Waarom goud hét geld is

Fiat-geld creëert een immorele samenleving

Geld met echte waarde is cruciaal

 

 

Vervalst geld

De juiste definitie van geld is, een instrument dat fungeert als opslag van waarde en tevens een ruilmiddel is. Alle valuta’s van vandaag zijn schulden, omdat het niet bij de uitgever kan worden ingewisseld voor iets van waarde, evenmin is er een limiet op de hoeveelheid die kan worden gecreëerd. Slechts een vage claim van de overheid “tegen goeder trouw en krediet” onder het voorwendsel belastinggeld van de burgers af te persen. En, onder deze geloofsverklaring valt ook het vermogen de valuta te vernietigen door middel van inflatie dat op haar beurt het krediet vernietigt en de valuta uiteindelijk reduceert tot letterlijk niets.

Al het krediet leidt tot schulden. Salarissen, lonen en zelfs meerwaarde zijn vormen van welvaart die al zijn verdiend. Maar krediet is niet hetzelfde als geld; het is niet verdiend. Schuld is een claim op geld dat nog moet worden verdiend, terwijl bovendien alle schulden moeten worden terugbetaald.

 

De vroegste referenties van eerlijkheid in geld en de betekenis van goud als geld werden drie- tot vierduizend jaar geleden vastgelegd in de Thora, de eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven door Mozes, die erkent dat goud en zilver vroege voorbeelden van geld waren. Omdat het een gewicht van een edelmetaal vertegenwoordigt, werd de vermaning voor “eerlijke gewichten en maten” vroeg en vaak in de Bijbel beschreven. Het niet gebruiken van eerlijk gewicht in een commodity-transactie werd toen al als diefstal beschouwd.

 

Vandaag is de doelbewuste waardevermindering van onze Euromunt door de monetaire autoriteiten eveneens diefstal en staat gelijk met fake geld. De Grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika zagen namaak als een ernstig misdrijf dat de doodstraf verdiende.

 

Wereldwijd worden mensen wakker van het feit dat het huidige economisch systeem van schulden en fiat-geld onhoudbaar is, en ze bereiden zich stilletjes en in het geheim voor op het ergste. Regeringen zullen doen wat ze altijd doen in een financiële crisis: de insiders en degenen die dicht bij de Deep State staan beschermen.

 

De doorsnee burgers in de middenklasse lijden al onder het corrupte monetaire systeem en zijn op zoek voor deze beproevende tijden naar de beste manier om hun rijkdom veilig te stellenen. De ontknoping van de grootste financiële zeepbel in de geschiedenis staat voor de deur.

 

Overal ter wereld zijn het de overheden die hun land failleren door vernietiging van de eigen valuta. Ze zullen nooit voorzieningen treffen voor de economische behoeften van hun burgers. Elke belofte om dat te doen, moet niet worden geloofd. Evenzo kan een failliete overheid geen fysieke veiligheid bieden. Alle inspanningen van de overheid zijn ontworpen om zich vast te klampen aan hun macht door de geld hoeveelheid verder uit te breiden.

 

Reden waarom goud en zilver bij voorkeur geld werden

De belangrijkheid van grondstoffengeld, vooral goud en zilver, begon ongeveer 6.000 jaar geleden; in die tijd was het relatief een nieuwe ontdekking. Vanwege hun speciale kwaliteiten werden goud en zilver al vroeg gekozen als het geld bij uitstek om de barter ruilhandel te veranderen in een efficiëntere handel, en de uitwisseling van goederen en diensten gemakkelijker te maken. Alhoewel goud in de loop van de tijd van nature werd geaccepteerd als superieur binnen de ruilhandel, werd de unieke betekenis van dit proces pas na verloop van tijd ontdekt.

 

Edelmetalen werden vrijwillig gekozen als geld door het volk en werden niet door de overheid als zodanig aangemerkt. Maar toen het belang van geld duidelijk werd, namen overheden wel de controle over deze metalen.

 

De kenmerken van grondstoffengeld, dat jaren duurde om ze precies te identificeren, zijn het gevolg hun functies die moet worden begrepen. Er zijn nl. drie hoofdfuncties waaraan moet worden voldaan: 1) Een opslag van waarde. 2) Een rekeneenheid die als een standaard van waarde dient. En 3) Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel is.

 

De opgeslagen waarde maakt geld doelmatig en geeft vertrouwen dat haar koopkracht niet willekeurig zal worden verminderd door het creëren van extra eenheden uit gebakken lucht door overheidsinstanties. Schepen zijn gezonken, beladen met gouden en zilveren munten, maar nadat ze honderden jaren later werden teruggevonden was de koopkracht van de gouden en zilveren munten nog steeds intact. Dit is niet het geval met fiat-valuta’s.

