100% zwendel

Afschaffing van betalingen in goud

Centrale Bank Geldzwendel

De Eed van de Jezuïeten

Ledenlijst van de Ridders van Malta

 

Geestelijk en Emotioneel Ziek

Sinds de afgekondigde Covid pandemie zo’n twee jaar geleden leven we in een hachelijke wereld. Satanische Luciferianen en hun dik betaalde volgelingen laten je niet snel gaan, ze hebben de hele wereld opgelicht door een nep pandemie, om zo hun Eugenetische agenda van 90% bevolkingsvermindering te vervullen.

 

De bloedlijn families willen dat mensen sterven aan kanker en andere ontworpen ziektes, niet dat ze er van genezen worden. Ze zijn in onpeilbare mate geestelijk en emotioneel ziek, ze zien mensen als overbodig vee. Het kan hen niet schelen hoeveel leed, lijden en dood hun manipulatie en onderdrukking veroorzaakt. Vanuit hun krankzinnige, psychopathische perspectief; Hoe meer, hoe beter. En dat is wat deze wezens zijn; krankzinnige psychopaten.

 

De Deep State agenda heeft drie belangrijke aanvallen op het immuunsysteem van mensen ontworpen. Vaccinatie, PCR-testen en het dragen van maskers. Alle drie introduceren ze nano deeltjes in je gezonde systeem, om na verloop van tijd je immuunsysteem te vernietigen.

 

Mensen worden bang en wanhopig gemaakt om bereid te zijn routinematig intraveneuze medicijnen te accepteren door iets te nemen, dat hen zogenaamd helpt en beschermt, om ze vrijwillig en zelfs gretig in de rij te laten staan hun gratis vaccinatie toegediend te krijgen. Dat het meest perfecte killersysteem is, ooit uitgevonden.

 

100% Zwendel

Gratis lunches bestaan niet, er is altijd een verborgen motief ingebouwd. Hier is de feitelijkheid;

Vaccinatieprogramma’s zijn de belangrijkste aanvallers op de gezondheid van de mensheid. Er zijn ook andere aanvalsmechanismen waarmee rekening moet worden gehouden. PCR-testen en maskers, Chemtrails en straling, zijn net als vaccins, ook toeleveringssystemen van stoffen die de gezondheid schaden.

De globalisten orkestreerden de COVID hoax die niets anders dan een gewone griep is, vermomd als een besmettelijk virus, waardoor wereldwijd despotisme via gecontroleerde totalitaire surveillance staten mogelijk worden; Corona/Covid bestaat niet, heeft nooit bestaan, punt uit! het is 100% oplichterij!

 

Het is goed te weten; dat het echt sinister medisch doel van het vaccin is, zoveel mogelijk mensen uit te roeien, uiteindelijk moet tot 90% van de huidige bevolking worden voor 2030 zijn omgebracht, volgens hun Agenda 2030!

 

Kort samengevat; dit is de laatste fase op weg naar totale wereldheerschappij, door vernietiging van de mensheid, dat wil zeggen, het einde van de menselijke beschaving op planeet Aarde.

 

Afschaffing van Betalingen in Goud

In de laatste vijftig jaar is de bevolking op de planeet Aarde meer dan verdubbeld – ongeveer 2,2 keer de bevolking sinds 1971. Toen President Nixon op 15 augustus 1971 verklaarde, dat de tekorten op de betalingsbalans van de VS niet langer in goud zouden worden afbetaald, zaten de VS en het grootste deel van de rest van de wereld al op een onhoudbaar doodlopend economisch spoor.

 

De afschaffing van betalingen in goud, om het tekort op de export rekening te dekken, was een teken van economische zwakte aan de kant van de VS. Feit is dat de VS al vele jaren een economisch ziek land was, ver vóór 15 augustus 1971, de datum waarop de VS weigerden hun exporttekorten met goud te betalen.

 

De VS was al een economisch ziek land lang in de tijd van Franklin Delano Roosevelt  presidentschap, toen hij eindelijk samen met Henry Morgenthau in 1933 besloot de prijs van goud te verhogen, d.w.z. de waarde van de dollar te verlagen van $25.69 tot $35 dollar per Troy ounce. Bovendien vaardigde Roosevelt orders uit, dat Amerikaanse burgers verbood goud te bezitten.

