Schuld is de Wereldmaatstaf

 

De wereld verdrinkt in de schuld:

Wat is het dat over Griekenland, Cyprus, Spanje, Ierland, Portugal heenging, en nu over de hele EU, Zuid-Amerika, en de Verenigde Staten kruipt? In één woord het is: schuld. “Je moet van ons lenen anders zullen wij je land vernietigen door het creëren van economische ineenstorting”, vertellen de BIS/ IMF. – Het Verdrag van Maastricht was de blauwdruk voor de Europese Unie, en het zorgde ervoor dat alle EU-naties schuldslaaf werden, het is een absoluut politieke alliantie, welke niets te maken heeft met individuele soevereiniteit, Nationale identiteit, economische welvaart, of open grenzen.

 

Drowning the world in debtNa verloop van tijd, is het de bedoeling van de door schuld-gedreven globalisten hun NWO in te voeren en het individualisme in elk opzicht te vernietigen. Geen enkel land binnen de EU is toegestaan ​​ haar eigen bancaire systeem te gebruiken om een ​​nationaal project te financieren. Alles moet worden geleend van het IMF, onder hun voorwaarden, en altijd in het voordeel van de kredietverstrekkers en het nadeel voor de kredietnemers.

 

 

Het Verdrag van Maastricht vindt zijn oorsprong in de Federal Reserve Act van 23 december 1913 in de Verenigde Staten. Uiteindelijk is het d.m.v. bedrog de bedoeling, dat elke overheid leent van de buitenlandse particuliere onderneming, bekend als de Federal Reserve, en in datzelfde proces de geldwisselaars die het gevestigde onafhankelijke bankwezen hebben vernietigd, inclusief onafhankelijke Ministeries van Financiën van de aangesloten landen. Niets staat in de weg van de RKM-elites.

 

De globalisten willen dat iedereen op de wereld te verdrinkt in schulden om ze dan tot hun slaaf maken, door ze afhankelijk te maken van het gebruik van schuld. Dit is ook het doel van alle politieke leiders, de eigen overheid van elk aangesloten land, die dit proces uitvoeren in opdracht van de globalisten ten koste van de burgers die ze geacht worden te beschermen. Dit was o.a. de reden waarom Roosevelt in 1934 werd gedwongen de Amerikanen te vertellen dat ze hun goud moesten inleveren. Goud betekent onafhankelijkheid van de overheid, en dat is wat de elite niet willen. Lever je goud in, en gebruik daarvoor in de plaats fiat papier. Immers, het papier als vervanger is “net zo goed als goud”, of daaromtrent ging het verhaal. Meer leugens en meer bedrog gegrond op het Elite default template; ‘Probleem-Reactie-Solution’.

 

`Probleem-Reactie-Solution’

problem-reaction-solutionNiet alles verloopt volgens plan bij de elite op weg naar hun Nieuwe Wereld Orde. Hun beproefde template ‘Probleem-Reactie-Solution’ is in volle gang, zoals nu over de hele wereld kan worden waargenomen in de chaos die heerst, en dat is precies wat de globalisten graag zien, zoals nu de gebeurtenissen zich ontvouwen. Chaos [Probleem] leidt onder de massa’s tot zenuwslopend situaties [reactie] die uiteindelijk schreeuwen om vastberadenheid en een terugkeer naar de “normaliteit” [Solution, zoals in aanvang reeds was beoogd door de elites]. Altijd, brengt een terugkeer naar een soort van orde het opgeven van vrijheden met zich mee, dat is te zien in het verder aantrekken van de strop van economische tegenspoed.

 

Helaas lijkt, dit ‘stukje bij beetje’ frequente hergebruik van de ‘Probleem-Reactie-Solution’ tactiek nooit bij de massa door te dringen. Elke keer is “anders”, dat wil zeggen dat de gebeurtenissen anders lijken te zijn, maar de procedure van hoe de gebeurtenissen zich ontvouwen is door de geschiedenis heen nooit anders geweest. Als de massa’s niet snel wakker wordt, zullen we nooit de RKM-cabal verslaan, en iedereen eindigt dood of in slavernij!

 

Geen geld, maar schuld:

De onzichtbare draad voor alle evenementen door de geschiedenis heen die zich heeft ontvouwd, is eigenlijk geen geld, maar schuld. Schuld is benchmark die de globalisten van begin af aan de massa’s hebben opgedrongen, en ze vervolgens te controleren, door hen van het individualisme te ontdoen, soevereiniteit, nationale identiteit, en zelfs landsgrenzen. De EU is het voorbeeld van dit paradigma en toont hoe dat werkt.

