Deze onthulling over de verborgen geschiedenis

van de Cabal vertelt wat je geld werkelijk is:

 

 

Reptielen Gecontroleerde Matrix:

Het is tijd dat de corruptie van ons geld, het grootste kwaad de wereld ooit heeft meegemaakt, wordt onthuld. Het is tijd voor de wereld om samen te werken deze misdaad voor nu en altijd uit te roeien, d.m.v. alles dat daarvoor nodig is. De werkelijke doelstellingen van de in het geheim regerende Cabal zijn veel “verontrustender” – en “sinisterder” dan de meeste mensen willen denken. Elite psychopaten besturen de wereld! Een relatief kleine groep van satanisch narcistische Luciferian psychopaten, die zijn georganiseerd volgens sektarische ideologieën van de Vrijmetselarij; met tot hun beschikking onbeperkte invloed en middelen. Deze mensen hebben geen empathie, en bezitten ongefundeerde logica, volgestopt met leugens. Hun agenda brengt ons direct in het moeras van de Archon Bloedlijn – de Anunnaki en Draco Reptielen Control Matrix!

 

Nergens was de kunst van het maken van geld uit geld meer ontwikkeld dan in het oude Khazar Rijk, dat evolueerde van nomadische raider clans die de karavaanroutes richting het westen in het Kaukasus Gebergte ten noorden van Irak en tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee beroofden. Reeds in de tiende eeuw hadden de Khazarians een rijk vol rijkdommen bij elkaar gestolen, dat zich uitstrekte van het noorden van de Zwarte Zee naar de Oeral en ten westen van de Kaspische Zee naar de Dnjeper rivier.De krijgsheren van de Khazarians dachten dat het wisselen en uitlenen van geld winstgevender zou zijn, en minder gevaarlijk dan overvallen op caravans. Er was een probleem. Het Khazar rijk was bijna gelijk verdeeld tussen christenen,

moslims en joden. Zowel christenen en moslims geloofden dat het belasten van rente op een lening, genaamd woekerrente in die tijd, een zonde was. Alleen Joden konden openlijk rente op leningen berekenen en belasten. Of ze deden het uit praktische overwegingen, of uit oprechte religiositeit, de Khazarische aristocraten beleden hun bekering tot het Jodendom.

 

“Sommige geleerden geloven dat de Khazarians de voorouders zijn van veel Oost-Europese joden”

 

Dit zijn onder meer de Rothschilds, die Europa gedurende meer dan een eeuw financieel regeerden. Zoals ze nog steeds doen door het wereldwijde financiële systeem te domineren, en de supporters en financiers zijn van de Rockefellers en andere rijke families. Belangrijk om te weten; dat geen van deze bekeerde Khazarians enig bloedlijn met Joden hadden, ze noemen zich zionisten. Meer specifiek; Joden zijn geen Zionisten en Zionisten zijn geen Joden.

 

De Rothschild bankiers hebben het voornemen onze beschaving in beslag te nemen, om tot 90% van de mensen uit te roeien d.m.v. FEMA Kampen e.d., terwijl islamitische huurlingen veel geld worden betaald om de EU en de VS over te nemen. – Trump heeft de taak toebedeeld gekregen deze cabal gestuurde verraders uit te schakelen.

 

De “geheime regering” bestuurt door de Khazarian maffia, voert deze operatie uit, m.b.v. negatieve Draco Reptielen, Zwarte Adel, Vaticaan, jezuïeten, en de monarchie, gerund door de Bush/Clinton nazi’s, CIA-secties, en corrupte FBI-afdelingen. In feite is het hele systeem van overheidsagentschappen, zoals de Gerechtelijke macht, rechters, advocaten en nep rechtbanken een deel van hun façade, die onbetwistbaar de rechten van de mensheid, zoals bedoeld door de Schepper, schenden.

 

Alle religiën hebben gedurende honderden jaren geprobeerd om de echte antwoorden over wie en wat we werkelijk zijn, ons te onthouden, om zo hun controle over ons te versterken, te verbergen, en ons te plunderen ter wille van hun rijkdom en macht, terwijl zij zelf gruwelijke daden op andere leden van de samenleving verrichten, zoals PizzaGate.

