De overheid is de grootste vijand van het volk:

 

Disfunctioneel systeem:

Het papieren geldsysteem is de belangrijkste oorzaak van het economisch lijden. Een van de redenen is dat parlementen de uitgaven van de overheid niet kunnen controleren. Dat is de reden waarom regeringen oorlogen financieren en instituten onderhouden van een politiestaat. Het papiergeld monopolie verstoort de economische signalen en veroorzaakt booms en busts. Het besteelt de mensen d.m.v. de verraderlijke fiscale truc genaamd inflatie.

 

Unworkable systemCentrale Bankiers hebben enorme macht als gevolg van het papieren geldsysteem. Als ze werden beperkt door een goudstandaard of monetaire concurrentie, zijn centrale banken nog steeds een bedreiging, maar geen dodelijke bedreiging meer. Aangezien de particuliere centrale banken hierdoor per definitie de controle over de overheid hebben, houden ze ook de hele economische toekomst gegijzeld. Het meest opvallende beleid is dat de middenklasse wordt uitgeroeid door het “zero rentebeleid” ZIRP, dat nu in veel landen vervangen is door negatieve rente, NIRP. Dit zijn een paar stappen verder dan de oude “too big to fail” doctrine, en nog twee stappen te kort van totale nationalisatie.

 

Het zijn het soort extremen dat centrale bankiers nastreven om een disfunctioneel systeem in stand te houden. Het levert een voorspelbaar traject: van papiergeld tot totale overheidscontrole. – Elke nieuwe stap brengt het geld verder weg van de vrije markt, en zorgt voor nieuwe problemen die schreeuwen om meer interventie, hetwelk weer meer problemen creëert, en zo verder tot het hele systeem zichzelf ontrafelt. Deze criminele Banksters worden heel veel geld betaald om dom te zijn!

 

En dit is precies wat er nu gebeurt. De ongelooflijke instorting van 2008 lijkt hierbij op een zacht gekookt eitje. Een andere, nog ernstigere instorting dreigt nu omdat in plaats van de realiteit onder ogen te zien, Central Banksters de problemen onder het tapijt hebben geschoven. Hierdoor kan binnenkort hyperinflatie een reële mogelijkheid worden, en zodra dat begint is er niets meer om dit met gewone middelen te stoppen. Bankruns blijven een bedreiging. Alle papierenvaluta’s verliezen dan hun koopkracht, terwijl overheden zullen blijven groeien.

 

De keuze is aan het volk:

Hervorming van het monetaire systeem, of het wurgen van de toekomst en onze vrijheid. Dit is de keuze waarmee mensen nu worden geconfronteerd. Het is nog niet te laat. De noodzaak van een hervorming is nog nooit zo urgent geweest.

Vrijheid en gezond geld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De geldcreatie moet worden teruggegeven aan het volk om te beheren en uit de buurt te houden van de overheid en haar controlerend apparaat de centrale bank. Het dwaze monetaire beleid van de centrale bankiers heeft grote verstoringen gecreëerd, erger nog dan wat de wereld ooit eerder heeft waargenomen. En dit gaat eindigen in een ramp. Niemand kan met zekerheid voorspellen, wanneer deze problemen tot een hoogtepunt zullen komen. Maar de recente versnelling van het kelderen van staatsobligatie-rendementen suggereert dat het eerder kan worden verwacht dan wordt gedacht.  De risico’s zijn van een omvang die zich nog nooit in de geschiedenis hebben voorgedaan. En dat is waarom mensen die kapitaal of spaargelden bezitten, verstandig moeten zijn door zich voor te bereiden op deze risico’s. Zelfs als het Brexit referendum wordt gemanipuleerd en verloren gaat, is het Europese banksysteem in een volledige staat van ontbinding, dat op zich al het dictatoriale fascistische EU-project hoe dan ook zal vernietigen.

