De Goudstandaard Breekt het Bankkartel

 

Macht corrupt

Niets ruïneert mensen sneller dan zonder moeite te veel geld te hebben. Weinig bankovervallers, loterijwinnaars of sportsterren kunnen de verleiding weerstaan ​​van buitensporigheid, luxe en overdaad. Na een paar jaar zijn ze blut. Hele landen bezweken aan overvloed. Spanje stal in de 16e eeuw het goud en zilver van de Nieuwe Wereld, Peru, Bolivia en nog een paar landen meer. Ze ging failliet en werd het exempel van Europa gedurende de daaropvolgende 300 jaar.

 

De VS, met het verachtelijke geluk van het bezit van de reservemunt, hebben geld uitgegeven dat ze nooit verdienden. In 2018-geldwaarde, hebben ze ruim 20 biljoen dollar aan handelstekorten, waardoor hun banen werden geëxporteerd en de Main Street-economie verpest.

 

Het door de Rothschilds beheerste economisch systeem, is gemaakt om de levensenergie van de bevolking op te zuigen. Het publiek ziet geld als betaalmiddel, maar de Rothschilds zien geld als energie, wat het feitelijk is. Zij zien; currency (current = stroom) dat circuleert als stroom met hoge potentie terug naar hen, nl. aangevuld met rente. Door dit proces is de Rothschild family voor meer dan de helft eigenaar van planeet Aarde geworden.

 

Als ‘te veel’ een probleem is in de financiële wereld, is ‘te veel’ ook een probleem in de politieke wereld. Macht leidt tot corruptie. Zoals Israël laat zien; onbeperkt gesteund door scrupuleuze Britse- en VS-Khazarians, levend op land dat gestolen is van de Palestijnen en meer dan corrupt door te veel macht. En hoe is het dan met Amerika zelf?

 

Deze vragen kwamen naar voren toen de berichten verschenen, dat Israëlische soldaten mensen neerschoten die niet terug konden schieten. Ze slachten zonder angst voor vergelding. Ze liegen, bedriegen en stelen zonder zorgen omdat de fix vooraf al is gemaakt.

 

De Zionisten zijn de pestkoppen in het Midden-Oosten. Ze maken zich zorgen over het feit dat Iran massavernietigingswapens krijgt. Terwijl Israël ze al in grote hoeveelheden heeft. Ze zijn bezorgd dat Rusland de Amerikaanse verkiezingen heeft beïnvloed, terwijl niemand dat beter doet dan Israël.

 

Maar betekent dat, dat Israëli’s de slechteriken zijn geworden? Het lijkt erop! Palestijnen demonstreren. Israëlische sluipschutters schieten. Volgens rapporten werden meer dan 2000 slachtoffers en 63 doden gemeld – allemaal Palestijnen. In plaats van de moorden te veroordelen, blokkeert de U.N. – eigendom van Rothschild – een internationaal onderzoek. De macht was onevenwichtig en onevenredig. Het was ‘nemen’ zonder ‘geven’. Het was leven, en de Palestijnen niet te laten leven.

De voormalig staatssecretaris Madeleine Albright parafraseerde het als volgt:

“Wat heeft het voor zin zoveel macht te hebben als we het niet gebruikten?”

En daarin ligt de noodlottige verleiding!

 

Waarom Overheden Vennootschappen Zijn

Het doel van de Final Wakeup Call is om de clans van ontwaakten in een gemeenschappelijke richting te verenigen met een gemeenschappelijk doel. Eén regering voor elk land, echt van, voor en door het volk, met een rechtmatige vertegenwoordiging volgens de grondwet. Dat betekent volgens iemands recht, en niet wat momenteel het geval is; een de facto vennootschap die voor maximale winst werkt, en zich voordoet als de regering van het volk. Eigenlijk betekent het dat de huidige regeringsvorm onwettig is, maar helaas wel realiteit is, dat is echter niet altijd zo geweest. De vraag is; waarom werden de mensen hierover nooit voorgelicht?

