door China, Rusland, Brazilië, India en Zuid-Afrika, zal centraal staan ​​in het faciliteren van waarheidsgetrouw wereldwijde nieuwsinformatie, dat nodig is voor de introductie van nieuwe met waarde gedekte internationale valuta’s.

 

Nieuwsinformatie m.b.v. ‘crowd-sourced’ media zal ontstaan. Om de berichten van uitgelekte bekentenissen en klokkenluiders door te geven, om de remedies meer effectief te maken, en om meer patriottische feiten te melden om anderen op sleutelposities aan te moedigen hetzelfde te doen, terwijl ook de westerse wetenschappelijke inzichten, het bankwezen, de veiligheid, en de militaire cultuur zullen veranderen.

 

Belangrijke openbaringen:

Focus on Money in the form of many large bills with a calculator

Andere belangrijke openbaringen worden verwacht v.w.b. endemische corruptie; m.n. van professionele deskundigen in de westerse gezondheidszorg. Aangetoond zal worden dat farmaceutische geneeskunde een manipulatief instrument is, ontworpen door de Khazarian corporate controllers om mensen ziek i.p.v. beter te maken. De instrumenten van deze manipulaties zijn verfijnde vergiften aangekleed als dure medicijnen of vaccins. In de meeste gevallen zijn deze voorgeschreven medicijnen niet nodig, evenmin als de opgedrongen chirurgie, die nog meer dure medicijnen nodig maakt. Wanneer het geld wordt gevolgd, wordt het duidelijk waarom de overheid probeert alternatieve kruidengeneesmiddelen te verbieden, omdat ze gewoon beter zijn, beter werken, en bovendien minder kostbaar zijn. Meer informatie hierover in de Ritalin-Conspiracy, en de Statine-zwendel welke laatste de productie van cholesterol zeer effectief remt, maar cholesterol is goed voor het lichaam. Cholesterol is niet de oorzaak van hart en vaatziekten, dus eigenlijk is er geen probleem.

 

Statines zijn goed voor artsen, maar slecht voor patiënten. De naam van dit spel is; Hypercholesterolemie, waarvoor de diensten van artsen nodig zijn om de aanwezigheid ervan te detecteren. Het is een gecreëerd gezondheidsprobleem dat patiënten afhankelijk maakt van artsen. Artsen die als verkopers voor de drugs-industrie optreden. Geneesmiddelen die veel geld opleveren voor de onzichtbare RKM gecontroleerde top van de farmaceutische industrie.

 

Een nieuw internationaal blockchain betalingssysteem zal evolueren voor het verrichten van betalingen met de nieuw goud-gesteunde internationale valuta’s, dat het plegen van fraude, marktmanipulatie en handelen in papieren-derivaten onmogelijk maakt.

 

Internationale goud gedekte valuta:

gold backed currencyEen nieuw internationale goud gedekte munt verschijnt om de euro en de Amerikaanse dollar te vervangen, die het CIPS-systeem kunnen gebruiken, omdat het westerse Swift-systeem de Chinese Yuan niet kan verwerken. – Bijna al het echte goud in de wereld is nu in handen van WDS-bondgenoten. – De BIS, de Wereldbank, de New York Stock Exchange en de Federal Reserve Board werden onlangs gehackt door Anonymus. – Het Amerikaanse ministerie van Financiën, nu bevrijd van Khazarian controle, gaat een nieuw $ 20 biljet uitgeven dat ofwel ondersteund zal worden door Aziatisch goud, of een nieuw uitsluitend Amerikaanse binnenlandse valuta zal worden, afhankelijk van de lopende financiële onderhandelingen.

 

for-PrisonIntelbronnen meldden dat een plan bestaat om de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen te stoppen. Vanwege het feit dat een van de Khazarian gesponsorde presidentskandidaten m.n. Hillary Clinton die volgens de officieren van justitie, de aanklacht tegen haar niet kan ontlopen, terwijl Obama gedwongen zal worden te stoppen haar nog langer te beschermen, en hijzelf waarschijnlijk ook zal worden aangeklaagd, en dan voortijdig zal moeten afzwaaien. – Meldt de berichtgeving van Benjamin Fulford:

Juridisch is de de overheid van de Verenigde Staten nu onder de controle van de Verenigde Naties Inc. die onder leiding staat van Baron Rothschild. Echter, de status van de ‘Verenigde Naties Inc.’, is twijfelachtig omdat ze geen goud bezitten, en nog minder bij machten zijn de huidige chaotische planeet-vernietigende systemen in stand te houden, of te controleren. De Rothschild- en de Khazarian maffiacontrole is daardoor gereduceerd, zoals in wezen ook van de volledig failliete groep van G7-landen.