 

Geheimzinnig:

Geld controlerende maatregelen en methoden van de Rothschild bankdynastie, joods of anderszins, zijn tientallen jarenlang geëmuleerd door Globalistische financiers. Een belangrijk onderdeel van deze controle is geheimhouding. Gebruikmakend van omgekochte politici, die de publieke woede en controle opvangen; is het merendeel van de globalisten in staat geweest straffeloos buiten het publieke oog te opereren. Om de arbeidersklasse met hun vals geld en valse oorlogen arm te stelen, om miljarden uit de Main Street economie te halen en in eigen zak te steken. En dan, na de grootste diefstal in de hele geschiedenis, beleren ze de arme slachtoffers over het broeikaseffect, racisme, en genderkwesties. Let op; deze Globalistische Parasitecrats zijn in de wandeling geïdentificeerd onder namen als; illuminatie, insiders, de geheime staat, Rothschild Khazarian Maffia – RKM, Cabal, elite, establishment, of Power to Be – PTB; die de maçonniek Joodse centrale banken kartel controleren, inclusief de CIA, MI-6, en de Mossad; met het doel overheden, ondernemingen, rechtshandhaving, het onderwijs en de media te ondermijnen, in hun complot om alle rijkdom te onteigenen, het menselijk ras te vernietigen, en de overgebleven mind gecontroleerde bevolking als hun slaven in te lijven.

 

Geld vervangt Religie:

De uitvinding van de drukpers, voor het drukken van geld, maar ook de Bijbel, heeft geleid tot het tijdperk van de Verlichting en de ondergang van de Roomse Kerk. – Geld verving religie als het nieuwe controlemechanisme van de rijke elite. Rijkdom geeft macht, door continuerende geldschepping, dat uit handen van het publiek was gestolen, en werd gegeven aan internationale bankiers, is dat de belangrijkste oorzaak van de onderdrukking van het volk. Het maakt rijke Goden en arme burgers. Door deze hoedanigheid verloren de burger hun vrijheid. Om onze vrijheid te herwinnen moeten we de macht van de Rothschilds breken, die het geld uitgegeven door het volk onwettig verklaarden, volgens het koloniale script.

 

“Bankinstellingen zijn gevaarlijker dan staande legers”, zei Jefferson; en dat “het betalen van rente op leningen en de terugbetaling ervan door het nageslacht, onder de naam van financiering, niets anders is dan zwendel op grote schaal”, voegde Jefferson eraan toe. Het is niets anders dan ondersteuning van de Rothschild geldaristocratie. De macht van gelduitgave moet van de banken worden weggenomen en worden teruggeven aan het volk waaraan het toebehoort.

 

Van hoog tot laag Bedrog:

Het is allemaal bedrog! Vanaf de top tot de bodem, en overal tussen in, op elk niveau is de leugen verschillend! Als gevolg daarvan – bestaat wereldwijd corruptie, als gevolg van; omkoping, afpersing, moord, drugshandel, witwassen van geld, wereldwijd illegale verkoop van wapens, mind control, mensenhandel, pedofilie en uiteindelijk zelfs de Satanisch rituele Bloedoffers van jonge kinderen, bekend als Pizza en Pedo Gate – die worden gebruikt om reëel aanwezig spirituele wezens te voeden die op andere frequenties leven, net buiten ons zichtbereik. – De wereld telt maar liefst 200 miljoen gechipte publiek ” handlangers” die ofwel hybriden, klonen, of shapeshifters zijn – volledig corrupte marionetten, die het midden “management” vormen van deze bizarre Buitenaardse Controle Matrix – en alles doen en handelen, zonder het waarom en hoe is verteld, zonder enige aanwijzing waartoe het allemaal leidt, deze looks alikes zijn gewoon niet van deze wereld!

 

Een groep van Satan aanbidden – Luciferianism – zijn erin geslaagd om de hoogste posities te infiltreren van Financiën – Het Vaticaan – Overheden – het leger en voordien zelfs de eeuwenoude geheime genootschappen zoals de Ridders van de Tempeliers, de jezuïeten, vrijmetselaars, en de Ridders van Malta. De leugen is inmiddels zo groot; deze is bijna niet meer te onderscheiden van de waarheid!

