Het Best Georganiseerde Misdaad Syndicaat

Koninklijke Status vereist onderzoek

Schaduwregering

Comité van 300

 

Onthutsende waarheden zullen bekend worden

Het verhaal van wat er binnenkort gaat gebeuren zal het grootste nieuwsverhaal ooit in de geschiedenis worden van de mensheid op planeet Aarde. De Global maffia met hun crimineel bedrog van schuldgeld-bankieren, inside jobs, massamoorden, massasurveillance, terreuraanslagen, neerhalen van passagiersvliegtuigen, religieuze bedriegerij, zijn slechts enkele aspecten. Centennia van élite-geleide misinformatie wordt geopenbaard. Onderdrukte technologieën zoals Vrije energie; Frequentie genezing; en vele andere jarenlang gesupprimeerde leven verbeterende technologieën komen beschikbaar.

 

Het grootste deel aan veranderingen zal gelijktijdig worden onthuld vanuit meerdere bronnen, maar desalniettemin een lawine van onverwachte nieuwsschokken veroorzaken. En dat wordt het begin van een nieuw tijdperk in de menselijke geschiedenis, waarvan we getuigen zullen zijn; het is de eerste grote verandering op onze planeet sinds Atlantis meer dan tienduizenden jaren geleden verdween.

 

Mensen, binnen en buiten regeringen, beginnen binnenkort zonder angst de waarheid te spreken meer dan ooit tevoren. En hun woorden zullen worden gehoord, bewaard en vermenigvuldigd buiten het bereik van onderdrukkers. Vele aspecten zullen onbelemmerd worden, om de wereld in het licht van werkelijkheid te zien, waarover ze misleid zijn. De mensheid in aantal is groter dan de politiek, en zal overwinnen.

 

Vele historische feiten zullen onder de loep worden genomen om de echte waarheid te vinden. Zoals bv. hoe tsunami’s, vreemde weersomstandigheden en aardbevingen in Japan, Centraal Amerika en Haïti opzettelijk zijn veroorzaakt door geheime regeringsinstanties. Met, nu overal en langdurig HAARP-gemanipuleerde hogere temperaturen gedurende langere perioden worden waargenomen, om mensen met een zwak immuunsysteem opzettelijk te laten sterven als onderdeel van Agenda 2030.

 

Inmiddels heeft Spanje toegegeven dodelijke chemtrails te sproeien als onderdeel van dit geheim VN-programma, dat is begonnen in Maart 2020 gelijktijdig met de Covid-19 Lockdown.

 

Ook zal het lot bekend worden van wereldwijd duizenden vermiste kinderen. En, hoe en waarom opzettelijk ziektes zoals Kanker, Ebola, AIDS, SARS, MERS, H5N1, Zika, en Morgellons zijn gecreëerd.

 

Beëindiging van de “global warming hoax” of “klimaat verandering charades” ten behoeve van opzettelijke milieuvernietiging, armoede, oorlog, eliminatie van ziektes, en herstel van planeet Aarde om gezond te kunnen leven.

 

Openbaringen iz. opzettelijk bio-terrorisme d.m.v. voedselvergiftiging, GMO, chemtrails, enz. door overheidsinstanties met als doel de wereldbevolking te verminderen.

 

De 188 landen tellende BRICS alliantie, geleid door China, Rusland, Brazilië, India en Zuid-Afrika, zal centraal komen te staan in het faciliteren van waarheidsgetrouwe nieuwsstromen, noodzakelijk voor de introductie van het nieuwe asset-gesteund QFS geldsysteem.

 

Opkomst van ‘crowd-sourced’ Nieuwsmedia. Versneld uitlekken van getuigenissen en klokkenluiders verhalen. Geavanceerde effectieve High Tech middelen, zullen wetenschap, bankieren, veiligheid en cultuurontwikkeling stimuleren.

