De laatste les van de oeroude derde dimensie

Buitenaardsen liggen duizenden jaren op ons voor

in kennis en technologieën

 

Massale ontwaking zal de ommekeer brengen

Het fundament van de nieuwe 5D-wereld is gebaseerd op dankbaarheid, vreugde en steun aan anderen.

 

Voor velen onder jullie voelt het alsof niets verandert, de corrupte zielen hebben nog steeds de leiding en controleren wereldwijd de gebeurtenissen, omdat niet alles wordt gezien, wat gaande is. Gelukkig, staan elke dag nieuwe groepen mensen op tegen de Wereldorde en de nep Covid pandemie dat dicteert hoe we ons leven moeten leiden.

 

Er is veel bereikt, maar bewust weinig over gepubliceerd. Hier volgt een korte samenvatting van de grote vooruitgang die op verschillende fronten is geboekt.

 

Veel lezers zullen het niet willen geloven, dat de mensheid opzettelijk dom is gehouden. Terwijl, andere buitenaardse civilisaties minstens vele duizend jaren vooruitlopen op onze kennis en technologie beschikbaar op planeet Aarde. Dus als iets ongeloofwaardig klinkt, beschouw het als feit.

 

Planeet Aarde is volledig afgegrendeld door onze buitenaardse broeders en zusters, met hun grote armada van, veelal, onzichtbare ruimteschepen. Geen enkel schepsel kan zonder toestemming aan de Aardse sfeer ontsnappen. Zij die naar Mars wilden vluchten, zoals o.a. Jeff Bezos van Amazon, werden teruggestuurd. Alle bases op de Maan en Mars zijn in handen van de Galactische Federatie en ontoegankelijk gemaakt voor Deep State Cabal Elites.

 

Onze planeet is bezig met haar transformatie naar 5D. De cabal kopstukken proberen haastig te ontsnappen, omdat ze weten dat hun tijd op is en niets meer kunnen redden. Alleen de marionetten op lagere niveaus proberen nog steeds het voortouw te nemen, wat niet meer lukt. Het plan was 90% van de bevolking uit te roeien en de rest in speciale werkkampen te interneren.

 

Hun agenda 2030 is mislukt; de Alliantie gaat door met het opruimen van geheime cellen.

 

Het Quantum Financieel Systeem, vrije energie, nieuw internet, enz. zijn al maandenlang gereed voor gebruik.

 

Blijf vertrouwen op het PLAN en doe jouw bijdrage door Licht en Liefde naar elkaar te zenden om de overgang naar de Nieuwe 5-D Wereld te versoepelen.

 

Geen crimineel tegen de mensheid zal ontsnappen. Elke betrokken medeplichtige van hoog tot laag bij de nep COVID pandemie, zal worden gearresteerd en ter dood worden veroordeeld. Inclusief degenen die de gifspuiten hebben toegediend.

 

Massale ontwaking zal de ommekeer brengen. Al degenen die onvoldoende wakker zijn worden systematisch van planeet Aarde verwijderd, zij zullen de 3e dimensie op een andere planeet helemaal opnieuw moeten herhalen, totdat zij hun lessen geleerd hebben. De Aarde is een educatieve planeet geweest naar hogere sferen. Aan degenen die van plan zijn naar 5D te ascenderen wordt aangeraden dit artikel een paar keer te herlezen, voordat de planeet Aarde definitief naar 5D en hoger verhuist.

 

De aardfrequentie wordt langzaam verhoogd tot ca 40 Hz, om de wakkeren onder ons  voor te bereiden op de 5D-wereld. Buitenaardsen die op onze planeet aanwezig zijn zoals de criminele Draco’s en Grays kunnen niet op hogere frequentie dan 8 Hz leven en worden zo automatisch uitgeschakeld.

 

De cabal is verslagen, wat nog plaatsvindt zijn achterhoedegevechten door marionetten die nog niet weten dat hun leiderschap definitief is uitgeschakeld, dus ook zij hebben verloren. Niets staat meer in de weg onze planeet te zuiveren en te transformeren.

 

De snelheid van voltooiing van deze laatste fase hangt af van het moment en de omvang van onze massale ontwaking, het keerpunt ligt feitelijk in onze handen.

 

Als men niet vecht voor de eigen bevrijding, heeft vrijheid geen waarde voor de mensheid. Grote omwentelingen zullen op planeet Aarde plaatsvinden. Vele nieuwe technologieën worden geïntroduceerd en nieuwe beroepen gecreëerd.

 

Ons Bewustzijn en onze Eenheid zijn directe obstakels voor de Deep State plannen. Miljoenen marionetten en criminelen zijn reeds zonder ophef geëxecuteerd. De meest bekende figuren die zgn. nog rondlopen zijn klonen, om het schapenvolk rustig te houden. Als ze beseffen dat ze zich vrijwillig hebben laten vergiftigen door Covid injecties treed de Staat van Beleg in werking om chaos zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Een spannende en unieke tijd breekt aan.

