De Globalisten houden ons in slavernij.

Alleen goud kan ons bevrijden.

 

De gevaren van gelddrukken:

Het drukken van meer fiat geld was de oplossing voor het uiteenspatten van de vastgoedzeepbel en de kredietbubbel in 2007/8, toen werd de wereld overspoeld met een lawine aan dollars en euro’s. Jammer genoeg heeft Bernanke, toen als hoofd van de Amerikaanse Reserve de beschermheer van de US-dollar, de wereld reserve munt de problemen niet opgelost, hij heeft ze alleen maar erger gemaakt.

 

De zeepbellen bleven kapot, met als gevolg dat in 2008 de extra liquiditeit naar de energie- en landbouwmarkten ging, met als resultaat stijgende prijzen van ruwe olie, benzine en voedsel. Dit veroorzaakte verdere instorting van de reeds fragiele wereldeconomie, die zich probeerde te herstellen van de onroerend goed implosie. Het eindresultaat is precies het tegenovergestelde van wat Bernanke bedoelde te bereiken. In plaats van het stoppen van de ineenstorting van de onroerend goed markt, vergrootte zich de hevigheid van de recessie. Ben Bernanke heeft niets geleerd van zijn eerdere fouten. Zijn 2010 QE2 vervolg printronde veroorzaakte een ernstige daling van de koopkracht in 2011.

De gevaren van geld drukken zijn vele, de onbedoelde gevolgen straffen het publiek zwaar. Naast devaluatie van de munt, creëert het nieuwe zeepbellen met kans op chaos als deze barsten. Het geld drukken is ook nog immoreel, omdat het onevenredig meer de lagere klassen straft, waardoor oncontroleerbare sociale en politieke spanningen ontstaan. Mark Faber zegt hierover:

 

“Ik denk niet dat centrale banken over de hele wereld ooit, en ik herhaal nooit, zullen stoppen hun balans te verminderen. Ze zijn op de weg van het drukken van geld… En als je eenmaal dat pad kiest, blijf je meer geld drukken.”

 

De geschiedenis toont aan dat fiatgeld, op z’n zachts gezegd, herhaaldelijk een complete mislukking werd. In feite is elke fiat munt, sinds de Romeinen in de eerste eeuw deze voor het eerst in de praktijk toepasten, geëindigd in devaluatie en de uiteindelijk ineenstorting van niet alleen de munt, maar ook van de economie dat de fiat valuta huisvestte. Waarom zou het deze keer anders zijn? Feitelijk is het niet anders. Er is alleen sprake van als maar meer mislukte pogingen met het gebruik van papiergeld, en de huidige papieren valuta’s zijn niets anders. Fiat valuta’s zijn niet succesvol, en het enige aspect van fiat geld dat de tand des tijds heeft overleefd, is het onvermogen van politieke systemen om de devaluatie en de vernedering van geld tot wc-papier te voorkomen, door als maar meer geld te drukken, ter stimulering van de economie zoals Bernanke het nu noemde.

De huidige monetaire situatie heeft veel overeenkomsten met historische verhalen die leidden tot de uiteindelijke ineenstorting van valuta’s. De werkelijke toestand van de wereldeconomie is versluierd door een perceptuele illusie. De Fiat munt heeft een waarde gebaseerd op perceptie en kan alleen functioneren onder een goed beheer en controle. Het meest voor de hand liggende feit is dat de bancaire en monetaire systemen hun fundament gebreken hebben, het basisconcept van fiat geld is nl. gerelateerd aan de rente. De inflatie kan worden beschouwd als een conditie van diefstal. Wanneer de werkelijkheid de illusie van het wanbeheer van de fiat munt ontmoet, zal de zeepbel barsten, en wat eerst werd gezien als waarde wordt dan gezien als waarheid.

 

De Fransen zijn bijzonder onsuccesvol geweest in hun pogingen met fiat geld. John Law was de eerste man die papiergeld introduceerde in Frankrijk. Het idee van papiergeld werd geaccepteerd tijdens het overlijden van Lodewijk XIV die een schuld van 3 miljard livres achterliet na zijn dood. Toen Louis XV, oud genoeg was om zijn eigen fouten te maken, eiste hij dat alle betalingen in papiergeld moesten worden voldaan. Het nieuwe papiergeld had al snel een groot overaanbod, totdat niemand meer die waardeloze rommel wilde bezitten en harde edelmetaal munten eisten.

Kennelijk had John Law gedacht dat iemand ooit nog echte munten wilde hebben. Na goud en zilver illegaal te maken, en de mislukte pogingen van de lokale bevolking om hun papiergeld te wisselen voor iets van werkelijke waarde, stortte de valuta in. En John Law werd de meest gehate man in Frankrijk en was gedwongen naar Italië te vluchten.