 

Belangrijke onthullingen worden verwacht over endemisch professionele corruptie in Westerse gezondheidszorgsystemen. Farmaceutische geneeskunde wordt aangetoond een manipulatief instrument te zijn, ontworpen door corporate controllers om mensen ziek te maken in plaats van te genezen.

 

Mensen worden bewust vergiftigd, met gesofisticeerde vergiften verhuld als dure behandeling, medicijn of vaccin. Het voorschrijven van medicijnen evenals indringende operaties, die nog duurdere medicijnen noodzakelijk maken wordt overbodig. Als het geld wordt gevolgd is het duidelijk waarom alternatieve geneeswijzen en kruidenremedies werden onderdrukt of verboden omdat ze beter werken en minder kosten.

 

Meer informatie over de Ritalin Samenzwering en Statine Scam die de productie van cholesterol zeer effectief afremmen, terwijl cholesterol juist goed is voor het lichaam. En bovendien, cholesterol niet de oorzaak is van hartziekten; er bestaat feitelijk geen probleem.

 

Het Best Georganiseerde Misdaad Syndicaat

De Khazarische maffia is ‘s werelds grootste Georganiseerd Misdaad Syndicaat dat in 1913 Amerika heeft geïnfiltreerd en gekaapt. Deze maffia bende werd overgenomen door de Bauer familie van Banksters die hun naam veranderden in Rothschild. Nu bekend als de Rothschild Khazarische Maffia, gefundeerd op Babylonisch Talmoedische “Geld-Magie” bekend als “geld maken uit niets”. Waarmee ze absolute controle verkregen over het wereldbanksysteem. Dit wereldwijde Bank Ponzi Scam zal uiteindelijk ook volledig worden blootgelegd. Om de verborgen supremacisten voor het gerecht te brengen.

 

De identiteit van de verborgen globale maffia, bestaande uit Khazariaanse Zionisten, geholpen door politieke marionetten, ingebed in regeringen en bedrijfsleven, zal volledig worden onthuld.

 

Het gebruik van menselijke klonen in het controleren van Europese Koninklijke families, internationale bankiers, spiritueel fascisme, religie, industrieel militarisme en politieke moorden zal iedereen duidelijk worden.

 

Het feit dat mind gecontroleerde menselijke klonen “democratisch gekozen” zijn in nationale leiderschappen, die staats- en religieuze papieren ondertekenden, en naar believen zijn vermoord of vervangen door anderen, zal eveneens worden onthuld. Ook dat Paus Jorge Mario Bergoglio, genaamd ‘Franciscus’, en Koningin Elizabeth II van Engeland belangrijke spelers zijn in dit maffiaspel.

 

Koninklijke status vereist onderzoek

De legitimiteit van ‘koninklijke’ status zal in het publieke domein forensisch onderzocht worden. Ook, waarom elitaire, niet-gekozen, niet-benoemde, niet-gekwalificeerde bloedlijnen geprivilegieerde toegang hebben tot enorme onzichtbare invloed en financiële middelen.

 

Voorts, de rol van de Europese adel in nazi-gerelateerde schaduwbankaffaires wordt geopenbaard. Hun gestolen en verborgen kapitaalrekeningen belegd buiten het grootboek, wordt blootgelegd. Zwarte gelden, geaccumuleerd tot duizenden quadriljoenen, gaan terug naar de bevolking.

 

Aangetoond wordt de rol en invloed van het Comité van 300, als schaduwbankiersyndicaat van de overheid, dat verder vergroot werd tijdens de Naziperiode via geldwasserij, met bewijs van ondertekening en goedkeuring door de Britse Koninklijke familie.

