Pan-Europese Unie

Het einde van de soevereiniteit

De EU is een totalitair monster

De hervorming die een groot verschil zal maken

EU-Parlement is een complete Farce

Assange, Brexit, QFS, GCR, EU-verkiezingen en de Notre Dame Brand

 

 

De Verenigde Staten van Europa

De EU is een belangrijke illustratie van wat de postindustrieel, post-democratische samenleving wordt genoemd waarin ongekozen bureaucraten, technocraten en zgn. ‘deskundigen’ de onderdrukt menselijke samenleving dicteren. Elke dag kan de onthulling ervan beter worden waargenomen.

 

De grootste misleiding van de eeuw is de oprichting van een totalitair bureaucratische Superstaat genaamd de Europese Unie, die in de huidige vorm al meer dan 60 jaar geleden was gepland. Begonnen met een ‘vrijhandelszone’ die getransformeerd werd in de huidig centraal gedicteerde superstaat, waarin de grens tussen fascisme en communisme wordt overschreden.

 

Het plan vanaf het begin was altijd geweest om de Europese Unie te maken tot wat het nu is en het daar te houden totdat het punt bereikt is waarop geen weg terug meer mogelijk is. Dat moment is bijna aangebroken, met voorstellen voor nog verdere centralisatie van de macht die het overbodige volledig zal vernietigen, wat niet veelmeer is met betrekking tot alle nationale soevereiniteiten binnen de EU. Dit komt precies overeen met de Archontische bloedlijn van denken om de macht steeds verder te centraliseren, en doorlopend hun wereldwijde controle over de massa’s te vergroten.

 

Het oorspronkelijke plan voor een centraal gecontroleerde fascistisch/communistisch Verenigde Staten van Europa gaat eeuwen terug en stond al in 1129 op het verlanglijstje van de Tempeliers, lang voordat het publiek er ooit van had gehoord. De leidende spelers achter het afdwingen van de Europese Unie zijn de Illuminati met het Huis Rothschild en hun geheime genootschap het Rothschild Zionisme. De voortdurend toenemende invloed van de Archon-bloedlijn op de mensheid vereist een eindeloze centralisatie van macht en het plan is om dit doel ten koste van alles te bereiken.

 

De binnenste cirkel van Archon Bloodline Elites komt samen aan een enkele ‘Bilderberg’-tafel om te dicteren wat er over de hele wereld moet gebeuren. Dit is de reden voor de onophoudelijke centralisatie van de macht op alle gebieden in ons leven, inclusief de Europese Unie – worden over de hele wereld soortgelijke acties gepland – de voedselketen, biotechnologie, energievoorziening, medicijnen, media, militaire (NAVO) enzovoort. Macht is geconcentreerd in de handen van een paar mensen en de multinationals onder de noemer ‘globalisering’.

 

Al het menselijk leven zoals we dat vandaag kennen, is ten prooi gevallen aan een gigantisch mind-control-programma dat de wereldbevolking stap voor stap in de spreekwoordelijke Orwelliaanse nachtmerrie dirigeert. Nadat het besluit is genomen waar de elite ons willen brengen, is uitgelegd in Silent Weapons for Quiet Wars; dat de Nieuwe Wereld Orde is. De technieken van mind en emotionele manipulatie worden gebruikt om ons daarheen te brengen. Iedereen zou de leugens en het bedrog moeten kunnen doorzien.

 

 

Pan-Europese Unie

De Pan-Europese Unie was het idee van de Archon Rothschilds en de Archon Habsburgers die eeuwenlang in Europa het Heilig Roomse Rijk regeerden – eigenlijk; het Archon Empire. Otto van Habsburg werd later president van de Pan European Union. De naam Europese Unie, was vanaf het begin de term die meer dan 60 jaar lang werd gebruikt in verwijzing naar de huidige EU-superstaat. Een van de belangrijkste financiers van de Europese Unie was Rothschild Zionist, en Rothschild onderhorige Max Warburg.

 

De Europese Unie is een vitaal element in de Archon-agenda voor mondiale controle. Max Warburg werd de bankier voor Hitler en was directeur van IG Farben – de Rothschild-creatie die Hitler aan de macht bracht en het concentratiekamp in Auschwitz leidde.