 

Deze lieden, zijn ook geïnfiltreerd in de militaire leiding – bankiers – corporate CEO’s – Geestelijken – Media Executives – Top Rechters – Top van de Politie, en Top Advocaten – Hollywood-producenten en acteurs – zoals ook in overheidsagentschappen zoals NSA, CIA, FBI, DHS, KGB, FSB, Mossad, MI5 en MI6. Deze zijn allemaal gecompartimenteerd, elk wordt slechts voor een deel geïnformeerd over wat de bedoeling van het plan is, zodat zij in staat zijn hun deel ervan uit te voeren, maar worden voorgelogen over de rest ervan! Want als ze de volledige agenda te horen kregen – dan zouden zij zelfs niet willen meewerken!

 

Via de wereldwijd gecontroleerde Media, van waaruit zorgvuldig ‘continue’ een negatieve nieuwsstroom wordt gedoseerd, belangrijk voor hun controle over onze werkelijkheid.

 

“De volledige geschiedenis gaat over het Messiaans-satanisch Jodendom (“Chassidisme”); dat gefabriceerd is. Geschiedenis en politiek zijn een grote film, en ze zijn de regisseurs, waardoor oud-testament-profetie werkelijkheid wordt. Ze hebben de vrijmetselarij geconfisqueerd d.m.v. de Illuminati (via Rothschild/Jacob Frank/Weishaupt), ze maakten een verdrag met de Britse monarchie door koning Willem III te financieren, ze plaatsten de Britse Koning aan het hoofd van de Vrijmetselaars, zij creëerden het moderne bankwezen, centrale banken, en de Fed (via Rothschild), ze creëerden het zionisme, wereldoorlogen, de Europese Unie en ga zo maar door, ze regeren door hun marionetten. Rothschild (wiens voorouders leden waren van de Chassidische sekte) en de Rockefellers, zijn de leidende kracht achter CFR, Bilderberggroep, de Trilaterale Society, etc. We zijn nu in de “End Times” aangeland; ze zijn op zoek naar de “voorspelde” Derde Wereldoorlog. – Lees meer hierover hier:

 

 

Babylonische Geld-Magic:

De Khazarian Maffia (KM) voert een ondergrondse oorlog tegen het volk en alle soevereine naties door gebruikmaking van valse vlag Gladio-stijl terrorisme, en via de illegale en Ongrondwettelijke Federal Reserve System van centrale banken, om te infiltreren en alle Wereld-bankinstellingen te kapen door gebruikmaking van Babylonisch Zwarte Kunst, ook wel bekend als Babylonische Geld-Magic of de geheime kunst van het maken van geld uit het niets door misbruik van macht en daarover verderfelijke woekerrente te berekenen.

 

Deze Babylonische geldmagie betreft de toepassing van papier-kredietcertificaten in ruil voor goud en zilver deposito’s, waardoor reizigers om te reizen hun geld in een gemakkelijkere vorm konden omzetten voor het geval ze onderweg hun certificaten zouden verliezen of gestolen worden.

 

Interessant te zien, hoe het probleem dat werd gecreëerd door de Khazarians ook een oplossing voor hen leverde het bekende – Probleem – Reactie – Solutie spel. Uiteindelijk infiltreerde de Khazarian koning met zijn klein omringend hof, Duitsland met een groep die zich “de Bauers van het Rode schild’ van Duitsland noemden, die hen vertegenwoordigden in de uitvoering op hun Baal-gedreven systeem van het kwaad. De Bauers van het Rode Schild, die hun geheime bloedlijn funderen op kind offers, veranderde hun naam in Rothschild; wat het “kind van Satan” betekent.

 

Kaping van het Britse Banksysteem:

Daarna infiltreerden en kaapten ze het Britse Banksysteem, en vervolgens kaapten ze de hele natie Engelse natie. Bauer/Rothschild had vijf zonen die het Europese bankwezen en de City of London met het Centrale Banksysteem infiltreerden door middel van verschillende geslepen geheime operaties, met inbegrip van een valse melding dat Napoleon de overwinning had behaald tegen de Britten, toen hij in feite had verloren. Hierdoor konden de Rothschilds m.b.v. fraude en bedrog de rijkdommen van de Engels adel en de landadel stelen, die bedrijfsinvesteringen hadden gemaakt via Banking instellingen in de City of London.

 

De Rothschilds vestigden een privé Fiat banksysteem gespecialiseerd in het maken van vals geld uit het niets – en dat geld te belasten met verderfelijke woekerrente aan het Britse volk, wat feitelijk reeds hun eigen geld was.