 

Wist je dat onze overheden, lokaal, gemeentelijk, provinciaal, nationaal en in de EU in Brussel allemaal, vennootschappen zijn? Weet je wat dat betekent?

Het betekent dat de entiteit een onderneming is, een fictieve entiteit, iets dat op papier is opgemaakt, en door woordspeling en wettelijke definitie, een entiteit is geworden, wettelijk gedefinieerd als persoon. Als je de “wettelijke definitie van een persoon” opzoekt, zul je misschien geschokt zijn, doe het, zodat je in het licht van het bewustzijn stapt en ontwaakt. Je bent dan goed Wakker geworden. Wanneer ondernemingen als rechtspersonen worden behandeld, moeten ze ook persoonlijke aansprakelijkheid accepteren, met name voor mensenrechtenschendingen.

 

Vennootschappen hebben slechts één intentie: geld verdienen voor aandeelhouders die worden beschermd door de beperkte aansprakelijkheid van een onderneming die de status heeft van een “persoon” t.a.v. de wet, maar immuniteit heeft voor misdrijven.

 

De vennootschappen zijn gesticht met het voornemen misdaden te plegen, en als ze worden gepakt, betalen ze gewoon de boetes. Geen enkel “individu” in de onderneming kan verantwoordelijk worden gesteld voor de gepleegde misdaad en wordt zeer zelden strafrechtelijk vervolgd met kans op gevangenisstraf. Bedrijven zijn “vrijgesteld” hetzelfde lot te ondergaan waaronder jij en ik moeten lijden als we dezelfde misdaad zouden hebben begaan. Het bewijs is overduidelijk dat hoe groter het bedrijf, hoe groter de misdaden.

 

Deze vennootschappen verdienen enorm veel geld door de bevolking te misleiden, uit te buiten, te stelen, te doden, en te vergiftigen. Door vernietiging van het milieu en onbeschrijfbaar andere gruwelijke misdaden. Als een werkende democratie zou bestaan, met echte mensen die het volk vertegenwoordigen, zouden die in staat zijn om deze bedrijfscriminaliteit onmiddellijk te stoppen en de grondwettelijke rechten van de mens te herstellen, in plaats van deze flagrante misdaden te vergoelijken.

 

Deze bedrijven worden rijk door corruptie, omkoping, het kopen van verkiezingen, het omkopen van wetgevers, van overheidssubsidies, belastingvoordelen, subsidies, en financiële reddingsoperaties, terwijl ze worden beschermd door de vele lagen binnen de gerechtelijke macht, rechters en advocaten.

 

Ondernemingen hebben de status van een beschreven autoriteitspositie welke boven de burger staat die onderworpen is aan de burgerwet in plaats van admiraliteits-, handels- of speciale wetgeving. De gewone burger mag zich in veel gevallen zelfs niet voor een rechtbank verdedigen omdat hij/zij daarvoor geen bevoegdheid of status heeft.

 

Ondernemingen voeren de meest gruwelijke mensenrechtenschendingen uit van de moderne tijd, maar het wordt steeds moeilijker hen verantwoordelijk te stellen. Economische globalisering en de opkomst van transnationale bedrijfsmacht hebben een gunstig klimaat geschapen voor misbruikers iz mensenrechtenschendingen, die voornamelijk wordt geleid door het principe van vraag en aanbod en loyaliteit te tonen aan hun aandeelhouders.

 

Desalniettemin, als bedrijven zich als criminelen gedragen, hebben wij het recht en de macht ze te stoppen, door te eisen dat de leiders van multinationale ondernemingen zich houden aan de akkoorden die zij in de vennootschap hebben ondertekend.

 

Als je het op deze manier bekijkt, kun je redelijkerwijs concluderen dat rechtbanken, advocaten, ondernemingen, kerken en monarchieën buiten de wet vallen. Politici en overheidsfunctionarissen zijn ook vaak vrijgesteld van vervolging. Maar de gewone burger is dat niet.