 

Zijn broer Paul Warburg was de drijvende kracht achter de oprichting van – voor het volk catastrofale – Federal Reserve in 1913, die de economie voor de Rothschilds heeft gekaapt en vandaag de ingewanden ervan opslurpen. Max Warburg was ook een erkende financier van Vladimir Lenin, Trotski en organiseerde de Russische revolutie namens de Rothschilds.

 

Het einde van de soevereiniteit

Het plan was om de soevereiniteit stap voor stap uit te hollen. Denk niet dat er geen samenzwering was – het is allemaal ver van tevoren gepland geweest.

De visserijsector is vrijwel geheel verwoest door EU-overeenkomsten terwijl de vangstquota specifiek was bedoeld om fulltime visserij financieel onmogelijk te maken. Sir Crispin Tickle, een onderhandelaar voor het VK, heeft toegegeven dat de regering de volledige implicaties van het lidmaatschap heeft verdoezeld en hij zei dat de regel was: “Praat hierover niet openlijk”. Ze logen allemaal vanaf het begin, maar dat is wat Archons altijd doen – ze liegen en bedriegen. Je kunt het zien en ervaren bij Archon-bedriegers en onderdanen zoals Blair, Cameron, Bush, Obama, de Clintons, Merkel, Sarkozy, Hollande, Macron, Rajoy, Rutte, Draghi, Juncker ad infinitum.

 

De voormalige Britse premier Heath werd een decennium na zijn aftreden gevraagd in een BBC-interview of hij al die tijd had geweten dat Groot-Brittannië zich overgaf aan een federale Europese staat. Hij antwoordde: ‘Ja, natuurlijk.’

 

Evenzo was het plan om de kolenindustrie volgens de Europese blauwdruk te vernietigen, samen met de vakbondsbeweging, die voor al zijn fouten grote aantallen mensen samenbracht en hun verdeel en heersstrategie blokkeerde.

 

Premier Margreet Thatcher benoemde in 1975 haar vriend Lord Victor Rothschild als haar ‘beveiligingsadviseur’ en selecteerde haar medewerkers zorgvuldig, op grond van persoonlijkheid, gemak van manipulatie en vrijwel zeker Archon bloedlijnverwantschap. Ze ondernam van alles om de ineenstorting van de Britse industrie, kolen- en staalindustrie te realiseren.

 

Interessant is dat Thatcher de reputatie had dat ze heftig gekant was tegen de toenemende macht van de Europese gemeenschap van Rothschild, terwijl haar beleid de veranderingen teweegbracht die al waren overeengekomen ten tijde van Edward Heath, haar voorganger als premier, die de blauwdruk ondertekende om de Britse industriële basis te ontmantelen ten gunste van financiële en dienstverlenende industrieën.

 

Thatcher deed precies wat de Rothschilds nodig hadden, met haar financiële actie ‘gratis voor iedereen’, haar zogenoemde ‘Big Bang’ t.w. deregulering van het financiële centrum in de City of London, die de deur opende voor parasietmachthebbers zoals Goldman Sachs en het global economisch systeem. The Big Bang was de belangrijke hervorming die de status van de City of London versterkte als het grootste financiële centrum van Europa.

 

De EU is een totalitair monster

De Europese Akte, die de handelsbelemmeringen ophief in heel Europa en het Verdrag van Maastricht voor de Europese Unie hebben fundamenteel de nationale soevereiniteit uitgehold, zodat het woord Economisch kon worden geschrapt en de term werd veranderd in de Europese Gemeenschap, voordat het later verder werd gewijzigd naar de Europese Unie. Hetwelk werd gevolgd door de oprichting van een Europese Centrale Bank met een gemeenschappelijke munt.

 

Het concept van Europa met gecentraliseerde controle beheerd door een Europese Centrale Bank, een gemeenschappelijke munteenheid, een regionaal bestuur en gemeenschappelijke arbeidswetgeving, transport en industrieel beleid, is precies wat Hitler en de nazi’s reeds voor Europa hadden gepland.

 

De geconstrueerde economische implosie van Griekenland, Ierland, Portugal, Italië en Spanje heeft een groot probleem gecreëerd waarvoor een oplossing nodig is en is wat nu wordt voorgesteld, nl. de opheffing van wat er nog over is van een reeds afgenomen nationale soevereiniteit om het door de elite vanaf het begin gecreëerde probleem ‘op te lossen’. Het is de bekende ‘Probleem-Reactie-Solution-strategie’ die leidt tot een nieuwe grootscheepse mijlpaal op weg naar de totalitaire staat van Europa.

