De waarheid wordt ontdekt:

 

De Amerikanen zijn wakker geschud:

De waarheid over de manier hoe gemakkelijk de mensen worden gemanipuleerd, is ontdekt door de verkiezing van de anti-establishment kandidaat Donald Trump als president van Amerika. De schaduwregering, hoewel niet bereid om de uitkomst van deze verkiezingen over te laten aan de wil van het volk, heeft zich verkeken op het aangenomen ‘gebrek aan gezond verstand’ bij de meerderheid van de bevolking. Ze waren ervan overtuigd dat met de hulp van de MSM, Wall Street en Big Business hun totalitaire regime de illusie van democratie kon trumps-landslide-victory-unmanipulatedvoortzetten. Maar in tegenstelling tot hun verwachting, won Trump met een aardverschuivend verschil, zie de grafiek, te veel om te worden weg gemanipuleerd in een overwinning voor Hillary.

 

Meer dan de helft van de Amerikanen zijn ontwaakt, dankzij de inspanningen van blogs als Final Wake Up Call en anderen op het internet die onvermoeid bleven in het onthullen van de werkelijkheid; de onvermoeibare input van Trump; Julian Assange met z’n onbevreesde publiciteit van meer dan 50.000 e-mails; de spionageonthullingen door de moedige Snowdon; en nog andere onthullingen meer, die gezamenlijk de historisch schaamteloos valse publiciteit van de MSM tenietdeden en tentoonstelden. Daardoor werden vele ogen geopend om te ontdekken dat het merendeel van de informatie die het publiek wordt toegediend is gemanipuleerd, en vaak volkomen onjuist of uit halve waarheden bestaat. Ook gewone mensen ontdekken nu de leugens, het verraad, de corruptie, en meer. Eveneens dat alle terreuraanslagen valse vlag operaties zijn, uitgevoerd met instemming of geïnitieerd door de eigen overheid, met het doel de emotie van de massa’s te manipuleren en angst te creëren, t.b.v. de voltooiing van de nieuwe wereldorde agenda 2030.

 

 

Als de heersende elite een paar duizend onschuldige burgers moeten vermoorden met een vuile bom, chemische wapens of met zgn. een nucleair terreurongeval, is dat geen enkel probleem voor ze. In hun visie is alles gerechtvaardigd om aan de macht te blijven, het maakt niet uit hoe destructief en wreed het is. Angst is wapen van voorkeur om mensen gehoorzaamheid af te dwingen. Ze proberen de opinie van iedereen te controleren door het organiseren van geweld, oorlogen, terreuraanslagen, en ga zo maar door.

Met Trump op weg naar het Witte Huis, is de party net begonnen, de waakzaamheid moet nog groter worden, omdat alles wat Trump onderneemt zich ook reflecteert op de rest van de wereld. Als de verkiezingen chaotisch en verwarrend waren, wacht totdat de verkozen president is ingehuldigd op 20 januari a.s.

 

deep-stateDe Machtsstructuur van de Schaduwregering:

De belangrijkste bron van inkomsten voor het onderhouden van de machtsstructuur van de schaduwregering, is hun controle over het proces van creëren en distribueren van het geld, dat betekent, dat de meeste centrale banken in de wereld hun eigendom is. Zij gebruiken deze geldstroom voor het omkopen, chanteren, en vermoorden van mensen op alle niveaus van de macht- en controlestructuren. Ze controleren ook de MSM en gebruiken alle propaganda-instrumenten om de maatschappij en markten te manipuleren waar en wanneer het nodig is.

Trump als president zal een enorm moeilijke taak krijgen om de nationale economie te herstellen, die stelselmatig is vernield door Bush Jr. en de Obama Regering. De wereldwijde afwijzing van de US-dollar zal zeer binnenkort de grootste kwetsbaarheid zijn.

 

Monetaire verandering:

In de komende tijd worden grondige monetaire veranderingen verwacht. Moeilijke tijden liggen in het verschiet. Veel zaken moeten worden veranderd. Het monetaire systeem is gemanipuleerd en moet worden afgeschaft; de geldcreatie moet terug in de handen van het volk. Het is de hoogste tijd voor verandering. Hier is een plan van twee eenvoudige punten om dit te bereiken;

 

  • Eerlijk geld; Herstel van een door goud gedekte munt. – Afschaffing van alle centrale banken.
  • Kleinere overheid – Lagere belastingen met 50%. Sluitende begroting.

