De massa heeft geen idee hoe ze worden opgelicht

 

 

Zorgen over de waarheid

Door fake geld in het financiële te systeem in te voeren, hebben de centrale banken het binnengehaalde aandeel van het nationale inkomen voor de “Een Percent” tot drie keer vergroot, vergeleken met wat het was in de jaren zeventig. Het onderste deel van de maatschappij moest daardoor omlaaggaan. Bijvoorbeeld; er zijn 2,3 miljoen mensen die meer dan € 1 miljoen per jaar verdienen. En de top, 0,1%, verdient meer dan € 6 miljoen per jaar. Terwijl de onderste helft van de bevolking een gemiddeld inkomen heeft van slechts € 16.000. En volgens USA Today hebben zeven van de tien Amerikanen minder dan $ 1.000 aan spaargeld. Hoe is het mogelijk dat een economie zo goed kan presteren, terwijl de meeste mensen slechter af zijn?

 

En, wat heeft de rijke Elite gedaan om hun inkomen te verdubbelen? Zijn ze twee keer zoveel productiever? Natuurlijk niet, alleen doordat het systeem is opgezet tegen de lagere en de middenklasse hebben ze dat gekregen. De onderste 90% kreeg 35% van het nationale inkomen in 1980. Nu krijgen ze slechts 25%.

 

In Amerika is de werkloosheid ook bijna een wonder. Met 3,5% op nationaal niveau bevindt deze zich sinds 17-jaar op het laagste punt. In Californië en op Hawaï bleek blijkbaar niemand te zijn die toegaf werkloos te zijn. Deze halfvol-glas cijfers kloppen ​​niet met de 102 miljoen volwassen Amerikanen in de werkende leeftijd die geen baan hebben.

 

Er wordt gezegd dat de inflatie nog steeds onder de 2% ligt, maar alleen als je de officiële valse cijfers volgt en de ongebreidelde inflatie op vastgoed- aandelen- en woningmarkten niet meetelt. De aandelenmarkt is zelf niet langer een plaats waar je kunt achterhalen hoeveel bedrijven de moeite waard zijn. Het is blijkbaar onderdeel van een her-distributiesysteem voor rijkdom door het nep-geld dat op de markten wordt gestort. Activa gaan omhoog. De mensen die ze bezitten hebben zodoende een groter deel van de rijkdom van de natie verkregen.

 

Het einde van het dollar-systeem

De wereldeconomie en haar financiële structuren zijn nooit hersteld van de grote financiële inzinking van 2008, binnenkort zullen mensen beseffen dat de economie is gezonken in de klassieke schuldval. Wat nu aan het licht komt over het wereldwijde financiële systeem, is een crisis die het einde zou kunnen betekenen van het systeem, van de 1944 dollar tot nu.

 

Na een decennium van ongekende lage rentetarieven om de financiële instellingen te redden, door het creëren van nieuwe activa-inflatie in aandelen, obligaties en woningbouw, bevinden de Centrale banken zich nu in het vroege stadium, dat sommigen QT of kwantitatieve aanscherping noemen.

 

De rentetarieven stijgen en zijn het afgelopen jaar tot nu toe zeer geleidelijk geweest. De Fed blijft echter de rente verhogen. De Fed Funds staan ​​na bijna tien jaar op effectief nul, nu op 1,75%. Als ze nu zouden stoppen, zou dat een paniek in de markt betekenen omdat de Fed iets veel ergers weet dan ze zeggen.

 

Nooit in hun geschiedenis hebben de Centrale Banken zich zo lang overgegeven aan een dergelijk monetair experiment met zo lage tarieven, dat de effecten van het omkeren ook ongeëvenaard zullen zijn. Aan het begin van de financiële crisis van 2008 waren de rentetarieven ongeveer 5%. Dat is het doel voor de terugkeer naar “normaal”. Echter, met stijgende rentes zal de laagste kredietsector, de zogenoemde non-investment kwaliteit t.w. “junk bonds” in het domino-effect vallen van in gebreke blijven.

 

Contra-cyclisch fiscaalbeleid

Het verschil tussen de volgende crash en de laatste twee is dat deze keer de centrale banken minder manoeuvreerruimte hebben. Aan het einde van een expansiecyclus, zoals die bijna tien jaar is geweest, zouden regeringen een overschot moeten hebben.