In het laatste deel van de 18e eeuw, probeerde de Franse regering opnieuw om papiergeld uit te geven. Deze keer werden de waardeloze munteenheden ‘assignaten’ genoemd. Tegen 1795, was de inflatie van de assignaten opgelopen tot zo’n 13.000%. Toen Napoleon aan het bewind kwam, introduceerde hij de goudfrank. Een van de goede dingen die Napoleon realiseerde, is dat goud een stabiele munt biedt, en dat bleef zo gedurende zijn bewind.

 

Na de eerste Wereldoorlog ontstond Weimar Duitsland dat werd de periode van de allergrootste hyperinflatie, welke ooit heeft bestaan. Het Verdrag van Versailles was in wezen een financiële straf voor Duitsland om herstelbetalingen aan Frankrijk te maken. De te betalen sommen geld door Duitsland waren zo enorm, dat de enige manier waarop ze aan de terugbetaling konden voldoen, was door de geld drukpers sneller en langer te laten draaien.

De onbetaalbare schulden van de VS en de EU zijn nu een uitnodiging om de Weimar ervaring te herhalen. De inflatie werd zo erg in deze periode dat Duitse burgers letterlijk hun kachels stookten met stapels Marken om hun huizen te verwarmen.

Fiat Geld mislukkingen uit het recente verleden zijn: In 1932, Argentinië dat voordat haar munt instortte de achtste grootste economie in de wereld was. In 1992, hadden Finland, Italië en Noorwegen grote valuta schokken, welke zich door heel Europa verspreidden. In 1994, ging Mexico door de beruchte “Tequila Hangover”, die de peso in elkaar liet storten en met zich economische ontberingen door heel Latijns-Amerikaan veroorzaakte. In 1997 ging de Thaise baht door de vloer, de effecten daarvan verspreidden zich naar Maleisië, de Filippijnen, Indonesië, Hong Kong, en Zuid-Korea.

De Russische roebel was in 1998 de niet gewilde valuta voor beleggingen, na de devaluatie kwam een zware economische recessie. Aan het begin van de 21e eeuw, was te zien, hoe de Turkse lira leed onder hyperinflatie vergelijkbaar met die van de mark tijdens de Duitse Weimar Republiek.

 

Tegenwoordig heerst hyperinflatie in Zimbabwe, dat ooit werd beschouwd als de graanschuur van Afrika en een van de rijkste landen op het Afrikaanse continent was. De pogingen van Mugabe om de prijzen onder controle te houden, in combinatie met hyperinflatie, hebben de natie zo geruïneerd dat ze niet meer in staat is om te voorzien in de meest elementaire basisvoorzieningen, zoals brood en schoon water.

Thans hebben de VS en de EU alle kenmerken die leiden tot de ineenstorting zoals alle andere fiat valuta’s dat in de geschiedenis deden. De financiering van de oorlog in Irak was zeer inflatoir. Sterker nog, sinds 1914, heeft de VS zich bezighouden met meer dan 17 militaire conflicten. De overgrote meerderheid van deze militaire conflicten heeft geleid tot monetaire inflatie.

Nu zijn de schulden in de VS en de EU vergelijkbaar met die van Weimar Duitsland. Hoewel de oorzaak ervan verschillend is, op dit moment groeit het aanbod van dollars en euro’s met een snelheid van meer dan 15% per jaar. Zulk een overvloed aan uitgifte van een valuta was in het verleden de aanleiding waarop de valuta’s ten onder gingen.

De dollar heeft meer dan 97% verloren van zijn oorspronkelijke waarde sinds de eerste uitgifte in 1913. Na de herwaardering in 1934, daalde de dollar nog een 41%. De US-dollar is nu onvermijdelijk op weg naar de kwalificatie van wc-papier-geld. Met het risico van het verlies aan vertrouwen in het Amerikaanse financiële systeem, als ‘s werelds reservevaluta. Indien schuldeisers overtuigd raken dat de vloed van nieuw uitgegeven geldhoeveelheden blijft aanhouden is de dollar als de wereldreservemunt in gevaar, hetwelk een bedreiging is voor de westerse welvaart, als de massale uittocht uit de in US-dollar genomineerde effecten begint. Immers, een fiat munt bestaat uitsluitend op basis van het buitenlandse vertrouwen met kwaliteitsondersteuning door verantwoord beheer van die munt, waarvan op dit moment geen sprake meer is.

 

Wat is het volgende?