 

Roosevelt benadeelde buitenlandse schuldeisers van de VS, die verwachtten één ounce goud betaald te krijgen voor elke $25,69 dollar die ze verschuldigd waren voor hun export naar de VS, en betaalde hen slechts één ounce in ruil voor $35 dollar van de schuld.

 

“De terugkeer naar een goudstandaard” impliceert dat de VS een geheel nieuwe levenswijze moet aannemen, welke sinds de 19e eeuw niet meer is gevolgd! Dit gaat eenvoudigweg niet gebeuren.

 

Bekijk hoe vele miljoenen mensen vandaag leven, als gevolg van de absoluut kolossale schuld die westerse landen in honderd jaar van fiscaal wanbeleid hebben opgebouwd.

 

Vele mensen zijn nog in leven, omdat overheden de schulden gebruikt als dekking voor de uitgave van nieuw geld, om “de levensstijl” te kunnen handhaven, terwijl het economisch vermogen van het volk oorspronkelijk bestond uit goud en nu hiervoor betalen.

 

“Teruggaan naar de goudstandaard’ houdt in dat het monetariseren van de Federal Reserve Dollar ophoudt, en dat de Nationale Schuld wordt geannuleerd: De Federal Reserve Dollar verdwijnt en goud weer het betaalmiddel is.

 

Dat impliceert dat niet langer de voordelen van het fiatgeld t.w. degenen die US Dollars ontvingen, tientallen miljoenen mensen wereldwijd zullen verhongeren, omdat zij niet over het goud beschikken waarmee zij hun levensonderhoud kunnen betalen.

 

Maar hierin is reeds voorzien; De wereld zal zeer zeker terugkeren naar de goudstandaard als het QFS systeem wereldwijd de door Rothschild ontworpen centrale bank geldzwendel vervangt.

 

Centrale Bank Geldzwendel

Het begon allemaal in 1770, toen Mayer Amschel Rothschild, de van Joodse afkomst Adam Weishaupt inhuurde; een afvallig door Jezuïeten opgeleide professor in het kerkelijk recht; om het Illuminism t.w. de aanbidding van Satan, te herzien en te moderniseren met als doel wereldheerschappij op te leggen, volgens de Luciferiaanse ideologie “aan wat overbleef van het menselijk ras” na een laatste georkestreerd sociaal-cataclysme d.m.v. epidemieën.

 

In 1773 riep Mayer twaalf rijke mannen bijeen in Frankfort en vroeg hen hun middelen te bundelen, waarna hij een 25-puntenplan presenteerde dat hen in staat zou stellen de totale controle te verkrijgen over alle rijkdom, natuurlijke hulpbronnen en mankracht van de hele wereld.

 

