Onverzettelijke censuur heeft onze abonnee mailing service platgelegd. Begrijpelijk, zonder censuur, wordt de MSM-verslaggeving vernietigd. De alternatieve media houden zich bezig met uiterst complexe zaken om de waarheid over te brengen. Steun ons en deel onze zorgvuldig onderzochte artikelen met iedereen die je kent. Het is in ieders belang dat zoveel mogelijk mensen worden geïnformeerd over de werkelijke omstandigheden waarin zij leven.

Het banksysteem is een gigantisch criminele onderneming

De economie is vals en gemanipuleerd

Kunstmatige valutawaarden

De waarheid over het monetaire systeem

Onechte regering

Nep-Democratie

Verkiezingsfraude

 

Alle Covid-injecties zijn giftig en veranderen gevaccineerden in biowapens

Angst is de slechtste raadgever van de mens. Het is het belangrijkste wapen van de genocidale Diepe Staat globalisten. Door de bevolking constant in vrees te houden, kunnen ze acht miljard mensen tegelijk controleren. De wereldbevolking bevindt zich nu in dezelfde situatie als de Europeanen tijdens WO2 onder Hitler, waar de Nazi’s de burgers op dezelfde wijze angstgevoel en dwang oplegden, om hen dom, in constant gebrek en ellende te houden. Angst vernietigt het gezond verstand. Zonder angst is niemand bereid in de rij te gaan staan, voor een gratis giftig misleidende injectie.

 

Daarom is het belangrijk de kenniskloof tussen wakkeren in de wetenschap en de slapende schapen te verkleinen. Niets is wat het lijkt en dat moet algemeen bekend worden bij iedereen. Geen enkele wetenschapper heeft dit Covid-virus kunnen lokaliseren, ze hebben geen enkel bewijs gevonden voor asymptomatische overdracht van het coronavirus. Er is geen pandemie en het Covid-virus bestaat niet, hun behandeling is zelfs geen vaccin maar een giftige injectie om van elk burger een wandelend biowapen te maken.

 

Zoals nu bekend, is het infectiegevaar precies andersom. De Covid-manie is getransformeerd in een biowapen van massavernietiging, door van gevaccineerden wandelende biowapens te maken die anderen infecteren. Gevaccineerd of niet gevaccineerd! Deze hele vaccinatieoperatie, dat geen vaccin is, is een giftige injectie, meer precies een overdraagbaar biowapen dat een spike-eiwit bevat om besmettelijke deeltjes rond te strooien om iedereen te besmetten.

 

Deze giftige injectie is dus geen vaccin, het is decennia geleden ontworpen om het meest perfecte autonome zelf-repeterend de-populatiemedicijn te creëren dat ooit op planeet Aarde is uitgevonden. De lepra-ziekte was ongeveer 500 jaar geleden door de Europeanen in Afrika en Zuid-Amerika uitgevonden, waarbij patiënten uit de samenleving werden verwijderd omdat zij besmettelijk waren voor anderen.

 

Een andere herinnering is de meest verwoestende plaag in de menselijke geschiedenis, bekend als de builenpest of zwarte pest die resulteerde in de dood van ongeveer 1/3 van de Europese bevolking in het begin van de 14e eeuw, toen huizen en werkplaatsen werden besmet door met vlooien besmette ratten.

 

Nu spreken deskundigen over een insigne dat geïnjecteerde burgers moeten dragen. – Kortom, de autoriteiten hebben hun eigen bestaan geschonden zonder zich iets aan te trekken van wettelijke regels, door het promoten van hoax vaccins om het menselijk ras op Aarde uit te roeien.

 

Begrijp het goed, het is heel aantrekkelijk voor de elites die uit zijn op ontvolking, om pandemieën te creëren. Het feit blijft echter dat eerdere pandemieën, met name de Ebola pandemie, overdreven en nep waren, net als de laatste Covid.

 

Het banksysteem is een gigantisch criminele onderneming

Niemand weet nog wat de werkelijke waarde van iets is, omdat criminele oplichters en roofridders al minstens twee eeuwen lang alles naar hun handzetten.

 

Het wordt nog ingewikkelder als je bedenkt dat alle onderpanden die als onderpand dienen voor de Banken, grotendeels toebehoren aan particulieren of particuliere trusts en niet aan de Banken zelf.

 

De banken verkopen het publiek grote leugens door te beweren dat al deze particuliere activa waren “achtergelaten” en onder hun hoede staan. Zodat deze activa nu feitelijk hun activa zijn, waarmee zij hun uitgifte van tot wel tien keer de waarde van deze activa als schuldkrediet legitimeren.