De hele economie werkt zonder echt geld; het is praktisch verdwenen. Het is uitgegroeid tot het aanbod en de vraag naar krediet; het is niet geld dat het niveau van de inflatie bepaalt. Na de overheidsschuld, zijn de schulden van bedrijven de tweede snelst groeiende categorie geworden. Nu hebben bedrijven te hoge schulden, die voorlopig nog steeds ondersteund worden door hoge verdiensten. Maar het probleem is, als de verdiensten verdwijnen wat gemakkelijk en veel sneller gaat dan de schulden, en dan zitten ze op de blaren. Zonder winst, moeten ze rekening houden met beslissingen waarvan ze zich zullen wensen dat ze die niet hadden hoeven te nemen, over schulden waarvan ze zullen wensen dat ze die niet hadden.

Als bedrijven afhankelijk zijn van kredietuitbreiding moeten ze eerst klanten hebben met creditcards en het vertrouwen, die bereid en in staat zijn om hun uitgaven te verhogen. Maar helaas de reële lonen dalen, zodat credit het enig alternatief is.

 

Krediettoename is nodig om blijvend te kunnen groeien:

Tegenwoordig lenen de banken geen bestaand geld uit. Als ze lenen, is dat geld, dat niet bestond, dat de banken creëerden. De afgelopen 30 jaar, is de wereldeconomie hiervan afhankelijk geworden. Dit krediet hielp de economie uit te breiden. Het hielp ​​leners de middelen te verkrijgen die nodig waren om hun huizen te bouwen. Onder de gouden standaard waren leningen verankerd met beschikbare spaargelden, maar dit is niet het geval in de nieuwe krediet economie. Vandaag de dag, is de hemel de limiet! Met andere woorden, de verklaring hoe de wereldeconomie de afgelopen drie tot vier decennia groeide – is met behulp van geld uit het niets, dat werd omgezet in reële activa voor de financiële sector.

De westerse wereld moet per jaar een krediettoename van 2% hebben om blijvend te groeien. Als de kredietgroei daaronder blijft, valt de economie in recessie. Uitgaande van een inflatie van 2% betekent dat dit jaar in de VS, krediet met $ 2.3 biljoen zou moeten toenemen. Maar wie zal zoveel kunnen lenen? Het Amerikaans federale begrotingstekort gaat dit jaar omlaag; het zal naar verwachting minder zijn dan $ 600 miljard. De Fed is in haar vierde of vijfde tapering ronde. Dus wie maakt zich verantwoordelijk voor de afname van de overige $ 1.7 biljoen? Voor zover bekend, niemand.

Als niet-hedonistische inflatie maatregelen worden toegepast, zoals zorgvuldig berekend door John Williams van Shadowstats.com is de echte prijsinflatie rond de  8-9 procent, wat betekent, indien aangepast aan de werkelijke prijsinflatie, het reële bbp de economie laat krimpen met 7% of meer!

 

Als een aantal van deze feiten bij elkaar komen, breekt wereldwijd een financiële oorlog uit van deflatie, hyperinflatie, en instortende markten. Maar toch, voor het moment, blijven de markten rustig. Leven we in een fictieve wereld? Met alles wat bekend is wat gaat gebeuren, zal de wereldeconomie eerder vroeg dan laat instorten.

De lange-termijn financiële gevolgen zijn een verzwakking van de dollar, wat geweldig is voor goud en zilver. Een verzwakking van de dollar betekent hogere prijzen voor alle dingen, vooral geïmporteerde goederen, zoals olie. Hogere prijzen zal ook de rente opdrijven. Rusland breidt zijn energie verkopen aan China uit, zo zal het resterende beschikbare aanbod voor Europa kleiner worden, wat de Europese energieprijzen zal opdrijven. Escalerende internationale conflicten zullen leiden tot grotere militaire uitgaven, de groei van toekomstige tekorten zullen niet alleen de dollar verzwakken, maar ook alle andere valuta’s.

Laten we aannemen dat eerst deflatie begint. Voor dat geval moeten goudinvesteerders het boek: “De dood van geld” lezen, geschreven door Jim Rickards. Hij legt uit als meer geld drukken zijn grenzen heeft bereikt en de Fed zich daarvan moet terugtrekken, de enige redding is, een regeringsbesluit de goudprijs naar $ 7000 te verhogen om de ​​deflatoire neerwaartse spiraal in de VS en de rest van de wereld te doorbreken, dat dan snel kan gebeuren.

 

“De Federal Reserve zou deze prijs kunnen vastzetten m.b.v. open-markttransacties…”, zegt hij. “Het doel is niet de houders van goud te verrijken, maar om het algemene prijsniveaus te resetten… dit soort dollar devaluatie tegen goud zal zich snel weerspiegelen in hogere dollarprijzen voor al andere dingen.”