 

Deze twee eenvoudige punten zullen onmiddellijk een einde maken aan de Elite, wat op zich een belangrijke prestatie is. Echt geld en een evenwichtige begroting zal tot grote bezuinigingen dwingen. Zoals de beëindiging van nutteloze oorlogen. Het onjuist gebruik van kostbare, schaarse middelen zal sterk verminderen. Mensen zullen bedachtzaam opnieuw spenderen, lenen, en echt geld investeren. Met als gevolg dat de echte welvaart zal groeien.

 

De mensen achter Donald Trump behoren tot de mensvriendelijke gnostische bloedlijn illuminatie – in tegenstelling tot de elite achter de Geheime Staat die wordt gerund door de satanische Archon bloedlijn illuminatie. De gnostici werven genieën van elke leeftijd die geen deel uitmaken van de nu regerende Archon bloedlijn families, welke thans in een absolute staat van shock verkeren, en letterlijk vechten voor hun leven, of op de vlucht slaan naar o.a. de geheime bases onder het Zuidpoolgebied, en zullen alsnog proberen iets gruwelijks te veroorzaken.

 

Corrupt, Arrogant Establishment:

Uiteindelijk toonde Hillary Clinton het gezicht van de corrupte, arrogante, en het out-of-contact Establishment, terwijl Donald Trump naar voren is gekomen als een bijna perfect onvolmaakt substituut voor de populistische woede die onder de oppervlakte borrelde.

 

the-end-is-nearAmerikaanse kiezers kozen hem met een een overweldigende meerderheid die niet meer kon worden weg gemanipuleerd, het volk besloot dat ze een bulldozer nodig hadden om het etablissement te verwijderen dat hen te lang had misleid, voor ten minste gedurende de afgelopen honderd-jaar. Het is een etablissement dat niet alleen voor zichzelf bijna alle nieuwe rijkdom heeft gestolen van de bevolking die het land heeft geproduceerd, maar ook zonder zinnige reden Amerikaanse militairen in oorlogen van hun keuze sturen, met enorme minachting voor de waarde van het leven van de gewone soldaat en burger.

 

Nu is de eigen dwaasheid oorzaak van hun ondergang. Omdat ze niet in staat waren de economische crisis te verhelpen, die ze zelf hebben gecreëerd, dat ze doelbewust de Griekse lente verpletterden omdat ze het konden. Ze duwden de meerderheid van de Europeanen in bezuinigingen-geïnduceerde hopeloosheid. Ze verplichtten miljoenen arbeiders tijdelijke-banen te accepteren, terwijl de bezuinigingsmaatregelen een groot deel van de bevolking heeft uitgeperst en tot de bedelstaf veroordeelde, alleen met het doel de zakken te vullen van de 1% elite.

 

De EU is een corporatist, gemilitariseerde, diepgewortelde bureaucratie die volledig operationeel is, en bemand is door ongekozen ambtenaren die, in essentie, de unie besturen. Deze regering vertegenwoordigt het verborgen gezicht van de geheime overheid, die geen respect heeft voor de vrijheid van haar burgers.

 

abandon-eu-shipIn heel Europa, naderen binnenkort electorale gevechten met populistische partijen; in Duitsland, waar de rechtse Alternatief voor Duitsland (AfD) partij zich opmaakt voor haar eerste run in het federale parlement; in Frankrijk, waar de leider van het extreemrechtse Front National, Marine Le Pen een plausibele kans heeft op het presidentschap; in Oostenrijk, waar een kandidaat uit een oer-rechtse partij het – minder invloedrijke – presidentschap op zich kan nemen; en niet te vergeten de UKIP-partij in Groot-Brittannië die dankzij hun uitmuntende doorzetting en inzichten het terugtrekken uit de EU wisten te bereiken. Italië zal het volgende land zijn, met het referendum over hun premier Matteo Renzi, waar de vijf-sterren beweging van Beppe Grillo, een uitstekende kans heeft verandering te bereiken.

 

Wie of wat is de geheime regering?

Het is de gemilitariseerde politie, die zich geïntegreerd heeft met de wet handhavende-instanties met het doel zich te vestigen als een staand leger. Het is de combinatie van spionagentschappen door de staat gecreëerd om elke burger onder toezicht te houden, en ons allemaal als verdachte aanmerkt. Het zijn de gerechtshoven en gevangenissen die zakelijke winsten laten prevaleren boven het eerlijke proces van rechtvaardigheid. Het is het militaire imperium met zijn privé-aannemers en de defensie-industrie, welke de natie failliet hebben gemaakt.

