Alleen, Optimale waakzaamheid bevrijdt mensdom

van de Geheime Overheid:

 

De schoonmaker:

De grootste deugd van Trump was dat hij de waarheid leek te vertellen over belangrijke zaken. Daardoor hebben de Amerikanen President-elect Trump gesteund, die hem zien als de populistische leider die Amerika redt van de ondergang. Veel mensen zijn ziek en moe van het permanente oorlogspraat dat Rusland en China presenteert als gevaarlijke vijanden, argumenten die worden aangevoerd om WW3 te beginnen; ook hebben ze genoeg van de niet aflatende ingewortelde corruptie binnen de overheid, de pedofiele ringactiviteiten, met nadelig langdurige sombody-has-to-do-itgevolgen voor elke familie op de planeet. Ze willen het herstel van de rechtsstaat, en schoonschip maken door de gevaarlijke daders op te pakken en voor de rechter te brengen om te worden veroordeeld voor hun afschuwelijke misdaden tegen de mensheid.

 

Wereldwijd sterven mensen aan chemische stoffen die de cabal stopt in ons voedsel, water, lucht en zelfs in vaccins die gebruikt worden om te ‘genezen’. Chemtrails, vervaardigd door Monsanto en andere chemische bedrijven, impregneren onkruidverdelgers in ons voedsel, en vergiftigen het drinkwater. Hoeveel mensen moeten nog lijden en sterven onder deze giftige stoffen, voordat de hele cabal en aanverwante criminelen zijn opgepakt en in de gevangenis gezet? Hebben deze criminelen al niet genoeg pijn en lijden toegebracht, en genoeg schade gedaan dat voldoende aanleiding is om te worden gearresteerd en vervolgd in de ruimste zin van de wet? Natuurlijk hebben ze dat, daar bestaat niet de minste twijfel over.

 

De criminele geheime overheid controleert alle dimensies van de macht in Washington DC en de westerse wereld, en zijn niet in het minst geïnteresseerd in het welzijn van de mens. Het politieke establishment is verantwoordelijk voor rampzalige handelsovereenkomsten, massale illegale immigratie, en een economisch en buitenlands beleid dat de samenleving heeft laten droogbloeden. Mainstream kiezers wonnen de verkiezingen, maar de oligarchie is er nog steeds, net zo machtig als altijd. Ze hebben hun aanval reeds gelanceerd met behulp van hun media hoeren en gehuurde progressieve groepen, in hun poging Trump te de-legitimeren d.m.v. protesten, petities, en eindeloos valse nieuwsberichten.

 

Tegen alle verwachtingen in, werd Trump de overwinnaar voor de macht, hij wordt gezien als hun laatste hoop om de eeuwenoude missie van de globalisten voor de invoering van de Nieuwe wereldorder af te weren, dat voor de mensheid slavernij en ontvolking betekent. Ten slotte hebben mainstream burgers het omslagpunt bereikt, en eisen nu verwijdering van de geheime overheid die aan de touwtjes trekt in de westerse wereld. Om ze voor eens en voor altijd te elimineren. De stem van het volk eist de terugname van de macht van de politieke elites. De transformatieverschuiving komt in zicht.

 

Verwachtingen:

Maar zet je verwachtingen niet te hoog in te geloven dat Trump hard zal vechten voor de kleine burger, omdat Washington onder Trump wellicht meer het oude dagelijks gebeuren blijkt te zijn zoals de oude ‘oligarchie-expectationsbusiness-as-usual’. Er kan een donkere, meer sinistere wolk in het vooruitzicht liggen van een Trump-Pence administratie, waarmee we worden geconfronteerd in de komende maanden en jaren.

 

Ter herinnering; Obama was de geregistreerde antitheses van Bush toen zoveel Amerikanen intens hoopten op verandering. Maar nauwelijks had hij zijn boegbeeld marionettenrol in het Witte Huis bezet, toen zijn belofte om Guantánamo Bay binnen 60 dagen na zijn aantreden te sluiten in rook opging, en nu 8 jaar later nog steeds open is; of de ongewenste oorlogen van Bush & Cheney in Afghanistan en Irak te beëindigen, welke werden uitgebreid met Libië, en nu Syrië; deze toezeggingen waren gebaseerd op leugens, ondanks zijn belofte om de meest open en transparante president in de Amerikaanse geschiedenis te zullen zijn. Al zijn beloften vervlogen tijdens zijn ambtstermijn in functie, zoals inmiddels ruimschoots bewezen en bevestigd is. Hij heeft meer leugens, schulden, en eindeloze oorlogen, met onnoemelijke stromen van corruptie en pedofilie geproduceerd, dan enige andere president vóór hem. Hij beloofde om samen met Rusland in Syrië de door Amerika getrainde en gefinancierde terroristen te vernietigen, maar in plaats daarvan blijft hij hen ondersteunen. Het bekende dubbelspel, het een zeggen maar het tegenovergestelde doen.