Het idee van anticyclisch fiscaalbeleid is; Wanneer de economie te heet wordt, wordt ervan uitgegaan dat er begrotingsoverschotten zijn. Wanneer de economie afkoelt, warm je die weer op door meer uit te geven.

 

Maar in de huidige omstandigheden is het uitvoeren van een procyclisch fiscaal experiment, laat in de expansiecyclus, een onmogelijkheid omdat overheden nog steeds hevig lenen. Erger nog; de jaarlijkse tekorten zijn al geprogrammeerd om biljoenen te bereiken. En deze schatting is gebaseerd op een situatie zonder een crash of een recessie.

 

Elites manipuleren het systeem in hun eigen voordeel

In een kleine overheid kunnen burgers de show runnen. Ze weten wat er aan de hand is en hebben inspraak in wat er daarna gebeurt. Maar anderzijds in een mondiaal rijk van de Deep State hebben burgers uitsluitend een symbolische rol toebedeeld gekregen. Ze stemmen, maar hun stem doet er niet toe. Ze geven hun mening, maar het maakt niemand echt iets uit wat ze denken.

 

De echte macht ligt in handen van een elite, die “het systeem bewerkt” in hun eigen voordeel. Dat is het moeras waar Donald Trump campagne voor voerde. De zgn. inside deals, de steekpenningen, de zoethouders en de vette campagnebijdragen. Zo komt de elite steeds dichter bij hun doel. Hun interesses en die van de rest van het volk lopen uiteen. Zij worden rijker, terwijl 90% van de bevolking financieel terrein verliest.

 

De massa heeft geen idee wat er gaande is, hoe het spel wordt gespeeld of hoe ze worden opgelicht. Naarmate de grootte toeneemt, opent zich eerst geleidelijk en dan plotseling een grote kloof tussen de ‘leiders’ en het ‘volk’ – tussen overheidsbeleid en privé-gevolgen, en tussen het echte nieuws en het ‘nepnieuws’.

 

De elite-insiders – in het bedrijfsleven, de overheid, de academische wereld, de religie en de media, of het nu de gecentraliseerde regering van links of van rechts is – zij zijn de parasieten.

 

Meer dan 75% van de overheidsuitgaven is economisch niet-productief, inclusief militair, rentebetaling en sociale zekerheid. In tegenstelling tot de ‘Grote Depressie’ in de jaren 1930, toen het schuldniveau van de overheden bijna nul was, is de schuld nu gemiddeld meer dan 105% van het bbp en stijgende.

 

Uitgaven voor de nationale economische infrastructuur in de jaren 1930 resulteerden in de grote economische opbloei van de jaren vijftig. Maar nu bijvoorbeeld, het uitgeven van $ 1,5 biljoen aan een disfunctioneel F-35 universeel jachtvliegtuigprogramma zal dat niet doen.

 

Financiële Perceptie

Met het doel de bevolking onder controle te houden en het huidige monetaire systeem te handhaven, geven centrale bankiers en overheidsambtenaren misleidende verklaringen over hoe “goed ondersteund” of “verankerd” inflatie is, en hoe economisch gezond het komende jaar zal worden, met cumulatieve bbp-groei, enz. Dit is noodzakelijk om niet alleen de toestand van het monetaire systeem, maar ook de perceptie van het publiek te continueren, wat een van de vele gebreken is van het fiat muntsysteem ten opzichte van een gezond geldsysteem.

 

Tijdens de millennia toen geld op goud gebaseerd en geld dus gezond was, bestond geen noodzaak voor de verkondiging van leugenachtige verklaringen iz verwachtingen over toekomstig prijsniveaus en groei. Inflatieverandering bestond niet, omdat de prijs van de meeste dingen in termen van goud zich zelden wijzigden. Maar in een fiat muntsysteem, waar het geld niet inwisselbaar is in materiële activa, en alleen circuleert omdat overheden zeggen dat één soort papier waardevol is en andere soorten het niet zijn; is perceptie niet zomaar een monetair instrument – het is het belangrijkste instrument van het beleid. Want zodra het perceptiemanagement faalt, is de volgende optie financiële onderdrukking door kapitaalcontroles en vermogensconfiscatie!