 

 

Onze Exterrestriale correspondent Vital Frosi vertelt hierover meer.

De laatste les van de oeroude derde dimensie

Geliefden!

Zij die door de School van Zielen in de Derde Dimensie zijn gegaan staan op het punt op te stijgen naar Hogere Dimensies. De klok tikt, als de nieuwe aarde aan de horizon verschijnt. Een lange cyclus van beproevingen en boetedoeningen wordt voltooid. De Grote Meester Sananda, die tweeduizend jaar geleden was geïncarneerd als Jezus van Nazareth, heeft ons een erfenis en zekerheid nagelaten:

 

“Er zal een Nieuwe Aarde ontstaan”

 

Deze Nieuwe Aarde zal deel uitmaken van de Hogere Werelden, er zal geen pijn of lijden meer zijn. Aan het einde van de Oude Cyclus zullen twee bestemmingen voor de mensheid zijn: – de zachtmoedige en de reine van hart zullen de Nieuwe Aarde beërven.

 

Zij die de daarvoor vereiste frequentie nog niet hebben bereikt, zullen moeten vertrekken, omdat hun bewustzijn nog niet alle beschikbaar gestelde leringen heeft begrepen. Dit is het begrip van metafoor inzake de scheiding van het kaf van het koren.

 

In de afgelopen weken hebben we veel activiteit waargenomen over dit einde der tijden. Daarvan zal ik vandaag trachten aan u, die mij vergezellen, datgene over te brengen wat mij het meest is opgevallen. Ik heb het een titel gegeven om de tekst te ontwikkelen, maar ik had elk andere definitie kunnen gebruiken. Ik zal het interpreteren als

 

De Laatste Les van De Oude 3D-wereld

 

k weet niet hoe de situatie vandaag is op de scholen waar u of uw kinderen studeren. Maar in de tijd dat ik nog student was, moesten zelfs degenen die hun lessen al hadden geleerd, aan het einde van het schooljaar een reeks toetsen afleggen om te bewijzen dat zij gekwalificeerd waren om een hogere trede op de ladder van het leren te beklimmen. Kortom, om de capaciteiten van de leerling te testen en te zien of hij of zij naar het volgende niveau kan overgaan.

 

Niets is anders in een School der Zielen, zoals de Aarde tot nu toe is geweest. De cyclus van beperkt bewustzijn in de Derde Dimensie sluit en niets zal meer beperkt zijn zoals voorheen, want in 5D en hoger zal het bewustzijn enorm uitgebreid worden. Zozeer zelfs dat een 3D-geest zich niet eens de capaciteit van het 5-bewustzijn zich kan voorstellen.

 

Er zal een bepaald moment of zelfs meerdere gebeurtenissen zijn die de sluiers definitief zullen oplichten, en dan zal een nieuw bewustzijnslandschap te voorschijn komen. Dit zal het moment zijn waarop onze anemic (bloed) versie zal integreren met haar hogere versie. Deze integratie zal het leren van de 3D-fractal verenigen met een hoger-dimensionaal fractal. De vereniging van deze wetenschappen zal zodanig samensmelten dat zij één worden, maar op een frequentie die verenigbaar is met de dimensies van 5D tot 9D.

 

Het deel van de mensheid dat deze frequentie van 5D binnengaat, moet de ultieme test doorstaan. Het moet de 3D-trillingen achterlaten die nog in elk bewustzijn aanwezig zijn. Het is niet zomaar een detail, maar een optelsom van “pakketjes” die deel uitmaken van de bagage van de ziel.

 

Ik heb in eerdere teksten geschreven dat deze pakketjes emoties, overtuigingen en gewoonten zijn van de Oude 3D Aarde. Angst, woede en schuldgevoelens zijn ongetwijfeld de zwaarste. Deze toegang moet genezen worden. Deze energieën zijn belemmeringen die de doorgang door de 5D poort in gevaar brengt.  Maar er zijn andere die nog steeds kunnen resoneren in elk inkarnaat. En het is juist daar dat wij beproefd zullen worden, zoals de titel van deze tekst al zegt.

 

Laten we het onderricht uitdiepen en het dan in praktijk brengen. Ieder van ons die in deze Aardse School zit, heeft de onvoorwaardelijke steun van de Opgestegen Meesters en ook van de Broeders van de Hogere Sferen in de hogere dimensies.

 

Geven deze Helpers om de verschillende stadia van elke geïncarneerde ziel? Maken zij onderscheid tussen een hoger en een lager wezen? Zetten zij mensen tegen elkaar op, vanwege de verschillen en meningsverschillen die er kunnen zijn, zoals wij die vandaag de dag tussen mensen kunnen zien? Is het “wij tegen zij” dat vandaag de dag zo sterk de kop opsteekt, beoefenen de altruïstische helpers dat tegenover de geïncarneerden?