 

De euro was nooit bedoeld als doel op zichzelf. Het uiteindelijke plan is een enkele wereldwijde valuta in te voeren, t.w. de SDR. De euro was het Trojaanse paard om alle individuele valuta’s te vernietigen die reeds bestonden, dat de soevereiniteit symboliseert. Het plan is om uiteindelijk de euro en de Amerikaanse dollar te vernietigen en over te stappen naar de SDR-wereldvaluta gevold door alle consequenties van totale wereld controle.

 

De eurocrisis werd als excuus gebruikt – zoals Monet in de 1960s al zei – om nieuwe voorstellen voor verdere EU-centralisatie en integratie op te stellen, in samenwerking met twee andere Rothschild-spelers, Mario Draghi en Jean Claude Juncker.

 

De Eurofiele single currency mania beloofde een voorspoedige toekomst. De hype van Brussel heeft in plaats daarvan een etterende economische ramp veroorzaakt. Mediterrane burgers zijn gefrustreerd door hun economische boulimia: krankzinnige bezuinigingen ondersteund door verkwistende overheden. Met een opmerkelijke timing, toen de EU-landen verplicht werden de broekriem verder dicht te trekken, besloot de EU in Brussel haar controversiële budget elk jaar met miljarden te verhogen. Het Is gewoon absurd!

 

Het toont de onbekwaamheid aan van de EU van een zelfingenomen, arrogante kaste die gelooft dat zij beter het geld van anderen kunnen uitgeven dan de overbelaste burgers zelf. Hun fiscaal wanbeheer heeft ertoe geleid dat de EU voor tientallen miljarden euro’s aan onbetaalde rekeningen overhoudt. Zelfs de eigen auditors van de EU zijn opvallend niet onder de indruk van het gebrek aan degelijke financiële zelfbeheersing. Ze hebben de afgelopen 23 jaar geen enkele EU-audit ondertekend. Dit onderbouwt de échte onverantwoordelijkheid van hun disfunctionele apparaat en ongebreidelde incompetentie die duidelijk de oorsprong is voor de ondergang van de hooghartige EU.

 

Het flagrante feit is niet de incompetentie die de EU op haar economische knieën heeft gebracht en het opgelegd economisch beleid dat landen rampen bezorgd en nodig gered moeten worden door bijdragen uit andere landen. Als het probleem alleen incompetentie zou zijn, zou de oplossing heel eenvoudiger zijn en zich richten op het vervangen van de incompetenten door bekwamen. Maar zo is het niet. Ze zijn zeer competent in het volgen van een agenda van berekende incompetentie met als doel een enorm probleem te creëren dat opzoek is naar een vooraf ontworpen oplossing. Het is een complot om van Europa een totalitaire staat te maken. De EU is een MONSTER geworden.

 

Het stimuleren van de economie gaat meer over verdere centralisatie van de macht, terwijl ‘vrijhandel’ wordt gebruikt om de wereldwijd standaardisering van wetten, voorschriften, economie, wetshandhaving en militairen te rechtvaardigen op precies dezelfde manier als nu in de EU gebeurt.

 

Dit zijn allemaal belangrijke stappen in de richting van de oprichting van een wereldregering, leger en al het andere. Al deze figuren zijn leugenaars en bedriegers, die, zoals algemeen bekend alles weten wat Archonisten willen dat moet gebeuren.

 

Het publieke sentiment is over het algemeen vrij negatief, met al deze raadselachtige modewoorden als “spread”, “fiscaal impact” en “masterparameters”. Deze parameters vormden een metaforische kooi waarin ons belastingstelsel gevangen zit. Het blijkt dat onze politieke processen, evenals ons financieel systeem zich in deze val bevinden. En, als we er niet in slagen om ons eruit te bevrijden, kan er geen hoop ten goede zijn. Dit type economie is volledig misplaatst, en niet alleen in Italië – het is niet goed genoeg voor Europa, noch voor de rest van de wereld.