 

Per definitie is de grootste individuele terrorist, George Soros met enkele van z’n soortgenoten, o.a. Bill Gates de vaccine promotor. Iedereen die geeft om onafhankelijkheid, familie, veiligheid, en z’n manier van leven; moet de tijd nemen om de punten, die steeds duidelijker worden, met elkaar te verbinden, hetgeen elke dag gemakkelijker wordt, en zullen dan tot dezelfde conclusie komen.

 

Fiat schuld collaps:

Als de schuld situatie in de wereld verslechtert; is het, en het is altijd al zo geweest, een kwestie van tijd voordat Rothschilds ‘IMF-house en TBTF-banken door de fiat schulden instorten, en ze zullen zeker instorten. De tijd van het onvermijdelijke komt Gold-Versus-Fiat-Currenciesdichterbij. Niemand weet precies hoe en wanneer het zich zal ontvouwen, maar het proces is reeds begonnen.

 

Het is een onvermijdelijk ontwikkeling. Wordt het een soepele overgang? Helaas is het antwoord néé. Zal het kwaadaardig worden? Hoop voor het beste en bereid je voor op het ergste, want dat laatste is waarschijnlijker.

 

De verovering van Europa door de RKM begon met het Marshallplan, de ‘angst’ voor het Rode Leger van Stalin zorgde ervoor dat Europa ging vertrouwen op de bescherming vanuit Washington, dat Europese militairen in de NAVO aan de RKM ondergeschikt maakten, de vervanging van het Britse pond als wereld reserve valuta door de Amerikaanse dollar, en het lange proces van ondergeschiktheid van de soevereiniteit van de afzonderlijke Europese landen culmineerde in de Europese Unie, een CIA-initiatief uitgevoerd door Washington om zo heel Europa onder controle te houden middels slechts één overheid zonder enige verantwoordelijkheid aan de respectievelijke volkeren.

 

Op enkele uitzonderingen na, t.w. het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden, betekende het EU-lidmaatschap ook het verlies van financiële onafhankelijkheid. Aangezien alleen de Europese Centrale Bank, een RKM-instelling, de euro mag uitgeven, waren deze landen toch zo dwaas om de euro als munteenheid te aanvaarden en hun macht zelf geld te creëren voor financiering van begrotingstekorten, op te geven.

 

Banksters Plunderen Europa:

De landen die de euro accepteerden moeten nu vertrouwen op privébanken om hun tekorten te financieren. Het resultaat hiervan is dat landen met te veel schuld niet langer hun schulden kunnen betalen d.m.v. het zelf creëren van geld, of kunnen verwachten dat hun schulden worden afgeschreven tot betaalbare niveaus. Als gevolg daarvan werden Griekenland, Portugal, Letland en Ierland door de particuliere banken geplunderd.

 

banksters pigs at the EU troughBrussel (Merkel) dwong de bezuinigingen op, aan de marionettenregeringen van deze landen om de Noord-Europese privébanken te betalen, d.m.v. het omlaagdrukken van de levensstandaard van de bevolking en door privatisering van publieke eigendommen tegen centen voor een euro.

 

Als gevolg hiervan zijn de pensioenen, openbare werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg behoorlijk gekort om dat geld is door te sturen naar de particuliere banken. Gemeentelijke waterbedrijven zijn geprivatiseerd, met als gevolg hogere waterrekeningen. Enzovoorts.

 

Aangezien er geen beloning is, doch slechts alleen straf voor het lidmaatschap van de EU, waarom doen overheden dan mee, tegen de uitgesproken wensen in van hun burgers? Het antwoord is dat RKM het niet anders accepteert. De Europese oprichters van de EU zijn mythische wezens. De geselecteerde politici die de EU hebben opgericht waren RKM gecontroleerd.

 

De werkelijkheid is duidelijk, de EU dient de belangen van de RKM in Washington, niet de belangen van de Europeanen. – Bijvoorbeeld, het Franse volk en hun regering zijn tegen GMO’s, maar de EU heeft als test “markttoetreding” van GMO-introductie goedgekeurd, op basis van en ter dekking middels “wetenschappelijke bevindingen” van wetenschappers die op de loonlijst van Monsanto staan.