 

Wat gebeurt er wanneer de rechtmatige eigenaars komen opdagen en hun activa naar elders willen overbrengen? Wat gebeurt er als ze een deel van hun activa willen uitgeven? De bank heeft al veel te veel schulden en kan het zich niet veroorloven dat deze activa worden teruggevorderd.

 

Dus blijven ze liegen en stelen, en weigeren de rechtmatige eigenaars toegang te geven tot hun ingelegd geld. Ze zeggen tegen de beheerders en eigenaars, “we weten niet wie u bent” en “dergelijke tegoeden zijn hier niet gedeponeerd”, ondanks alle kwitanties en bewijzen, die veel mensen lieten zien om onweerlegbaar hun claims te bewijzen vanaf het moment dat hun deposito’s werden ingelegd en waaruit deze bestonden met wie ervoor tekende, blijven de banken dwarsliggen. Hun laatste antwoord is, “het is een kwestie van Nationale Veiligheid”. Onze banken zijn “te groot om failliet te gaan”.

 

Mensen kunnen beter al hun geld onder eigen hoede bewaren, vooral als ze een aanzienlijke hoeveelheid geld hebben, alhoewel het anti-intuïtief is, hoe groter het bedrag wordt dat is gestort, hoe groter de kans dat je het slachtoffer wordt van dit soort Bankdiefstal. Als het geld eenmaal uit de bank is, koop dan harde activa zoals goud of zilver hiervoor, om de zuurverdiende waarde niet te verliezen door inflatie, die binnenkort de pan zal uitrijzen.

 

De economie is vals en gemanipuleerd

De economie is een door de centrale bank gemanipuleerde economie, meer precies een op schuld gebaseerde economie, die niet is gesteund door activa, onderwijs, hard werken en vrijemarktprincipes. Zeker niet, bruikbaar voor het genereren van prijzen en verantwoording zoals een echte vrijemarkteconomie dat normaal gesproken doet. In plaats daarvan is de economie gebaseerd op vals gemanipuleerde prijzen, voor speculatieve doeleinden, zoals de controle over grondstoffen, ondersteuning van valuta’s door Deep State marionetten, gemanipuleerd en vervalst officiële statistieken, opgeklopt met propaganda door de financiële media. En terugtrekking van landen, zoals Rusland en China, die direct worden geschaad, zowel economisch als politiek, door het op de US-dollar gebaseerde geldsysteem.

 

Eeuwenlang hebben de Rothschilds het bankwezen en overheden in hun greep gehouden; zij hebben de wetten voor het financiële systeem gedicteerd en “fractional reserve lening” ingevoerd. Hierdoor kunnen banken tien keer zoveel uitlenen als ze op deposito hebben staan. Met andere woorden, ze lenen ‘geld’ uit dat ze niet hebben. Het bestaat gewoon niet – genaamd krediet – met rente erop. Dat heeft van het banksysteem een fantastisch, lucratief bedrijfsmodel gemaakt; ze lenen geld uit dat ze niet hebben en belasten de lener met rente erover; uitgevonden door Mayer Amschel Rothschild (1744-1812).

 

Kunstmatig valuta waarden

Alle valuta’s zijn vastgesteld, gestut en “bepaald” door het Exchange Stabilisatie Fund (ESF), dat wordt gebruikt als een gigantisch Mechanisme voor het vaststellen van Grondstoffenprijzen. Dit ESF-mechanisme werd ontworpen en uitgevoerd door de Wereldbank namens het Rothschild kamp.

 

En aangezien het rechtssysteem ook omgekocht en betaald is door de cabal, maakt dit het mogelijk de prijzen van edelmetalen en valuta’s naar behoefte vast te stellen. Dit is een ernstig misdrijf en zou zondermeer worden bestraft.

 

De reden waarom het vaststellen van grondstoffenprijzen en vooral van valutaprijzen een misdrijf is, is dat het leidt tot markt- en economische manipulaties en verstoring die de nationale onafhankelijkheid en soevereiniteit van het land ondermijnen. Dit geeft ten koste van andere onrechtvaardige voordelen aan sommige landen via kunstmatige manipulatie van de waarde van de munt.

 

De vrije markt bepaalt de waarde van alles. De prijzen van alle edelmetalen zijn onderdrukt, beteugeld en vastgesteld door Rothschild-eigendom de London Gold and Silver Board, waarover de leden van het Parlement in het duister zijn gehouden, net als de rest van ons, over de hoeveelheden edelmetaal, zowel in de grond als daarboven.