 

Als je nog niet het advies hebt opgevolgd om een ​​deel van je kapitaal of spaargeld in fysiek goud en zilver om te zetten, word je aangeraden dit nu zo snel mogelijk te doen.

 

Individuele vrijheid en vrije markt:

De wijsheid achter de vrijheid bezat econoom Milton Friedman (1912-2006). Hij was de grootste vrije markt econoom van de 20e eeuw en misschien wel aller tijden. Zijn academisch belangrijkste werk bewees het belang van een rationele geldhoeveelheid en het aantonen van desastreuze gevolgen van irrationeel politieke bemoeienis met geld. – Over de oorzaak van de Grote Depressie in de 1930s, legt Friedman uit:

 

“De Fed was grotendeels verantwoordelijk voor de grote depressie, die anders een tuin-variëteit recessie zou zijn geweest, mogelijk vrij ernstig. In plaats van haar bevoegdheden te gebruiken om de depressie te onderdrukken, waren ze verantwoordelijk voor de afname de geldhoeveelheid met een derde in de periode 1929-1933… Ver van het feit dat de depressie veroorzaakt zou zijn door het falen van het vrije ondernemerschap, werd dit door het tragisch falen veroorzaakt van de overheid.”

 

En wat zou Friedman vandaag zeggen over de “tragische mislukking van centrale bankiers”, met hun maatregels die nu in tegenovergestelde richting gaan – t.w. de uitbreiding van de “hoeveelheid geld” tot krankzinnige proporties? Zeer waarschijnlijk zou hij het gedrag van de centrale bankiers weer veroordelen.

Free-MarketFriedman rechtvaardigde juist dat de vrije markt goed is voor iedereen – rijk, arm, minderheden, meerderheden, kansarmen, praktisch iedereen. Alleen degenen in de regering, willen geen vrije markt, omdat dat macht geeft aan particulieren. Dus de politici, vertellen de mensen dat ze veel meer voordelen hebben als de overheid de markten reguleren waarvoor het nodig is een ​​stukje van de vrijheid in te leveren. In werkelijkheid willen ze de macht voor zichzelf houden, en niet in de handen van individuelen.

 

Vrijheden zijn fysieke dingen. Alle fysieke goederen en diensten van de wereld – met inbegrip van de vrijheid van meningsuiting en geloof – worden min of meer verhandeld op een markt. – Wanneer de markt vrij is, dan is een uitwisseling tussen twee partijen vrijwillig, en zal niet plaatsvinden tenzij beide geloven dat ze ervan zullen profiteren.

 

Wanneer de markt niet vrij is, kan de uitwisseling niet vrijwillig zijn, kan de uitwisseling zelfs plaatsvinden onder dreiging van geweld, ook al weet je dat je er niet van profiteert. In dat geval ben je slaaf geworden.

 

Alle soorten ingrepen door de overheid verstoren de vrije markt voor mensen – met inbegrip van de zogenaamd “gunstige” inmenging door de overheid, deze zijn meer gunstig voor de overheid, maar slecht zelden voor particulieren.

 

Insiders versus de Buitenstaanders:

Democratie betekent dat mensen vrij zijn te kiezen wie hen regeren, terwijl de overheid in dienst is van het volk met de Insider versus outsidersopdracht hen te dienen, maar het tegendeel is realiteit. Dus mensen kunnen denken dat de acties van de overheid een verlengstuk is van hun eigen vrijheden. – Friedman waarschuwt voorzichtig te zijn om op deze manier over de overheid te denken…

Elke uitbreiding van macht van de overheid vergroot het gevaar dat de overheid, in plaats van de grote meerderheid van het volk te dienen, een middel heeft waardoor een klein aantal kan profiteren ten koste van anderen.

En denk niet dat arme mensen de uitzondering zijn…

De armen hebben niet alleen gebrek aan vaardigheden die door de markt worden gewaardeerd, maar ook missen ze de vereiste vaardigheid om succesvol te zijn in de politieke strijd om fondsen te benutten.