 

Maar het gevaar voor Europa gaat veel verder dan de zorgen over de gezondheid van de Europeanen, die nu worden gedwongen giftige levensmiddelen te consumeren. Washington gebruikt de EU om de Europeanen te dwingen een conflict met Rusland aan te gaan, een sterke atoommacht die in staat is heel Europa en de Verenigde Staten in een paar minuten te vernietigen. Dit gebeurt omdat de royaal omgekochte Europese “leiders” liever op korte termijn het geld van Washington hebben, dan het leven van Europeanen op langere termijn.

 

Hersenspoel Propaganda:

Het is niet mogelijk dat elke Europese politicus genoeg dwaas is om te geloven dat Rusland Oekraïne is binnengevallen, en dat brainwashingnu Rusland elk moment Polen en de Baltische staten, zal binnen vallen, of dat Poetin een ‘nieuwe Hitler’ is geworden om op een achterbakse wijze het nieuwe Sovjetrijk te reconstrueren. Deze absurde beschuldigingen zijn niets anders dan RKM-propaganda zonder enige waarheid.

 

Propaganda die volledig transparant is. Geen enkele idioot zou het geloven. Maar de EU gaat door met deze propaganda, net zoals met de NAVO. Waarom? Het antwoord is dat ze worden betaald dat te doen. De EU en de NAVO zijn totaal corrupt. Ze zijn de door RKM goed betaalde hoeren.

 

 

De enige manier waarop Europeanen een nucleaire Derde Wereldoorlog kunnen voorkomen en blijven leven om te genieten van wat er nog is overgebleven van hun cultuur dat de Amerikanen nog niet hebben vernietigd met hun invloed van seks en geweld en hebzucht, is dat de Europese landen de leiding nemen om Groot-Brittannië te volgen en de EU en de NAVO te verlaten.

 

De EU-regering is alleen verantwoording verschuldigd aan het geld van Washington. De weinige lieden die in staat zijn edicten uit te vaardigen staan op de loonlijst van Washington. De hele bevolking van Europa is lijfeigen van de RKM. Als Europeanen naïef en dom blijven dat ze op dit moment zijn, zijn ze ten dode opgeschreven.

 

Aan de andere kant, als ze tot hun zinnen komen, en zich bevrijden van de opgelegde EU-Matrix, en in opstand komen tegen hun marionettenleiders in Brussel die worden betaald om ze te controleren, kunnen ze hun eigen leven en dat van de rest redden.

 

Brexit:

Vertellen EU-autoriteiten de waarheid over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie? Of liegen ze door hun tanden? Een jaar geleden, toen Griekenland de EU dreigde te verlaten, zworen diezelfde autoriteiten dat het fataal voor de EU zou zijn. Maar nu, met Brexit onherroepelijk op weg naar de uitgang, zeggen ze dat het “beheersbaar” is?

 

Weten zij niet, dat alleen in termen van het bbp, het Verenigd Koninkrijk bijna 15 keer groter is dan Griekenland? Of beschouw Cyprus in 2013, toen dit kleine EU-lid op de rand van de afgrond stond als gevolg van bankfaillissementen, dachten de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF dat de bedreiging voor de EU zo ernstig was dat ze zich haastten met de implementatie van een ongebruikelijke bailout.

 

Kan de EU overleven?

Nu zijn diezelfde instellingen druk bezig met de verkondiging, dat Brexit op de een of andere manier OK is, ondanks het feit dat de Britse economie 147-maal groter is. Herkennen zij niet de enorme grootte van de schok? Hebben zij niet in de gaten dat het bbp van Groot-Brittannië groter is dan van Oostenrijk, België, Zweden, Nederland, Ierland, Finland en Griekenland gecombineerd? De grotere vraag is: Kan de EU overleven?

 

 

Anti-EU politieke partijen komen overal op: Hongarije, Polen, waar de Wet en Rechtvaardigheidspartij belangrijke overwinningen heeft behaald. In Italië, waar de vijf-sterren beweging van Beppe Grillo negen van de tien gemeenteraadsverkiezingen won, Frankrijk, waar het rechtse Front National met Marie Le Pen, meer stemmen bij lokale verkiezingen van 2015 binnenhaalde dan de socialisten of de Republikeinen. En in Nederland, waar de agenda van de steeds populairdere Vrijheidspartij van Geert Wilders een onmiddellijke exit uit de EU eist.