 

De oplossing

Verwijder eerst de verraderlijke giftige corporate dictatoriale relatie met grote regeringspolitici en grote multinationals die fortuinen uitgeven aan het lobbyen bij de Brusselse kliek. Het EU-systeem heeft niet voldaan aan de eis van dynamische groei: het moet een eenvoudig, licht gereguleerde vrijhandelszone worden, niets meer en niets minder. Het blijkt echter dat de vrijehandel van bovenaf wordt onderdrukt door de grote multinationals, die uiteindelijk Europa achteruit zullen drijven naar een nieuw donker tijdperk, terwijl Azië naar boven komt.

 

Vervolgens, is de oplossing even eenvoudig als radicaal; een verandering van het bestaande privaat beheerde, op schuld gebaseerd monetair systeem omzetten in schuldvrij, door goud gesteund geld, uitgegeven door het volk via hun eigen gekozen regering.

 

Laat de TBTF-banken – Te groot om te falen – failliet gaan, geen enkele redding. De regering van het volk beheert en bepaalt de hoeveelheid geld en níét private bankiers, die met hun controle over geld booms en busts initiëren.

 

Banken kunnen alleen het geld uitlenen dat ze in de bank hebben en voor extra geld moeten ze concurreren op de open markt. Banken moeten 100% reserves aanhouden, het huidige ‘fractionele reserve’-systeem moet worden afgeschaft.

 

Volg het voorbeeld van IJsland dat het oudste parlement ter wereld heeft, meer dan 1000 jaar oud, ze hebben hun problemen uit het verleden bestreden met de steun van 93% van de bevolking en in een vervolgreferendum, stemde 70% tegen toetreding tot de Europese Unie. Ze hebben reeds bereikt wat we in de EU moeten navolgen.

 

De hervorming welke een groot verschil zal maken

Nu, in ons corrupt geldsysteem, moet de overheid het geld lenen en vervolgens rente daarover betalen. Dit wordt dan de Nationale schuld genoemd. Al ons geld is gemaakt uit schuld. Politici die zich richten op het verminderen van de Nationale Schuld, als antwoord op onze huidige crisissituatie, weten waarschijnlijk niet wat de Nationale Schuld feitelijk is. De nationale schuld verminderen zou betekenen dat we de hoeveelheid geld verminderen, waarvan reeds al te weinig is!

 

Voorts ligt de toekomst niet bij grote multinationale ondernemingen – de toekomst ligt bij kleine en middelgrote bedrijven en coöperaties. Als Europa haar verloren economisch prestige wil herstellen, moet het eerst de mislukking van het corporate socialisme erkennen om vooruitgang te boeken. Groei en innovatie moeten van onderop worden aangemoedigd. Dat betekent dat de EU moet worden ontmanteld om terug te keren naar een eenvoudige vrijhandelszone, om individuele creatieve ondernemingen te stimuleren.

 

Gezien het feit, hoe snel de EU van anderen eist dat ze ‘democratie’ en ‘Europese normen’ voor mensenrechten invoeren, is het een daad van adembenemende overmoed en hypocrisie te zien hoe slecht Brussel haar eigen burgers behandelt in deze aanhoudende economische crisis. Het tragisch verloren decennium van Europa blijft op schema om armoede onder de bevolking te genereren, in plaats van welvaart.

 

De EU draagt ​​bij aan een nieuwe nachtmerrie-episode in haar economische geschiedenis. Dat is de Neo-Koloniale-Financializering-modus, met andere woorden de single-currency manie met de belofte van een welvarende toekomst voor iedereen. Zoals te verwachten was; De hype van Brussel heeft in plaats daarvan een etterende economische ramp veroorzaakt. Mediterrane burgers zijn gefrustreerd door hun economische boulimia: krankzinnige bezuinigingen ingevoerd door verkwistende overheden. Met opmerkelijke timing, als EU-landen verplicht worden de buikriem aan te trekken, besluit de EU in Brussel haar controversiële budget jaarlijks met miljarden te verhogen.

 

EU-Parlement is een complete Farce

De volgende feiten zouden elke Europese burger wakker moeten maken:

 

  1. Geen representatie van Europese waarden
  2. Weerstand wordt niet geaccepteerd
  3. Alternatieve gezichtspunten worden niet erkend
  4. Een immens groot budget voor het maken van nepnieuws
  5. De EU wordt geregeerd door een stelletje niet-verkozen gevaarlijke radicalen

 

De EU is geen legitieme organisatie. En het Europees Parlement is geen echt parlement dat het volk vertegenwoordigt. Het is gewoon een adviesorgaan met weinig invloed op de uitvoerende macht. Alleen de Europese Commissie (EC) kan de macht uitoefenen. De parlementariërs kunnen geen wetgeving opstellen, alleen de EC kan dat doen.

