Paniek en chaos staan op uitbreken

Gegarandeerde Ondergang van papierenvaluta’s

Waarom goud nuttig is als geld

Hoe Booms and Busts worden gecreëerd

Rendement op tegengestelde cycli in de juiste activaklasse

 

Unieke kans

Meer dan ooit in de geschiedenis kunnen mensen tijdens deze aankomende ineenstorting hun levensstandaard exponentieel verhogen, zonder te worden blootgesteld aan een groot risico. – Algemeen gesproken zegt de wijsheid binnen de edelmetaalgemeenschap dat goud en zilver geen investeringen zijn, maar een vermogensverzekering. Hoewel dit zo in de geschiedenis is geweest, waren er ooit ook korte momenten waarop goud en zilver tegelijkertijd de veilige haven en de best presterende investeringen waren, waardoor in absolute koopkracht effectief enorme winsten werden behaald.

 

De nu opkomende vermogenstransfer speelt zich af tegen de achtergrond van mondiale onevenwichtigheden die alle voorgaande overschaduwen. Maar deze is in combinatie met het feit dat alle wereldvaluta’s ‘fiat’ zijn welke nu tekenen van verval en sterfte vertonen. Dat is een ongelooflijk uiterst unieke situatie die nog nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen. Het is waarschijnlijk de ‘1 keer in je leven kans’ in het volledig bestaan ​​van de mensheid, een kans die zich nooit meer zal voordoen. De komende overdracht van rijkdom zal van de omvang zijn die de wereld nooit eerder heeft waargenomen. Nadat je dit hebt gelezen en geen actie hebt ondernomen door fysieke edelmetalen te kopen, zul je de rest van je leven hierover veel spijt hebben, niet te vergeten eveneens voor al je nakomelingen.

 

Wat het prijsgetal voor goud en zilver ook is, als de valuta’s van de wereld instorten, zal de koopkracht van degenen die geen goud en zilver of andere edelmetalen hebben gespaard, worden overgedragen aan degenen die dat wel deden, en het zal een verbijstering zijn hoeveel rijkdom dat betreft. Meer dan ooit in de menselijke geschiedenis kunnen mensen die edelmetalen bezitten hun levensstandaard exponentieel verhogen gedurende de opkomende omwenteling, en wel zonder te worden blootgesteld aan grote risico’s.

 

Op dit moment bevindt de wereld zich in de beginfase van de volgende grote bullmarkt in goud en zilver, en als je niet snel actie onderneemt, mis je misschien de kans om snel, en gemakkelijk, driecijferige winsten te behalen. In de komende maanden zal goud verdubbelen en zilver verdrievoudigen! Schiet daarom op voordat het te laat is om ze te kopen. Goud en zilver zullen de echte winnaars zijn, maar deze keer in een absoluut gigantisch aandeel van vermogensoverdracht.

 

Het gezegde: ‘kennis is macht’ kan worden gedragen als harnas, en kan als het waarheidszwaard worden gehanteerd, om de propaganda van verkeerde informatie en bedrog te doorsnijden dat de leugens blootlegt en door wakkere mensen wordt gezien. Nu bestaat geen angst, alleen het enthousiasme om de Deep State-cabal voor eens en voor altijd te verslaan.

 

Paniek en chaos staan op uitbreken

Zodra mensen beseffen dat er niet zoveel zilver is als wordt aangenomen zal de zilvervoorraad in de wereld “in een nanoseconde” zijn verdwenen, “omdat het een heel kleine hoeveelheid betreft dat voor verkoop beschikbaar is.” Op dit moment is er een tekort in de goudvoorraad van de wereld. De boodschap is duidelijk: koop nu gouden en zilveren munten en edelmetaal, voor zover je over voldoende liquiditeit beschikt en blijf dit doen tot de prijzen escaleren. De wereld heeft bijna geen zilver meer. Dat maakt Zilver het zwarte paard op de markt.

 

Er ontwikkelt zich een tekort in de markt, terwijl de centrale bankiers geen munitie over hebben, dus uiteindelijk komt een omslagpunt, waar het investeringspubliek het vertrouwen in de Amerikaanse dollar en alle andere papierenvaluta’s volledig verliest. De dag komt dat mensen zich realiseren dat het hebben van een koopcontract voor de levering van goud of zilver in werkelijkheid niet eens bestaat, het papier waarop het is gedrukt is niets waard, en dat is ook het geval met alle papieren valuta’s. Paniek en chaos zullen uitbreken. Bereid je voor op een kettingreactie van ineenstortingen waardoor iedereen die papier bezit wordt vernietigd!

 

Goud en zilver hebben zichzelf door de eeuwen heen herwaardeerd en alle fiat-valuta’s verslagen, waarom deze frauduleuze gelden voor het edelmetaalgerecht worden gebracht. Dit is net zo zeker als de zonsopgangen in de ochtend. De fysieke investeerders in edelmetaal zullen worden beloond met winsten die de gestolen rijkdom door de Rothschilddieven ruimschoots zullen overschaduwen.