 

Wat belangrijk is om te weten, is dat de WDS en haar bondgenoten de namen en locaties van alle topleden van de regerende Khazarian bloedlijn hebben geïdentificeerd en technisch de mogelijkheden bezitten ze van deze wereld te verwijderen. Dit zou de laatste optie zijn die de WDS wil gebruiken, en zal alleen gebruikt worden als het nodig is om genocide te voorkomen. Het punt is echter dat de families die op dit moment de G7 en de VN-corporatie besturen niet meer in de positie verkeren de wereld te dicteren. Hun monetair financieel systeem, de bron van hun macht, is nu praktisch volledig gebaseerd op fraude.

 

 

De Khazarian maffia is het grootste georganiseerde misdaad Syndicaat op de wereld dat overal is geïnfiltreerd en Amerika in 1913 kaapte. Deze maffiabende werd overgenomen door de bankiersfamilie Bauer, die hun naam veranderde in Rothschild. Nu bekend als de RKM, de Rothschild Khazarian Maffia, gesteund door de Babylonische Talmoed “Money-Magic”, bekend als “het maken van geld uit het niets”, ze hebben in de wereld de absolute controle over het banksysteem. Het Global Banking Ponzi Schema zal uiteindelijk volledig worden blootgelegd, en de wereld-supramisten zullen ultiem voor de rechter worden gevoerd.

 

De identiteit zal worden bekendgemaakt van de verborgen Khazarian zionistische politieke bazen die ook in het bedrijfsleven zijn ingebed. Het gebruik van menselijke klonen voor de besturing van Europese koninklijke families, het internationale bankwezen, het spirituele fascisme in de religie, het industriële militarisme en de politieke moorden zullen aan iedereen worden getoond. Eveneens, het feit dat ‘mind-gecontroleerde’ menselijke klonen ‘democratisch’ gekozen zijn tot nationale leiders, die staats- en religieuze- papieren hebben ondertekend, en naar believen werden gedood en vervangen door anderen, ook dat zal worden onthuld. De huidige paus Jorge Mario Bergoglio genaamd ‘Francis’, zal verplicht worden met pensioen te gaan. En Koningin Elizabeth II van Engeland zal gedwongen worden af te treden.

 

De legitimiteit van ‘koninklijke’ status:

Royal StatusDe legitimiteit van ‘koninklijke’ status in het publieke domein zal diepgaand en forensisch onderzocht worden. Waarom zouden deze, niet gekozen, ongekwalificeerde elite, met zgn. voorkeur-bloedlijnen bevoorrecht zijn met de toegang tot enorme onzichtbare invloed en rijkdom? De rol van de Europese koninklijke families in het nazi-geassocieerde schaduw banking-system zal worden blootgesteld. En hun gigantisch groot kapitaal worden geopenbaard, hetwelk gehouden wordt in meerdere, off-grootboek, zwarte accounts gevuld met gestolen en verborgen geld dat is uitgegroeid tot duizenden biljarden (1015) euro’s.

 

Smerige trucs:

Een hele reeks van smerige trucs zullen publiekelijk bekend worden, zoals de achtergronden van het Griekse debacle dat met opzet werd gecreëerd, als een testcase voor verdere beroving van het EU-continent en de Amerika’s. Hier een kort exposé om de structuur aan te tonen:

Dirty TricksDe banken willen niet dat Griekenland in staat zal zijn haar schuld af te betalen, omdat de banken van plan zijn het onvermogen van Griekenland om haar schuld te betalen, willen gebruiken om Griekenland van al haar activa en natuurlijke hulpbronnen te beroven, en het sociale vangnet terug te draaien dat in de 20e eeuw werd opgezet. Het fascistische neoliberalisme is voornemens het leenstelsel te herstellen – t.w. enkele roofridders met veel slaven: Oftewel de 1 procent, en de 99 procent.

 

Het jongere deel van de Griekse bevolking zal zijn geëmigreerd en worden vervangen door vluchtelingen; immigranten uit het Midden-Oosten en de Afrikaanse oorlogslanden die het reeds overbelaste Griekse sociale systeem verder onderdruk zullen zetten. De vluchtelingencrisis wordt gefinancierd door George Soros om op dezelfde wijze alle EU-naties te onderdrukken, met de hulp van Angela Merkel, François Hollande, en vele andere mind-gecontroleerde ‘gekozen’ EU-marionettenleiders.

