Alleen, de GOUDSTANDAARD kan de wereld redden van deze ramp:

 

Noodzakelijke veranderingen:

Als de overgang van een op schuld-gebaseerd systeem naar een op activa-gebaseerd systeem succesvol is, dan is er een stuk minder bezorgdheid over de fundamenten van de markt en haar instabiliteit. Dus, de vernietiging van het oude, zou de oprichting van het nieuwe moeten zijn. De wereld gaat een grote correctie met veel problemen tegemoet. Als de Trump administratie doet wat het belooft; de invoering van de goudstandaard, het verlagen van belastingtarieven, en het terughalen van investeringskapitaal vanuit het buitenland, wordt het een zeer stimulerende toekomst. Met andere woorden, het is absoluut noodzakelijk alle centrale banken en de Fed af te schaffen, en terug te keren naar de goud/zilverstandaard t.b.v. de creatie van echt geld met waarde in handen van het volk, dat hun eigen overheid kiest en daarvoor volmachtiging verleent.

money-pumpingTot nu toe zijn de centrale banken, regeringen, en de commerciële banken erin geslaagd eindeloze hoeveelheden papiergeld in het financiële systeem te pompen, om hun Ponzi schema draaiende te houden, de meeste mensen begrijpen niet wat er gebeurt met hun op schuld gebaseerd geld, zij geloven dat hun munt dezelfde koopwaarde heeft als 10 jaar geleden. Maar de kredietcreatie leidt tot valutaontwaarding, terwijl in reële termen vrijwel geen groei is bereikt. De lonen voor de gewone werknemers groeien niet maar zijn dalende, als gevolg van onnodig maar opzettelijk ingevoerde bezuinigingsmaatregelen, in bijna elk land.

 

Het groeimodel:

Valse en inflatoire groei is het gevolg van op krediet gebaseerd papiergeld dat in de komende maanden en jaren zal instorten, de mensen zullen ervaren dat alle activa zijn opgepompt tot bubbel proporties en dat ze het merendeel van hun huidige papierenwaarde zullen verliezen. Verwacht dat aandelen en onroerend goed zullen dalen met maar liefst 90%, tot nu toe nog steeds beschouwd als speculatie omdat dat als onmogelijk wordt beschouwd, maar hetzelfde gebeurde eerder in de geschiedenis, en toen waren er niet zulke gigantische kredietbubbels in de grootte de wereld nu mee wordt geconfronteerd.

 

Zeer weinigen (h)erkennen hoe gevaarlijk deze situatie is geworden. Niemand praat er zelfs over, maar toch. Dat komt, omdat het moeilijker is de krachten te begrijpen die hebben geleid tot deze bubbel. Het is niet gemakkelijk deze te zien als bv. de huizenprijzen stijgen. Of Tech aandelen verhandeld worden tegen 100 keer de winst. Deze bubbel is gebouwd rond een rente die veel te lang veel te laag was, d.m.v. het verstrekken van zeer gevaarlijke leningen aan bedrijven, studenten, en aan autokopers, en in recordtijd steeds groter worden, tegen prijzen die niet in de buurt komen v.w.b. de onvermijdelijke verliezen.

 

Faillissementen in recordtijd nummers:

bankruptcies-in-record-numbersEn erger nog, het is wereldwijd in omvang, met obligatiemarkten veel groter dan de aandelenmarkten, die niet goed worden begrepen door vele financiële specialisten. Dit zijn niet alleen voorspellingen. Dit is wat er nu gebeurt: Faillissementen zijn stijgende, belangrijke indicatoren sneuvelen, en de enorme verliezen beginnen zich te openbaren. De gevolgen hiervan zullen binnenkort leiden tot faillissementen in recordaantallen. De meerderheid van de vele zakelijk uitgegeven schulden zullen in een versnellend tempo falen, net als in 2008 met de slechte hypotheken. Deze corporate schulden zijn gemaakt als gevolg van de opzettelijke poging van de centrale bankiers, een ​​zeepbel te creëren. En zoals elk ander overheid geleide poging om de economie te manipuleren, onder het mom van stimuleren, dat ook zal mislukken. Alleen deze keer, zullen de faillissementen veel, en heel veel groter in aantal zijn dan tijdens de 2008 hypotheekcrisis.

 

Grootste economische orkaan:

economic-hurricaneHoe werd deze wereldwijde credit zeepbel gecreëerd? Bij het verstrekken van een lening is het gebruikelijk dat de geldschieter als voorwaarde stelt dat de kredietnemer hem betaalt, maar in plaats daarvan, dankzij het ZIRP en NIRP-beleid, betaalt de kredietgever de lener voor het afsluiten van de lening! Dat is een krankzinnig beleid, aangezien niemand bij zijn volle verstand geld uitleent en dan de kredietnemer betaalt voor zijn privilege! En dit is gebeurd met biljoenen aan schuldwaarde, die over de hele wereld worden verhandeld.

