Opkomende economische Collaps

Positie mensheid op gepolariseerde planeet

Negatieve Oogst

Comité van 300

Geheime wereldreligie is de Cultus van Amon

 

 

De Hiërarchie van de Illuminati

Velen willen niet geloven dat de Illuminati het als hun verantwoordelijkheid beschouwt planeet Aarde te beheersen. Deze groep, klein in aantal, is zo machtig en beheert zoveel rijkdom en bezittingen dat ze  als een zelfstandige natiestaat kunnen worden beschouwd. Ze controleren de grote en kleine politieke partijen. Ze controleren het proces van de overheid, informatiestroom   en  creatie van geld.

 

Ze zijn over de hele wereld in elk opzicht geïnfiltreerd, zelfs in de kerk. Er is niets dat door de Illuminati onberoerd is gelaten. Alle nationale Illuminati-raden rapporteren aan hun Opperste Wereldraad, die optreedt als de voorloper de Nieuwe Wereldorde regering, zodra deze tot stand komt.

 

Topfiguren binnen de 33e graad van de vrijmetselarij zijn ook de aanvoerders in de Illuminati. De Rothschild-families in de VS, Engeland en Frankrijk hebben zetels in de Suprême World Council. Ze geloven dat ze afstammelingen zijn van koninklijke bloedlijnen, evenals van het ononderbroken occult erfgoed.

 

Opkomende economische Collaps

Ze organiseren de opkomende economische ineenstorting gevolgd door de staat van beleg. Dan zullen bankiers en overheden onmiddellijk alle schulden terugroepen, terwijl de meeste mensen niet kunnen betalen en dus failliet worden verklaard. Dit veroorzaakt wereldwijd financiële paniek. Dit scenario was reeds langgeleden gepland door de Illuminati die het volk door middel van het geld beheersen.

 

Een anonieme Illuminati insider, meldt dat ze politiek een teruggetrokken groep zijn, met strotafbijt mentaliteit, want iedereen wil promoveren. Het zijn geen aardige mensen, ze  manipuleren en misbruiken anderen. Ze steken de oogballen uit op status, macht en geld. Ze onthullen nooit hun agenda of cult-activiteiten. Terwijl ze publiekelijk binnen de gemeenschap gerespecteerde ‘christenen’ en bedrijfsexecutives zijn. De maatschappelijke image is heel belangrijk voor de illuminatie; ze zondernemen alles om een ​​normaal gerespecteerde façade op te houden om blootstelling te vermijden.

 

Een andere klokkenluider een generatie-lid is van een heersende bloedlijnfamilie, verkondigt onder zijn pseudoniem ‘Verborgen Hand’: “Onze afkomst kan tot in de oudheid worden herleid”.

 

Vanaf de allereerste aantekening in de geschiedenis en daarna, heeft onze familie het spel op de een of andere manier vanachter de schermen geleid. Onze oorsprong is ontstaan ​​nog vóór de opkomst en ondergang van Atlantis. We zijn geboren om te leiden. We zijn onderdeel van het huidig paradigma. Er zijn 13 basis- of originele kernbloedlijnen. Verborgen Hand is in tegenspraak met het geloof van de Britse auteur David Icke dat deze families vol zitten met reptielachtige wezens. Hij zegt: “We zijn zeker geen Reptielen.” En er is “Niets op afstand reptielachtig binnen de ware macht Bloedlijnen.”

 

Positie mensheid op gepolariseerde planeet

Verborgen Hand verklaart de huidige staat van de mensheid op onze gepolariseerde planeet. De Gedachte is gerichte creatieve energie. Je krijgt precies wat je erin stopt. Waarom denk je dat de media zo belangrijk voor ons zijn? Je hebt (als samenleving), in je gehypnotiseerde comateuze toestand, je vrije wil is weggegeven aan de staat om de situatie  te bewerkstelligen waarin de planeet zich nu bevindt. Je verzadigt lichaam en geest met ongezonde gerechten en info, die op de televisie worden geserveerd, waaraan je verslaafd raakt, zoals geweld, materialisme, pornografie, hebzucht, haat, egoïsme, doorlopend slecht nieuws, angst en terreur.

