De uitgifte van vals geld domineert de economie

Hetzelfde doen om betere uitkomsten te verwachten

De gefinancialiseerde economie

Nep-geld bubbel gaat barsten

Laat Mr. Market prijzen en rentetarieven bepalen

Nep geld, valse rentetarieven geeft onecht kapitaal

In goud gemeten is de wereld de laatste 20 jaar in neerwaartse trend

 

 

Geld dat nooit is verdiend noch gespaard

Het nepgeldsysteem heeft de wereld twee dingen gegeven die voordien ontbraken: een enorme vraag van kredietrijke consumenten, en een enorm aanbod van kapitaal, afkomstig uit dezelfde bron. – De financiële sector creëerde deze bubbel door het nep geld van de centrale banken uit te lenen. Geld dat niemand ooit heeft verdiend of gespaard, t.b.v. mensen die het eigenlijk niet kunnen lenen, om te dure huizen te kopen die ze zich niet kunnen veroorloven. Na de onvermijdelijke crash in 2008, kochten insiders de zwaar verdisconteerde huizen op, verkregen door de crash die ze zelf hadden veroorzaakt.

 

Zo kon de fix van startgaan. Centrale banken brachten verschillende ronden van QE-financiering voort, vernietigden de rentetarieven en hielden die laag totdat de sector volledig was leeggelopen. Om dit in perspectief te zetten: de Case-Shiller Home Price Indices laat zien dat de huizenprijzen de afgelopen zes jaar met ongeveer 30% zijn gestegen.

 

Rentetarieven zijn de prijs van het geld. Zoals alle prijzen moeten deze door de markt worden vastgesteld om informatie over economische omstandigheden nauwkeurig te kunnen overbrengen. Wanneer de centrale banken de rente verlagen, vervalsen ze die signalen. Dit leidt ertoe dat investeerders en bedrijven de ware staat van de economie verkeerd inschatten, wat resulteert in verkeerde allocaties van middelen. Deze verkeerde toewijzingen kunnen een economische bloei veroorzaken. Aangezien de expansie echter geworteld is in misvattingen van de ware staat van de economie, kan deze niet lang voortgaan. Uiteindelijk veroorzaakt de door de Federal Reserve gecreëerde bubbel de crash en een recessie.

 

Het gemakkelijk kredietgeldbeleid van Central Banksters heeft de consument al figuurlijk gedood en kan worden gezien als de belangrijkste oorzaak van de crisis van nu. De ongeëvenaarde oceaan van kunstmatig liquiditeit zou het effect van deze recessie zeker moeten verminderen, was de overtuiging; de onverwachte gevolgen van dit beleid is inflatie, gevolgd door stagflatie, die uiteindelijk het laatste spaargeld van mensen die nog wat in veiligheid konden houden, tenietdoet. Met andere woorden; de macht van de centrale bank om de economie te beïnvloeden is nu sterk verminderd. Ze hebben de spreekwoordelijke muur geraakt en de mensen staan op de rand van de afgrond van het fiat geld.

 

De uitgifte van vals geld domineert de economie

De centrale bankiers creëren inflatie; ze moeten blijven inflateren anders is de show over. De toenemende geldhoeveelheid veroorzaakt verwarring, fouten en rampen. Inflatie heeft al triljoenen euro’s schade aan de economie toegebracht. En als het beeld dat opkomt correct is, is dit nog maar het begin.

 

De wereldeconomie wordt gestuurd door de uitgifte van nep geld. Door de gelduitgifte controleren de Rothschilds de hele wereldeconomie. Ze kunnen deze laten groeien of naar believen laten crashen. De depressie die in 2008 begon, was weer een nieuwe Rothschild-creatie om hun agenda van gecentraliseerde wereldwijde financiën te bevorderen en de lang geplande wereldcentrale bank te introduceren.

 

De Federal Reserve, in antwoord op zorgen over de economie en de aandelenmarkt, en misschien op kritiek van president Trump, veranderde onlangs de koers voor rentetarieven door haar “benchmark”-rente te verlagen van 2,25% naar 2%. President Trump reageerde op de verlaging van de reeds historisch lage tarieven door de Fed aan te vallen omdat ze zich niet hadden verplicht iz. toekomstige renteverlagingen.

 

Hetzelfde doen om betere uitkomsten te verwachten

De Fed-voorzitter Jay Powell en de Europese Centrale Bankpresident Mario Draghi bevestigden beide hun voornemen om de komende maanden meer stimulans te geven. Met andere woorden, de bewakers van de belangrijkste waardemeter ter wereld zeiden dat ze meer nep geld zullen uitlenen tegen nog lagere neprentetarieven. Dit veroorzaakte verstoringen op de financiële markten. Beleggers zijn er vrij zeker van dat een toch al gekke situatie in de toekomst nog gekker wordt. En waarschijnlijk hebben ze gelijk.

