De controle van de Deep State komt snel teneinde

Het eeuwenoud tiranniek regime komt tot een eind

 

Duizenden eeuwen van criminele uitbuiting

De controle van de Deep State komt snel ten einde. Ze hadden dit nooit verwacht, dus ze zijn er niet op voorbereid. Hun lakeien – de marionetten – in regeringen over de hele wereld zullen in de problemen komen. Ze worden elke dag minder geloofd. Ze worden ontmaskerd en moeten uiteindelijk de woede van het volk onder ogen zien, wiens leven ze moed- en kwaadwillig hebben uitgebuit. President Trump was tijdens zijn korte bezoek aan Engeland daarvoor slechts één reden: hij confronteerde Koningin Elisabeth van Engeland met hun malevolent gedrag en vroeg de terugkeer van alles wat was gestolen. Waarmee de Koningin akkoord ging.

 

Hij wilde geen pracht en praal. Hij heeft het respect van iedereen die de waarheid zoekt. Het was jammer voor degenen in Engeland die geen respect voor hem toonden. Ze werden betaald door Gorge Soros, of toonden hun eigen onbegrip over wat er in onze wereld gaande is. President Trump verdient alle respect en succes in zijn streven om de wereld te bevrijden van de criminele maffia die duizenden eeuwenlang de bevolking heeft geterroriseerd en uitgebuit.

 

Politiek is een vies spel. President Trump is geen politicus, dus is hij vrij om zijn geweten te volgen. Daarom is er zo’n enorme inspanning ondernomen hem uit zijn ambt te ontheffen door o.a. meer dan tien moordaanslag pogingen. De cabal is gepetrificeerd van hem, omdat ze hem niet kunnen controleren. Nog nooit in de geschiedenis van onze wereld is er zoveel ondernomen om een ​​president uit zijn ambt te verwijderen. De Cabal is meedogenloos en wanhopig om hun macht en controle te behouden. Dat is de reden waarom talloze moordaanslagen op hem werden begaan om hem uit de weg te ruimen. – Je moet echt gedreven en overtuigd zijn om voor de hele mensheid van de wereld het leven te willen verbeteren. Want het is de meest ondankbare taak om te vervullen, tenminste voor iemand die geen glamour en geld nodig heeft dat bij zo’n positie hoort.

 

Mensen zullen geschokt zijn als ze de mate van controle door de Cabal over ons te weten komen. Elk aspect van ons leven is geregistreerd. Zelfs in de sportwereld, waar wordt geloofd, dat de beste man, vrouw of team wint. Maar wees verzekerd, het is altijd van tevoren al door hen besloten, wie gaat winnen, omdat zij als eigenaars van het spel bedragen inzetten op de door hen aangewezen winnaar. Ze laten nooit iets aan het toeval over. Ze controleren werkelijk alles; veel meer dan je ooit kunt bedenken.

 

De waarheid blootleggen

De verandering kan niet plaatsvinden voordat alle regeringen zijn gestopt met het gebruik van chemtrails om de mensheid te vernietigen en de gewassen waar mensen van afhankelijk zijn voor hun overleving te vergiftigen. Niemand kan worden gedwongen hun kinderen te vaccineren. Geneesmiddelen die uiteindelijk patiënten doden, moeten uit de handel worden genomen.

 

De volledige omvang van het Satanisch Ritueel Misbruik en moorden zal worden blootgesteld en verboden. Respect voor mannen, vrouwen en kinderen moet de norm zijn. Dit is het doel dat we gezamenlijk moeten kunnen realiseren.  Vrijwillige onderzoekreporters vechten tegen de cabal via het internet. Het is een leger van digitale soldaten geworden die tegen de cabal en alle onderdrukkende machten om ons heen vechten. Om het wakkere publiek te informeren over de behaalde vorderingen in deze strijd.

 

Dit zijn burgers zoals jullie lezers die de oproep om de waarheid te ontmaskeren niet kunnen weerstaan. Er is geen optie om hulpeloos als toeschouwer aan de kant te gaan staan, als je de omvang van de corruptie, hoogverraad en leugens beseft. Dat mogelijk is gemaakt als resultaat van het omgekocht gerechtelijk systeem dat gecontroleerd wordt door de cabal. Gefinancierd door het monetaire systeem in privé-eigendom van de cabal waarop ze illegaal beslag hebben gelegd. Dit is oorlogsvoering op zijn best geworden. Ondertussen is het publiekelijk aantoonbaar gemaakt dat het opruimen van het moeras aan de gang is, en dat binnenkort nog meer zal worden blootgesteld, zodra de verzegelde aanklachten worden geopend.

 

Economische ineenstorting is gepland

De economie is al lang geleden haar houdbaarheidsdatum gepasseerd, en gaat nu met opzet instorten. Deze economie is een centrale bankeneconomie en kan niet worden gerepareerd. De economie zal worden vervangen door de volkseconomie ondersteund door vrije markten. De aanhoudend wereldwijde correctie van financiële markten zal zich de komende weken voortzetten, opdat wereldwijd meer GESARA-gerelateerde veranderingen kunnen plaatsvinden.

