De verwerkingscapaciteit van Blockchain is ontoereikend voor global gebruik

Een nieuw monetair systeem stopt de criminele woeker van de corrupte Cabal

 

Het vals monetair systeem heeft het redelijk denken geblokkeerd

De mensheid van nu worstelt om zichzelf te handhaven, om de industriële en commerciële activiteit van de wereld te bevorderen, die werd gevestigd toen goud nog geld was. Om dan te beseffen dat wat we vandaag hebben, feitelijk en opzettelijk totale chaos is. Kijk naar onroerend goed- en aandelenprijzen, deze zijn volledig losgeslagen van de realiteit. Deze chaos heerst omdat de mensheid niet langer in contact is met de realiteit van de fysieke wereld: de rationele menselijke activiteit is losgekoppeld van de werkelijkheid, vanwege de impressie van vals geldcijfers die tussen ons en de fysieke wereld liggen waarop mensen dienovereenkomstig moeten handelen, wat een onmogelijkheid is.

Het enige speciale kenmerk van nummers is, dat ze binnen een zorgvuldig gecontroleerd systeem over het internet bewegen en ongeoorloofde toegang tot het systeem voorkomt. Alleen de eigenaar van bv. het Bitcoin-cijfer kan dit veranderen door het naar iemand anders te sturen.

 

Mensen gedragen zich niet rationeel omdat het vals monetair systeem hun gezond denken heeft geblokkeerd. En als, goud opnieuw in gebruik zou komen als geld van de wereld, hoe moet dan een totaal verwarde wereld met die verandering omgaan? Zou het misschien kunnen zijn dat grootschalige zelfmoord de mensheid vernietigd, in plaats van aanpassing aan de nieuwe omstandigheden, nieuwe werkgelegenheid en her rangschikking van prioriteiten, dat het rationele begrip van de wereld vereist als het mentale blok van “getallengeld” is verwijderd?

 

Kijk eens naar de geweldige opkomst van het aantal cryptos, er zijn zo’n 2.000 of meer soorten in circulatie, met elke dag nieuwe cryptos die verschijnen. Dit alles is het gevolg van het illegale centraal gecontroleerde centrale bank beheerste geldsysteem, dat de vrije marktambities van mensen heeft geconfisqueerd.

 

Cryptocurrency is zonder wettelijk recht op eigendom van iets tastbaars

Wat is een “crypto-valuta”? Wat zijn Bitcoins en de rest van het crypto-valutapakket? Ze zijn ook cijfers op computers en niets meer. Wat is “een cijfer op een computer”? De definitie lijkt te lopen in de trant van “een elektrische lading in een computergeheugen”.

 

Als het bezit van een crypto-valutacijfer op een computer, of preciezer gezegd, op een “blockchain-systeem” van computers, een wettelijk recht geeft op een object met een fysieke waarde, zeg 1 kilo koper, of 1 ons zilver, of 1 ons goud, of een ander fysiek bestaand asset in een legaal gevestigde bewaarplaats, dan zou er geen probleem zijn met zo’n “crypto-valuta”. Voor zover bekend echter, houdt geen van de crypto-valuta’s enig wettelijk recht op eigendom van iets tastbaars.

 

In dit opzicht lijken cryptos op het fiatgeld van vandaag, dat geen enkele relatie heeft met enig fysiek aanwezig object. De crypto-valuta’s worden beschouwd als waardevolle troeven, omdat iemand bij de geboorte het slimme idee had om te zeggen dat het geld was.

 

Die simpele bevestiging had invloed op massa’s mensen die snel en gemakkelijk een euro wilden verdienen, terwijl deze arme onschuldigen niet logisch nadenken. Als iets – wat het ook is – een snel stijgende geldwaarde lijkt te hebben, zullen er duizenden – of miljoenen – mensen zijn die graag in dat stelsel willen meedoen. Dit is door de geschiedenis heen keer op keer gebeurd. En ongetwijfeld zal dit opnieuw gebeuren en eindigen met onvermijdelijke teleurstellingen en verliezen voor al deze naïeve investeerders.

 

Waarin de cryptos van vandaag zich onderscheiden van alle valuta’s van de wereld, is dat de valuta’s van de wereld – de dollar, de euro, de yen, de yuan, het Britse pond, enz. – allemaal worden uitgegeven door centrale banken die als ze kunnen zorgvuldig de prijs controleren van hun valuta in termen van verhouding tot elkaar.

 

De grote bulk aan valuta’s op de wereld, is net zoals de Bitcoin en andere cryptos, deze bestaan uit gewone cijfers op een computerscherm. Geen enkele centrale bank wil dat haar monetaire cijfers in waarde ten opzichte van de andere cijfers substantieel stijgen t.o. andere centrale banken, omdat dit van invloed zou zijn op de export van hun land; en omgekeerd, geen centrale bank wil dat haar valutacijfers worden gedevalueerd ten opzichte van andere valutacijfers van de centrale bank, omdat dat zou leiden tot stijgingen van nationale prijzen en kapitaalvlucht bevordert, aangezien beleggers die dalende valuta cijfers bezitten deze zouden verkopen om anderen die stijgen in relatie tot de dalende valutacijfers aan te kopen Centrale banken zijn de “herders” van de valuta digits die zij uitgeven.