 

Dit was de zwartekunst van de Babylonische Geld-Magic; ze beweerden aan insiders dat deze technologie en geheime geldmacht door Baal aan hen was gegeven, vanwege hun frequente kind bloedoffer rituelen om Baal te eren. Inmiddels bekend als PizzaGate.

 

Zodra ze het Britse banksysteem hadden geïnfiltreerd en gekaapt, plantten ze zich voort met de Britse Koninklijken en zo infiltreerden en kaapten ze heel Engeland met inbegrip van alle belangrijke instellingen. Sommige deskundigen geloven dat de Rothschilds genocide hebben gepleegd op de leden van de Koninklijke Familie door het organiseren van in het geheim-geleide illegaal overspelig fokken door hun eigen Khazarische mannen om de Koninklijken te vervangen t.b.v. hun eigen aanspraken op de troon.

 

Het Britse Rijk:

De Rothschilds besturen heimelijk het Britse Rijk en bedachten een kwaad plan om de enorme hoeveelheden goud en zilver te stelen dat moest worden betaald aan China in ruil voor hoge kwaliteit zijde en specerijen die elders niet beschikbaar waren.

 

De Chinese opium verslaving, gecreëerd door de Rothschild, ondersteunde de opium verkopen aan China, wat China zoveel schade bezorgde dat China twee keer ten strijde trok om het te stoppen. Deze oorlogen werden bekend als de Boxer opstanden, of Opium Wars. – Het geld dat de Rothschilds verdienden met de verkoop van opium was zo groot waardoor ze zelf nog meer verslaafd raakten aan het gemakkelijke geld, dan de opiaatverslaafden aan opium.

 

Gedurende de afgelopen 70 tot 100 jaar – degenen die met de Archon – Anunnaki – Draco Agenda, samenwerken en ondersteunen, zowel menselijk als niet-menselijk, hebben achter de schermen heel hard gewerkt om genetisch een gloednieuw menselijke lichaamsvorm te creëren, die in een nog beter gecontroleerde manier op het aardoppervlak kunnen leven.

 

Het “oude” genetisch gedegradeerde menselijke lichaamsvorm – degenen die je overal ziet lopen op de planeet, de lichaamsvorm waarin wij allen zijn geïncarneerd – is niet langer geschikt om op zeer lage vibratieniveau ons bewustzijn te onderdrukken, en wij mensen als wakker geworden groep letterlijk vrij zijn gekomen van hun greep, waarin ze ons hebben gehad! Dit was de belangrijkste bedoeling van de Schepper. Helaas, de cabal zal ons niet zo gemakkelijk opgeven!

 

Het echte plan:

Het echte “plan” – is alleen bekend bij de hoogste leden van de KM-cabal – dat is zich te ontdoen van de oude geschonden lichaamsvorm, door 90 procent van de bevolking van de aarde te doden, en daarmee de oude lichaamsvorm uit te roeien, welke voor hen niet meer werkt!

 

Dan – zullen ze de “nieuwe” lichaamsvorm introduceren – t.w. de mens 3.0 versie, welke reeds is gemaakt, en klaarstaat in de ondergrondse laboratoria – en wel door middel van een proces de meeste mensen zich niet eens kunnen voorstellen, om – letterlijk ‘de macht’ over alle zielen te bezitten, die zich niet kunnen bevrijden van de zwaartekracht van de aarde – terug in de re-incarnatie cyclus, en in deze nieuw gecreëerde, en zeer robotachtige lichamen zijn omgevormd. Hun probleem is dan weer opgelost.

 

De menselijke hybride is een zeer succesvol wezen, ontstaan tien ​​duizenden jaren geleden als een experiment verricht door diverse buitenaardse wezens. De waarheid is dat de Anunnaki tienduizenden jaren geleden naar planeet Aarde kwamen om goud te delven, werk dat ze zelf niet wilden doen, waarvoor ze een experimenteel wezen creëerden dat ze “Mens” noemden.