 

deep-state-nato_freedom_is_warIn alle opzichten is het een overheid die niet langer vriendelijk is voor de vrijheid van de burgers, en overuren draait om de burgerij machteloos te maken, met als resultaat de overheid steeds meer macht naar zich toetrekt, m.b.v. corruptie en vernederende tactieken.

 

De EU-overheidsbureaucratie blijft doorgaan met het uitvaardigen van nieuwe wetten, statuten, regelgeving en voorschriften dat hun bevoegdheden en waardesystemen vergroot in samenwerking met hun bondgenoten binnen het multinationale bedrijfsleven de politiestaat versterken, en van de rest van ons kleine criminelen maakt. De gemiddelde burger pleegt onbewust drie misdrijven per dag, dankzij de overvloed aan vage wetgeving, die anders onschuldige activiteiten, illegaal maken. Als voorbeeld; kleine boeren die ongepasteuriseerde geitenkaas durven te maken en delen met leden van hun gemeenschap, ervaren dat regelmatig hun boerderijen worden overvallen door de overheid.

 

De geheime regering houdt niet alleen d.m.v. de geldcreatie de bevolking van het land in slavernij, maar controleert ook Wall Street, dat hen het geld levert om het politieke apparaat inactief te laten functioneren, als een soort afleidend marionettentheater. Het is gewoon een poppenkast bedoeld om je af te leiden van de geheime coup die wordt uitgevoerd door de schaduwregering.

 

 

Dit is fascisme in zijn meest bedekte vorm, verstopt achter overheidsinstanties en multinationale ondernemingen om gemene daden uit te voeren.

 

Als er iets is dat de geheime regering het hardst nodig heeft, is het de onuitgesproken, ononderbroken cashflow en het vertrouwen dat alles doorgaat zoals het was. Ze zijn zelfs bereid om een ​​zekere mate van obstructie te tolereren: zoals geruzie tussen politieke partijen over culturele kwesties die weer een nuttige afleiding vormen van haar agenda.

 

De belangrijkste bron die de bloedlijn-machtsstructuur gebruikt is de ‘verdeel en heers’ tactiek om hun controle over het proces van geldcreatie en distributie te waarborgen, dat wil zeggen, hun eigendom van de meeste centrale banken in de wereld. Zij creëren de geldstroom die wordt gebruikt voor het omkopen, chanteren, en vermoorden mensen in toplagen van macht om hun controle te verzekeren. Ze controleren ook de corporate media en het gebruik van alle propaganda-instrumenten, om Hillary Clinton in een close race tegen Donald Trump te laten winnen.

 

Nep geld:

Het verkiezingsproces, de economie, de media, de overheid, de rechtbanken, de markten – vrijwel alles is fake-moneygemanipuleerd in het voordeel van de gevestigde status quo. Het nep geld van de centrale bankiers – in combinatie met de veelheid aan regels en voorschriften opgelegd aan het volk – hebben hun kwaad gedaan. En nu, met de beleningsrente in de buurt van of onder nul gedurende de laatste acht jaar, is de economie misleid, vervormd, en verarmd. Alleen al heeft het bedrijfsleven hun schuld met 100% vergroot, sinds de crisis in 2008 begon.

 

In een geldsysteem gedekt door goud – zoals oorspronkelijk onder het Bretton Woods-systeem was gestipuleerd, en tot 1968 bestond, was een limiet ingebouwd aan de hoeveel krediet in het geldsysteem, dat kon worden toegelaten. De meeste mensen dateren de ondergang van de door goud gedekte dollar in 1971, toen president Nixon in gebreke bleef op de Amerikaanse belofte om in het buitenland gehouden dollars om te zetten in goud tegen een vast tarief van $ 35 per ounce. Maar feitelijk was het president Lynden Johnson, die in 1968 de voorwaarde verwijderde dat de Fed verplichtte de dollar met goud te dekken, d.m.v. de intrekking van de Gold Reserve Eis Eliminatie Act, waardoor de Fed de vrijheid verkreeg om papierengeld uit te geven naargelang de behoefte. Voor die tijd, moest elke dollar door goud zijn “gesteund”.