 

Waarom worden we voorgelogen? Waarom is ons dit nooit verteld? “Wel, dat is precies zoals het altijd is geweest.” Hoe kan een onderneming van en voor de mensen zijn? Hoe kan een echt levend Individu op hetzelfde niveau opereren als een fictieve entiteit, een onderneming leeft niet, deze is niet echt, het is een fictie, hoe kun je worden vertegenwoordigd door iets dat niet echt is en niet leeft?

 

Zijn we niet geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de almachtige schepper? Hoe kan een Vennootfictie de gelijkenis van de Schepper ’s scheppingsglorie voorstellen?

 

Wij mensen waren bedoeld om koningen en koninginnen te zijn, waar we ook stonden. Met soevereine grond onder onze voeten, in het land waar we niet kunnen worden vastgehouden, lastiggevallen, opgesloten, buitensporig beboet en vrij zijn van belastingen! Dit was de bedoeling van de grote Schepper voor alle mannen, vrouwen en kinderen overal, waar ze ook stonden.

 

Betaalde Belastingen worden niet aangewend voor het welzijn van het land

Wist je dat de rente over nep geld de inbeslagname is van je vrijheid? Dit is een ander belangrijk aspect van rente op geld dat moet worden begrepen. Wanneer een lening van de bank wordt aangegaan, creëert deze wel het geld voor de lening, maar niet het geld voor de terugbetaling van de rente. Dit betekent dat er nooit genoeg geld in omloop is voor de terugbetaling van alle uitstaande leningen inclusief rente. Dit is een fatale fout, m.b.t. de menselijke vrijheid, maar dat is bewust gedaan om ervoor te zorgen dat eigendommen en bezittingen bij faillissement als compensatie van het vals geldverlies naar de banken gaan. Dit is juist de reden waarom dit in het systeem is ingebouwd, als hulpmiddel voor de aankomende totale onderwerping. Het is onderdeel van de Rothschilds – energieconstructie opdat de rijkdom en de energie van de burgers in hun richting stroomt.

 

Een fantastische hoeveelheid geld gaat op deze manier van belastingbetalers rechtstreeks naar de particuliere banken terug om de rente te betalen over het geld dat de overheid zelf rentevrij had kunnen scheppen

 

Weet je wat het betekent om te zeggen, geen belasting op belastingen? Gemeentebelasting, Provinciale lasten, Inkomstenbelasting, Waterschaplasten, Wegenbelasting, Rioolbelasting, Accijns, Precario, Vergunningen, Leges, Boetes; de overheid verkoopt ons voortdurend hetzelfde spul onder een andere naam opnieuw!

Wist je dat onze belastingen niet betaald worden voor het welzijn en de infrastructuur van ons land, maar rechtstreeks naar het bankierskartel wordt doorgesluisd om de elite te verrijken?

 

Waarom is dat zo? Omdat het doel van deze ondernemingen corrupt is, ze hebben zich een structuur gecreëerd om vanuit alle machtsposities maximale winst te behalen!

 

Met elke nieuwe dageraad brengt een nieuwe zwendel ons dichter bij de dood, door nieuwe zogenaamde natuurrampen, allemaal bedacht om winst te vergroten, opdat de parasieten steeds meer geld ontvangen. Nieuwe valse vlaggen om de bevolking tot slaaf te maken, voor de promotie van oorlog, dood, de productie van kogels, bommen en wapens om te profiteren van het bloed, jouw bloed, van onze moeders, vaders, broers, zussen en kinderen. Hoe kun je werkeloos toekijken ​​terwijl ons eigen bloed niet alleen over het land maar over de hele wereld wordt verspild? We zijn met velen, maar samen zijn we één en machtig!

Wij zijn een groep van echt levende mensen, met handen en voeten, die leven op het land dat bekend staat als de planeet Aarde. We hebben zo’n mooie geschiedenis die voor ons verborgen is gehouden door bedrog, leugens en moord. Omarm elkaar en treedt triomfantelijk onze onderdrukkers tegemoet!