 

Daarom, als onze helpers zich niets aantrekken van onze verschillen en niet ophouden rond te hangen, zelfs zij niet van van wie bekend is dat zij reeds gefaald hebben in deze ascensie, moeten wij rekening mee houden dat, allen die nu zullen opstijgen, ook Opgestegen Meesters zullen worden? Naarmate zij deze trede beklimmen, zullen ze ook in staat zijn de zielen te helpen die in andere werelden van verval en beproeving leren, met inbegrip van het deel van de mensheid dat naar die werelden zal worden gebracht.

 

Dit maakt het gemakkelijker te begrijpen en af te leiden dat als je nu de beperkingen van anderen niet accepteert, hoe kun je dan morgen een Opgestegen Meester zijn? Natuurlijk is het bewustzijn zich hier nog op aan het voorbereiden, maar u moet het zo snel mogelijk in praktijk brengen, want deze trilling die in het bewustzijn blijft, kan zelfs uw eigen ascensie verhinderen.

 

Het is niet nodig inbreuk te maken op wat anderen doen dat wij onjuist achten. Dit zou bijvoorbeeld co-auteurschap bij een misdrijf zijn. Maar wij kunnen er met medelijden naar kijken, want de sport van de ladder is nog steeds onderaan, en wij zijn die allang gepasseerd. Wanneer wij zien dat anderen zich vergissen, moeten wij beseffen dat zij die lessen nog niet hebben gevolgd. Maar de dag zal komen dat ook zij voor de deur van het begrip zullen staan, ook al duurt dat duizenden of miljoenen jaren.

 

Begrip, aanvaarding, mededogen voor de vertraging van de ander, en vooral niet oordelen, niet beledigen, en niet je eigen beperkingen blootleggen, zijn altijd een weg. Er is al gezegd dat iedereen zijn eigen realiteit co-creëert, omdat hij die nog nodig heeft.

 

Wij kunnen niet verwachten dat iedereen in hetzelfde bewustzijn verkeert, d.w.z. hetzelfde begrip heeft als wij. Kunt u zich herinneren dat de Opgestegen Meesters dit aan ons vroegen?

 

Respect, mededogen en onvoorwaardelijke liefde zijn de hefbomen, die zielen katapulteren die klaar zijn voor 5D.

 

Mededogen is wat ik hier heb beschreven. Respect daarentegen houdt het in dat men zich niet bemoeit met de lessen die de ander nog moet leren. Leid hem alleen wanneer hij zelf om hulp vraagt. Dit is waar solidariteit en liefdadigheid om de hoek komen kijken. Begrijpen dat zij de lessen nog moeten leren die gemist zijn, dat is oprecht respect tonen.

 

Ook om te begrijpen dat niemand doormaakt wat hij niet zou moeten doormaken. Wanneer een familielid of zelfs een persoon in onze omgeving een moeilijke beproeving doormaakt, moeten we daarom niet boos worden. Begrijp dat integendeel dit een gelegenheid is om in de praktijk te brengen wat wij tot dusver hebben geleerd. Onthoud dat we bij de laatste test zijn. Het drama zien, zonder er deel van uit te maken, is ook een goed alternatief.

 

Respect is niet alleen beperkt tot de mens, maar tot alles wat op aarde bestaat. Dieren, planten en alle andere hulpbronnen op Aarde zijn energieën van dezelfde Bron waar wij vandaan komen. Harmonie tussen alle koninkrijken en tussen alles wat bestaat is ook het inzicht dat wij allen een zijn. Als ik iets mishandel, mishandel ik mezelf. Als ik de natuur vervuil, vervuil ik mijn eigen ziel. Daarom zijn wij medescheppers van onze realiteit.

 

Inzicht in verschillen, situaties, moeilijkheden, uitdagingen, onze pijnen en die van anderen; weten dat om een voorrecht te hebben, het nodig is iets van een ander af te nemen; wanneer iemand veel heeft, hebben anderen minder of niets; het verlangen naar voorrecht, macht boven noodzaak, het bevredigen van het ego tegen elke prijs, het vernielen of beschadigen van eigendom van anderen, publiek eigendom of elk ander nuttig goed van wie dan ook, is een brevet van berisping voor 5D.

 

Onnodige gehechtheid is een teken dat er nog veel angst in ons is en tijd vereist dat het wordt losgelaten, want we naderen de grote planetaire verandering. We zijn in de laatste fase van de oude 3D-wereld.

 

Er is nog een laatste inspanning vereist, maar deze inspanning gaat iemands mogelijkheden en grenzen niet te boven. Als je zo ver bent gekomen, kun je het!

Vertrouw me.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

 

Newtonium versus Quantum Paradigma