 

“The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (Londen, UK en Hong Kong, PROC) Rekening no. 0567105267802012 met rekeningnaam White Spiritual Boy en permanent saldi ter waarde van US$ 1.030.000.000.000.000.000 aangevuld, ,bevestigd gecontroleerde inkomsten voor de Financiële Instelling van het Comité van 300 voor de maand januari tot april 2010 ter waarde van US$ 434, 000.000.000.000.000 in het totaal van US$ 1.464.000.000.000.000 (waarop US$ 464.000.000.000.000 automatisch in mindering was gebracht wegens bankkosten en diensten over het eerste kwartaal van de looptijd en beheer) met een netto saldo van US$ 1.000.000.000.000.000.000. “

 

De vijf geldsommen die in deze ene auditrubriek worden beschreven, kunnen worden beschreven als duizend dertig quadriljoen US dollar, vierhonderd vierendertig quadriljoen US dollar, duizend vierhonderd vierenzestig quadriljoen US dollar, vierhonderd vierenzestig triljoen US dollar, en duizend quadriljoen US dollar.

 

De geldsom die door de Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) automatisch werd afgetrokken van deze ene White Spiritual Boy-rekening voor bankkosten en diensten voor één kwartaal van het jaar 2010 bedroeg vierhonderd vierenzestig biljoen US dollar. Dit is vergelijkbaar met het totaal, publiekelijk wettig, Bruto Binnenlands Product van ongeveer achtenzeventig biljoen US dollar per jaar. Van dit mondiaal bedrag van 78 biljoen dollar is de Europese Unie goed voor ongeveer 16, de VS voor 15 en China voor 11 biljoen dollar, van het totaal.

 

Het bedrag dat HSBC in één kwartaal van 2010 voor bankkosten en diensten aftrok van de hierboven vermelde rekening van White Spiritual Boy, was meer dan vijf en een half keer groter dan het publiekelijk vastgestelde Bruto Binnenlands Product. (464 biljoen gedeeld door 78 biljoen = 464 gedeeld door 78 = 5,9).  Je vraagt je af waarom armoede bestaat? En dit alles was in 2010, voor 2022 kan dat bedrag gemakkelijk meer dan het dubbele zijn!

 

Schaduwregering

Het Comité van 300 is de schaduwregering die o.a. het wereldbanksysteem controleert, gesteund via de mainstream-media en onzichtbare zwarte en grijze rekeningen. Samengesteld uit duizenden van dergelijke rekeningen, velen onder de naam “White Spiritual Boy”. De hoofdondertekenaar voor elk van deze rekeningen is Elizabeth Windsor – Koningin Elizabeth II van Engeland.

 

In de afgelopen jaren zijn namen als Illuminati, Priorij van Scion, Vrijmetselaars, Tempeliers, Skull and Bones en anderen geheime groepen in omloop gebracht. Maar wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat deze genootschappen echt zijn, en dat hun ware intenties eeuwenlang in het diepste geheim verborgen zijn gebleven.

 

Geheime genootschappen is misleidend. Elk heeft een eigen hiërarchie met een binnenste kring aan de top, die de lagere leden bedriegt met leugens, zoals het doel de bevordering van een nobele agenda; ze worden misleid door een web van gecompartimenteerde medeplichtigheid te volgen. De binnenste cirkel van het Comité van 300 is de Orde van de Kousenband, (recentelijk) geleid door Koningin Elizabeth Windsor II.

 

Comité van 300

Het Comité van 300 is het ultieme geheime genootschap dat bestaat uit een onaantastbaar heersende klasse, waartoe de koningin van het Verenigd Koninkrijk (Elizabeth II), de koningin van Nederland (koningin Beatrix, die, zoals we later zullen zien, gefotografeerd is terwijl zij bijeenkomsten bijwoont van een ander ultrageheim genootschap, de Bilderberg Groep), de koningin van Denemarken en alle andere koninklijke families van Europa behoren. Deze aristocraten besloten bij de dood van Koningin Victoria, de matriarch van de Venetiaanse Zwarte Guelphs, dat, om wereldwijde controle te verkrijgen, het noodzakelijk is voor de aristocratische leden “in zaken te gaan” met niet-aristocratische maar uiterst machtige leiders van het bedrijfsleven op wereldschaal, en zo werden de deuren naar de ultieme macht geopend voor wat de Koningin van Engeland graag “de gewone burgers” noemt.  Via hun illegale bankkartel bezitten zij de aandelen van de Federal Reserve, een particulier onderneming met winstoogmerk, dat de Amerikaanse grondwet schendt en een va de wortels is van het probleem.