 

Waarom goud bij voorkeur geld is

Geld is eenvoudigweg een ruilmiddel en moet de functie vervullen van ruilmedium, middels een maateenheid en een opgeslagen waarde bezitten, op basis van natuurlijke kenmerken zoals; intrinsiek waardevol, duurzaamheid, deelbaarheid, uniformiteit, draagbaarheid, schaarste en brede aanvaardbaarheid; waardoor het een algemeen aanvaarde standaard wordt voor betalingen.

 

Trouwens, er zijn nog andere voordelen aan goud als geld. Het is veruit de meest private geldsoort; gouden munten hebben, in tegenstelling tot papieren valuta, zelfs geen serienummers. Dat maakt het echt onvindbaar. Alhoewel inspanningen zijn ondernomen goudstaven te vervalsen, d.m.v. wolfraam vulling en dergelijke, is goud gemakkelijker te authentiseren dan papier of digitale valuta. Het is de bedoeling dat goud binnenkort weer het voorkeursruilmiddel voor ons allemaal wordt.

 

Fiat-valuta

De geldkeuze moet altijd door de mensen zelf worden gemaakt en niet door de overheid worden opgelegd of verboden. Fraude in de omgang met de monetaire eenheid mag nimmer worden getolereerd. Beloften gebaseerd op substituten, of certificaten uitgegeven voor een valuta en gesteund door een commodity betekenen niets als er geen garantie is voor de convertibiliteit. Als er geen garantie is, blijkt het een valuta te zijn zonder enige geldwaarde, dus een fiat-valuta.

 

Verschillende soorten fiat-valuta’s werden al eeuwen geleden gebruikt en ze zijn allemaal slecht geëindigd. Ze vormen niet alleen een gevaar voor de economische welvaart, maar ze ondermijnen ook de vrijheid van het volk.

 

De huidige dollarstandaard is het grootste fiat-systeem dat de wereld ooit heeft gezien. Sinds 1971, toen de dollar een 100% fiat-valuta werd, hebben walgelijke verstoringen in het internationale financiële en politieke systeem plaats gevonden. Omdat de huidige maatschappij is gebouwd op valse informatie, gegenereerd door monetaire manipulatie en rentebeheer en nog werd verergerd door subprime-leningen, hebben wereldwijd de schulden en slechte-investeringen een recordhoogte bereikt.

 

Natuurlijke marktkrachten vereisen altijd de liquidatie en correctie van excessen die de centrale economische planners veroorzaken door hun monetaire manipulaties. Als ooit wordt verwacht dat een gezonde economische groei zal terugkeren binnen de wereldeconomie, moeten eerst de excessen van de afgelopen 40 jaar worden aangepakt. De problemen die zullen optreden met deze aanpassing zijn enorm en zullen zowel economisch als geopolitiek van aard zijn.

 

Hoe lang en pijnlijk de correctie is en duurt, hangt af van het overheidsbeleid en hoe serieus deze is gezond geld toe te passen. Papiergeld gaat nooit lang mee. Grondstofgeld gebaseerd op goud en zilver kan duizenden jaren meegaan.

 

Fiat-geld creëert een immorele samenleving

Onder een frauduleus monetair systeem wordt het onmogelijk schuld in reële termen te voldoen, de vereiste schuldliquidatie kan alleen worden bereikt door koopkrachtvermindering van de valuta. Nep geld beloont de speciale belangengroepen die het nauwst verbonden zijn met de geldbeheerders: dat zijn de Deep State, het militair-industriële complex, Wall Street en de vele begunstigden van overheidsuitgaven.

 

Oneerlijke verdeling van rijkdom is een kenmerk van het fiat-monetair systeem en wordt vandaag de dag tot in het extreme waargenomen. Als voorbeeld; de drie rijkste mensen bezitten meer dan de onderste 50% van de wereldbevolking. Fiat-geld heeft een hekel aan moraliteit en creëert een immorele samenleving. Het vereist de weigering van een convertible commodity-standaard en kan alleen worden afgedwongen door middel van overheidswetgeving.

 

Economische bubbels zijn creaties van het fiat-valutasysteem en manipulaties van de geldhoeveelheid en rentetarieven door centrale banken. Fiat-valuta elimineert een definieerbare rekeneenheid die nodig is voor een gezonde economische berekening.

 

Mensen die denken dat vrede en welvaart goede doelen zijn, moeten eerst fiat-valuta afwijzen. – Althans, sinds de jaren 1600 werden belastinggelden illegaal witgewassen via wat nu bekend is privé-belastingkantoren, centrale banken en ondernemingen allen eigendom van de cabal, en geïdentificeerd als; Washington DC, City of London en de Heilige Stoel in Vaticaanstad. Terwijl elites en politici in dit proces hun zakken ermee vullen.

 

Overheden worden volledig gefinancierd door middel van illegale inkomstenprojecten, zoals drugshandel, mensenhandel, orgaanhandel inclusief kindersmokkel en de off-budget boekhouding zoals vermeld in het uitgebreid jaarlijks financieel rapport (CAFR).