 

Overheden – lees: op kosten van belastingbetalers – steunen de centrale banken om ten minste $ 15 biljoen nieuw geld te drukken, en manipuleerden de obligatiekoersen omhoog zodat de rente op diverse bedrijfsobligaties onder nul daalde. Het is duidelijk dat deze situatie niet kan voortduren. Vroeg of laat zal de rente haar natuurlijk niveau terugvinden, en dan zullen de banken instorten – zoals onlangs bijna is gebeurd met Deutsche Bank.

 

Stijgende rente zijn niet eens het echte probleem. Het echte probleem is het stijgende default percentage. Overheden kunnen, in theorie, de koersen van obligaties hoger en hoger dwingen. Maar ze kunnen bedrijven niet meer creditwaardig maken.

 

Dus, is het zeer waarschijnlijk dat in 2017-2019, over de hele wereld in bijna elk land voor honderden miljarden euro waarde aan obligaties in gebreke zullen blijven. En dat is nog maar het begin van de schuldencrisis. Het zal; “De grootste overdracht van rijkdom in de geschiedenis” worden. Iedereen die eigenaar is van aandelen in bedrijven die bestemd zijn om in gebreke gaan, zullen worden weggevaagd. Deze crisis is de grootste kans ooit om legaal een fortuin te maken, als wereldwijd de enorme zeepbel in de obligatiemarkt ontploft.

 

Om dit in perspectief te zetten: Bondmarkt veteranen verwachten dat rond de $ 1,5 biljard in gebreke zal blijven, vanaf nu tot 2021 – dat is meer aan wanbetalingen dan werd gezien in de hypotheekcrisis. En, in tegenstelling tot hypotheken, het recuperatie percentage op bedrijfsobligaties is zeer waarschijnlijk zeer laag. In elk geval degenen die obligaties houden, dienen deze zo snel mogelijk verkopen.

 

Over de hele wereld hebben overheden de grootste economische orkaan in de geschiedenis van het kapitalisme ontketend. Ze hebben zoveel geld gedrukt dat de hele wereldeconomie is misvormd. Centrale banken hebben een zeepbel gemaakt die vele malen groter en gevaarlijker is dan elk ander, eerder. Elk jaar gedurende de afgelopen drie jaar, werd een nieuw record gezet voor het creëren van corporate schuld. De huidige schuldsituatie is verbijsterend groot, bizar en krankjorum; beleggers zijn in hun denken volledig gehersenspoeld;

 

  • Beleggers zijn gaan geloven dat obligaties een negatief rendement kunnen hebben;
  • Dat dalende productie er niets toedoet; en
  • Dat bedrijven die niet eens hun schulden kunnen terugbetalen, tientallen miljarden waard zijn!

 

In de komende vijf jaar moet wereldwijd meer dan $ 10 biljoen aan bedrijfsobligaties worden afgelost. En net zoals bij hypotheken in 2008, als wanbetalingen op bedrijfsobligaties het omslagpunt passeren, zal dit over de wereld een raket afvuren in de financiële markten. Vergeet niet, het was slechts 10% van de hypotheken die in 2008 in gebreke bleven, dat tot de financiële crisis leidde. Net als toen, zit de giftige schuld overal.

 

Rente gaat omhoog, aandelen en obligaties gaan omlaag:

Herfinancieringsregelingen moeten zijn afgesloten, lang voordat deze leningen vervallen. Dus, de herfinanciering interest-rates-going-up-stocks-and-bonds-downis plotseling een concurrerend landschap geworden! Obligatieprijzen, die nu op all-time high zijn aangeland, zullen dalen. Dat zal ertoe leiden dat de kosten van kapitaal gaat stijgen, en de aandelenkoersen zullen crashen, als de rente stijgt.

 

Aan de andere kant van het spectrum; de groei in de aandelenmarkt is niet zomaar uit zichzelf gebeurd. Aandelen stijgen niet zomaar 9% per jaar gedurende 36 jaar, zonder enige QE-raketbrandstof. De uitleg is zeer eenvoudig. Schuld is hetzelfde als krediet, en dat heeft de brandstof geleverd. Dus heeft ook de vastgoedmarkt aangewakkerd d.m.v. de kredietcrisis explosie, omdat de schuld in deze sector ook sinds 1981 met 9% per jaar is gegroeid. Er is een absolute correlatie tussen de toename van schuld en de stijging van aandelen en de vastgoedmarkt.

 

Te geloven dat onroerend goed na de grootste stijging in de geschiedenis nu reële waarde vertegenwoordigt, is zeer gevaarlijk. Deze bubbel is bovendien aangewakkerd door bijna gratis geld vanwege de nul of zelfs negatieve rente.