 

Wanneer prijzen niet bekend zijn; de hoeveel aan grondstof die beschikbaar is in verhouding tot de vraag naar die grondstof, bestaat geen objectieve indicator beschikbaar over wat de marktwaarde van die grondstof werkelijk is.

 

De meeste mensen weten totaal niet dat hun geld geen waarde heeft, en dat de Centrale Banken, het financiële systeem en alle overheden totaal corrupt zijn. Begrijp het goed, wij, het volk met ons land zijn samen één natie onder God, zodat iedereen gelijk is, net zo als in alle andere 208 soevereine naties van de wereld.

 

Helaas hebben de meeste mensen hun stralend licht van eigenwaarde als baken verloren. Om deze tekortkoming aan te pakken, zou iedere burger kennis moeten nemen van deze artikelserie om te begrijpen hoe en waarom wij mensen, in eeuwigdurende schuldslavernij zijn gemanipuleerd.

 

De meeste mensen weten zelfs niet wat geld is, en wat het niet is. Het wordt als een gegeven beschouwd, maar eigenlijk zou dat niet zo mogen zijn. Een van de belangrijkste fouten die worden gemaakt is dat geld gelijkgesteld is aan schuld, wat het niet kan zijn. Schuld is immers het tegengestelde van geld. Toch is het hele monetaire systeem van de wereld gebaseerd op schuld, wat bedrog is en een contradictie is!

 

Als gevolg hiervan stevent het financiële systeem onvermijdelijk af op een rampzalige mislukking. Er is geen ontkomen aan, want schuld kan niet als geld worden gebruikt.

 

Alleen door het geld dat door gewone burgers die elkaar vertrouwen, vertrouwensgeld genoemd, legaal gelijk te stellen met het geld dat door centrale banken uit het niets wordt gecreëerd, verkrijgt schuldgeld het vertrouwen, dat in het vertrouwensgeld is gesteld.

 

Dit leidt tot inflatie, wat op zich al regelrechte diefstal is: De toename van de geldhoeveelheid gaat veel verder dan het sociale vertrouwen. Het conflict tussen de twee soorten geld – vertrouwen versus schuld-geld – is duidelijk: omdat een euro maar één keer kan worden uitgegeven – in principe voor privétransacties tussen burgers, maar diezelfde euro wordt opnieuw door de overheid beloofd om de staatsschuld af te lossen, d.m.v. malversaties, let wel zonder instemming, noch medeweten van het volk.

 

Om het eenvoudig te houden: de schuldeiser van het geld moet worden terugbetaald – en dat is de Centrale Bank – met hetzelfde geld dat uit het niets is gecreëerd. Tussen de Centrale Bank en de misbruikte burgers, is een rookgordijn opgetrokken: door de eis van de overheid dat burgers hun belastingen betalen in de centrale bank valuta. Dat in zekere zin de verplichting is, die de essentie van het bedrog door schuldgeld ondersteunt.

 

Deze zwendel heeft de volgende gevolgen: als alle schuld is afgelost, is geen geld meer in omloop. Omdat het eerste bestanddeel van de geldhoeveelheid – vertrouwensgeld – dient als onderpand voor het tweede – schuldgeld – en het tweede dient voor de aankoop van het eerste, terwijl beide de illusie van geld ondersteunen. Met andere woorden, staatsschuld is nodig om geld te scheppen, terwijl het volk wordt verteld, dat hun geld nodig is om de staatsschuld af te lossen, wat natuurlijk complete onzin is en een grandioze leugen!

 

Het onderpand van schuldgeld is een belofte. Het onderpand van schuldgeld dat ontstaat uit “schuld” vereist een onderpand waarvoor belastingen zijn gecreëerd, geïnd door de overheid om de “nooit-eindigende” of eeuwigdurende schuld aan de Centrale Bank af te betalen in de valuta die de Centrale Bank zelf uit het niets heeft gecreëerd. Dat wordt dan vermengd met het vertrouwensgeld dat al in omloop was, waardoor de zwendel onzichtbaar wordt.

 

De waarheid over het monetaire systeem

Deze zwendel is geworteld in het principe van eeuwigdurende leningen, opgelegd door centrale bankiers aan overheden, ze lenen geld uit dat niet bestond vóórdat de lening, werd verstrekt tegen onderpand van het belastinggeld van het volk, dat dan nog met rente belast wordt.