 

Gegarandeerde Ondergang van papierenvaluta’s

De keerzijde van krediet is schuld, en hier ligt het probleem. Er is geen limiet aan de hoeveel echt geld dat kan worden gecreëerd. In een wereld van echt geld: vertegenwoordigt elke extra munteenheid extra rijkdom. Maar met fiat-krediet of schuldgeld is het anders. Met krediet kunnen de uitgaven drastisch worden verhoogd. Maar er is een limiet aan de hoeveelheid die kan worden geleend. Uiteindelijk wordt een punt bereikt waar de cashflow opdroogt om de rente op de schuld te betalen. Dan is het systeem insolvent en kapot.

 

Fiat-valuta’s leiden tot corruptie en een verpletterende schuldenlast, beide liggen aan de basis van de huidige wereldproblemen. Vrijwel overal lenen regeringen en hun burgers meer dan ooit tevoren, en in veel gevallen is de kans op een ordelijke terugbetaling onmogelijk geworden. Het point of no return is gepasseerd – waar zelfs bij nul rentebetaling, om gratis geld te genereren, het onmogelijk is deze betalingen te dekken. Hierdoor wordt de schuldenlast steeds groter. Het moet nu wel duidelijk zijn; De banksters gedijen spectaculair wanneer fiat-valuta’s gebruikt worden.

 

Als de rentetarieven door de centrale banken tot op kunstmatig lage niveaus worden verlaagd en daar gedurende een extreem lange periode worden vastgehouden, neemt de kredietverlening toe maar neemt ook de schuldenlast toe. Dat gebeurt al gedurende vier decennia. En nu hangt de hele economie af van iets dat niet kan doorgaan, omdat de schuld niet voor altijd kan groeien.

 

Zolang de tarieven laag blijven, kan het systeem worden gehandhaafd en ondersteund, maar naarmate het totale schuldbedrag toeneemt, neemt de kwaliteit af. De balansen van debiteuren worden zwakker en zwakker. Uiteindelijk veranderen de kredietmarkten van richting. De rentetarieven beginnen te stijgen. Dan valt het gewicht van al die schulden als een lawine naar beneden. En als het eenmaal is begonnen, is dat niet meer te stoppen.

 

Het banksysteem is een fantastisch businessmodel; ze lenen geld uit dat ze niet hebben en brengen daarover rente in rekening. Voeg daarbij de ‘fractional reserve uitlening’, waarmee banken tien keer meer kunnen uitlenen dan wat ze in deposito hebben. Met andere woorden, ze lenen ‘geld’ dat ze niet hebben en dat niet eens bestaat, dat correct genoemd ‘kredietgeld in feite schuldgeld’ heet – terwijl ze wettelijk bevoegd zijn om daarover rente in rekening te brengen.

 

Het wordt steeds duidelijker dat het einde van de fiat-geldhegemonie in zicht is. De enige twee vragen op dit punt zijn: wanneer houdt het op en wanneer begint de echte paniek? Ongeacht de tijdspanne is de ondergang van papieren valuta’s een zekerheid.

 

Denk erover na; Dit valse geld creëert vals openbaarbeleid en vernietigt uiteindelijk de economie, de samenleving en het politieke systeem. Kortom; wanneer gedacht wordt dat geld kan worden gecreëerd door slechts op een paar toetsen van een computer te tikken, worden mensen de hersenen gespoeld om dat alles te geloven.

 

Waarom goud nuttig is als geld

De mensen denken misschien dat het oké is om de hele economie te sluiten. Waarom niet? Omdat ze de verliezen kunnen dekken met ‘geld van de overheid’. Maar het ‘geld’ van de overheid is vals. Echt geld maakt deel uit van de echte wereldeconomie. Het is beperkt. Net zoals tijd. Het is onmogelijk om er meer van te maken, alleen omdat het handig zou zijn een ​​uurtje extra te slapen. Als overheden één project met echt geld willen financieren, moeten ze het geld bij iets anders wegnemen. Daarom is goud zo nuttig als geld. Goud is beperkt, zoals tijd. Elke gram moet worden ontdekt, uit de grond worden gegraven, verwerkt en opgeslagen.

 

Op deze manier verbindt goud ‘geld’ zich met de echte wereld van tijd, zweet, zwoegen en risico. In die echte wereld moet elke beslissing, elke keuze, worden beschouwd in het licht van compromissen. Hoe lang gaat het duren? Hoeveel middelen zijn ervoor nodig? Hoeveel neemt het weg van andere dingen die we willen of ook nodig hebben?

 

Meestal worden deze vragen tot één gereduceerd: hoeveel kost het? Maar heeft iemand de moeite genomen om die cruciale vraag te stellen toen de COVID-programma’s werden uitgerold – de Lockdown, de Redding, het Betaal-check Protectie Programma (PPP) en de werkloosheidscompensatie? De waanzin van de werkloosheidsuitkering is duidelijk. De gemiddelde ontvanger ‘verdient’ nu eigenlijk meer geld aan werkloosheidsuitkering dan aan z’n baan, waar rijkdom werd gecreëerd. ‘De economische wet van eerlijke uitwisseling vereist alleen dingen van echte waarde in plaats van valuta die kan worden gemanipuleerd. Zoals Hans Hoppe ooit zei:

 

“Dankzij het geld van de spaarder zal zelfs de meest kritische persoon geleidelijk worden getransformeerd van een barbaar tot een beschaafd man. Zijn leven wordt niet korter, brutaler of gemener, maar wordt langzaamaan langer, luxer en comfortabeler”

 

Iedereen moet inmiddels begrijpen dat het geld van vandaag nep is, alle compensatieprogramma’s fake zijn, de economie vals is en de aandelenmarkt oplichterij is.