 

Met andere woorden, Griekenland wordt nu vernietigd door de EU, omdat ze zo dom waren in volvertrouwen in de EU toe te treden. Hetzelfde is onderweg in Portugal, en komt ook opgang in Spanje, Frankrijk en Italië. De plunderingen heeft reeds plaatsgevonden in Ierland, Letland, een aantal Afrikaanse, en Latijns-Amerikaanse- landen, en is nu aan de gang in Oekraïne.

 

Deze korte samenvatting laat duidelijk zien; waarom alle landen in de wereld financiële onrust ervaren, en dat is uiterst belangrijk om te begrijpen. Onze lachende marionettenleiders zijn niet in het minst bezorgd over het lot van hun landgenoten. De koopkracht van de burgers blijft dalen als gevolg van de door Merkel gemotiveerde bezuinigingsmaatregelen. Alle ontwikkelde landen met schulden zullen in een situatie terechtkomen, welke nu wordt ervaren door Griekenland.

 

Het hele systeem is kapot of ernstig beschadigd. ‘Ontvangen’ bailout gelden moeten worden besteed om de rente op de schulden te betalen aan buitenlandse banken, die eigendom zijn van de RKM, wat tot op de dag van vandaag nog steeds gebeurt.

 

De wereld is aangeland in het plunderingen-stadium van het kapitalisme. Ellende en wanhoop zullen het resultaat zijn. – Maar nu de waarheid bekend wordt, is een heel andere aanpak vereist en ook mogelijk. WAKKER WORDEN burgers allemaal om hieraan een HALT toe te roepen, door het roer om te gooien en de koers te wijzigen, om te volgen met wat Poetin zo terecht verwoordt. Begin met het doorsturen van de link van deze essay aan al je contacten, aangevuld met je persoonlijke motivatie hetzelfde te doen. – De Russische president Poetin zegt over de Rothschilds:

 

“Ze zijn geen eigenaar van de wereld, en ze hoeven geen carte blanche te hebben om te doen wat ze willen. Als we ze niet uitdagen zullen er andere problemen komen. We zullen ons niet laten pesten door hen.”

 

Het is tijd om de beleidslijn van onze samenleving fundamenteel te veranderen. De Zwitserse Kanton structuur, waarin lokale bewoners hun eigen toekomst bepalen, is een goed voorbeeld voor bestuur verbetering. De geldcreatie moet in handen van het volk komen, en niet in particuliere centrale bankinstellingen. Wij de mensen zijn de eigenaars van deze planeet. Wij besluiten wat er moet gebeuren. De door ons gekozen regeringen zijn onze dienaren, om de samenleving te leiden zoals we dat willen, en niet andersom zoals nu het geval is; geleid door marionettenleiders en ongekozen ambtenaren die fungeren als dictator. – Hebt vertrouwen, de tijd voor actie is .

 

Verandering aan de horizon:

Voormalig CIA-adjunct-directeur Mike Morell heeft toegegeven op een MSM-kanaal, in het programma Hardtalk op MSNBC TV, dat Busch en Cheney hebben gelogen over de oorlog in Irak.

 

Degenen onder ons die het nieuws krijgen uit hun eigen betrouwbare bronnen weten dit al jaren. Wat belangrijk is, is het feit, dat dit gezegd wordt op ‘Corporate gecontroleerde media’. Wat dit betekent, is dat andere corporate gecontroleerde media dit nieuws citeren en deel wordt van de “officiële” openbare mening.

 

Hopelijk is het duidelijk en voldoende goed uitgelegd, dat de Aap uit de Mouw is en de waarheid bekend wordt, en dat voor alle mensen de urgentie en plicht zijn aangebroken om in actie te komen voor het aanbrengen van de noodzakelijke veranderingen.

 

Zijn we nu bijna thuis? – NEIL KEENAN UPDATE
Neil en zijn groep K hebben hun zeven-jaar durende reis gemaakt om de bevrijding en terugkeer van de Global Collateraal Accounts te verzekeren. Die zullen worden opengesteld en toegankelijk zijn t.b.v. humanitaire doeleinden, zoals oorspronkelijk de bedoeling is geweest. De wereld is nu aan de vooravond van de opening van deze rekeningen om de wereldbevolking “lang en gelukkig te laten leven”.

 

Dit is Neils langdurige strijd. Die hij strijdt omwille van alle mensen op deze planeet. Wij bidden dat Neil zijn kracht herwint en uiteindelijk zijn doel bereikt. Dit is wat de wereld nodig heeft, een winnaar; en een winnende uitkomst.

 

Luister naar de uitleg en betekenis van Neils geweldige verrichtingen in onderstaande video.