Hij noemde de 25 agendapunten waaraan voldaan moest worden

 1. Gebruik geweld en terrorisme in plaats van academische discussies.
 2. Predik “Liberalisme” om de politieke macht te annexeren.
 3. Klasse oorlogsvoering initiëren.
 4. Politici moeten sluw en bedrieglijk zijn – elk morele code maakt een politicus kwetsbaar.
 5. Ontmantel “bestaande krachten van orde en regulering.” Herbouw alle bestaande instellingen.”
 6. Onzichtbaar blijven tot het moment waarop het zo sterk is geworden dat geen sluwheid of kracht dit kan ondermijnen.
 7. Gebruik Maffia Psychologie om de massa te controleren. “Zonder absoluut despotisme kan men niet efficiënt regeren.”
 8. Pleit voor het gebruik van alcoholische dranken, drugs, morele corruptie en alle vormen van ondeugd, systematisch gebruikt door “geheime agenten” om de jeugd te corrumperen.
 9. Eigendommen in beslag nemen met alle middelen om onderwerping en soevereiniteit veilig te stellen.
 10. Oorlogen aanwakkeren en de vredesconferenties controleren, zodat geen van de strijdende partijen grondgebied wint, waardoor ze verder in de schulden raken en dus in onze macht komen.
 11. Kies kandidaten voor openbare ambten die “dienstbaar en gehoorzaam aan onze bevelen zullen zijn, zodat zij gemakkelijk kunnen worden gebruikt als pionnen in ons spel.”
 12. Gebruik de pers voor propaganda om alle uitgangen van publieke informatie te controleren, terwijl ze in de schaduw blijven, vrij van schuldbedrog.
 13. Laat de massa geloven dat ze de prooi zijn van criminelen. Om daarna de orde te herstellen als hun redders op te treden.
 14. Creëer financiële paniek. Gebruik honger om de massa te controleren en te onderwerpen.
 15. Infiltreer in de Vrijmetselarij om gebruik te maken van de Oriëntaalse Loges om de ware aard van hun werk te verhullen in filantropie. Verspreiding van hun atheïstisch-materialistische ideologie onder de “Gojim” (heidenen).
 16. Wanneer het uur is aangebroken dat onze soevereine heer van de gehele wereld gekroond zal worden, zal hun invloed alles uitbannen wat hem in de weg zou kunnen staan.
 17. Gebruik systematisch bedrog, hoogdravende frasen en populaire slogans. “Het tegendeel van wat beloofd is, kan altijd achteraf gebeuren… Dat is van geen belang.”
 18. Een Terreurbewind is de best economische manier om een snelle onderwerping te bewerkstelligen.
 19. Vermom ons als politieke, financiële en economische adviseurs om onze mandaten uit te voeren met Diplomatie, zonder angst om “de geheime macht achter nationale en internationale zaken” bloot te leggen.
 20. Ultieme wereldregering is het doel. Het zal nodig zijn om enorme monopolies te vestigen, zodat zelfs de grootste fortuinen van de Gojim in die mate van ons afhankelijk zullen zijn dat ze samen met het krediet van hun regeringen naar de bodem gaan op de dag na de grote politieke smash.”
 21. Gebruik economische oorlogsvoering. Beroof de “Gojim” van hun landeigendommen en industrieën met een combinatie van hoge belastingen en oneerlijke concurrentie.
 22. “Laat de ‘Gojim’ elkaar vernietigen zodat alleen het proletariaat overblijft in de wereld, met een paar miljonairs die zich aan onze zaak wijden, met voldoende politie en soldaten om onze belangen te beschermen.”
 23. Noem het De Nieuwe Wereld Orde. En benoem een Dictator.
 24. Hou de jongere leden van de samenleving voor de gek door hen theorieën en principes te leren waarvan we weten dat ze vals zijn.
 25. Verdraai nationale en internationale wetten in een tegenstrijdigheid die eerst de wet maskeert en ze daarna helemaal verbergt. Om dan de wet vervangen door arbitrage.”

 

De route om aan dit alles te voldoen verloopt als volgt;

 

De Jezuïeten, afkomstig van de Ridders van Malta, zijn een Militaire Religieuze Orde van de Rooms-Katholieke Kerk;

 

De Eed van de Jezuïeten

“Wanneer een jezuïet van lagere rang tot commandant moet worden verheven, wordt hij de kapel van het klooster van de Orde binnengeleid, waar slechts drie anderen aanwezig zijn, de directeur of overste staande voor het altaar. Aan weerszijden staat een monnik, van wie een het geelwit vaandel vasthoudt, de pauselijke kleuren, en de ander een zwart vaandel met een dolk en een rood kruis boven een schedel en gekruiste beenderen, met het woord INRI, en daaronder de woorden Iustum, Necar, Reges, Impious.

 

De betekenis hiervan: Het is rechtvaardig om goddeloze of ketterse Koningen, Regeringen of Heersers uit te roeien of te vernietigen.

Op de vloer staat een rood kruis, waarvoor de postulant of kandidaat knielt. De overste reikt hem een klein zwart kruisbeeld toe, dat hij in zijn linkerhand neemt en tegen zijn hart drukt; de overste geeft hem tegelijkertijd een dolk, die hij bij het lemmet vastpakt en met de punt tegen zijn hart houdt, terwijl de overste het nog steeds bij het heft vasthoudt, en spreekt de postulant aldus toe:”

 

Ledenlijst van de Ridders van Malta

Het is de moeite waard te zien welke bekende personen medeplichtig zijn aan deze criminele operatie om 90% van de bevolking uit te roeien.

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.