 

In goudtermen was de piek in huizenprijzen in de begin jaren 1970. Sindsdien is de daling van een gemiddelde woning, tegen goud 87%. Het kan lijken dat de huizenprijzen niet veel verder zullen dalen van deze niveaus. Maar gekeken naar het hoge niveau van de kredietverlening in deze markt, gecombineerd met een lage rente, is het zeer waarschijnlijk dat deze in de westerse wereld aanzienlijk verder zullen dalen. Een basis is het prijsniveau in 1980, dat een daling van 50% in reële termen betekent t.o.v. goud. Maar rekening houdend met het bubbelkarakter van deze markt, is een daling van 75-90% meer waarschijnlijk.

 

De daling van activaprijzen en de daaruit voortvloeiende stijging van de waarde van goud zal in de komende vijf jaar kunnen gebeuren. Dat zal ellende en grote aanpassing voor de meeste mensen betekenen. Maar dit is een noodzakelijke aanpassing voor de wereld om weer te kunnen groeien, zonder al te veel schulden. Want met schulden van $ 250 biljoen en derivaten in de biljarden, is er geen kans voor de wereldeconomie zich te herstellen. Al deze schuld zal gelijktijdig imploderen met de activa die het heeft gesteund.

 

Goud en zilver als beschermer:

Goud en zilver zullen duidelijk bescherming bieden tegen de komende rijkdom vernietiging, zodat de houders van gold-and-silver-as-protectoredelmetalen floreren tijdens deze grootste overdracht van rijkdom van de eeuw. Maar deze edelmetalen moeten wel fysiek zijn, en buiten het financiële systeem, en buiten het land van vestiging van de houder zijn opgeslagen. Het goud moet ook in een politiek veilig land met een goudethos worden gehouden. Alleen goud en zilver zijn de harde activa die overeind blijven als de rest naar omlaaggaat!

 

De huidige correctie in de goud- en zilverprijs moet volledig worden genegeerd. Het is bereikt door manipulaties en d.m.v. de US-dollar die tijdelijk te sterk is. Het is van cruciaal belang je te dekken tegen de komende risico’s; goud en zilver is de belangrijkste bescherming, die iedereen kan verkrijgen. Mensen die geen eigen goud en zilver hebben, worden blootgesteld aan monumentale financiële en persoonlijke risico’s.

 

Terugkeer naar de goudenstandaard:

gold-standardAdequate hoeveelheden goud worden door centrale banken aangehouden, zodat over het algemeen verondersteld wordt de terugkeer naar de goudstandaard te bevorderen, maar centrale banken hebben via de bankiers een stevige greep op de bevolking die ze hebben geëxploiteerd; het drijvende belang van de topbankiers in de wereld is om hun onverantwoorde privileges te behouden: het algemeen belang is in de verste verte geen niet hun prioriteit.

 

Centrale Banken werden opgericht als een manier om bankierswinsten te verhogen met lange leningen – tegen winstgevende rente – en korte leningen – tegen lage tarieven die aan de spaarders over hun spaargeld wordt betaald. Hebzucht was het motief voor de creatie van centrale banken, om deze instellingen de bankiers te laten redden van de resultaten van hun hebzucht. Banken die goed worden geleid hebben die hulp niet nodig, en hebben nimmer de noodzaak van een centrale bank geëist, omdat ze geen ondeugdelijk financieel spel spelen.

 

D.m.v. de geldcreatie binnen het monetaire systeem, zet de geheime regering ons tegen elkaar op. Zij zien de wereld als hun slagveld. Teneinde de wereldbevolking te onderdrukken, creëren ze via het monetaire systeem schaarste, economische crisissen, angst, haat, onzekerheid, hongersnood, en oorlogen met het doel zoveel mogelijk mensen te vernietigen. Organisaties zoals, Al Qaeda, ISSIS, I.S., Deash, en andere terreurgroepen, worden door Mossad, en CIA- agenten geronseld en getraind om dit doel voor hen te bereiken.

 

Zoals is vastgelegd in agenda 21, wordt het geldsysteem, t.w. het papiergeld en onze productiviteit, dat ons gemeenschappelijk ruilmiddel is en de bevolking onderling verbindt, gebruikt als een wapen tegen ons. Zolang de slapende bevolking dit niet beseft en toelaat, vanwege domheid en vooral angst, zorgt de media met haar leugens ervoor, dat dit project wordt voltooid, met grote afschrikwekkende gevolgen voor ons allemaal.

De kernvraag is; eliminatie van Khazarian controle over het wereldwijde financiële systeem om vervolgens invloed uit te oefenen iz. de toekomst voor de mensheid in positieve zin.