Het is een goede zaak om de lijst met belangrijkste beloften van Trump op een rijtje te zetten, om waakzaamheid op de uitvoering ervan te vergemakkelijken;

 

 

Het trotseren van de geheime macht:

De grootste uitdaging voor Trump zal zijn om de druk en eisen van de heersende elite te trotseren die tegen al zijn verkiezingsbeloften zijn. Zijn macht is beperkt, in die mate dat de cabal zal proberen hem te dwarsbomen elke keer als Trump zijn gezworen beloften aan het volk nakomt. Desalniettemin; zijn de globalisten bang voor Trump.

hit-runmsmDe laatste keer dat een Amerikaans president de Schaduw overheid confronteerde, door de heersende elite uit te dagen, was het Kennedy nu 53 jaar geleden vermoord. De internationale criminele cabal komt reeds gedurende een zeer, zeer lange tijd regelmatig weg met het vermoorden van vermeende bedreigingen t.b.v. de status quo van hun criminele macht.

 

Op dit moment vecht de misdaad cabal voor haar leven, en weigert de macht af te staan ​​in een veranderende en niet meer unipolaire wereld. De geheime heersers over de aarde vrezen de wereldwijde ontwakening van de massa, en daardoor hun controle te verliezen, de massa is vastbesloten de Satanische aanbidders – de elite – ter verantwoording te roepen over hun genocidale agenda en hun verachtelijk gruwelijke misdaden tegen de mensheid.

 

Heersende elites ontmaskerd:

Ondertussen worden de elites met de dag verder ontmaskerd, en komen misschien onder toenemende druk door de veranderende mondiale dynamiek, door wijziging in bevoegdheden. Ze beginnen nu onder elkaar te ruziën, de Rothschilds tegen de Rockefellers. Waardoor het Amerikaanse Imperium op weg is naar economische ondergang, de westerse oligarchen voelen dat de mondiale machtsverhoudingen en het evenwicht, zowel qua geopolitiek als economisch, zich dramatisch verschuift, weg van het Westen in de richting van Oosterse machten Rusland, China en Iran.

 

Dus, kan echt iets anders worden verwacht van het presidentschap van Trump; is hij een echte insider genaamd “outsider“? Op zijn minst lijkt het twijfelachtig, omdat de bewoner van het Witte Huis een marionet is die elites-exposedgecontroleerd wordt door de geheime overheid, de oorspronkelijke eigenaren van het Globalistisch systeem.

 

Als de elites Donald Trump in de positie van de president van de VS hebben “geplaatst”, is hij daar voor een reden? De essentiële vraag is: treedt hij op in naam van het volk, of van de Geheime Overheid cabal?

 

Alleen de tijd zal het ons vertellen, maar optimale waakzaamheid is zeker vereist, om onmiddellijk in te grijpen wanneer dat nodig is. Veel van zijn doen en laten, hangt af van de bijna verdreven, maar nog steeds aanwezige, machtsstrijd binnen de machtselite.

 

Donald J. Trump, maakt zich nu klaar voor een gigantische taak, om de uit de hand gelopen overheidsdiensten-onderneming – die zichzelf “de Verenigde Staten van Amerika INC.” noemt – in het goede spoor te zetten. Ondanks alle negatieve eerdere ervaringen, moeten de mensen openstaan ​​voor hoop en vertrouwen hebben in wat hij kan brengen, omdat onze saamhorigheid hem op deze manier kan ondersteunen. Als Donald Trump en zijn medewerkers de gegeven opmerkingen en suggesties van het volk blijven lezen, hoe Amerika opnieuw “Great Again” kan worden. Is het van belang dat veel mensen nadenken over hoe en welke maatregelen genomen moeten worden om elk natie in haar natuurlijke vorm te herstellen, en daardoor de wereld voor iedereen te bevrijden.

 

 

Zodra de mensen hun verantwoordelijkheid zien om zichzelf te regeren, zal deze klus te klaren zijn, en goed worden uitgevoerd. Overheidsbedrijven, evenals hun agentschappen en bestuurders hebben hebben dan geen andere keuze, dan de stem van het volk te volgen en te gehoorzamen, om het verlies hun begeerde positie binnen de nieuwe structuur van serviceproviders te behouden, en dan is onze hoop realistisch.