 

Door financiering van rijke individuen zoals Nathan Rothschild en anderen, veranderde de Britse Oost Indische Compagnie uiteindelijk in het Comité van 300: Een groep van 300 globale elites die een geheim beleid van overheersing over de Westerse samenleving voerden.  De Britse monarchie, die aan de top van deze nieuwe machtsstructuur staat had reeds zelf grote rijkdom vergaard als deelnemer in de opiumhandel. Het idee achter hun plan van overheersing was heel simpel:

 

Wie de rijkdom van de wereld beheerst, kan uiteindelijk enorme macht en invloed over de planeet uitoefenen.

 

Rond 1865, voor en na de Amerikaanse burgeroorlog, begon het Comité van 300, de Jezuïeten en de 13 pauselijke Archon bloedlijnfamilies een openlijke poging om invloed uit te oefenen op de Verenigde Staten van Amerika, om totale controle te heroveren. De Britse monarchie deed dit op vrijwel dezelfde manier als eerder in Engeland: Via controle over land, grondstoffen en financiën.

 

Door zich aan te sluiten bij rijke individuen als J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Andrew Mellon, Paul Warburg en E.H. Harriman – van wie velen behoorlijk rijk waren geworden door hun inspanningen als defensieaannemers in het kader van de oorlogsinspanningen – werd hetzelfde plan opnieuw ten uitvoer gebracht:

 

Het vergaren van enorme rijkdom door oorlog en door middel van slavenarbeid, maar deze keer in de Verenigde Staten.  Overigens, Morgan en Warburg waren Amerikaanse agenten van de Rothschild familie in Engeland.

 

Het is goed gedocumenteerd dat mensen als de Rothschilds en de monarchen van Groot-Brittannië de gewone bevolking als onbeduidende slaven beschouwen, vaak aangeduid als de “massa’s” of de “nutteloze eters”.

 

Vanaf dit moment begon een zeer klein aantal mensen de controle te verkrijgen over een groot deel van Europa’s grondstoffen, land en financiën. De bevolking speelde de rol van pionnen op een groot schaakbord, dienend aan de behoeften van de elite, terwijl het volk zich niet bewust was van wat zich achter de schermen afspeelde.

 

Dit is manier waarop manipulatie werkt, en het gebeurt nog elke dag over de hele wereld. Wereldwijd financiën, inclusief bankieren, aandelenmarkten, of wat dan ook is gewoon een vertrouwens truc. Wanneer mensen vertrouwen hebben, kopen en investeren ze en groeit de economie, wanneer ze het vertrouwen verliezen, kopen en investeren ze niet meer en krimpt de economie. Het enige wat nodig is, is een sombere voorspelling van een door de cabal gecontroleerde financiële woordvoerder, of een gerucht dat de ronde doet over economische problemen, en het kaartenhuis kan van de ene dag op de andere instorten. De cabalisten zijn hierin experts.

 

Zij en hun bankkartel hebben sinds ca. 1800 alle partijen in vrijwel elke oorlog gefinancierd – oorlogen die hun agenten in de regering, het leger en de inlichtingendiensten hebben gemanipuleerd om te ontstaan.

 

Dit heeft het leven gekost aan tenminste honderden miljoenen – 75 miljoen alleen al in WO 1 en 2, waardoor de cabal regeringen en mensen kan controleren door middel van schuldaflossing van aangegane leningen.

 

Aan de naties verwoest door oorlogen, leent het bankkartel van de cabal meer geld uit om ze weer op te bouwen – de rentebetalingen voor de leningen maken het volk tot hun slaven. Doordat de cabal ook de defensiebedrijven bezit, verkopen zij hen wapens tegen enorme winsten, waarvoor meer leningen aan regeringen nodig zijn. Als de cabal geen oorlogen zouden willen, zouden er geen zijn!

 

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.