 

Negatieve Oogst

Wanneer was het de laatste keer dat je erbij stil stond om aan iets moois, iets zuivers te denken? De planeet is zoals ze is, vanwege jullie collectieve gedachten erover. Je bent medeplichtig door je passiviteit, elke keer kijk je de andere kant op als je onrecht ziet. Je gedachten zijn op het onderbewuste niveau van creatie gegeven door de Schepper, en dat is de reden dat jullie toelaten dat deze dingen gebeuren.

 

Daarbij dien je ons (Illuminati) doel. Het is erg belangrijk voor ons dat de polarisatie van deze planeet negatief is, ten tijde van de Grote Oogst. Dat betekent Zelf-gerichte Service, in tegenstelling tot de Positieve Service aan anderen. We hebben Negatieve Oogst nodig, en het doet ons goed dat jullie ons helpen ons doel te bereiken. We zijn jullie erg dankbaar.

 

Verborgen Hand vertelt dat alle jongeren die in Illuminati-families worden geboren, zorgvuldig geschoold worden in onderwerpen zoals het leger, regering, spiritueel leven, wetenschap en leiderschap. “We hebben sleutelposities op al deze belangrijke subjecten,” zegt hij. “Met toevoeging van het medeplichtig apparaat; t.w. jullie financiële structuur dat ons eigendom is, hiermee zijn alle basisvoorwaarden gedekt.”

 

Wees ervan verzekerd dat dit geen verzinsel of desinformatie is. Volgens schrijver-onderzoeker Salla;

 

“Naar mijn mening is het een echte onthulling door een insider van een organisatie genaamd The Family, die heimelijk betrokken is bij het besturen van zowel de aarde als andere planeten door hooggeplaatste Elites in belangrijke sociale en politieke instellingen.”

 

Comité van 300

West-Europa, met uitzondering van het Duitse Rijk, werd in 1815 verenigd door het Huis van Guelph.

 

Het Duitse Rijk werd in 1918 na de Eerste Wereldoorlog, met het Russische Rijk en het Ottomaanse Rijk veroverd. De duizendjarige oorlog tussen de Guelphs en Ghibellines eindigde uiteindelijk met de WO II Axis-nederlaag, en introductie van kernwapens, sindsdien staat de wereld onder monopolistische controle.

 

De Axis-mogendheden, oorspronkelijk de Rome-Berlijnse Axis genoemd, was een militaire coalitie die de Tweede Wereldoorlog begon en streed tegen de geallieerden. De belangrijkste leden waren nazi-Duitsland, het Koninkrijk Italië en het Keizerrijk Japan. De Axis was verenigd in hun verzet tegen de Geallieerden, maar had verder geen vergelijkbare coördinatie en ideologische samenhang.

 

De overwinnaars van WO II speelden het Germaanse ras uit als verliezers in die ideologisch geënsceneerde oorlog. Het Germaanse ras was in feite een spectaculaire winnaar, die het machtige Japanse Rijk verpletterde en de controle over het Heilige Land heroverde.

 

Het communisme mocht zich door Oost-Europa en Azië verspreiden en bleek een verbeterde methode volkeren te veroveren dan door oorlogvoering.

 

Het communisme in de vorm van socialisme, resultaatgericht onderwijs en gemanipuleerde massamedia heeft zich door de westerse wereld verspreid, waarbij mensen door suggesties werden bekeerd tot de marxistisch-leninistische ideologie.

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1946 in Londen het Tavistock Instituut opgericht met een subsidie van de Rockefeller Foundation.

 

Het pionierswerk van Tavistock in de gedragswetenschap langs Freudiaanse lijnen voor het “controleren” van mensen, werd gevestigd als wereldcentrum van stichtingsideologie.

 

“Alle technieken van Tavistock en Amerikaanse stichtingen hebben één enkel doel – de psychologische kracht van het individu af te breken en hulpeloos te maken om zich te verzetten tegen de Wereldorde dictators.

 

“Elke techniek die helpt om de gezinseenheid af te breken en ingegeven principes van religie, eer, patriottisme en seksueel gedrag te verwijderen, wordt door wetenschappers van het Tavistock instituut gebruikt als wapen om de menigte onder controle te houden.”

 

De onvermijdelijkheid van een WOIII wordt steeds pijnlijker, en in de westerse wereld wordt oorlog nog steeds door velen verheerlijkt. De populairste films zijn oorlogsfilms, de populairste videospellen zijn oorlogspelen.