 

Laat deze boodschap aan alle mensen van de wereld horen.

 

Vertel, alle marionetten in het parlement en waar ze ook zijn ingezet, de wereldleider- marionetten tot aan je plaatselijke, stedelijke, provinciale en gemeentelijke marionettenpolitici toe en vertel het je vrienden, iedereen, stuur deze informatie naar iedereen die je kent. In het kort; Vertel het iedereen, opdat allen zich bewust zijn wat er gaande is!

 

Valse vertegenwoordiging en bestuur

Waarom beloven politici één ding en bedriegen de kiezers door het tegenovergestelde te doen? Waarom buigt het private nepmedium – MSM – zich in alle bochten naar de wil van de bloedzuigende oorlogszuchtige criminelen? Heb je het gevoel dat je stem telt?

 

Waarom besteden regeringen van de wereld, feitelijk meer aandacht, aan strikte inspectie, op luchthavens waar 95% van echte wapens niet wordt gedetecteerd, en bemoeit zich wel met atletiekdopingschandalen, maar zijn niet in staat een eerlijke verkiezing te garanderen? Omdat ze zelf, in feite vals spelen door stemmen te stelen. Ze hacken de verkiezingen, en vervalsen de kiezersregistratie.

 

Waarom verkrijgen we niet meer objectieve informatie en antwoorden op deze vragen? Waarom laten deze effectief valse naamloze vennootschappen ons geloven dat zij onze wettige regering zijn, maar ons niet toestaan ​​civiel toezicht te houden op het stemproces in elke natie?

 

Waarom heeft de internationale atletiek zo’n hoge lat, terwijl de stemafhandeling zo corrupt is, en de rechten van ‘het volk’ en onze vrijheden ruïneert. Vrijheid en veiligheid zijn tegen ons opgezet. Ze hebben zich bewapend om maximale winst te behalen voor hun ondernemingseigenaars, vermomt als ons wettig bestuur. Wat is belangrijker, de betrouwbaarheid van de stemming, of de onschendbaarheid van eerlijke concurrentie, of moeten beiden gelijk gesteld zijn? Zie je? Ben je wakker?

 

Laten we hopen dat mensen “begrijpen” dat het hebben van een enorme hoeveelheid geld niet het gewenste eindresultaat levert. Het eindresultaat is om de wereld en haar bewoners anders te gaan definiëren en onze vrijheid terugwinnen. Er is nog veel te doen omdat voor de meesten de focus ligt op persoonlijke genoegens in plaats van de gemeenschap als geheel.

 

Door met geduld, stap voor stap te verenigen, zul je deze veranderingen in je leven zien gebeuren. Vergis je niet; de onderdrukking van de mens is reeds lange tijd aan de gang, ongeveer 13 millennia. Maar wees er zeker van dat alle veranderingen die zullen plaatsvinden belangrijk zijn, en nu gaan gebeuren.

 

De Invoering van de Goudstandaard Breekt het Bankkartel

De handelsoorlog geïnitieerd door Donald Trump is om het WTO-handelssysteem van de cabal op te breken. Nieuwe handelsovereenkomsten worden op individuele basis onderling tussen landen afgesloten om het oude cabal systeem te slopen om dit tijdig te verlaten. De bestaande structuur gaat crashen. Dit is de richting waar de wereldeconomie naar op weg is.

 

Italië is de grootste bedreiging voor de euro. Ze weten dat het eurosysteem onstabiel is en werkten aan een plan om een ​​parallelle munteenheid te hebben naast de euro. Dit plan kan nog steeds doorgaan, maar waarschijnlijk op een andere manier, terwijl andere landen kunnen volgen. Als dit gaat gebeuren, is de euro gedoemd.