 

Wanneer president Trump uiteindelijk de GESARA-wet implementeert, zijn de Centrale Banken en Belastingkantoren officieel niet meer van toepassing. Inkomstenbelasting wordt afgeschaft en vervangen door omzetbelasting op niet-essentiële artikelen.

 

Het herstel van de schade veroorzaakt door fiat-valuta is veel moeilijker dan het verwerpen van de verleiding een ​​fiat-valuta te initiëren als rekeneenheid. – Eerlijk geld is een onmisbare bondgenoot van vrijheid. Edelmetalen moeten en zullen terugkeren om als basis voor het nieuwe QFS-systeem te dienen.

 

De vrije markt maakt de keuze

De juiste koers is, ervoor te zorgen dat mensen vrij zijn van de dictaten van de overheid en centrale banken, ze zelf kunnen kiezen of ze cryptos moeten gebruiken of anders. Dit proces vereist de weigering van het gebruik van geweld en fraude om elke kans op succes te waarborgen.

 

De grootste uitdaging is te voldoen aan de behoefte een ​​munteenheid te voorzien van een nauwkeurige definiëring van de rekeneenheid van de munt. Het kan niet willekeurig zijn, anders zal er geen vertrouwen worden bereikt met een vervangende of voorgestelde hervorming van de munt. Het was omdat een vastberaden poging een ​​nauwkeurige account-definitie van de dollar te handhaven, deze in 1971 werd verlaten en de dollar 100% fiat werd dat de financiële-schuldencrisis inluidde waarmee de wereld nu is geconfronteerd.

 

Geld met echte waarde is cruciaal

Een werkbare valuta moet vertrouwen geven omdat dit van cruciaal belang is voor de gemiddelde burger. De absolute garantie dat de munteenheid gemakkelijk en betrouwbaar kan worden ingewisseld voor iets van echte waarde is cruciaal.

 

In de loop van de geschiedenis, wanneer eenmaal een valuta op de markt populair was geworden, werd deze onvermijdelijk overgenomen door de overheid of een bankentiteit. Aangezien dat mogelijk zo zal blijven, moet alles in het werk worden gesteld het beheer van het geldstelsel uit handen van overheidsfunctionarissen te houden. Het doel moet zijn; alle transacties transparant en anoniem te houden zonder betaling van banktransactiekosten.

 

Daarom is de zeggenschap over de centrale banken nu, dankzij President Trump de patriotten en het team van Q-Anon, in hun handen. Ze zijn nu in de positie de Rothschild centrale banken open en bloot te leggen, en te laten zien dat zij de schuldigen zijn van alle economische rampen en ellende die ooit hebben plaatsgevonden. Het schuldgeldsysteem werd met opzet ontworpen om vermogensoverdrachten van het volk naar zichzelf en hun vriendjes te vergemakkelijken.

 

Het belangrijkste is dat wereldwijd het fiat-financiële systeem van de centrale bank op het punt van deflatie is gebracht, en dat dat de Deep State zal dwingen afstand te doen van hun wereldwijde controle. Het fiat-financiële systeem zal worden vervangen door waarde ondersteunde lokale valuta’s, d.w.z. door goud-gesteunde soevereine geldsystemen, verankerd in het QFS-systeem. Dit zal de basis zijn voor de post-fiat, GESARA-wereld.

 

Dit Quantum Financial System (QFS) is vele malen met succes getest en is volledig geïntegreerd, operationeel en ondoordringbaar voor hackers of vervalsingen. Het waarborgt de voorwaarde dat alle procedures transparant zijn. Binnenkort zal iedereen bevrijd zijn van de eeuwenlange slavernij en over voldoende geld beschikken om van hun leven te genieten zoals de Schepper het heeft gewild.

 

De Deep State-cabal is verslagen en wat overblijft zijn nog restanten. Donald Trump volgt de leer van de grote krijger Sun Tsu, zijn boek ‘The Art of War’, is zijn favoriet. Het meest opmerkelijke citaat van Sun Tsu was: “Elk gevecht wordt gewonnen voordat het ooit is gevochten.” Het overgebleven deel van de Deep State weet dat het plan om de mensen tot slaaf te maken nooit meer zal lukken. Het enige dat ze zich nu nog wensen is ons mee te nemen in de afgrond. Maar dat zal niet lukken.

 

De restauratie van de Amerikaanse Republiek en de ontmanteling van de Europese Unie gebeurt voor onze ogen in real time. Er wordt voor de massa’s een soepele overgang gemaakt om het centrale banksysteem en de manier van leven dat de cabal voor ons heeft ontworpen los te laten teneinde ons in schuldslavernij te houden, om over te gaan naar de vrije markt oftewel volks-economie die op eerlijk geld is gefundeerd.

 

Wat we nu beleven is werkelijk een uniek hoofdstuk in wereldgeschiedenis. Door iedereen te helpen dit proces beter te volgen en te begrijpen wat zich allemaal afspeelt, is mijn boek DE GROTE ONTWAKING een goede gids. Dit boek werd speciaal voor dit doel geschreven en is ook nuttig voor toekomstige referentie.