Bitcoin was in staat te stijgen tot een waarde van $ 20.000 dollar digits, toen de honger ernaar vraatzuchtig was, maar omgekeerd kan het ook dalen tot praktisch nul.

 

De hype rond Crypto-valuta’s is een modern voorbeeld van de schapen kudde mentaliteit. Blijkbaar is er een totaal gebrek aan logisch denken; bij het kopen van iets van waarde is het rationeel om het te ruilen voor een gelijke eenheid van waarde vertegenwoordigt in het wisselgeld. Omdat cryptos geen intrinsieke waarde hebben, kan er nooit een evenwichtige transactie zijn. Met andere woorden, cryptos zijn The Madness of Crowds geworden omdat deze crypto-enthousiasten niet onafhankelijk nadenken en duidelijk gebrek hebben aan rationeel doordenken, wat uiteindelijk resulteert in veel verdriet.

 

In het geval van “Bitcoin” is de spectaculaire waardestijging ervan naar voren gekomen omdat het een object is geworden van wereldwijde speculatie; aangemoedigd door het nul rentebeleid van de Centrale Banksters, waardoor het publiek erop gebrand is snel grote winsten te behalen, die dan de prijs omhoogstuwen. Er is momenteel een grote meerderheid van kopers en een kleine minderheid van verkopers. Haar spectaculaire prijs staat los van het universum van goederen dat de mensheid dient.

 

Het gebrek aan stabiliteit in de waarde van “Bitcoin” en voor dezelfde reden van alle andere cryptos, komt voor een deel voort uit de essentie dat nooit stabiliteit zal worden bereikt tussen kopers en verkopers, zoals het geval is bij elk andere koopwaar, omdat het net als een opgegooid muntstuk nooit kan vallen op de rand van de munt. Er zal altijd een meerderheid zijn die wenst te kopen, zoals momenteel het geval is, of er zal een meerderheid zijn die wenst te verkopen.

 

Er kan geen “middenweg” bestaan voor Cryptos omdat de enige reden dat “Bitcoin” in waarde stijgt, veroorzaakt wordt doordat de waarde ervan stijgt. En omgekeerd, op een bepaald punt zal het instorten in waarde, simpelweg omdat het in waarde instort. Het publiek heeft geen echte organische reden om “Cryptos” te bezitten, gebaseerd op de bruikbaarheid ervan in de goederenwereld: wanneer bijvoorbeeld “Bitcoin” begint te vallen, zullen er geen kopers zijn om de val te stoppen, omdat er op geen enkel moment kopers zijn die tegen zichzelf zeggen: “Voor deze prijs kan ik Bitcoin gebruiken.”

 

Daarom zal er na de schijnbaar onhoudbare waardestijging van “Bitcoin” onvermijdelijk een moment komen waarop deze stijging in een plotselinge en snelle val zal veranderen: dit zal gebeuren wanneer de verkopers de meerderheid vormen en hun enorme winsten willen realiseren: ze zullen plotseling merken dat er geen afnemers meer zijn en dan stort de waarde in van “Bitcoin”.

 

De stabiliteit van prijzen in de wereld van goederen – zoals de prijs van koper, ijzer, olie, aluminium, tarwe, enz., vloeit voort uit het gebruik aan deze goederen. “Bitcoin” en andere cryptos zijn geen goederen, het zijn gewoon cijfers die buiten de macht van Centrale Banksters om circuleren voor de overdracht van eigendom van hoeveelheden geld – feitelijk hun enige echte dienstverlening. Bitcoin draait bijvoorbeeld op een onafhankelijk overdrachtssysteem genaamd Blockchain. Welke beperkingen heeft in de transfer verwerkingscapaciteit.

 

De verwerkingscapaciteit van Blockchain is ontoereikend voor Global gebruik

Daarom is Blockchain volgens insiders al verouderd. Een sneller en efficiënter systeem dan blockchain-technologie is de volledige consensus gedistribueerde grootboektechnologie, dat superieur is in veiligheid, snelheid, gedecentraliseerd is, energie-efficiënt is, en winstgevend is.

 

Het vergroten van de verwerkingscapaciteit van bitcoin is een bewogen onderwerp in de crypto-wereld en heeft vooral geleid tot een strijd tussen degenen die de zogenaamde mijnwerkers van bitcoin zijn, welke de bitcoin-transacties verifiëren, en degenen die software ontwikkelen om bovenop de zogenaamde blockchain te draaien, dat het gedistribueerde grootboek onderbouwt en het virtueel actief registreert. Critici hebben betoogd dat het verhogen van het aantal eenheden, of megabytes dat in een transactie kan worden verwerkt, de kosten voor mijnwerkers zal opdrijven en op haar beurt mijnwerkers zal verdrijven, waardoor de natuurlijke, gedecentraliseerde gemeenschap van verificateurs van bitcoin-transacties die de valuta ondersteunen wordt verstoord.

 

Verwijzend naar de schaalbaarheid – het vermogen te verwerken naar omvang en grootte – en het gebrek aan decentralisatie mogelijkheden, is volgens bitcoin sceptici van de blockchain-technologie: “niets beter dan een veredelt spreadsheet of database. – Schaalbaarheid verwijst naar het vermogen van cryptocurrencies om steeds grotere hoeveelheden transacties efficiënt te verwerken en heeft bewezen een belangrijke versperring te zijn voor het praktisch gebruik ervan. Bitcoin op blockchain kan ongeveer vijf transacties per seconde verwerken en Ethereum, de populaire op smart-contract gebaseerde blockchain, kan tussen de 10 en 15 per seconde verwerken, terwijl bedrijven zoals Visa en Master Card meer dan 5.000 per seconde kunnen verwerken.

 

Bovendien willen mensen privacy, zonder dat iemand hen bespioneert, en niet door advertenties wordt gefinancierd. – Dit wordt gerealiseerd met het Hashgraph-systeem, dat verschijnt uit het niets, en op je computer leeft. Dat iedereen in staat stelt deel te nemen op meerdere niveaus in een verenigde wereld, die eenieder met elkaar verbindt.

Dit systeem wordt het Hedera hashgraph platform genoemd, dat een nieuwe vorm van distributieconsensus biedt; de manier voor mensen die elkaar niet kennen of vertrouwen om veilig samen te werken en online transacties uit te voeren, zonder de behoefte aan een vertrouwd tussenpersoon. Het platform is bliksemsnel, veilig en eerlijk, in tegenstelling tot sommige blockchain-gebaseerde platforms. Het vereist geen computer-zwaar bevestigingsfunctie. Hedera biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om een ​​geheel nieuw formaat van gedistribueerde applicaties te creëren, iets dat tot nu toe niet mogelijk was.

 

Om ongewilde invloeden en manipulatie van het Deep State Monster te elimineren, wordt het systeem bestuurd door de Hedera Hashgraph Council als een waarborg voor een goed management van het open, snel, en betrouwbaar gedecentraliseerd grootboeksysteem op basis van hashgraph-consensusalgoritme. Het bestuur zal worden gevormd door een raad van maximaal 39 bekende en gerenommeerde internationale organisaties, die zich inzetten voor de ondersteuning en de evolutie van een stabiele en voorspelbare grootboekinfrastructuur.

 

Het systeem heeft een enorm potentieel, alleen als verkeerde handen hierover de macht verkrijgen zou het de hele mensheid tot slaaf kunnen maken. Maar als het vrij blijft, zal het bloeien en expanderen naar ondenkbare niveaus van vrede en welvaart.

 

Hoe dan ook, het bestaande cabal SWIFT-transfer-netwerksysteem moet worden vernietigd, en dat zal gebeuren zodra de economie instort. Dit cabal netwerk zal worden vervangen door het Quantum Financial System – QFS dat eenmaal geïmplementeerd ook GESARA zal initiëren, dat tijdig wordt aangekondigd om chaos te voorkomen.

 

Een nieuw monetair systeem stopt de criminele woeker van de corrupte Cabal

Dit systeem wordt het nieuwe wereldwijde netwerk voor de overdracht van goud of asset gedekt geld. Geïnitieerd door Rusland en China om het VS-centraal gecontroleerde Swift-systeem te vervangen.

 

Dit nieuwe Quantum Financiële Systeem – QFS wordt gerealiseerd door een kwantumcomputer gestationeerd op een satelliet en is beschermd door geheime ruimteprogramma’s om hacken te voorkomen. De kwantumtechnologie werd geleverd door de mensvriendelijke Galactics. Het doel van het nieuwe financiële systeem is een ​​einde maken aan corruptie, woeker en manipulatie door de Cabal en de bankenwereld. De kracht ligt in de beperking die voorkomt dat corrupte bankiers importante winsten behalen.

 

Dus, de vraag voor onafhankelijkheid van het bestaande gecentraliseerde systeem is al ruimschoots opgelost. In ieder geval is er geen blockchain-technologie voor nodig omdat die technologie door ten minste twee andere overdrachtsnetwerken is gesubstitueerd zonder de Blockchain tekortkomingen. Eveneens maakt deze ontwikkeling de behoefte aan cryptos twijfelachtig. Bovendien wordt met de RV-implementatie alle soevereine valuta’s van duurzame waarde voorzien d.m.v. goud of andere activa, dat het gebruik van niet door waarde gesteunde cryptos nutteloos maakt.

 

Het wordt tijd dat mensen voor zichzelf leren denken, om afstand te nemen van hypes, die ontstaan omdat een grote menigte vindt dat iets waardevol is, terwijl bij logisch doordenken dit niet het geval blijkt te zijn. Veel in de wereld is en wordt bewust verkeerd gebracht door de media. Er is groot gebrek aan onafhankelijk kritisch denkende mensen. Dit kan op eenvoudige wijze worden verbeterd door mijn boek DE GROTE ONTWAKING te lezen en te bestuderen, om bewuster met vreugde de komende ontwikkelingen en veranderingen beter te begrijpen en te beleven.