Zelfs in het geval van een “goede regering” geven mensen hun individualiteit op, omdat zij moeten voldoen aan wat de overheid hen zegt te doen. En die zijn niet van plan om iedereen gelukkig te maken. – In de vrije markt, zijn alle partijen unaniem eens over de deal als het een goede deal is. In de niet-vrije markt veroorzaakt door dreiging met geweld door de regering, krijgen velen geen goede deal…

De stembus produceert overeenstemming zonder unanimiteit; de markt produceert unanimiteit zonder overeenstemming. – Het is daarom wenselijk de stembus, alleen te gebruiken voor die besluiten waarbij overeenstemming essentieel is.

De meest winstgevende onderneming:

De meest winstgevende onderneming ter wereld is, veruit, de overheid. En hoe groter de overheid is, hoe duurder in het gebruik, waarvoor het volk meer aan belastingen moeten ophoesten.

big governmentHet analyseren van cijfers uit verschillende tijdperken, maakt het verdict duidelijk: geen enkel ander businessmodel komt in de buurt; niets harkt zoveel geld bij elkaar als een regering. De cijfers waren zo groot; een methode voor het bewijs was nodig om het dubbel te controleren.

 

Uiteindelijk, werd de verklaring bevestigd: De overheid is veruit de grootste en meest winstgevende business op de planeet, en is het altijd al geweest.

 

Anarchie:

Het eerst bestuurde gebied op aarde was een rustige stadsanarchie. Een enorme hoeveelheid bewijsmateriaal is beschikbaar uit deze stad, nu genoemd Catalhoyuk. Maar liefst 10.000 mensen woonden er tussen 7500 voor Christus en 5700 voor Christus – zo ongeveer 5000 jaar voordat de piramides van Egypte werden gebouwd – zonder heerser en zonder opzichter. Er was geen gerechtsgebouw, geen belastingcollector, en geen centrale administratie van welke aard dan ook.

 

Deze mensen waren rustige, coöperatieve, zeer artistieke individuen. Ze waren zindelijk, goed gekleed, goed gevoed, en productief. Velen waren lange afstand handelaren, en ze konden daarvoor een currency hebben gebruikt. Ze waren allesbehalve onwetend prehistorische beesten. De artefacten vertellen het verhaal.

 

Anarchie wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd en door de gewone burger begrepen als een pejoratief gebruikt om hooligans te beschrijven die door de straten rennend, stenen, keien en molotovcocktails door etalageruiten smijten, in het algemeen tot overlast zijn voor de gemeenschap. Maar in feite betekent het woord anarchie, juist het tegenovergestelde. Het woord is misbruikt door de officiële media om precies het tegenovergestelde ervan te maken waarvoor het eigenlijk staat. De media hebben handig een orde verstorende definitie van gemaakt, welke de doelstellingen van de overheid beter dient. Regeringen willen slavernij over hun onderdanen binnen hun grenzen. – De overheid is het probleem, níét de oplossing.

 

Gouden Eeuw:

Golden AgeZelfs tegenwoordig kunnen mensen als ze willen op elk moment in het gouden tijdperk stappen. Schaarste is uit het verleden. De prijs van grondstoffen zoals tarwe en koper registreren een vlakke lijn in vergelijking met de lonen. En met de technologieën die nu online komen, wordt dit proces alleen maar versneld.

 

Het probleem is dat de mensheid een ongelooflijke hoeveelheid vervangende schaarste heeft toegestaan, en dat is wat ons in twee dagelijkse ploegen aan het werk houdt, zonder een groot voordeel.

 

Maar zodra we besluiten dat het niet echt onze taak is mensen die we verachten aan het werk te houden. En zodra we stoppen elk nieuw gadget “nodig” hebben, en stoppen met te leven om indruk te maken op onze buren en beginnen met het cultiveren van ons werkelijk leven, ontdekken we dat we al rijk zijn, en van alles genoeg produceren voor iedereen om voldoende te hebben.