 

De Verandering:

Als we ontwaken zal onze wereld veranderen in een prachtige plek naar wat beloofd werd volgens onze geschiedenis. Met deze waarheid, zullen we leren over het bestaan van het Universele Kosmische basisprincipe van de Vrije Wil. De realisatie hiervan, ligt binnen ons vermogen door de wereld in de richting te creëren naar wat ons voor ogen staat, in tegenstelling tot in apathie verder te zwoegen. De volledige onthulling komt, evenals de GCR, NESARA/GESARA, RV, met door goud gedekte valuta’s; en enorme vooruitgang in de technologie. Armoede en honger zullen tot het verleden behoren

 

De goedwillende Elders (WDS) controleren deze verandering, ongeacht wie president is van de USA Inc. Ze hebben reeds een interim-president gekozen voor nadat de Volksrepubliek van Amerika is afgekondigd; dan zullen de meeste, zo niet alle politici worden gearresteerd en worden vervangen d.m.v. nieuwe verkiezingen. Tegen die tijd zullen de mensen in staat zijn om waar getrouwe informatie en onthullingen over kandidaten te vernemen, om te zorgen dat hun stem voor het eerst wel telt.

 

Het belangrijkste is: Dat de verandering wordt gerealiseerd. De wereld ontvangt dan alles wat is beloofd door de Schepper, de mensheid komt in een nieuwe Gouden Eeuw van vrede en welvaart, en worden als echte mensen respectvol behandeld. En dat is wat telt!

 

Als dat niet gebeurt – zal het voor bijna iedereen onmogelijk zijn in de vrije wil wereldruimte terug te keren, zelfs niet met de hulp van de Schepper Zelf, omdat deze zielen niet meer voor zichzelf opkomen en op te staan ​​tegen deze overname, dat elke dag steeds steeds duidelijk zichtbaarder wordt!

 

De Khazarian Maffia Cabal heeft eindelijk ontdekt dat miljoenen van licht georiënteerde wezens nu hier op aarde wakker zijn geworden met behulp van de “love trilling” tegen hen ingaan, waarom ze nu de totale oorlog hebben verklaard tegen elk levend wezen op de planeet, dat anders is dan henzelf!

 

BEWUSTWORDING:

WORDT WAKKER. Word je bewust wat er om je heen gaande is, hoe in werkelijkheid misdadigers onze samenleving controleren en besturen. De Satanistische gangsterbende – Archon bloedlijn – KM-misdaad cabal willen geen sterke onafhankelijke naties; afhankelijke landen met van ‘welzijn’ afhankelijke bevolking zijn hun kandidaten voor politieke onrust. Deze afhankelijken staan uiteindelijk meer open voor de invoering van de Nieuwe Wereldorde nadat de door misdaad cabal gecreëerde anarchie wordt gekeerd in z.g. ‘vrede’.

 

Het plan is om elke natie te verzwakken d.m.v. hoge werkloosheid, hoe meer hoe beter, zoals op dit moment het geval is in de EU en Amerika; zonder enig echte welvaart – de naam van dit spel is MACHT. Onze ‘gekozen’ leiders zijn partners in de misdaad cabal; het is hen niet toegestaan ​​deze crisis op te lossen, ze hebben hun ziel aan de satanisten duivel verkocht in ruil voor hun creatie van een lagere levensstandaard voor hun volk, om ze afhankelijker te maken van de overheid d.m.v. hand-outs, zodat ze bereidwilliger zijn zich te laten inlijven in de Nieuwe Wereldorde.

 

Het is van het grootste belang uit een van beiden te kiezen:

 

WAKEUP en SHAKEUP 

Of het alternatief; vroegtijdige dood, of eindeloze slavernij.

 

Begrijp goed; we vechten een oorlog tegen verraders en leugenaars. De Khazarian Maffia Cabal die zich in alle lagen van onze samenleving heeft geïnfiltreerd. Als we deze oorlog niet winnen; is de dood of slavernij ons lot!

 

Stuur dit artikel rond om iedereen te laten weten wie onze vijanden zijn, opdat ze deelnemen aan deze strijd. Alle handen moeten aan dek! Het is;

 

 

Overleven of Sterven!

 

 

 

De Verenigde Staten van Amerika is een onderneming:

De USA is een CORPORATION en geen natie die aan het volk toebehoort; En zo is ook het geval met alle andere soevereine naties, waaronder de EU:

 

Vladimir Poetin vertelde me een persoonlijk verhaal in het Kremlin:

Opperrabbijn van de Chabad pochte over zijn goede verstandhouding met Vladimir Poetin. Eggert zegt dat de moeder van Poetin Joods is, dat hem ook joods maakt, en dat president Medvedev aan beide kanten Joods is. Het is moeilijk te zeggen of ze zich ook verplicht hebben aan de Chabadniks. – Zie meer hierover op: