Rijkdom als geheel is een illusie

 

Geluk is onafhankelijk van geld

Meer dan de helft van de wereld werkt gewoon om te overleven. Terwijl het andere deel werkt om vooruit te komen met de bedoeling rijker te worden. Waarom zoveel moeite als niet in het minst een verbinding bestaat met geluk? En waarom investeren zoveel mensen hun geld, met de verwachting dat het productiever zal zijn en hen rijker zal maken? Omdat er geen verband bestaat tussen meer geld en meer geluk, zou het dan niet andersom moeten zijn? Dat meer geld minder geluk brengt? Mogelijk, omdat meer geld meer verkeerde keuzes kan maken!

 

Tijdens de jeugdjaren groeide het gevoel dat geluk onafhankelijk is van rijkdom. Geluk kwam van thuis en het gezin. Dit was de basis om elke uitdaging en ontbering aan te gaan, er op vertrouwend dat je geluk thuis veilig is.

 

Als je rijk wilt worden, is het beter eerst armoede te ondervinden. Omdat materieel succes mogelijk niet het risico van mislukking kan dragen. Wanneer je jong bent doet het er echt niet zoveel toe omdat het de meerderheid onverschillig laat. Dus dat is achteraf gezien de beste periode om risico’s te nemen. En ook de beste conditie is een ​​eigen bedrijf te starten dat de betere weg is naar succes. Wat je ook onderneemt, het is heel moeilijk om serieus geld te verdienen. Wanneer je ouder wordt heeft iemand anders al het geld in de wereld in handen, en ze zullen het niet gemakkelijk aan je afgeven.

 

Als je begint weet je nog niet wat je moet doen om je onderneming te laten slagen. Waarschijnlijker zal het falen en dat is wat je ten koste van alles wilt voorkomen. Dus de prioriteit is om je jeugd te benutten omdat niet van tevoren bekend is wat gaat lukken. Daarom is het elimineren van fouten de enige zekere weg naar succes. De uitdaging is om vroegtijdig te falen teneinde je zenuwen en slimheid voldoende te ontwikkelen, totdat je eindelijk aanloopt tegen iets dat werkt.

 

Maar zelfs als je afstand kunt nemen van materieel succes speelt het nog steeds een rol in het leven. De meesten willen om de een of andere ​​reden meer welvaart, maar vaak weten ze niet om welke reden.

Ondernemerschap betekent het nemen van risico’s om iets te verkrijgen, om voldoening te krijgen en vreugde te scheppen als het lukt. Het is niet per se het geld dat bevredigt, het is waarschijnlijk meer de voldoening van het kiezen van de beste optie die op dat moment beschikbaar is. Omdat het leven concurrerend is willen mensen winnen, en geld is een manier om de score te registreren.

 

In een typische baan wordt min of meer verteld wat te doen, het kan een hoog salaris of een laag salaris voor hetzelfde vraagstuk opleveren omdat mensen het misschien leuk vinden wat ze doen. Of voor datzelfde lijden op het moment van een belastingcontrole, maar het zal geen serieuze rijkdom of voldoening schenken.

 

Samengaand met de stroom is het ofwel een verstoring, zoals een ontwrichtende technologie, of de verandering van de manier waarop geld wordt verdiend en uitgegeven in het gemodificeerde kapitaallandschap. Als je meer wilt, krijgen anderen relatief minder. Dat geeft de competitieve geldmaker een diep gevoel van beloning zelfs voordat hij succesvol is. Niet noodzakelijk de rijkste man, maar waarschijnlijk wel de gelukkigste.

 

Geld verdienen is moeilijk, het te behouden is nog moeilijker

Geld verdienen lijkt moeilijk maar het te behouden is nog veel moeilijker, er zijn altijd mensen in de buurt die je willen helpen om het te verliezen. Het hele geldsysteem ziet er eng uit, en toch wordt er te veel gerekend op rustig, zonnig weer en een langer groeiseizoen voor het geld. Iedereen investeert in aandelen om de markttrend te verslaan, maar ze realiseren zich niet dat ze zelf de markt vormen. Slechts weinigen kunnen de markttrend verslaan, en meestal nog per ongeluk. Natuurlijk waren deelnemers op de Amerikaanse aandelenmarkt blij toen de koersen omhooggingen en nieuwe records bereikten, ze hopen op meer in de toekomst. De vraag is of ze echte rijkdom hebben verkregen?