 

“De wereld van $7000 goud is ook de wereld van $400 per vat olie en $100 per ounce zilver. De deflatietrend kan worden gebroken als de dollar wordt gedevalueerd tegenover goud, zoals in 1933 toen de Verenigde Staten goud van $20,67 per ounce naar $35 per ounce herwaardeerde – een 41 procent devaluatie van de dollar”. Alhoewel die prijsstelling voor goud toen al veel te laag was, wat de oorzaak was van het falen van de beoogde goud backing.

 

Zijn conclusie is dat “als de Verenigde Staten weer wordt geconfronteerd met ernstige deflatie, het enige tegengif is een dollardevaluatie t.o.v. goud, het is de enige oplossing want er blijft niets anders over als meer gelddrukken faalt.”

 

Echte rijkdom:

Echt geld is anders dan het schuldgeld dat nu wordt gebruikt. Het hoeft zichzelf niet uit te leggen. Het hoeft niet te vertellen waar het is geweest of wat het heeft gedaan. Bijvoorbeeld; Neem een ​​gouden munt zoals die is. Geen achtergrondverhaal of balans nodig. Zo werkt echt geld; het sluit transacties af. Je accepteert betaling en de rekening is vereffend. Maar bij schuldgeld is dat anders. Het komt met vraagtekens: wie heeft deze schuld uitgegeven? Wat is die echt waard? Word ik wel betaald?

Dit is de sleutel tot het begrijpen van schuldgeld, in tegenstelling tot echt geld: echt geld is de vrucht van inspanningen uit het verleden – gedestilleerd en bewaard voor toekomstig gebruik. Schuldgeld is een claim op rijkdom die nooit is geproduceerd. En misschien ook nooit zal worden.

 

Naarmate de hoeveelheid echt geld toeneemt, wordt een samenleving rijker en financieel stabieler. Omdat het echte rijkdom is. Maar naarmate het aanbod van schuldgeld toeneemt, zijn meer mensen meer en meer geld verschuldigd; de economie wordt brozer en gaat uiteindelijk kapot.

 

Maar als de autoriteiten de geldvoorraad willen vergroten, is het enige soort geld dat ze kunnen opbrengen de ons bekende nepsoort. Echt geld moet verdiend worden; zoals rijkdom, het kan niet worden afgedrukt. En dat geldt ook voor bitcoin.

 

Net als voor goud, ofwel je “mijnt” het door middel van energie en computerverwerkingsvermogen, of je ruilt er iets voor in. Het aanbod van bitcoin wordt bepaald door een algoritme en is theoretisch gemaximeerd op 21 miljoen. Centrale banken kunnen niet meer Bitcoins creëren gewoon omdat ze denken dat er niet genoeg zijn. – Of bitcoin ooit echt geld wordt of niet, zullen we moeten afwachten om erachter te komen. Dat is de reden waarom goud zo goed geld is. Het aanbod ervan stijgt min of meer in hetzelfde tempo als de economie. Meer goud betekent meestal meer welvaart.

 

Goud en bitcoin, e.a. cryptos, zijn de enige twee wijdverspreide, gedecentraliseerde methoden voor de uitwisseling van waarde als valuta. Ze hebben geen centrale uitgifteautoriteit, in tegenstelling tot elk andere fiat-valuta. Evenmin kan bitcoin of goud met één druk op de knop worden “afgedrukt” door angstige centrale bankiers. Maar er is één groot verschil tussen de twee; Goud is precies het tegenovergestelde van deze nieuwe technologie. Goud is fysiek, tastbaar, en heeft reële waarde. Je kunt het oppakken en het gewicht in je hand voelen. Het kan niet worden veranderd. Goud is goud. Als je het eenmaal bezit, is het alleen dat. Je hoeft niet te vertrouwen op een goed werkend internet of een computer. Het heeft pure, tastbare waarde. Bovendien is goud al duizenden jaren zonder enige twijfel geld. Een goudenmunt kan nog steeds in je zak zitten, zelfs terwijl banksters, zombies of anderen nog moeten worden bestreden. Aan de andere kant is bitcoin niets meer dan een code die ergens op internet bestaat. Je kunt bitcoin niet oppakken en in je zak steken. Als je de code verliest; verlies je je Bitcoins, of cryptos.

 

In tegenstelling tot nep geld; Hoe meer het toeneemt, hoe armer het volk wordt. In de praktijk haalt het feitelijk de echte rijkdom weg van de burgers – de buitenstaanders, om het in handen te geven van anderen – met betere verbindingen tot de centrale banken, t.w. de insiders van de Deep State.

 

De crypto revolutie:

De eerste 35 min. Geven een begrijpelijke uitleg over blockchain technologie.