 

Goud gekoppeld aan de dollar is inherent gekoppeld aan de reële economie van productie, diensten, middelen, arbeid, winst en verlies. Goud en zilver hebben lang gediend als bescherming tegen marktvolatiliteit, en was de protectie voor de burgers tegen de politici die hen in de schuld konden steken.

 

De relatie tussen kredietverlening en het bbp:

Onder het goud gedekte geldsysteem, was de verhouding tussen de kredietverlening en het bbp vrij constant. Tot in de jaren 1970, was het ongeveer 1,5 tot 1. Meer dan iets anders, betekende dit de constante verbinding tussen de dollar, krediet en de reële economische output. Mensen konden niet belenen wat ze niet hadden. En zij konden het niet lenen als ze niets verdienden (bbp). Maar door het wegnemen van het goud, zoals in 1968 en 1971 gebeurde, werd die beperking weggenomen. Credit verkreeg de vrijeloop.

 

Nu is de verhouding van de kredietverlening t.o.v. het bbp ongeveer 3,2 tot 1. In andere woorden voor elke euro van de reële bbp-output, zijn er meer dan drie euro’s aan schuld tegenover elke verdiende euro. Dat vertegenwoordigt ongeveer € 35 biljoen aan onafgewerkte transacties – t.w. het lenen en kopen – zonder terugbetaling – gedurende de afgelopen 40 jaar, en dat had nooit mogen gebeuren.

 

De sporen hiervan zijn nu te zien in de huizen en appartementen markt, winkelcentra, corporate schuld, golfbanen, oorlogen, bonussen, creditcard-rekeningen, hypotheken, en cruiseschepen – 35 biljoen aan waarde voor dingen die niet zouden bestaan als er geen nep geld van de Centrale Banken zou zijn geweest.

 

En nu, kunnen de centrale banken hun nep geld niet meer terugtrekken, of de goedkope kredieten intrekken. Omdat de economie ervan afhangt. En zo is het geval met bijna iedereen in de economie. De reactie op de volgende crisis zal meer van hetzelfde worden. Dus, de enige goede aanpak is terugkeer naar de gouden standaard; herwaardering van edelmetalen in relatie tot de schuld, en dat wordt de monetaire reset zoals het behoort; met de geldschepping in handen van het volk respectievelijk het ministerie van financiën van de door het volk samengestelde overheid; en niet in privé gehouden centrale banken zoals nu het geval is.

 

De overgang van een fascistische staat naar een ​​kapitalistische staat:

fascist-capitalist-stateDe Goudprijs zal in de komende overgangsperiode stijgen; de overgang van een fascistische naar een ​​kapitalistische staat zal talrijke elite figuren en gevestigde instellingen onder justitieel onderzoek stellen. Sommigen worden gevangengezet, terwijl verdachte instellingen worden hervormd of verdwijnen. De goudprijs zal reageren op deze wettelijke benadering van voormalige machtscentra. Trump weet wat een eerlijke gezonde munt betekent, want hij is een slimme man. Hij zal uiteindelijk de Gold Standard omarmen als een springplank in de richting van de economische wederopbouw van Amerika, waardoor de goudprijs haar werkelijke waarde zal vinden.

 

DOW & Gold $125,000 — Hyperinflatie is in aantocht – Clif High:

Taalkundige Internetdata mining expert Clif High voorspelde dat; “Trump de verkiezingen zou winnen” en dat Hillary Clinton zou “missen” na de verkiezingen. En ja hoor, Hillary ontbrak de nacht van haar nederlaag. Wat betekent dat? High denkt: “Dat het de breuk was in een zeer delicate relatie tussen een heleboel krachtige partijen waar ze faalde te leveren zoals beloofd. Het plan werkte niet. Zo, nu is er geen echt plan “B”. Onder deze omstandigheden zou nooit een Plan B kunnen bestaan. Omdat de wereld in een situatie verkeert waarin geen plan “B” voor de Federal Reserve mogelijk is. DE FED moet een bepaald pad volgen, ze zijn ten dode opgeschreven. Dat geldt ook voor de criminele organisatie genaamd CGI (Clinton Global Initiatief). Elke criminele bende, ongeacht waar het staat in de sociale orde, verloopt langs een bepaald pad, het loopt in de oppositie en sterft. Het gebeurt altijd, en dat zal altijd zo blijven.”