 

Het is een simpele propositie als dit gezien, begrepen, en adequate wordt uitgevoerd. Donald Trump, in tegenstelling tot Barack Obama, heeft een deugdelijke achtergrond en geschiedenis als ondernemer, zakenman en manager. Dankzij zijn enorme ego, kent en erkent hij als geen ander de noodzaak zijn klanten tevreden te houden, en aangezien wij zijn klanten zijn, is onze hoop gerechtvaardigd.

 

Tot nu toe, ging de wereld door een ware revolutie. Waarschijnlijk de grootste verkiezingsrevolutie in de VS-geschiedenis, sinds George Washington toen hij besloot geen koning te worden. Dat is zeer waarschijnlijk de belangrijke prestatie van dit moment.

 

Als serieuze waarschuwing vooraf; De meeste gebeurtenissen in de politieke wereld zijn ontworpen gebeurtenissen, bedacht om een specifiek psychologische reactie van het volk uit te lokken. Dat is tenminste het systeem van de globalisten waaronder de wereld functioneert. Totdat dit volledig is begrepen, zullen de zaken nauwelijks veranderen.

 

Financiële crisis:

Sinds ten minste 2008, hebben de global elites opzettelijk de markt gemanipuleerd en opgezet voor de nu financial-crisiskomende gigantische internationale financiële crisis, nog groter dan enig andere crisis in de moderne geschiedenis. Deze crisis is typisch opgezet m.b.v. hun ‘probleem, reactie, oplossing’ strategie, en heeft nu de eindfase bereikt. Er is geen betere manier dan de schuld voor deze ramp aan Trump te geven, hij wordt zeker de zondebok voor de financiële crash, die de globalisten met opzet hebben gecreëerd.

 

Helaas, ondanks het gejuich van de markt, niets in de voorstellen van Trump zal de komende credit-default-cyclus en de daaropvolgende enorme beermarkt kunnen voorkomen. In feite, zullen zijn plannen dit alleen maar erger maken. Het begint reeds deze maand met de geplande stijging van de rente – de prijs van geld – die omhoog gaat. Als de rente omhoog beweegt, zal dat invloed hebben op de waarde van aandelen, obligaties, onroerend goed, tot zelfs de waarde van het geld in je portemonnee.

 

De verhoging van rentetarieven zullen ook een enorme impact hebben op de derivaten – effecten die hun waarde ontlenen aan ander effecten – zoals aandelen en obligaties. Dat wordt niet alleen een probleem voor banken die derivaten houden, het wordt een bedreiging voor het hele wereldwijde bancaire en monetaire systeem.

 

 

Het Financiële systeem verkeert in haar laatste fase:

Zorg dat je geen slachtoffer wordt. Wijze mensen hebben inmiddels hun spaargeld beschermd met de aankoop financial-system-is-in-its-final-stagevan goud en zilver – dat op dit moment nog steeds zeer goedkoop is – zo, moet iedereen dat doen, want het is nog steeds mogelijk, dus doe het nu, en bedenk dat naast veiligheid, een enorme winstpotentie wordt geschapen, als de door criminelen geïnitieerde crisis zich ontvouwt. Verstandige burgers worden geen slachtoffer.

 

Het financiële systeem verkeert in haar laatste fase, voordat nogmaals 1% van de bevolking ontwaakt en actie onderneemt om edelmetalen te kopen. Als de run begint, zal het niet zijn omdat 90% van de bevolking wakker wordt, en zegt “ik moet edelmetalen aanschaffen om mijn financieel welzijn te beschermen”. Wat gaat gebeuren is dat slechts 1% dat zegt; Dat zal de edelmetaal-markt in grootte verdubbelen, omdat de fysieke goudmarkt minder dan 1% is van alle financiële activa, en de zilvermarkt slechts ongeveer 0,02% is van alle financiële activa.

 

Dus, het is niet een groot bedrag aan nieuw geld dat de prijs van edelmetalen naar stratosferische niveaus jaagt, wanneer dat gaat gebeuren; nl. op het moment mensen de munt die ze in hun handen houden niet meer vertrouwen. Wees ervan verzekerd, dat er een run op goud en zilver zal komen, welke zal worden bijgeschreven in het financiële recordboek!

 

De dollar gaat omhoog, omhoog en omhoog, en deze zal zijn hoogtepunt bereiken. Zodra die naar beneden gaat, zal het eerst langzaam naar omlaag gaan, en dan gaat het momentum zich opbouwen. Dan wordt de terminale snelheid bereikt. Die komt in een situatie dat het versnelt tot het maximale en doorgaat tot het de grond raakt. Als dat gebeurt, zullen meer en meer mensen gemotiveerd zijn edelmetalen te kopen. Het zal erop neerkomen; ofwel je hebt goud en zilver, of helemaal niets.