 

Het systeem van de Centrale Banken werkt op schulden waarover het volk jarenlang is gehersenspoeld om te laten geloven dat schuld een goede zaak is. De aandelenmarkt en de woningmarkt zijn dalende. De rente op schulden zal op een punt komen dat het niet houdbaar meer is. President Trump en de patriotten gebruiken deze strategie om de MSM te dwingen de Fed de schuld te geven voor de aankomende crash.

 

Aandelenmarkten zijn de laatste 5 weken in neerwaartse beweging, en heeft reeds over 8 biljoen aan papierwaarde verloren. Dit is het begin van het uiteenvallen van het gehele mondiale economisch systeem. Over de hele wereld ondervindt de onroerendgoedmarkt haar volgende catastrofe, die zelfs de val van de markt in 2008 zal overtreffen. Het Globalistisch systeem is op alle fronten aan het instorten, en dit gebeurt met opzet door de interventie van de Alliantie. De belangrijkste factor voor beide zijden van deze informatieoorlog is de noodzaak het verhaal van de ineenstorting te beheersen. De centrale banken die van plan waren een cash-loze maatschappij in te voeren, ondervinden nu hiervan de tegenslag. Ze verkeren in een vergaande staat van paniek.

 

Het eeuwenoud tiranniek regime komt tot een eind

Het eeuwenoude tirannieke regime komt zeker tot een eind en wordt voorgoed vernietigd. Geen leugens en manipulaties meer. Alle markten zullen vrij zijn, alle facetten van ons leven zullen vrij zijn van onderdrukking en dwang. Mensen nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en beslissen voor zichzelf.

 

Wees voorbereid maar wel op je hoede, want de dingen kunnen vanaf nu snel gaan veranderen. Banken kunnen sluiten en dit zal veel mensen laten vastlopen zonder de noodzakelijke levensbehoeften. De overschakeling kan ongeveer drie weken duren.

 

De corrupten en hun marionetten helpers worden verwijderd, omdat ze zijn gecompromitteerd. Ze zijn onderdeel van de Cabal geworden omdat ze zich hebben laten omkopen om het werk voor ze te doen. Ze voelden zich belangrijk, maar ze zullen er spijt van krijgen en hiervoor een zeer hoge prijs betalen.

 

Er is genoeg werk aan de winkel

Bedenk; Als slechts 1 procent van de bevolking bewust betrokken is en deelneemt en profiteert van het Deep State-fraudeplan. Dat zijn circa zeven miljoen criminelen die op een bepaald niveau voor ondervraging en vervolging moeten worden aangepakt.

 

Dus hoe kan dat worden gerealiseerd met de mogelijke inzet van ongeveer twee miljoen justitiële functionarissen in politiecorpsen, rechters, en legerofficieren, als verondersteld wordt dat zeven miljoen strafzaken, arrestaties, en opsluitingen moeten worden verricht? Militaire tribunalen en hun reserve mankracht alleen kunnen onmogelijk een dergelijk volume van onderzoeken en vervolgingen realiseren. Natuurlijk kunnen ze de marionettenspelers uitschakelen en de ondersteunende infrastructuur van de Deep State ontmantelen, maar om de daadwerkelijke schoonmaak te doen is zeer zeker de hulp van het wakkere deel van de bevolking nodig.

 

Wij mensen moeten samenwerken om ons huis op orde te krijgen. We moeten onze eigen regionale infrastructuur samenstellen en onze bestuursorganen benoemen en/of verkiezen, onze gestolen bezittingen en middelen terugvorderen, ons rechtmatig rechtssysteem herstellen, en nog veel meer. Er kan niet achter de televisie worden gehangen om af te wachten totdat een superman ons komt redden, ook al doen veel van deze helden hun best voor ons. De noodzakelijke wijsheid hiervoor vind je in m’n boek DE GROTE ONTWAKING.

 

Wij, zijn het antwoord dat nodig is. Bedenk dat deze helden afhankelijk zijn van onze civiele overheid om hun activiteiten te leiden en te financieren. – De cabal heeft eeuwenlang de rijkdom van het volk afgetapt. De hoeveelheden gestolen rijkdom moet worden teruggevorderd en worden verdeeld onder het volk.

 

Er zijn voldoende fondsen om een ​​hele nieuwe beschaving op een andere planeet te vestigen. De middelen die worden gebruikt voor de GCR/RV zijn gelijk aan minder dan 1% van het totale bedrag aan door de cabal van ons gestolen rijkdom.

 

Hoe dan ook; de oorlog is bijna voorbij. Rol je mouwen op en bedenk hoe je kunt bijdragen deze puinhoop op te ruimen. Begin met je gemeenschap te organiseren als voorbereiding voor het nieuwe tijdperk dat ons te wachten staat.

 

In de fameuze woorden van President John F. Kennedy: “Vraag niet wat je land voor je kan doen, vraag wat jij voor je land kunt doen”.