 

Van wie winnen ze eigenlijk? Of om het simpel te zeggen wie zit aan de andere kant van de handel? De economie groeide met 2% per jaar, dat is in de afgelopen zeven jaar een totaal van ong. € 350 miljard extra rijkdom om te verdelen. Maar hoe is het mogelijk dat aandeelhouders tien keer zoveel krijgen als de waarde van de rijkdom stijging gecreëerd door de economie? Het mysterie is nog veel complexer dan dat.

 

Sinds de diepte van de financiële crisis is de welvaart van huishoudens met € 21 biljoen gestegen. Het ging ruwweg van € 50 triljoen naar € 71 triljoen. In diezelfde tijd zijn de reële gezinsinkomsten voor het doorsnee gezin gedaald. De lonen zijn gedaald. En de nettowaarde van de familie doorsnee is ook gedaald. De groeipercentages zijn afgenomen. En, voor een deel van de bevolking, is het aantal mensen met een baan ook afgenomen.

 

Het reële bbp is nu slechts ongeveer 6% hoger dan in 2007. Hoewel het vermogen van huishoudens sinds 2008 bijna 20 keer zo snel steeg als het bbp. Hoe kan dat? De centrale banken verhogen de onroerend goed en activaprijzen, dit vermogenseffect bracht bovendien 21 triljoen euro naar de balans van het land. Dit zou de vraag doen toenemen, wat zou leiden tot meer uitgaven en investeringen.

 

Maar is het niet zo dat een land eerst moet produceren voordat het kan uitgeven? Maar er is ongeveer € 20 biljoen aan overmatige koopkracht die uit het niets lijkt te komen. Hoe kan dat?

 

Rijkdom bijeengaren

Rijkdom is ofwel fysiek door het bezit van een huis of een Picasso-schilderij, of het is papieren rijkdom. Maar er is € 21 biljoen aan echte output en echte rijkdom. Als er geen toename van de reële welvaart is, concurreert dat geld gewoon voor dezelfde hoeveelheid goederen en diensten die vijf jaar geleden al op € 50 biljoen waren geprijsd. Met andere woorden, de natie is niet rijker geworden. En dat is precies het probleem met papieren activa.

 

Alle papieren activa zijn een claim op echte goederen en diensten. Je kunt niet meer goederen en diensten krijgen dan de economie kan produceren. Omdat de economie van 2008-18 slechts een fractie van de reële rijkdom produceerde tegenover de claims, zullen die claims moeten worden vergoed uit toekomstige productie.

 

Dus wanneer zal de economie 21 biljoen euro aan nieuwe rijkdom produceren zodat deze nieuwe claims kunnen worden gerealiseerd? “De jaarlijkse groei van het bruto binnenlands product was gemiddeld minder dan 1,8%.” Dat is ongeveer €300 miljard. Laten we eens kijken, hoe lang moet je wachten – met €300 miljard per jaar – om € 21 biljoen aan claims te dekken? – Het antwoord is 70 jaar! Nou, dat gaat niet gebeuren, het kan niet! Lang voordat 2088 aanbreekt, zullen die claims zijn afgeschreven. Met andere woorden, de extra rijkdom is voor het merendeel een illusie.

 

Echt geld moet verdiend worden

Echt geld is anders dan schuldgeld. Het hoeft zichzelf niet uit te leggen. Het hoeft niet te vertellen waar het is geweest of wat het heeft gedaan. Neem een ​​gouden munt zoals die is. Geen achtergrondverhaal of balans nodig. Zo werkt echt geld: het sluit transacties af. Je accepteert betaling en de rekening is vereffend.