 

Het financiële systeem is bijzonder fragiel, en Italië kan het opblazen. Ze hebben een slim alternatief plan uitgewerkt om desnoods de euro via de obligatiemarkt op te blazen. Het financiële systeem is gebaseerd op de centrale bankstructuur van de Deep State dat niet meer onder controle is. Het enige wat ze nog kunnen is het manipuleren. Echter, elke dag beseffen meer mensen dat alle officiële informatie is gemanipuleerd, ze gaan meer en meer begrijpen dat het meeste nieuws nep is. De economie is niet zo geweldig, zoals de MSM beweert. Dat volgende week wordt uitgelegd. In werkelijkheid is het hele systeem aan het afbrokkelen, waardoor praktisch alles gaat veranderen, en de criminele maffiose niet langer meer in controle zal zijn.

 

 

De Global Currency-reset is begonnen

Bereid je voor op gelijktijdige bankencrisis in de drie grootste EU-economieën: Duitsland, Frankrijk en Italië. De Criminelen in de City van Londen en de Khazarians in Washington DC zullen deze crisis niet kunnen stoppen.

 

Het wordt een evenement van monumentaal belang en impact. De kredietverzuimswap van de grootste bank in de EU – Deutsche Bank – stijgt qua kosten, terwijl haar aandelenkoers de afgelopen weken een krachtige daling heeft ondergaan. Deze bank houdt minstens € 75 biljoen aan derivaten, en staat nu aan de vooravond van financiële ineenstorting. Bovendien is het ook een grote obligatiehouder van Italiaanse staatsobligaties. Met het Italiaanse banksysteem reeds op weg naar de galg, is deze situatie inmiddels wel verzekerd. De nog grotere obligatiehouder van Italiaanse schulden is echter Frankrijk. Dus, verwacht zeer binnenkort een enorme bankencrisis die ontstaat, bij Société General en BNP Paribas, resp. de twee grootste Franse banken, die onderuitgaan.

 

De reset, met diverse nieuwe elementen, is al begonnen. Zoals o.a. de Gold-Oil-RMB futures-contracten in Shanghai. Evenals het Cross Border Interbank Payment System (CIPS), dat sneller is dan het Swift-systeem van de Deep State. Zodra goud vrij is van manipulatie, neemt zilver een stratosferische vlucht. De Global Currency-reset omvat een volledige herstructurering van het wereldwijde financiële systeem versus het huidig systeem.

 

Gevolgd en voltooid met een golf van hervormingen en oplossingen reeds lang gezocht, die allemaal grote veranderingen op de financiële markten gaan veroorzaken. Verwacht een volledige herstructurering van de financiële wereld zoals nu bekend, vooral met betrekking tot schuldsanering. Het resultaat zal een op goud gebaseerd financieel systeem zijn, dat uiteindelijk uitmondt in de Goudstandard, met goudactiva als bankreserves.

 

De Chinese Ouderen coördineren dit resetproces, nadat ze hun steun aan de belangrijke machtsinstellingen in het Westen hebben beëindigd. Een Chinese Yuan met een gouddekking wordt binnenkort verwacht als onderdeel van de reset en vernieuwing. Dit zal het bankkartel van de Rothschilds de nekslag geven. Enorme fortuinen in edelmetalen, maar niet in papieren activa, liggen voor de hand. Alleen, goud, zilver en andere edelmetalen en hun activa zullen overleven en bloeien door het gebruik van echt geld, terwijl praktisch alle andere papieren activa verbranden. Met name zilver heeft een mooie toekomst, omdat aan dit metaal een verschrikkelijk tekort is, terwijl het aanbodtekort nog elke maand toeneemt, en zich voor langere tijd zal laten gelden.

 

 

Het bankkartel verslaan

De centrale banken manipuleren nog steeds de rentetarieven naar lager, waardoor de financieringskosten vrijwel elk jaar sinds 2012 tot heden werden gereduceerd. Binnenkort gaan de rentetarieven toch stijgen, omdat de Libor-rente stijgt. En dat is de kus des doods die nu is gearriveerd.

 

Het banksysteem heeft de mogelijkheid om elke cent die het volk verdient, achterover te drukken. Het volk wordt op zeer agressieve manier door de banken beschouwd als winstgevend object.