 

De EC is een geselecteerde ongekozen groep van individuen die niet de steun van parlementariërs of het volk in hun land van herkomst nodig hebben. Het klopt dat de Europese Raad bestaat uit gekozen leden, één uit elk land binnen de EU. Maar er zijn twee problemen. Het eerste is dat deze raadsleden gehouden zijn door hun ambtseed, t.w. het algemene belang van de EU als geheel te vertegenwoordigen in plaats van hun thuisland. Het tweede is dat de EU een afzonderlijke entiteit is die de steun van de volkeren niet nodig heeft.

 

De EU regeert over de volkeren zonder hun toestemming. De wil van het volk negeren, is geen democratie meer. Bovendien, moet elk raadslid zijn loyaliteit uitspreken aan een organisatie die de democratie ondermijnt. Dus door deze constructie kan de EU de wil van het Europese volk niet vertegenwoordigen, omdat het construct tegen de wil van het volk ingaat. Bijgevolg vertegenwoordigt de EU geen Europese waarden en accepteert het ook geen tegenspraak.

 

Net zoals destijds in de Sovjetunie wil de EU de invloed van de bevolking verminderen en elke lidstaat multicultureel maken. En dat is de reden van de georkestreerde toevloed van islamitische immigranten. – Polen en Hongarije zijn het niet eens met deze aanpak; daarom wil de EU deze landen dwingen multicultureel te worden. Dit verzet zich tegen het recht op zelfbeschikking. Het is gewoon een schande en godgeklaagd walgelijk.

 

De EU-parlementsleden zijn gehersenspoeld met het concept: “De EU is goed; en de mensen die het hier niet mee eens zijn, zijn allemaal populisten.” Ze zijn gedreven door of gerelateerd aan “xenofobie, Islamophobia, seksisme, fascisme, nepnieuws, intolerantie en Poetin.” Deze video vat het allemaal samen en laat zien hoe achterlijk de EU-parlementariërs praten. Het is hilarisch als het niet zo ernstig was.

 

Assange, Brexit, QFS, GCR, EU-verkiezingen en de Notre Dame brand

Een boos electoraat al gefrustreerd, geërgerd en beschaamd over hoe de Teresa May regering en het parlement zich hebben overgegeven aan de EU iz. Brexit, en nu omgaat met de behandeling van Assange in opdracht van de V.S., vindt bij velen geen goed woord.

 

Er zijn een heleboel andere invalshoeken bij de uitzetting en arrestatie van Assange, maar kijk maar vergeet niet de timing van deze gebeurtenis. De optica zijn belangrijk. Kijk naar het Brexit-verraad van May. Op 29 maart heeft de Brexit een gelegaliseerd resultaat afgegeven dat “de City of Londen niet langer de financiële hoofdstad van de cabal is”, dat werd bevestigd door de Britse inlichtingendienst.

 

De City of London Banken zijn op 29 maart jl. met Brexit per Britse wet geëlimineerd. Op die datum kwamen Rusland en China online met hun Quantum Financial System (QFS) gekoppeld met het CIPS-systeem als alternatief voor het SWIFT-systeem van de cabal. Dit implicerend dat het Cabal Rothschild-eigendomsgeldsysteem werd opgeheven, op het moment de QFS het over heeft genomen.

 

Nu kunnen wereldwijd de banken die Basil 3 of Basil 4 compliant zijn deelnemen aan de Global Currency Reset (GCR). Deze banken zijn nu in handen van de soevereine landen die zij vertegenwoordigen.

Het Rothschild-Centrale Banken-systeem vanaf de jaren 1800, de City of London en de Vaticaan bank, zijn sinds de 19e eeuw niet langer onder controle van de Rotanschild cabal. Deze zijn nu onder controle van de verschillende soevereine landen en hebben de overstap gemaakt naar het door goud gedekte Quantum Financial System.