 

Maar schuldgeld is anders. Het komt met vraagtekens: wie heeft die schuld uitgegeven? Wat is deze echt waard? Word ik uiteindelijk betaald? En, dit is de sleutel tot het begrijpen van schuldgeld, in tegenstelling tot echt geld:

 

  • Echt geld is de vrucht van inspanningen uit het verleden – gedestilleerd en bewaard voor toekomstig gebruik.
  • Schuldgeld is een claim op rijkdom die nooit is geproduceerd. En misschien ook nooit zal worden geproduceerd.

 

Naarmate de hoeveelheid echt geld toeneemt, wordt een samenleving rijker en financieel stabieler. Omdat het echte rijkdom is. Maar naarmate het aanbod van schuldgeld toeneemt, zijn meer mensen meer geld verschuldigd; de economie wordt brozer en gaat uiteindelijk kapot. Als de autoriteiten de geldvoorraad willen vergroten, is het enige soort geld dat ze kunnen opbrengen de nepsoort. Echt geld moet verdiend worden; zoals rijkdom, het kan niet worden afgedrukt.

 

Geld kan de kernproblemen van de mensheid niet oplossen:

Onze wereld wordt geplaagd door oneerlijkheid, onwaarachtigheid en grove verdraaiing van de waarheid; dat het grondbeginsel is van het leven. In onze wereld van vandaag, is ‘Macht is het Recht’, aan de orde van de dag; wetteloosheid; de wet van de jungle en het voortbestaan ​​van de ‘sterkste’ zijn de belangrijkste criteria voor succes en onderdrukking. En toch, ondanks de armzalige status van het menselijk vertrouwen, is er niets dat ons ervan kan weerhoudt het schip van de beschaving te keren en op onze eigen koers te zetten van welvaart en overvloed.

 

Al het geld in de wereld kan het kernprobleem van de mensheid niet oplossen; de vernietiging van sociaal vertrouwen en het onvermogen van individuen om de band binnen de menselijke familie te herstellen.

 

Onderdrukte technologie is ‘nieuw’ voor ons, maar heel ‘oud’ voor wezens van andere planeten, waarvan enkele reeds miljoenen jaren geleden werden ontwikkeld en in gebruik genomen.

 

Geld en banken zijn instrumenten van de cabal om ons te controleren met hun op schuld gebaseerde economie, welke nimmer kan gedijen. Dus, ‘papiergeld’ en banken gaan uiteindelijk verdwijnen, maar ‘Munten’ blijven bestaan.

 

De toekomst zal ongelofelijk compleet zijn met persoonlijke kredietkaarten voor het eigen krediet. We zullen toetreden tot ‘The Alliance’ om met hen tussen andere wereldvolken te leven en te handelen. Dat is het ‘geheime ruimteprogramma’, dat al decennialang bestaat. Uiteindelijk is het zeer waarschijnlijk en realistisch mogelijk te reizen naar andere planeten, bewoond door menselijke of buitenaardse wezens.

 

 

De grootste onbegrijpelijke leugen

De reden waarom de wereldeconomie zo depressief is, is het gevolg van het feit dat het geld op een werkelijk schandalige grote schaal van ons is gestolen. Heel duidelijk ontbreekt een enorme hoeveelheid geld, die niet zomaar is verdwenen. Dat ging ergens naartoe. De verdwenen bedragen zijn enorm veel groter dan alle luxe die de “één procent” ooit kan opmaken of besteden.

 

Deze ontbrekende biljarden zullen door de Alliantie opnieuw in de economie worden geïntroduceerd, wat nog steeds een klein deel is in vergelijking met het totaal aantal diefstallen dat heeft plaatsgevonden. Top insiders onthullen dat een groot deel van ons geld is besteed aan de ontwikkeling van een gigantische hoeveelheid hightech infrastructuur in ondergrondse en off-planeet bases, evenals in de kennis en de faciliteiten dit allemaal mogelijk te maken. Lees meer hierover in DE GROTE ONTWAKING, dat speciaal is geschreven voor alle patriotten die bereid zijn mee te werken aan de bevrijding van onze planeet Aarde.