 

Een van de mechanismen die tot mislukking van het banksysteem zullen leiden, is het ‘bailin’ proces zoals wettelijk is toegestaan ​​in de EU, de VS en diverse andere landen. Het zal een heel verwoestende affaire zijn als je het overkomt dat de bank je geld gewoonweg wegneemt op grond van de bailin wet. Deze feiten zijn cruciaal om te begrijpen als je geld op je bankrekening hebt staan. Als je een gewone rekeningcourant of spaarrekening hebt bij een bank, is jouw geld nu hun geld geworden om uit te lenen of te investeren.

 

Maar hoe veilig is je geld? Het is veilig vertelt de bank. Maar als je beschouwd dat als de bank in moeilijkheden raakt en failliet gaat, is dan je geld nog veilig?

 

Bedenk dat je bank niet zo solvent is als je misschien vermoedt, wanneer je de bank de controle geeft over je geld zonder enig verhaal. Een juridische procedure tegen een bank is lang en kostbaar. Vooral als je geen liquiditeit meer hebt om juridische bijstand in te huren.

 

Als de bank slechte leningen of investeringen doet, kunnen ze geldverliezen en niet in staat zijn om hun verliezen te dekken. Ze hebben geen andere keuze dan jouw geld te nemen en het te gebruiken om zichzelf te redden. Uiteindelijk kun je dan aandeelhouder van de bank worden, maar de waarde van de aandelen is onbekend. De huidige situatie van de banken is gemakkelijk te zien, het enige wat je hoeft te doen, is hun balans op het internet te lezen. Dat vertelt je hun financiële toestand. Op dit moment lenen of beleggen de banken dicht tegen het nul-dekkingspunt en kunnen ze slechts een halve cent op elke gestorte euro dekken. De dekking is zo gering, omdat de meeste grote banken ongeveer 95% van het gestorte geld niet kunnen afdekken.

 

De enige manier om je controle niet uit handen te geven, is de bank te contracteren als je fiduciair over jouw geld om het veilig te stellen. Dit is een type vertrouwenswaarborg waarin belastingspecialisten goed thuis zijn en je de beste structuur kunnen adviseren. Het komt allemaal neer op de structuur. Als je dit goed hebt gedaan, kun je veilig en gerust verder leven, wetende dat er geen sprake is van een onderbreking van je dagelijks welzijn.

 

De leugens versus de waarheid

Ze laten ons geloven dat we in een wereld leven zonder grondstoffen. Wist je dat dit niets meer is dan een vuile leugen die verteld wordt om ons te controleren? De waarheid is geweldig; onze bronnen zijn onuitputtelijk. Maar ons milieu is dat echter niet, en dat is de reden waarom kwade krachten ons milieu vergiftigen, door chemtrails te trekken, frequentie straling door G4, G5, Wifi, micro ovens, etc., onze lucht, water en land vervuilen o.a. door fracking, allemaal onderdeel van het corrupte besturingsmechanisme. – Kun je omhoogkijken en de giftige wolken zien, gifgolven die zich samenvoegen in een waas, zodat je de zon nauwelijks nog kunt zien? Natuurlijk heb je dat gezien!

 

Ze hebben de goudstandaard van onze munt in 1971 afgeschaft en ons geld omgezet in nep, papier, monopolie, grappen geld, dat vervolgens zo snel wordt gedevalueerd dat als het geld in de bank wordt achtergelaten, het enorm in waarde daalt, zodat tegen de tijd je met pensioen gaat of doorgeeft aan je erfgenamen het waardeloos is geworden. Alle valuta’s euro’s, dollars, yen, enz. worden door niets gesteund, dit is een van de grootste, zo niet de allergrootste diefstal die de wereld ooit heeft gekend.

 

De tijd is gekomen dat we terugkeren naar zelfbestuur. Het einde van het tijdperk van de duisternis is voorbij en het nieuwe begin van het goudentijdperk van het licht wacht op ons.

 

Wist je dat?

