De hoofddaders zijn de centrale bankiers

Het publiek is gedesillusioneerd door leugens en misleidingen van politici

De publieke opinie heeft zich tegen de politici gekeerd

 

 

Clandestiene machtshiërarchie over de hele wereld

De controle over de wereld en de wereldpolitiek door de rijkste families van de planeet wordt uitgeoefend op een dominant, diepgaand en clandestiene manier. Deze controle begon in Europa en heeft een continuïteit die terug te voeren is tot het moment toen de bankiers ontdekten dat het winstgevender was leningen te verstrekken aan overheden dan aan behoeftige individuen. Deze bankfamilies en hun ondergeschikte begunstigden zijn in de afgelopen twee eeuwen eigenaar geworden van de meeste grote bedrijven, gedurende welke tijd zij zich in het geheim en in toenemende mate hebben verrijkt, en zich wereldwijd hebben georganiseerd als controleurs van overheden en arbiters van oorlog en vrede.

 

De machtsstructuur begon met de Illuminati die gevestigd zijn in Europa, waar hun machtsbasis altijd is geweest. Terwijl Amerika in feite werd beschouwd als hun ‘missieveld’ of het ‘land van kansen’ voor degenen wier wortels zich honderden jaren of langer in de oude Europese dynastieke bloedlijnen uitstrekken.

 

Dit is de reden waarom hun machtshiërarchie over de hele wereld, of het nu in de VS, Azië, Australië, Canada of elders is, altijd zal terugwijzen naar Europa, waar de 13 bloedlijnheersers – de “dynasten” genoemd – zijn gevestigd. Elke heerser vertegenwoordigt een deel van Europa dat onder eigen heerschappij wordt gehouden; en elk een vertegenwoordigt een oude dynastieke bloedlijn.

 

Bijvoorbeeld, de Hapsburg-bloedlijn – Merovingische – is nog steeds actief in Europa, hoewel verborgen, evenals de Rothschild- en Battenberg-bloedlijnen. In veel moderne Europese landen zijn de erfgenamen van deze bloedlijnen enorm rijk en onzichtbaar zij zijn de “macht achter de troon”, zo niet de werkelijke heersers.

 

Dit is de reden waarom mensen met een hoge Illuminati-rang-descendentie in de VS bijvoorbeeld altijd volgens hun bloedlijn hun afkomst kunnen traceren naar leden van deze heersende cabal in Europa; leden van leiderschapsraden in grote naties zijn altijd directe afstammelingen, zowel legitiem als onwettig.

 

Of het nu op het laagste of hoogste niveau is, deze groep werkt met dezelfde methoden: ze benutten intense angst en terreur om hun leden te controleren. Vaak wordt dit gedaan door angst voor de dood, en in de kern zal degene die zijn training heeft ondergaan een enorme angst hebben om te sterven vanwege de “dood en wederopstanding”-ervaringen, of bijna-doodervaring, die ze hebben ondergaan.

 

Tijdens deze beleving zal het zeer jonge kind of zelfs de ziel van het kind worden geconfronteerd met ondraaglijke keuzes: om zichzelf te laten uitroeien, of het demonische en de overtuigingen van de folteraars in hun bloedlijn te omarmen. Dit is dissociatie op het diepste niveau, omdat het verlangen om te overleven een van de diepste instincten is die God de mens heeft gegeven, en het intellect, potentie en zelfs goed doordachte overtuigingen in een volwassene zal overtreffen – maar minder in een heel jong kind. Wanneer het kind wordt geconfronteerd met dood en terreur, of verder leven, zij het tegen een veel te hoge prijs, bijna altijd kiezen voor het leven.

 

Ze hebben de diversiteit vernietigd in de overheid, het bankwezen, het bedrijfsleven, de media, de geneeskunde en vrijwel elk ander aspect van de samenleving. Organisaties zoals Algemeen Belang zijn er om de diversiteit van gedachten en waarnemingen te elimineren door degenen die deze instellingen van overheidswege en wetshandhaving beheren. Ze richten zich op de vernietiging van de ‘culturele’ diversiteit en bijgevolg de samenleving.

 

Indien, mensen dit begrijpen, zullen ze de echte redenen voor alle manipulaties, de twee wereldoorlogen en een beoogde Derde Wereldoorlog kunnen bevatten. Een 3e oorlog is de poging van de Deep State hun ondergang te overleven – en zullen daarbij worden geholpen door het EU-politbureau in Brussel en de NAVO – met als uiteindelijk doel de controle over Centraal-Azië te grijpen. De enige uitweg is om wakker te worden en dit als vaststaand feit tegen te gaan, en terug te leiden zoals de ontwaakte mensen van de wereld het willen hebben, wat tegengesteld is aan die van de machtselite.

 

De hoofddaders zijn de centrale bankiers

Met opzet heeft het gebrekkig monetaire beleid, het economisch beleid en het politiek beleid deze voortdurende economische crisis veroorzaakt, en laat dat tot op de dag van vandaag voortduren. De belangrijkste daders zijn de centrale bankiers, geleid door de FED, eerst door Greenspan, vervolgens Bernanke, Janet Yellen en nu door Jay Powel, gehoorzaam gevolgd in looppas door Mario Draghi en nu Christine Lagarde van de ECB.

 

Tegenwoordig worden steeds meer mensen over de hele wereld wakker door deze nieuw opkomende realiteit en de ontdekking dat niets klopt met wat ons historisch, en sociaal is onderwezen, om de politiek te geloven als de waarheid, dat slechts een voorbeeld is van regelrechte nonsens. Recente trends en peilingen hebben deze verschuiving in het wereldbewustzijnsbeeld gedocumenteerd en tonen consequent aan een groeiend wantrouwen jegens overheden en hun politici, in zowel de VS als Europa.