 

Brexit:

De beslissing over Brexit is door de RKM reeds genomen, ongeacht wat de Britse kiezers beslissen, hun stem betekent niets, lees de open brief van Griekenland.

 

wake Up sheepleEen voorbeeld van hoe dat in z’n werk gaat: Duidelijk, bovendien nog een perfecte timing; een anti-Brexit-verdediger vermoordt Joe Cox een Rothschild marionet, en lid van het Parlement die actief campagne voert om in de Europese Unie te blijven; een moord die precies zeven dagen voor het referendum moet plaatsvinden. MSM is dankbaar voor de op de begrafenis huilende familie en zet ze op de tv, met koppen: “Een natie in shock”. De perceptie wordt omlijst; Brexit promotors zijn eigenlijk – terroristen! – En het is een uitgemaakte zaak: GB blijft in de EU. Deze moord zwaaide plotseling de openbare mening ten gunste van Groot-Brittannië in de Europese Unie te houden. – Als de overtuigingen van mensen zo gemakkelijk kan worden veranderd door een willekeurige dramatisch daad van geweld, waarom dan nog de moeite nemen van een referendum?

Intussen is alles is weer onder de controle gebracht van de psychotische RKM met meer dan 6000 jaar ervaring in massamanipulatie, met hun eindeloze hoeveelheid van zelf-gedrukt geld en absoluut zonder geweten; het vervullen van hun enig doel, de volledige slavernij van de mensheid door middel van steeds inkrimpende vrijheden en dieper ingrijpen in het leven van burgers is weer een stapje dichterbij. Tegenwoordig is het volk geconditioneerd te geloven dat dit onmogelijk is, maar de werkelijkheid vertelt anders.

 

Dus de boodschap is duidelijk; een turn-around moet worden ondernomen t.b.v. een ​​wijdverspreide reactie tegen de overheid, de grootste vijand van het volk. Mensen behoeven niet te lijden onder bezuinigingen en werkloosheid, veroorzaakt door het politieke systeem bevuilt door slijm en ongezuiverd rioolwater van het liberalisme, socialisme, en populisme dat tijdens verkiezingen wordt uitgestrooid. Wat nodig is, is een vrije keuze en een vrije markt, beheerd in Anarchie, gerund door de mensen zelf. Wordt Wakker en aanvaard je verantwoordelijkheid voor je eigen lot. Gewoon vandaag beginnen, het is zeker mogelijk, het wordt succesvol en veel goedkoper.

 

Omdat deze en voorgaande informatieve essays gewaardeerd schaars zijn, heb je misschien belangstelling de link door te sturen naar al je contacten?

Een lezer merkte onlangs op: onder “Kondratieff-cyclus en meer”: Ik heb “Kondratieff cyclus en meer” met meer dan gemiddelde interesse gelezen, omdat ik al meer over de Kondratieff cyclus had gelezen, zowel in een eerder stuk van Peter Meyer over de Kondratieff cyclus, als ook andere artikelen. Ik geef niet vaak complimenten, maar dit laatste artikel van Peter getuigt m.i. van een bovenmatig inzicht in de Kondratieff cyclus in samenhang met de actuele situatie.

Peter heeft al eens eerder in een reactie laten blijken cycli zeker niet heilig te verklaren, maar in dit artikel laat hij enerzijds zien dat de Kondratieff cyclus wel degelijk heel serieus genomen moet worden…

 

De eerlijkste drie minuten in televisiegeschiedenis

 

Vrijheid is eng

Op donderdag 23 juni, zal de bevolking van Groot-Brittannië beslissen om in de EU te blijven of te verlaten. Niets minder dan de economische vrijheid van 64 miljoen mensen staat op het spel. En de propaganda aan beide zijden is absoluut walgelijk geweest. In deze video, geeft Mike Maloney een laatste blik op deze kwestie vóór de stemming.