 

De laatste actie van de Fed is een voorbeeld van een populaire definitie van krankzinnigheid: steeds weer hetzelfde doen en verschillende resultaten verwachten. Na de ineenstorting van de markt in 2008, voerde de Fed een ongekend beleid van rentetarieven in de buurt van nul % en “kwantitatieve versoepeling.

 

Het is onwaarschijnlijk dat de laatste renteverlaging de groei zal vergroten of een grote economische crisis zal voorkomen. Het is geen toeval dat de renteverlaging van de Fed samenvalt met de budgetovereenkomst voor twee jaar dat het Congres heeft aangenomen en dat de reeds bestaande nationale schuld van $ 22 biljoen dollar verder verhoogt waarvoor het schuldplafond is opgeschort. De toename van overheidsschuld oefent druk uit op de Fed om de rentetarieven kunstmatig laag te houden, zodat de rentebetalingen van de federale overheid niet tot onhoudbare niveaus stijgen.

 

De economie piekte rond de eeuwwisseling. Sindsdien is, gemeten in het meest betrouwbare geld dat de mensheid ooit heeft ontdekt t.w. goud, de bloesem van de industriële rijkdom, de Dow 30, gehalveerd.

 

De wereldeconomie is verontrustend vermaledijd door nepgeldfinanciering. Dat geldt ook voor onze samenleving en de overheid, gedegenereerd en corrupt door het nep geld van de elite. Nu valt het vervagende licht van de late zomer op een ouder wordend, gedegenereerd rijk; als een gevallen appel, liggend op de grond droomt het van de lente.

 

De algemene perceptie is dat Mr. Trump misschien een beetje losgeslagen is, maar hij is eigenlijk een man die het geld kent. – Bedenk dat hij werd gekozen om Amerika weer groot te maken. Het woord “opnieuw” veronderstelt dat het nu niet zo geweldig is! En hij heeft gelijk. Met bijna elke maatregel heeft de VS in de 21e eeuw in praktisch elke categorie terrein verloren.

 

Deze achteruitgang werd van de hand gewezen door Hillary Clinton, die in tegenstelling verkondigde dat ‘Amerika nog steeds groot is’. Maar de achteruitgang werd wel gevoeld in het binnenland, vooral door de gemiddelde burger. De “kostwinnerbanen” in de fabrieken verdwenen. Vrouwen verkregen vrij gemakkelijk banen in kantoren en coffeeshops in de grote steden. Maar mannen werden vaak buitengesloten.

 

De gefinancialiseerde economie

Tegenwoordig zijn er ongeveer 100 miljoen volwassenen zonder baan. Velen van hen zijn met pensioen. Maar anderen zijn gewoon gemarginaliseerd, niet in staat om werk te vinden in de financiële economie van de politiek correcte cultuur van het 21e-eeuwse Amerika.

 

Dit waren de gebreken waarom meneer Trump werd gekozen deze te herstellen. Maar het zijn geen technische problemen. Meneer Trump kan niet eenvoudig op een hefboom drukken of aan de knop voor belastingverlaging draaien. Hij kan ook geen oorlog voeren tegen de Chinezen, Mexicanen, Democraten, de pers of de Fed om significante verbeteringen te verwachten. Nee, de problemen van Amerika zijn zelf teweegbrengt. Ze keerden zich tegen hun eigen goden die bekend staan ​​als evenwichtige begrotingen, eerlijk geld en een kleine regering. Nu keren deze goden zich tegen de natie.

 

Maar laten we eens objectief kijken hoe Mr. Trump het tot nu toe heeft gedaan. Over het algemeen is wat wordt gezien een centrale bank economie die min of meer is blijven rommelen zoals in de Obama-jaren. De uiteindelijke verkoopcijfers zijn een betrouwbare maatstaf voor de gezondheid van de economie en de consument, ze zijn feitelijk sinds de laatste paar maanden van het Obama-tijdperk verder gedaald.

 

Het aantal toegevoegde banen is ook lager dan in de latere Obama-jaren. De groei van het bbp kreeg een tijdelijke boost door de belastingverlaging, maar is teruggevallen naar het Obama-niveau of lager. Met andere woorden, de economie als geheel is niet veranderd. Maar de prijs die wordt betaald om te voorkomen dat het verandert, is hoger dan ooit.

 

Onder Obama stegen de federale uitgaven met 2% per jaar. Nu stijgt het met meer dan 4% per jaar. Geen president sinds Lynden Johnson heeft de uitgaven zo rigoureus durven verhogen. En in de tijd van Lynden Johnson groeide de economie met 4% of meer. Tegenwoordig is de groei van het bbp slechts de helft van dat niveau.

 

De enige manier waarop de overheid zoveel geld kan blijven uitgeven, is door het te lenen. Slechts drie weken geleden sloten Nancy Pelosi en Donald Trump een tweepartijen akkoord – om ook het schuldplafond af te schaffen. Nu is de hemel de limiet. En reeds reikt de overheid naar de sterren. Want, in de afgelopen maand heeft de federale overheid $ 4,5 miljard per dag geleend.

 

De grote vraag is echter: zou een renteverlaging door de Fed – of zelfs meerdere renteverlagingen in de komende maanden – er echt toe doen? De leenrente is al historisch laag. Er zijn maar weinig analisten die denken dat een beetje verder terugdringen veel zou doen om de zwakke plekken van de economie nieuw leven in te blazen – van slecht gevulde orderportefeuilles voor fabrieken tot een lauwe huizenmarkt met onzekere consumenten, tot twijfel bij ondernemingen over hoe te reageren op het handelsbeleid van President Trump.

 

Nep-geld bubbel gaat barsten

Bijna alle grote landen zijn vastgelopen. Ze hebben allemaal hun economie gebouwd op nep geld en valse rentetarieven. Binnenkort moeten ze allemaal concurreren om hun valuta’s te ontwaarden om het nep geld te laten stromen terwijl de hele nutteloze actie niets dient.

 

Private centrale banken geven de publieke valuta uit als een lening tegen rente. Dit is de reden waarom elke natie tegenwoordig verdrinkt in opzettelijk gecreëerde, onnodige schulden om tot slaaf te worden gemaakt van de private bankiers. Dat is de reden voor de steeds hogere belastingen en de teruglopende voordelen; om de bankiers hun onbetaalde rente over de uitgegeven openbare valuta te betalen.

 

Om de slavernij te laten slagen, zijn de rechten en vrijheden van het volk verwijderd om het rentedragend geld van de bank te weigeren. Diep State gecontroleerde regeringen dwingen hun bevolking om de valuta van de particuliere centrale bank te gebruiken, verplicht gemaakt door de Wettelijke aanbestedingsregels. Hierin liggen de ketens van je slavernij. Mensen worden door de overheid gedwongen, met het risico in de gevangenis te worden gegooid, als geweigerd wordt het nep geld van de bankier te gebruiken en de rente te betalen die de bankiers eisen te voldoen via belastingen.

 

Laat Mr. Market prijzen en rentetarieven bepalen

Ondertussen proberen de Centrale Banken “de pomp aan te zetten” d.m.v. nieuw geldcreatie, waarmee de hele boom-and-bust-cyclus opnieuw wordt gestart. – Dit wil niet zeggen dat niemand economische moeilijkheden kan ondervinden op een vrije markt. Bedrijven en zelfs hele industrieën zullen nog steeds sluiten vanwege veranderende smaak van de consument, door nieuwe concurrenten die superieure producten aanbieden of verkeerde zakelijke beslissingen. Er kunnen zelfs bubbels ontstaan in een vrije markt, omdat sommige beleggers de trends verkeerd interpreteren en beschouwen als permanente verandering in de voorkeuren van de consument. Maar deze perioden van neergang zullen korter zijn en de meeste vindenplaats in specifieke industrieën en treffen niet de hele economie.

Centrale Bankiers; in plaats van het juiste te doen, door Mr. Market toe te staan prijzen en rentetarieven vast te stellen, blijven ze hun oude melodie herhalen, in de verwachting betere resultaten te behalen; het is de definitie van waanzin. Geconfronteerd met de volgende crisis gaan alle centrale banken doen wat iedereen van hen verwacht. Ze draaien de schroeven op spaarders vaster aan dan ooit. Ze zullen obligaties kopen en de rente verlagen; allemaal om het nepgeld naar de bubbelmarkten te pompen.

Het vermogen van centrale banken daalt het onhandelbare te beheren – een monetair systeem dat uitsluitend is gebaseerd op fiatvaluta. Trump gaat door met de Fed te beschuldigen wat duidt op de erosie van vertrouwen en respect voor de Fed, wat ook blijkt uit de interesse in cryptocurrency, het goedkeuren van de audit de Fed en de goedkeuring van goud en zilver als wettig betaalmiddel. Er is geen twijfel dat mensen getuige zijn van de laatste dagen van niet alleen de Federal Reserve, en centrale banken in het algemeen, het hele fiat schuldgeldconcept, maar ook het welzijnszorg systeem. Degenen die de waarheid kennen, moeten alles doen wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat de crisis resulteert in een terugkeer naar de constitutionele republiek van Amerika, de beëindiging van de EU, echte vrije markten, gezond geld en een geopolitiek beleid van vrede en vrijhandel.

 

Nep geld, valse rentetarieven geeft onecht kapitaal

Maar in plaats van de echte uitdaging te proberen te begrijpen, maken de centrale banken het probleem alleen nog maar erger. Ze zijn competent in hun incompetentie; om ons het volk opzettelijk te laten lijden teneinde hun eigen zakken te vullen met ons zuurverdiende geld. Net als bij de communistische leiders in China doen ze alsof ze de economie kunnen stimuleren, beheren en verbeteren. Maar de typische politicus weet niet meer over economie dan de typische communist. Misschien minder. Dus in plaats van het kapitalisme zijn werk te laten doen, ondermijnen de centrale banken het met valse rentetarieven en nepkapitaal.

 

Kapitalisme heeft echt kapitaal nodig; dat sparen betekent. Maar de genieën bij de centrale banken bestraffen al minstens gedurende de laatste 20 jaar het sparen en belonen de schuld, dat anti-kapitalisme is. Dat is de reden waarom de groeipercentages dalen en bijna alle nieuwe banen die in de afgelopen 20 jaar zijn gecreëerd, zich in de dienstensector met lage lonen en lage productiviteit bevinden, in plaats van in de productie met een hoge toegevoegde waarde.

 

Dankzij de brede acceptatie door de centrale banken van Europa en Japan handelt nu ongeveer 25% van alle uitstaande staatsschuld met een negatief rendement. Dit omvat de helft van alle Europese staatsschuld; 85% van de Duitse schuld en vanaf eervorige week alle openstaande schulden van Zwitserland. En dat klopt, de hele Zwitserse markt voor staatsobligaties – variërend van looptijden van één maand tot 50 jaar – handelt nu met een negatief rendement.

Erger nog, we zien nu dat de rendementen op sommige Europese hoogrentende bedrijfsobligaties (t.w. “junk”) in negatieve gebieden beginnen te zakken. Dit is complete en volslagen waanzin. Er zijn immers geen geloofwaardige redenen waarom sommige banken en fondsen ervoor zouden kiezen om overheidsschuld met een negatieve opbrengst aan te houden.

 

NIRP heeft bijgedragen aan het opdrijven van de prijzen van veel financiële activa.  Samen met kwantitatieve versoepeling (“QE”) en andere nep-stimuleringsprogramma’s van de centrale bank, heeft dit het voor inkomensbeleggers vrijwel onmogelijk gemaakt om tegenwoordig een behoorlijk rendement op hun spaargeld te behalen.

 

Maar zoals FWC-lezers zich reeds zullen herinneren, toen NIRP lang geleden werd ingevoerd, was de grootste angst dat banken negatieve tarieven direct aan klanten zouden gaan doorberekenen.

 

Met andere woorden, in plaats van betaald te worden om kapitaal te sparen, zouden individuen zoals jij en ik gedwongen worden te betalen om het geld te behouden dat we al verdiend hebben. En dit kan gemakkelijk leiden tot een massale, wereldwijde “run on de bank” als mensen zich haasten om zoveel mogelijk geld op te nemen om deze boetes te voorkomen.

 

Tot nu toe hebben banken het grootste deel van de negatieve gevolgen zelf gedragen. Vooral het Europese banksysteem – dat eerder dit decennium al moeite had om te herstellen van de eurocrisis – is door NIRP gedecimeerd. Ondanks hun worsteling zijn de meeste banken nog steeds terughoudend om de kosten van negatieve rentetarieven door te berekenen aan individuele spaarders, maar er gaan geruchten dat dit snel zou kunnen gebeuren. Vanaf 1 oktober aanstaande gaan Nederlandse banken klanten kosten in rekening brengen wanneer ze hun eigen geld via de geldautomaat van een bank opvragen.

 

Het nep geld heeft inmiddels echt kapitaal vernietigd, chaos op de markten gecreëerd, triljoenen in slechte investeringen veroorzaakt, de groei vertraagd en geleid tot verschrikkelijke ongelijkheid. Het heeft ook de regering gecorrumpeerd; de centrale banken gebruiken het om te voorkomen dat ze moeilijke – maar noodzakelijke – beslissingen nemen. Nep geld financiert hun nepoorlogen, beloont lobbyisten, campagnedonors, vriendjesaannemers, koopt politici en gezaghebbende lieden, zo heeft dat de afgelopen 10 jaar met meer dan € 10 biljoen aan extra schulden toegevoegd.