 

De vastberadenheid en het doel van de overheid is overal waar je kijkt steeds weer de afbraak van de samenleving, het veroorzaken van conflicten om de eensgezindheid te breken, met als gevolg angst, stress en verlies van identiteit en richting. Omdat angst en stress het energetisch centrum is van de mens, willen ze dat sluiten omdat het anders als wapen tegen hen zou kunnen worden gebruikt. Maar juist nu moeten we ons opnieuw verenigen met ons innerlijk wezen, kennis en ons gevoel van vrijheid omarmen door middel van bewustwording met de wetenschap dat we een belangrijke macht zijn tegen de Deep State, en gezamenlijk in staat zijn om ze uit onze samenleving te verdrijven en te vernietigen.

 

Het publiek is gedesillusioneerd door leugens en misleidingen van politici

Bovendien zullen de komende UK-verkiezingen worden beslist door het volk, en niet, zoals voorheen, waar speciale troepen werden ingezet om te vechten voor de concurrerende bedrijfsmaffia facties. De bedrijfsfracties – banken en grote bedrijven – hebben onze levensstandaard verlaagd door sinds de vroege jaren 1970 te stelen van de bevolking, toen de Amerikaanse dollar van de goudstandaard afging.

 

Het publiek is gedesillusioneerd en op haar hoede voor de constante stroom van leugens en misleidingen van politici, ondersteund door valse en negatieve reguliere berichten in de media, met nieuwsverslaggeving die vasthoudt aan de bedrijfsagenda’s, wat een flagrant understatement is.

 

Mensen zien hun wereld veranderen en ze willen begrijpen wat er gebeurt en waarom. Ze willen worden geïnformeerd, zodat ze zich kunnen voorbereiden. Ze willen de vrijheid om weloverwogen keuzes te maken, in plaats van te horen wat ze moeten doen, verstrekt door corrupte individuen en instellingen die voortdurend liegen en bedriegen en hen in chaos hebben gestort.

 

Euroscepticisme neemt toe in heel Europa omdat het duidelijk is dat het leiderschap in Brussel, direct gecontroleerd wordt door de Duitse kanselier Angela Merkel met haar Franse Rothschild-slaaf Macron. Ze zijn als belanghebbenden eerst toegewijd aan het EU-project, terwijl de belangen van de Europese bevolking als laatste komt. Nu willen mensen overal waar je kijkt hun lokale gemeenschappen tegen uitsterven beschermen, als gevolg van de veelbelovende en onder presterende politieke partijen. Brussel maakt steeds bizarrere en complexere wetten om innovatie en groei te onderdrukken, maar de algemene stemming is ‘voorstander van verandering’, hoe eerder hoe beter. Bedenk: Het menselijk welzijn kan alleen worden bereikt door persoonlijk doelgerichte inspanning onder eigen verantwoordelijkheid.

 

De publieke opinie heeft zich tegen de politici gekeerd

De meeste politici zijn omgekocht door de Deep State en dwingen hen op hun muziek te dansen uit angst voor publieke blootstelling van alles, van financiële fraude tot pedofilie. Wees ervan overtuigd dat ze niet de belangen van het volk vertegenwoordigen zoals ze zouden moeten doen. Kijk bijvoorbeeld naar Brexit, hoe Teresa May gevolgd en ondersteund door Jeremy Corbyn, gedurende drie opeenvolgende jaren de exit van Groot-Brittannië uit de EU heeft tegengehouden. Door constant het ene te zeggen, en het andere te doen. Toen ze zei ‘dat we de wil van het volk zullen volgen’, is het ondertussen duidelijk geworden dat ze altijd het tegenovergestelde deed.

 

Teresa werkte voor de EU-cabal en niet voor de mensen. Ze heeft de stemming van het Britse volk duidelijk verkeerd ingeschat. Het kon haar niet schelen wat de mensen zeiden. Ze ging koppig door met het EU-plan zoals in Brussel was opgedragen. Omdat de ECB-centrale bank van Rothschild ten koste van alles haar macht wil behouden, hebben ze alle omkopingtrucs en chantage-valstrikken verzameld om via de parlementariërs het land in een staat van chaos en paniek te brengen. In de tussentijd heeft de publieke opinie zich tegen de politici gekeerd, ondanks de propaganda van de reguliere media die eigendom zijn van de Deep State. Ter voorbereiding op de Brexit zijn de Monarchie en de top van het Britse leger afgestemd op soevereiniteit, opdat op 31 januari aanstaande een Brexit kan worden gerealiseerd.

 

Doordat de patriotten, Nigel Farage met Boris Johnson hebben verenigd door zijn Brexit-partij te integreren in de conservatieve partij dat daardoor na de aanstaande verkiezingen van 12 december een meerderheidsbestuur verzekerd. Zodat ze de EU per 31 januari 2020 kunnen verlaten. Dit zal zeker het begin van het einde van de EU worden, terwijl ook onder andere Italië en waarschijnlijk Griekenland en Portugal zullen volgen.

 

De clowns in Brussel beginnen zich te realiseren dat BREXIT gaat gebeuren, wat er ook passeert. Ze zullen alles ondernemen het te stoppen. Het is voor hen te laat in het proces, om BREXIT te kunnen tegenhouden. Trump en de Patriotten ondersteunen dit proces en begeleiden Boris Johnson waar het nodig is.