 

Geld dat regeringen zelf renteloos hadden kunnen creëren.

 

Maar regeringen zijn in een onderneming geplaatst die in eigendom is van de Rothschild Khazariaanse maffia en moeten dus verplicht lenen bij centrale banken.

 

Een vrije markt betekent een markt waar iedereen vrij is van regels om uit te buiten wie en wat maar nodig is. En niet omgekeerd, waar regeringen willens en wetens vrije markten vernietigen om giftige injecties in te voeren ten voordele van hun Big Pharma meesters. En nog erger, weigeren het publiek te beschermen tegen de gecreëerde schade en gevaren.

 

Onechte regering

Regeringen zijn ook een volledig valse creatie. Zij zouden hun bevoegdheden moeten ontlenen aan de instemming van het volk. Alle huidige regeringen over de hele wereld zijn nep – ze zijn gevestigd om het publiek uit te buiten in plaats van te beschermen. Regeringen zijn geen juridische entiteiten maar eerder de facto. Ze zijn in het geheim opgericht en zijn legale bedrijven geworden, met als enig doel het maximaliseren van winst. Gemakshalve wordt de nepregering geleid door nepleiders, ze zijn de marionetten van de Verborgen Regering, wier zielen werden gekocht en betaald door de heersende macht achter de schermen.

 

Nep-Democratie

Mensen gebruiken het woord “democratie” om een systeem aan te duiden waarin het gewone volk in publieke zaken een eerlijke stem heeft. Maar democratie is feitelijk een dictatuur, waar 51% regeert over de andere 49%.  De juiste vorm voor zeggenschap van de burgers in openbare aangelegenheden is Anarchie, afgeleid van het Griekse woord anarchia dat correct vertaald “zonder heerser” betekent. In wezen betekent het Vrijheid geen slaaf te zijn, en niet tegen je wil gedwongen te worden. Vrijheid betekent vrijwillig omgaan met wie men wil onder elke voorwaarde of met elke inmenging die anderen niet belemmert of hinderen in hun mogelijkheden om diezelfde vrijheid te genieten.

 

Verkiezingsfraude

We leven in een wereld waarin weinig mensen het verschil zien tussen werkelijkheid en fantasie. En misschien is er geen verschil. Kijk maar naar de verkiezingen in de VS en ondertussen ook naar recente andere verkiezingen in Spanje en Nederland, waar de resultaten zichtbaar vervalst zijn, om de marionetten van de Diepe Staat aan het bewind te houden.

 

Verkiezingen zijn, sinds de invoering van gemanipuleerde elektronische stemmachines die geen papierspoor nalaten een farce geworden. Als je er niet op kunt vertrouwen dat je stem correct wordt geteld, hoe kun je dan denken dat een doorsnee burger ook maar enige inspraak heeft in publieke aangelegenheden? Stalin heeft ooit gezegd: “Mensen die hun stem uitbrengen, beslissen niets. Degenen die de stemmen tellen, beslissen alles.”

 

Er is nog veel meer nep en fout in onze maatschappij, veel te veel onderwerpen om in één artikel te behandelen, en juist uit te leggen. Er volgt dus meer. Maar vergeet niet;

 

Alleen massale ontwaking kan deze misdadigers stoppen die ons in real time vernietigen. Open je ogen en en vecht voor je leven!

 

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of inzichtelijk vond, deel het dan alstublieft met iedereen die je kent om hen te helpen met het ontwaken en voorbereiding. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te laten zien dat je wakker bent, en de zwijgende wakkere meerderheid te motiveren dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen, hoe meer de cabal haar greep op ons heeft verloren. Er volgt nog veel meer verhelderende informatie! Je bent uitgenodigd je gratis te abonneren.

 

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces kan niet meer gestopt worden. Ons verenigen met gelijkgestemden creëert en vormt onze beste werkelijkheid. Wereldwijde netwerken van ontwakende mensen worden gecreëerd, zoals in Spanje in het Marbella / Malaga area, dat een groeiend aantal deelnemers trekt. In slechts een paar maanden van bestaan is de groep gegroeid tot meer dan 530 leden. Als u zich wilt aanmelden of wilt leren hoe u uw eigen regionale of lokale groep kunt beginnen, neem dan via email. contact op met FWC. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, meer bepaald in kleine gemeenschappen die de basis worden van onze zelfgestuurde maatschappij.

 

Blijf op de hoogte er volgt nog meer…