Wist je bijvoorbeeld dat er geen winst te behalen is met vrije energie en daarom verbranden we fossiele brandstof voor energie? We hebben de technologie waarmee je voertuigen kunt besturen die in enkele uren naar de sterren kunnen reizen. Waarmee je in enkele minuten veilig rond de wereld kunt reizen. Dat is onze toekomst! Niet langer door gevaarlijke stralingspoortjes op luchthavens met uiterst schadelijke lichaamsscanners die ons onvruchtbaar maken, en onze gezondheid vernietigen. Om te reizen met langzaam vliegende commerciële vliegtuigen, die fossiele brandstof verbranden. De technologie om in 45 minuten naar Mars te vliegen bestaat, en deze technologie is van ons, omdat we voor de ontwikkeling ervan hebben betaald. Ontwikkeld door slimme intelligente wetenschappers die met deze technologieën elke keer opnieuw in de geschiedenis, herhaaldelijk belachelijk werden gemaakt en in sommige gevallen zelfs vermoord.

 

Alles wat wordt verteld, is een leugen. We hadden al meer dan 100 jaar geen raketten nodig om in de ruimte te komen! Als je wist dat vrije energie bestond, zou je niet blij zijn dat je ook voor benzine wordt opgelicht!

 

Nicolaï Tesla had reeds een werkend vliegplatform en vloog meer dan 100 jaar geleden er mee rond! Hij had ook een patent op een soort vliegende schotel. Zijn medewerker Otis T. Carr begon met het maken van een op antizwaartekracht dat goed werkte. De Amerikaanse regering heeft het project geconfisqueerd!

 

Heel veel meer is bedekt! Alles wat ons wordt verteld, is een leugen! Ze houden anti-zwaartekracht en vrije energie van ons vandaan om ons in slavernij te houden. Het draait allemaal om controle. De matrix van leugens begint nu uit elkaar te vallen, omdat steeds meer mensen wakker worden en zich bewust zijn van hun leugens en daarom is het belangrijk dat we allemaal deze boodschap verspreiden.

 

Alle illegale fondsen en bezittingen van de elite crime maffia, die ons finaal hebben uitgekleed, zullen worden teruggegeven aan het volk. De waarde van deze illegale fondsen en bezittingen zijn miljoenen malen groter dan men zich kan voorstellen, ze belopen tot op heden duizenden biljoenen euro’s.

 

De burgers zijn monddood gemaakt

Niemand in de overheid is verantwoordelijk, erger nog de burger voelt zich ook niet verantwoordelijk laat staan dat ze zich hierover zorgen maken en zich organiseren om hiertegen in te gaan. Men blijft nog steeds vertrouwen op de volksvertegenwoordigers, die in werkelijkheid toneelspelen omdat ze omgekocht zijn, en dus niet voor de belangen van de burgers opkomen – die hen hebben gekozen. Elke keer worden de burgers opnieuw voorgelogen met toneelspel, want de beslissingen waren al veel eerder genomen op een hoger niveau, gekozen politici hebben daarop geen invloed. Zo wordt de wereld monddood gemaakt, de burgers zijn over belangrijke zaken nog nooit geconsulteerd, zoals bv. in zake het verdrag van Maastricht, en de invoering van de euro. Wel over de EU-grondwet die werd afgewezen, maar via een achterdeur gewoon als het verdrag van Lissabon werd geïmplementeerd, en niemand die de moeite nam hiertegen te protesteren. ONTWAAK en informeer je over wat al honderden jaren aan de gang is, voordat het werkelijk te laat is.

 

En als laatste opmerking: vergeet niet dat deze criminele Deep State tirannen ons optimaal willen laten lijden door langzaam onze gezondheid te vernietigen. Met het uiteindelijk doel het menselijk ras volledig uit te roeien, om planeet Aarde voor zichzelf te hebben.

 

Let op: Eerst moet het oude monetaire systeem worden vernietigd voordat het nieuwe geldstelsel in bedrijf kan worden gesteld! Op dit moment, is de wereld in dit proces aangeland.