 

De motivatie van de nieuwe Brexit-partij van Nigel Farage is nu heel interessant geworden in verband met de komende Europese parlementsverkiezingen. In 2014 won UKIP de EU-verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Die overwinning zette hen op het pad van verandering. Nu al kan de EU het zich niet veroorloven een leger van zo’n 50 Brexiteers te hebben die de EU op hun handel en wandel kritiseren. In een alliantie met Matteo Salvini’s groeiende “League of Leagues” wordt deze groep alleen nog maar groter.

 

Als Farage ‘s partij de overwinning herhaalt, wat zeer waarschijnlijk is, dan heeft het totaal in het Eurosceptics blok, in het nieuwe Europees Parlement een meerderheid als ze in juli a.s. weer bijeenkomen. De aantallen van de traditionele partijen zijn meestal laag bij verkiezingen voor het Europees Parlement, omdat de lokale bevolking ze gebruikt als informele referenda over de prestaties van hun nationale regering.

 

Dus partijen zoals Lega in Italië, National Rally in Frankrijk, AfD in Duitsland en de Brexit-partij in het Verenigd Koninkrijk kunnen hun peilingen aanzienlijk overtreffen. En dit zou de euro sceptische alliantie kunnen brengen tot een aantal dat groot genoeg is om een ​​coalitie te voorkomen die bestaat uit de oude garde. Op dat moment zou alles voor de EU kunnen veranderen. Echter, de problemen van de EU zijn veel groter dan politiek. Ze zijn economisch. Vooral nu de grootste contributeur de Duitse economie onderuit gaat.

 

Voorlopig, domineert de komende maanden Brexit de nieuwscyclus niet meer. De focus kan teruggaan naar de basis, zoals het feit dat twee van de grootste banken in Duitsland een redding pakket nodig hebben omdat hun fusie niets oplost. Het wordt vanaf hier alleen maar erger, terwijl de markten ongelooflijk fragiel zijn geworden.

 

Nu Italië begint haar goudreserves in handen van het volk te nemen om uit de greep van de ECB te komen, staat het volgende grote gevecht voor de EU voor de deur. Terwijl tegelijkertijd de EU-vijanden zich blijven vermenigvuldigen. Het kan een groot spektakel worden voor de ontmanteling van de ongekozen Rothschild pedofielen club in Brussel!

 

De brand in de Notre Dame-kathedraal was een “Kristallnacht”-type van valse vlag gebeurtenis, vergelijkbaar met de jaren 30 toen de nazi’s de Reichstag in Berlijn in brandstaken en daarvan de schuld gaven aan de communisten om zo de verkiezingen te winnen.

 

Deze keer werd de brand geactiveerd om Macron te helpen de gele vestprotesters te verwijderen. En voor te blijven op de Wikileaks-data dump als gevolg van de arrestatie van Assange, die de “dode hand” gegevensdump heeft geactiveerd dat zal leiden tot verdere diepgaande schandalige onthullingen over de katholieke kerk met betrekking tot satanisme, pedofilie en financiële misdaad.

 

De Notre Dame Kathedraal brand is een valse vlag, geïnitieerd met de medeplichtigheid van paus Franciscus, en ondersteund door Macron, Merkel en May, die satanisten zijn, met als doel de EU en de centrale banken te redden.

 

In de tussentijd heeft de Earth Alliance met succes het fiat-schuldgeld systeem van de Rothschild in een onstabiele staat gebracht. Als de implosie optreedt, wordt het kwantum financiële systeem (QFS) operationeel. Waarna de overgang naar een GESARA-conforme wereld spoedig kan beginnen. Waarin o.a. is voorzien de bevolking in alle landen een universeel inkomen te verstrekken. De benodigde fondsen hiervoor zijn afkomstig van verschillende wereldtrusts die zijn opgezet door de Earth Alliance. Onze donkere tijd is bijna voorbij, en de mensheid op het punt staat een echt gouden eeuw in te gaan.

 

Bronnen beweren dat de ‘de-classificatie’ de implosie zou kunnen veroorzaken en de verwijdering van de Deep State in de VS en de EU zal initiëren.

 

Verwacht wordt dat de EU zal instorten in de nasleep van de implosie van het financiële systeem. Alle EU-landen zullen dan verplicht terugkeren naar hun eigen door goud ondersteunde valuta’s.

 

Blijf dit volgen er gaat nog meer komen.