 

Schuldreflatie is nu onmogelijk geworden

De Khazarian Crime maffia bedachten en implementeerden de eeuwigdurende groeiende schuldspiraal om het volk in eeuwig schuldslavernij te houden. Maar nu is er iets veranderd. Een grote verandering van dit soort is een enorme gebeurtenis die een trend creëert, t.w. het uit de schulden komen. Afbouw van schuld door het betalen ervan. Dat is uiteraard een contractie. En contractie betekent depressie.

 

De wereld gaat in een depressie, en dat gaat zeer vervelend worden. Het eindresultaat is; dat in alle naties de overheden hun goudreserves zullen moeten herwaarderen, want dat is het enige wat nog voor ze is overgebleven. Zij zullen gedwongen worden hiertoe hun vlucht te nemen om de handel draaiende te houden. Geen enkel land is economisch volledig onafhankelijk. Alle naties moeten dingen kopen die anderen produceren. En om de wereldhandel draaiende te houden, is er geen andere oplossing dan terug te gaan naar goud.

 

Gedurende tenminste honderd jaar is het financiële systeem tot het uiterste gemanipuleerd, en is de wereld op haar knieën gebracht d.m.v. hun financiële engineering dat allang alarmerend had moeten zijn voor elk goed opgeleide expert. Maar de meerderheid van de experts is meesterlijk in het duister gehouden over de verborgen agenda, ondanks dat iedere keer wel de alarmklokken luidden. Een zorgvuldig uitgevoerde analyse leert dat het hele monetaire systeem – bewust of onbewust – zelfvernietigend is.

 

Het overmatig drukken van schuldgeld is aangeland in haar definitief ‘reflatie’ eindstadium van zelfvernietiging, omdat de schuld in de hele wereld zo overdreven is toegenomen dat het kredietsysteem in reverse-modus is gegaan. Als gevolg van hun uitvinding van de eeuwigdurende schuldspiraal door het geld voor de betaling van de rente over de schuld niet uit te geven, paradoxaal is dus geen liquiditeit beschikbaar meer om alle schulden terug te betalen. En nog belachelijker; wanneer alle schulden zijn terugbetaald is er geen currency meer in circulatie.

 

Reflatie is niet langer meer mogelijk en de deflatievoorspellers zijn bewezen correct. Ze zijn in zoverre juist voor wat betreft; als het creditsysteem in omgekeerde richting werkt met een negatieve feedback loop dit de deflatoire doodsspiraal aansteekt.

 

Schuldreflatie is deflatie van schuld, dat de economie verslechterd

Reflatie is een fiscaal of monetair beleid, ontworpen om de output van een land uit te breiden en de gevolgen van deflatie te beperken. Deze is nu omgekeerd en werkt in tegenovergestelde richting, waarin door inkrimping de economie achteruitgaat. Schuldreflatie is in feite deflatie van schuld, dat economisch instorting veroorzaakt.

 

Het is duidelijk dat de Khazarian maffia steeds banger beginnen te worden door gebrek aan mogelijkheden. Het feit dat door de maffia gecontroleerde Bank van Japan, en de ECB in EU, werd gedwongen om haar toevlucht te nemen tot negatieve rente, bewijst dat hun nep fiat geld nog minder waard is dan niets. De Amerikaanse Federal Reserve Board zal worden gedwongen om hetzelfde te doen. Hoe meer mensen hun geld op de bank zetten of laten staan, des te meer geld verdwijnt.

 

Het is nu een opmerkelijke tijd. Dit alles gebeurt, voordat het mogelijk is te bepalen waar de wereld naar toe wordt geleid. Mensen die wakker zijn hebben allang zien aankomen waarin de wereld nu verkeert. Het zijn twee convergerende werelden – waar de vibratie van daarbuiten verandert, en de Khazarian maffia-controllers aanvalt die deze energieën willen blokkeren, opdat de overgebleven positieve signalen naar de mensen wordt verstoord d.m.v. het opwekken van angst en onzekerheid. En zodoende ons blijven bombarderen met hun giftige cocktail van elektromagnetische, chemische, genetische, nucleaire, en trans-techno-inducties.