 

Niet te vergeten nog te vermelden; dat in Spanje en Griekenland, waar nieuwe linkse partijen al lang hebben getracht het EU-mandaat van bezuinigingsmaatregelen af ​​te wijzen. Volgens een recente Pew Research poll, is de meerderheid in Italië, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van mening dat deze nieuwe partijen “een goede zaak” zijn. En zelfs in Frankrijk, waar momenteel slechts 38% van het volk de EU als gunstig beschouwt.

 

Brexit, is het trigger gebeuren dat de EU in stukken dreigt te hakken. Experts noemen dit, “het grootste breekpunt sinds de Koude Oorlog.” De wereldhandel stagneert, en kan nog drastisch krimpen. De wereldeconomie, is reeds door deflatie getroffen, en op weg nog verder onderuit te gaan.

 

Niemand heeft tot nu toe geroepen dat “de keizer geen kleren aanheeft”. Dit is simpelweg het gevolg van de propaganda en indoctrinatie door overheden, gewone mensen zijn meer geïnteresseerd in de nieuwste iPhone, de Olympische Spelen in Rio, voetbal, wielrennen, of Pokémon GO, dan dat ze zich in de zorgelijke toestand van de wereldeconomie verdiepen. Bovendien hebben centrale banken meer geld gedrukt en krediet exponentieel uitgebreid om mensen te kalmeren en aan te moedigen tot kopen. Alhoewel de toekomst alleen duidelijk is in de achteruitkijkspiegel, wijzen nu de fundamentele en technische factoren op een soevereine schuldencrisis welke later dit jaar zal beginnen.

 

Awaken othersMet de rente in de meeste landen op nul of negatief, is er maar één manier waarop ze kunnen verder gaan, hoewel de Amerikaanse rente voor een korte periode nog negatief kan gaan, zal de rente op wat langere termijn, waarschijnlijk nog dit najaar, omhooggaan

 

Zodra je het ‘grote plaatje’ ziet, ben je wakker geworden en heb je het inzicht verkregen dat de planeet is gekaapt door een klein groep heersende elite psychopaten, de RKM-cabal. Je weet over hun geplande genocide, de Nieuwe Wereld Orde, en slavernij agenda. Je wilt er iets aan doen. Zo ja, begin met het verspreiden van het woord om anderen te wekken, door hen te vertellen wat er werkelijk gebeurt in de wereld.

 

Bedenk; hoe groter het aantal ontwaakte individuen is, die het woord verspreiden, des te sneller bereiken we het kritieke aantal van massa bewustzijn door deze ontwaakte individuen, dat nodig is om de geplande kommer en kwel te voorkomen, en gezamenlijk een ommekeer te bereiken t.b.v. wereld transformatie.

 

Wat de wereld nodig heeft is een TRUTHBOMB, de VN heeft al toegegeven; de islamitische migrant crisis in de EU is het WW3 plan van de elite om het Westen omver te werpen. – Alex Jones laat zien hoe de Rothschilds-TBTF-banken zoals Goldman Sachs, in samenwerking met de VN, de golf van islamitische migranten in Europa en Amerika hebben geschapen om daarmee de soevereiniteit van alle westerse landen te vernietigen. Je wordt aangespoord om 8 minuten van je tijd te besteden deze video te bekijken, en te begrijpen hoe dichtbij de Europeanen en de Amerikanen zijn genaderd in hun vernietiging.

Als we nu nietsdoen, zijn we allemaal toast.

 

 

De verandering naar massabewustzijn t.b.v. wereldwijde transformatie moet met de nodige urgentie worden bereikt, want het is nu een do-or-die-situatie geworden.

 

Inderdaad, het begrijpen hoe je het woord aan de niet-ontwaakten verspreidt, kan soms een vrij moeilijke taak zijn. Hoe het woord te verspreiden is een onderwerp dat niet voldoende binnen de alternatieve media wordt behandeld. Echter, door de jaren heen, zijn een aantal effectieve manieren geleerd om het op de juiste wijze te doen, en de vele valkuilen te vermijden.

 

Hier zijn een aantal van die effectieve manieren behandeld die van cruciaal belang zijn in de bijdrage van de verspreiding van het woord, teneinde de massa te wekken t.b.v. de noodzakelijke wereldwijde verandering.

 

Houd het simpel en onderscheid de Ontkenners:

Naysayers spottingIn deze 5 min. video wordt in eenvoudige bewoording de enige reden uitgelegd waarom “de elite aan de macht blijven” en aan de macht kunnen blijven. Het is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Ze hebben ons meer nodig dan wij hen.