 

Albert Pike, de enige confederale militair die geëerd werd met een standbeeld in het District Columbia, had in 1871 het volgende te zeggen over de toekomstige WO III:

 

“De oorlog moet zo gevoerd worden dat de Islam en het politieke Zionisme elkaar wederzijds vernietigen. Ondertussen zullen de andere naties, opnieuw verdeeld over deze kwestie, gedwongen worden te vechten tot het punt van volledige fysieke, morele, geestelijke en economische uitputting.”

 

Afstammelingen van de stam Levi controleren de financiële en religieuze wapens van het rijk.

 

Dit omvat het gehele banksysteem en de politieke systemen van de wereld. De familie Rothschild is de machtigste bankiersfamilie ter wereld; ze zijn verwant aan andere machtige Levieten, waaronder de Cohens en de Levis.

 

Afstammelingen van de stam Jozef treden op als vorsten van de Engelssprekende wereld, terwijl afstammelingen van de stam Judea optreden als vorsten van de Spaanssprekende wereld.

 

Geheime wereldreligie is de Cultus van Amon

Zonder het te weten eren Joden, Christenen en Moslims over de hele wereld Amun aan het eind van hun gebeden. Amun = Amon = AMEN.

Amun vertegenwoordigt het essentiële en het versluierde, de machtselite gedijt door de massa in het duister te houden.

 

De Black Nobility behoort tot het “Comité van 300” dat de VN controleert.

 

Prins Bernhard van Nederland had de macht van veto over de keuze in het Vaticaan voor elke paus die werd geselecteerd. Dit verklaart het vroegtijdig einde van het 33-daagse pontificaat van Paus Johannes Paulus I. Het vetorecht van de Prins komt voort uit het feit dat zijn familie, de Habsburgers, directe afstammelingen zijn van de laatste Romeinse keizer. Te weten, Frederick III von Habsburg was de laatste keizer die in Rome werd gekroond. Dat is het civiele equivalent van de ‘apostolische opvolging’ van de paus uit Sint Petrus.

 

Prins Bernhard was leider van de Zwarte Families en hij beweerde ook afstammeling te zijn van het Huis van David door de Merovingische dynastie. Een claim die als geldig werd erkend door de Karolingische dynastie die hen verdrong, door andere vorsten en door de Romeinse kerk in die tijd. Zo kon hij eerlijk zeggen dat hij “aan Jezus verwant” was. Prins Bernhard is echter in feite verwant aan de Khazaren en daarom een ​​heiden. Dat wil zeggen behorend tot hetzelfde volk of dezelfde natie maar die geen Jood is. Maar in dit geval wel is gerelateerd aan de synagoge van Satan.

 

Ondersteunt ​​door de CIA heeft Prins Bernhard het verborgen heersend orgaan van de Illuminati bekend gemaakt als De Bilderberg Group, opgericht in 1954 in het Bilderberg Hotel in Oosterbeek bij Arnhem. Het hoofdkantoor is in Den Haag, Nederland. In het hart van de Bilderberg Groep worden 39 leden van de Illuminati gekozen uit drie commissies die zijn samengesteld uit leden van alle geheime groepen waaruit de Illuminati bestaat: de vrijmetselaars, het Vaticaan en de zwarte adel. Deze commissie werkt het hele jaar in kantoren in Zwitserland.

 

De commissie van 300 noemt zichzelf nu oprichter van de wereldregering t.b.v. de NWO. Ongetwijfeld een verwijzing naar hun erfelijke claim op het ‘goddelijke recht van koningen’. Het is absoluut noodzakelijk te beseffen dat de Zwarte Adel in privé weigert ooit een andere regering te erkennen dan hun eigen geërfd en goddelijk recht te regeren. Ze geloven dat de Verenigde Staten nog steeds tot Engeland behoort. En werken achter de schermen ijverig om omstandigheden te creëren waardoor ze hun kronen kunnen herwinnen.

 

Elk koninklijke en zogenaamd edel dynastie in het verleden en heden van Europa heeft een zetel in het Comité van 300, meestal d.m.v. nominatie. Er zijn gewoon te veel van deze “koninklijke” families om voor elk van hen een vertegenwoordiger in het Comité van 300 te hebben. Voorrang wordt bepaald door rang: eerst leden van de koninklijke familie, dan hertogen, graven, marquises en Edelman, met tenslotte “gewone burgers”, die meestal de titel “Sir” krijgen. Volgens Dr. John Coleman.

Er volgen nog meer onthullingen. Blijf dit volgen ….

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.