 

En met zoveel goedkoop krediet dat beschikbaar is, stelt geen enkele politicus zelfs voor om de begroting in evenwicht te brengen of verspillende uitgaven te beperken. Waarom moeilijke keuzes maken als je gratis geld in je zak krijgt?

 

Zwitserland en Duitsland worden bijvoorbeeld ‘betaald’ om te lenen, concludeerde de heer Trump op de G7 in Frankrijk. Maar gewone mensen krijgen alleen gratis geld als de fix is ​​bezorgd. En de fix blijft niet voor altijd staan. De gemanipuleerde obligatiebel van nu is geen uitzondering. Wanneer gaat het knallen? En hoe?

 

Het zou leuk zijn om de persoon te ontmoeten die de antwoorden op deze vragen kent. Ondertussen wachten we, kijken we en proberen we de punten met elkaar te verbinden. En vragen ons af: wat doet het ertoe?

 

In goud gemeten is de wereld de laatste 20 jaar in neerwaartse trend

De laatste 20 jaar, gemeten in goud, bevindt de wereld zich in een neerwaartse markt. De Dow bevindt zich al 20 jaar in neergaande trend. Aandelen zijn nooit teruggekeerd naar hun hoogtepunten in 1999. Van 40 ounces goud voor de Dow in 2000, is de prijs van de Dow-aandelen – nogmaals, in goud uitgedrukt – gedaald tot slechts 7 ounces in 2011. En werd bestraft met een krachtig, crimineel gemanipuleerde tegentrend.

 

Maar gemeten in goud, is wat wordt waargenomen iets anders. In plaats van een nieuwe bull-markt, is er een klassieke beermarkt- daling – met de Dow-to-Gold-ratio (ook bekend als de gulzigheid/angst-index) terug naar 22 ounce in september 2018. Met andere woorden, de Dow in goud gemeten is nooit herteld en teruggekomen op eerdere hoogtepunten; het trok slechts iets meer dan 50% op van haar eerdere verliezen recht.

En sindsdien is het weer naar omlaaggegaan. Met alle onzin, fraude en dwaasheid losgelaten, keert het slimme geld terug in goud als bescherming.

 

Bloomberg:

Het edelmetaal steeg met maar liefst 1,2% tot $ 1.502,30 per ounce op de Comex (metaalbeurs), het hoogste niveau sinds 2013. Deze beweging breidt de stijging van dit jaar uit tot 17%, met winsten onderbouwd door instroming van op de beurs verhandelde fondsen. Zilver steeg ook.

 

Zou het kunnen dat FWC al die tijd gelijk heeft gehad? De stijging in aandelen was geen echte bullmarkt. Het was gewoon nep, met prijzen gemanipuleerd door de centrale banken, omdat ze een correctie nooit kunnen stoppen. Maar ze kunnen het wel uitstellen, vervormen en verhullen. En ze kunnen er zeker voor zorgen dat een goud bepleiter er stom uitziet.

 

Verwacht wordt dat de wereld waarschijnlijk medio september weer zal terugkeren naar de goudstandaard. Zodra dit gebeurt, zullen de Federal Reserve en alle andere centrale banken uitgeschakeld zijn, als het IMF wereldwijd het goudverdrag zal afkondigen om alle landen op te roepen terug te keren naar de goudstandaard. Vervolgens zal de implementatie van het nieuwe – door goud ondersteunde – financiële systeem QFS operationeel worden. Fiat-geld wordt volledig verwijderd. Dit is de eerste fase van de GESARA-agenda.

 

Ondertussen heeft goud bereikt wat het jarenlang niet heeft kunnen doen. Het organiseerde een grote doorbraak en sprong omhoog in minder dan twee maanden met dubbele cijfers. De prijs van goud steeg met 7,3% in een periode van twee weken. Sinds het goud in juni meer dan $ 1.400 per ounce noteerde, bevindt het metaal zich in een duidelijk omschreven opwaartse trend. Maar de meeste mensen vinden het moeilijk om te geloven dat de trend zo krachtig is. De cijfers bewijzen het echter in dit geval. Zowel zilver als goud hebben de afgelopen weken een enorme vlucht genomen. Het is nog maar het begin. Laat deze kans niet lopen; Dit is het moment om beide metalen te kopen, als je het nog niet hebt gedaan. Grote winsten voor goud en zilver zullen waarschijnlijk verder oplopen, want de geschiedenis bewijst dat goud het komende jaar gemakkelijk nog eens 19% meer winst zou kunnen behalen.