 

Hoe Booms and Busts worden gecreëerd

Het is van cruciaal belang te begrijpen wat met krediet gebeurt. De kredietmarkt is de grootste financiële markt ter wereld en drijft de hele economie aan. Het is zeer cyclisch. Wanneer de rentetarieven laag zijn en de kredietverlening goedkoop is, worden “booms” ervaren. Als de rente stijgt en de kredietverlening krapper wordt, worden ‘bustes’ ervaren. Sinds de financiële crisis van 2008 is het krediet goedkoop en gemakkelijk toegankelijk gehouden. Dat creëert, in de huidige kredietcyclus, een van de grootste excessen die ooit zijn opgetreden in bedrijfsschulden. Wanneer de kredietmarkt begint te keren, en naarmate meer en meer hoogrenderende ‘junk’-bedrijfsobligaties, t.w. schulden slecht worden, gaat de volgende crisis van start.

 

Veel experts zullen zeggen dat goud en zilver geen goed rendement of inkomstenstroom genereren, maar dat is niet waar. Eerst een voorbeeldscenario om uit te leggen hoe edelmetalen op de juiste manier kunnen worden benut om op lange termijn een inkomstenstroom te creëren.

 

Als een huis in 1971 voor $ 20.663 werd verkocht en zilver voor dat bedrag was gekocht, zou deze investering tegen januari 1980 het onroerend goed met een factor 17 hebben overtroffen, en zijn gegroeid tot $ 770.796. Als je vervolgens je zilver verkocht, kon je achttien gemiddeld geprijsde eengezinswoningen kopen, allemaal contant voor de prijs van $ 42.747 per huis in 1980 om voor 100% te profiteren van de kasstromen uit deze panden.

 

Tegenwoordig is de situatie voor een vergelijkbare transactie zelfs nog beter. Vastgoed is veel meer overgewaardeerd en zilver is extreem ondergewaardeerd. Gemeten tegen zilver bereikte de gemiddeld geprijsde eengezinswoning in de VS zijn hoogtepunt in 2002, met een prijs van 38.123 gram zilver, ongeveer tweeënhalf keer zo hoog als aan het begin van de laatste edelmetalen bull-markt in 1971.

 

Toen zilver in 1980 een piek bereikte van $ 52,50, was het niet atypisch. – Wanneer, de goud- en zilvermarkt explodeert, zal het financiële nieuws reageren zoals het in 1980 deed, en het enige dat te horen is, gaat over goud en zilver. De schaarste aan zilver zal gaan van iets dat een klein deel van de wereldbevolking vandaag weet, tot iets waar iedereen expert in wordt. Het wordt weer de Hollandse tulpenmanie van 1637. Verwacht dat minder dan 500 gram zilver ergens in de toekomst een gemiddeld geprijsde eengezinswoning kan kopen.

 

Rendement op tegengestelde cycli in de juiste activaklasse

Koop daarom nu zilver en wacht tot zilver weer overgewaardeerd is en onroerend goed ondergewaardeerd is.

Omdat beide cycli empirisch tegengesteld op elkaar reageren. Het beste wat je nu kunt doen, is meedoen met de hausse in edelmetalen, door erop te wedden dat deze van nu af aan alleen maar zullen stijgen tot hun werkelijke waarde, wat vrij realistisch en zeker mogelijk is, de winsten hieruit zijn niet groot, of zelfs enorm, maar zeker ongelooflijk gigantisch.

 

In het bovenstaande voorbeeld van woningen zou je, zelfs met 50% belasting en andere uitgaven inbegrepen, nog steeds twaalf huizen voor huurinkomsten kunnen bezitten, tegen één huis in euro’s van vandaag. De grootste omkering in het gemiddelde in de geschiedenis is bijna hier en je kunt er zeker van zijn dat alles in de loop van de tijd terugvalt naar het oorspronkelijke gemiddelde. Of het nieuws nu goed of slecht is, het beïnvloedt de cyclus van de juiste activaklasse niet, niets verandert deze. Beleggers die hiervan op de hoogte zijn, zullen een enorme vermogensopbouw creëren, terwijl degenen die niet op de hoogte zijn, niets anders dan schulden overhouden.

Als aanmoediging voor het Trump-Team en de Patriotten om voort te gaan met de verwijdering van de Deep State Globalist-maffia, kan elk wakker persoon helpen door de nationale vlag uit te hangen tot na de komende verkiezingen op 3 november a.s. Dit is de allerbeste visuele demonstratie van onze solidariteit voor Q en Trump-Team.

Blijf op de hoogte, er komt belangrijke DS-voorwetenschap…