 

Er is slechts een klein probleempje; wat met de valuta’s gaat gebeuren die uitgegeven zijn door de centrale banken, inclusief en vooral door de Fed, die ook gevangen zitten in de negatieve feedback loop? Deze valuta’s verdwijnen, als gevolg van de bewustgemaakte fout niet genoeg geld in omloop te brengen voor de terugbetaling van alle uitstaande leningen inclusief rentebetalingen.

 

We moeten Gezamenlijk aanpakken

Het is nu voor ons allemaal tijd om de handen ineen te slaan ​​om het probleem bij de wortel aan te pakken en uit te roeien. Om dit in de juiste proportie te zetten: Er zijn miljarden mensen die slaaf gemaakt zijn, in tegenstelling tot een handvol die ze tot slavernij dwingen. De oplossing is om samen te werken en elkaar wederzijds steun te geven, liefde, vriendelijkheid en begrip. Vergeet de kunstmatig gecreëerde irrelevante verschillen die ons verdelen – religie, politiek, ras, cultuur en inkomen. Dat wil niet zeggen dat mensen hun geloof moeten verloochenen; laat dat gewoon niet het wapen van verdeeldheid zijn.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, en we moeten de uitdaging samen aangaan, door niet van elkaar te stelen, elkaar uit te buiten, ongeregeldheden te veroorzaken, of de andere kant op kijken als er iets gebeurt met iemand anders, door te zeggen dat is ‘niet mijn probleem’. De Deep State is eropuit ons allemaal tot slaaf te maken, ongeacht religie, ras of kleur van de huid. Ze beginnen met één groep uit verschillende groepen om daarna een voor een alle anderen aan te pakken, net zoals de Duitse nazi’s dat deden gedurende WO2. De afschuwelijkste nachtmerrie voor de cabal is onze niet-naleving – de weigering om belasting te betalen, de weigering inbeslaggenomen huizen te verlaten, wanneer de banken ze willen confisqueren, vanwege de economische crisis die de banken zelf hebben veroorzaakt. Kortom, weigeren te voldoen aan onze eigen slavernij in welke vorm dan ook.

 

Massale niet-nalevingsactie

Het systeem kan niet meer functioneren als op grote schaal ‘niet-naleving’ plaatsvindt. En dat is juist de reden om deze actie gezamenlijk te ondernemen. In plaats van naleving wordt het niet-naleving, in een vreedzaam protest met verschil in toon zonder geweld, door niet te voldoen aan dat wat oneerlijk is, onrechtvaardig is, of gericht is op de inperking van onze vrijheden. Deze benadering door weigering is niet vijandig, niet gebaseerd op woede of geweld, maar uit liefde met een glimlach – en een onwrikbare vastberadenheid om samen te werken tegen onze eigen slavernij.

 

De waarheid is ons belangrijkste wapen

Leugens, bedrog, verstoringen en weglatingen maken deel uit van de miljarden euro’s kostende propaganda-operatie over ‘terrorisme en oorlogsverhalen’ om ons daarmee te onderdrukken.

 

De taak van de FWC-site is de leugen te weerleggen en de waarheid te promoten, door over vele dagelijkse aspecten tekst en uitleg te verstrekken in begrijpelijke taal. Bedenk, als de leugen de waarheid wordt, we onze vrijheid voorgoed hebben verloren.

Ons credo is: Kennis is Macht; alle belangrijke achtergronden met gefundeerde uitleg staan beschreven in het boek de DE GROTE ONTWAKING. Elke lezer zal begrijpen wat werkelijk aan de hand is, en waar het naar toegaat als we hiertegen niet optreden. Koop het boek en doe je voordeel ermee.

 

De volgende recessie wordt afschuwelijk

Let alstublieft op het goedbedoelde advies om voorbereid te zijn op een zware periode door het leven. Zorg ervoor dat je voedsel, brandstof, water en onderdak hebt, naast goud, zilver en crypto.

Het belangrijkste is wie het verhaal kan vertellen, de Deep State of president Trump. Eén ding is zeker, de huizenbubbel gaat deze zomer exploderen, en dat wordt het einde van het Central Banking-systeem, tenminste als Trump het verhaal heeft. Anders wordt het WW3.