 

Hoe mensen hun eigen gouden standaard kunnen creëren:

Grote hoeveelheden goud zijn in handen van centrale banken en dat is zeker niet in het algemeen belang. Het is van het grootste belang, dat goud en zilver in handen is van het volk, dat de terugkeer naar de gouden standaard levensvatbaar kan maken.

 

India is in ieder geval een geweldig voorbeeld van een land waar grote hoeveelheden goud in handen is van de bevolking – 1,3 miljard.

 

Weinigen hebben gehoord over het goud in handen van de Indiase centrale bank, maar zelden wordt gehoord over het feit dat de Indiërs goud gespaard hebben gedurende duizenden jaren; de Indiërs beschouwen goud met religieus ontzag, omdat het in feite deel uitmaakt van het hindoeïsme.

 

india-and-goldZeer weinigen weten dat meer dan 1.105.000.000 Indiërs bij elkaar 41.000 ton goud houden! Als er één land klaar is voor de gouden standaard is dat India. India staat bekend als een land met een zeer corrupte bureaucratie; Bovendien is het niet gehoorzamen aan de regels, ingebouwd in de Indiase psyché – een eigenschap die de persoonlijke vrijheid beschermt. Als voorbeeld; Indiërs worden niet verondersteld om te reizen op de daken van auto’s, en toch doen ze het de hele tijd!

 

Burgerlijke ongehoorzaamheid in de vorm van gezond anarchisme is een teken van een gezonde natie – het hangt ervan af wat ongehoorzaam is. Het vermijden van belastingen is volkomen gerechtvaardigd. Premier Modi van India probeert met zijn cash-loze society de Indiërs te dwingen belastingen te betalen – door te verklaren dat het grootste deel van het papiergeld in handen van de Indiërs illegaal is – slechts een klein percentage van de Indiërs kan de belasting niet vermijden.

 

Bijgevolg, Indiërs proberen wanhopig hun rijkdom om te zetten in goud en zilver. Helaas voor India is Modi kortzichtig door te proberen het “zwarte geld” in de Indiase informele markt uit te roeien, die ten minste de helft van het bbp van het land uitmaakt, en in dat proces te denken dat hij de manier van denken en leven van meer dan een miljard Indiërs kan veranderen, een manier van leven die ze duizenden jaren hebben gevolgd.

 

De tijden veranderen. Het systeem is kapot, er bestaan geen markten meer, elke markt is kapot gemanipuleerd. Grote economische onrust zal de wereld beïnvloeden en veranderen, als gevolg van fundamentele problemen die voortvloeien uit het geldsysteem dat alleen de Elite dient, met afnemend beschikbare energie om aan de behoeften van de wereld te voldoen. Als voorbeeld, Exxon Mobil lijkt Failliet te gaan. Dit zal een zware schok voor elke westerling zijn, als dar gebeurt.

 

Communautaire valuta’s worden steeds populairder:

bristol-poundZo, wordt in Barcelona gewerkt aan een plan voor de ontwikkelen van hun toekomstig lokale valuta, hetwelk volgend jaar wordt gerealiseerd. Het volgt nauwlettend het voorbeeld van Bristol, in het Verenigd Koninkrijk. Het is alweer vier jaar geleden dat de zuidwestelijke Engelse stad Bristol de Bristol Pond lanceerde, een valuta die parallel loopt met het pond sterling, en bedoeld is om het lokale bedrijfsleven te promoten. Waarom, “De burgemeester van Bristol accepteert dat zijn hele salaris betaald wordt in deze gemeenschapsvaluta.”

 

restaurant-in-girona-accepts-local-currencyLaten we samenwerken om deze ramp te voorkomen, aangezien er reële mogelijkheden bestaan dit te bereiken d.m.v. de invoering van de goudstandaard, dat kan lukken als spoedig nog meer mensen ontwaken. Een restaurant in Girona aanvaardt reeds de lokale munteenheid.

 

In de tussentijd, degenen die wijzer zijn, verwerven goud en zilver voor een koopje, of zelfs bij hoge prijzen. De prijs betekent nl. niets. Maar het vergt wijsheid om dit te begrijpen.

 

De CASH-LOZE-maatschappij… of wordt het GOUD?

Goud en zilver zijn beide monetaire metalen. India dwingt haar burgers in een cash-loze society, Australië lijkt af te stevenen op een vergelijkbaar doel – en nog sneller dan iemand van ons voor mogelijk heeft gehouden. Een cash-loze maatschappij is de ultieme droom van de banksters, want als ze contant geld verbieden, geeft dat aan hen de totale controle die ze zich wensen, om hun “nieuwe wereldorde” te implementeren, aan een nietsvermoedend publiek dat wordt verteld dat het allemaal in het belang is van het terugdringen van de corruptie.