Geld uit Dunne Lucht

Oud Khazar Rijk

Over de geschiedenis

Geldzwendel maakt bevolking tot slaaf

Diepe Staat aan het Bewind

Geldfraude

Khazar gecontroleerde samenleving

Controle matrix

 

Geld uit Dunne Lucht

Het verslag van wat er gaat gebeuren in 2023 zal het grootste nieuwsverhaal zijn in de geschiedenis van de mensheid op planeet Aarde. De Khazariaanse rovers, met hun crimineel bedrog van schuld-bankieren, inside jobs, massamoorden, massabewaking, terreuraanslagen, neerhalen van vliegtuigen, en religieus verlakkerij, vallen uiteen. Dertien eeuwen van élite-geleide misinformatie komen spoedig tot een einde.

 

De moderne “magie” van het creëren van geld uit het niets had zijn wortels in de oude stad Babylon, zo’n 600 jaar voor de geboorte van de Messias – Yeshua, beter bekend als Jezus Christus.

 

Het is tijd voor de wereld om samen te werken om nu deze misdaden voor eens en altijd uit te roeien, met wat voor middelen dan ook. Het werkelijke doel van de heersende Cabal is veel “verontrustender” en “sinisterder” dan de meeste mensen zich ooit kunnen voorstellen.

 

Oud Khazar Rijk

Het is tijd de corruptie van ons geld bloot te leggen, het is het grootste kwaad dat de wereld ooit heeft meegemaakt. Nergens in de opgetekende geschiedenis was de kunst om geld uit het niets te maken meer ontwikkeld dan in het oude Khazaren rijk, dat ontstond uit nomadische roversclans, die opereerden op de westelijke karavaanroutes in het Kaukasusgebergte, ten noorden van Irak en tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. Tegen de tiende eeuw hadden de Khazaren een welvarend rijk opgebouwd dat zich uitstrekte van het noorden van de Zwarte Zee tot de Oeral en in het westen van de Kaspische Zee tot de Dnjeper rivier.

 

Kazachstan, de bakermat van wereldwijd financiële maffia, heeft een golf van onrust gekend, die begon met massaprotesten die officieel werden uitgelokt door een verdubbeling van de prijzen van vloeibaar petroleumgas.

 

Het begin van een domino-effect; rellen stortten de corrupte regering van Kazachstan in. Binnenkort zullen ook andere dominostenen vallen. Dan zullen mensen vluchten naar veiligheid in edelmetalen zoals goud en zilver, omdat deze exponentieel gaan stijgen. De mensen raken overspannen door hun oneindig hoeveelheden schulden. Spoedig zullen ze hun woede uiten in straatprotesten over de giftige Covid-vaccins die ze ingespoten hebben gekregen voor een niet bestaande Covid-pandemie.

 

Over de geschiedenis

De Khazariaanse krijgsheren besloten dat het uitwisselen en uitlenen van geld winstgevender en minder gevaarlijk zou zijn dan het overvallen van karavanen. Er was één probleem. Het Khazaarse Rijk was bijna gelijk verdeeld tussen Christenen, Moslims en Joden. Zowel christenen als moslims geloofden dat het in rekening brengen van rente op een lening, vroeger woeker genoemd, een zonde was.

 

Alleen Joden mochten openlijk rente vragen over leningen. Of ze het nu deden uit praktische overwegingen, of uit daadwerkelijke religiositeit, hoe dan ook, de Khazariaanse aristocraten beleden een bekering tot het Jodendom.

 

“Sommige geleerden geloven dat de Khazaren de voorouders zijn van vele Oost-Europese Joden”

 

Hieronder vallen de Rothschilds, voorheen Bauer geheten, die Europa meer dan twee eeuwen lang financieel hebben geregeerd en geplunderd, zoals ze nog steeds doen met hun financieel wereldgeldsysteem. Zij zijn de financiële sponsors van de Rockefellers en andere rijke Archon bloedlijn families.

 

Belangrijk om op te merken is dat geen van deze bekeerde Khazaren enige band hadden met het Jodendom, en beweren Zionistische Joden te zijn. Meer ter zake, Joden zijn geen Zionisten, en Zionisten zijn geen Joden.

 

Geldzwendel maakt bevolking tot slaaf

De meeste mensen weten niet dat hun geld geen waarde heeft, en dat Centrale Banken, het banksysteem en regeringen compleet corrupt zijn. Wees ervan bewust, dat wij, het volk en onze respectievelijke landen samen gewoon één natie onder God zijn.

 

Helaas hebben de meeste mensen hun verlichtend licht als baken van eigenwaarde verloren. Om deze tekortkoming aan te pakken, zou iedere burger kennis moeten nemen van deze voorwetenschap om te begrijpen hoe en waarom mensen zijn gemanipuleerd in een eeuwigdurende schuldslavernij.

 

De Rothschild bankiers, geleid door de Deep State cabal, besloten onze beschaving over te nemen en tot 90% van het mensdom uit te roeien door een veelheid aan geheime acties, waaronder Covidspuitvergiftiging, oorlogen, vergiftiging van ons water, voedsel, lucht en medicijnen. Voorts, door een verscheidenheid aan vaccinatieprogramma’s, tegenwoordig omgezet in de Covid 19 pandemie om de rest van de bevolking uit te roeien

 

Verder, moeten ingehuurde goedbetaalde Islamitische en Afrikaanse huurlingen de EU en de VS overnemen.

 

Diepe Staat aan het Bewind

De “Deep State” leidt deze hele geheime Zwarte Magie operatie, via negatieve Draco Reptielen, Zwarte Adel, het Vaticaan, Jezuïeten, Monarchieën, samen met de Khazariaanse Maffia. Gerund door cabal marionetten de zoals Biden, Bush, Clinton Nazi’s, CIA facties, en gecorrumpeerde FBI facties. In feite maakt het hele systeem van agentschappen zoals, gerechtelijke bestuurders, rechters, advocaten en voorgewende rechtbanken allemaal deel uit van deze grote façade, die onbetwistbare rechten van de mens, aan ons gegeven door onze Schepper, hebben geschonden.

 

Geldfraude

De fraude is; door het geld gecreëerd door gewone burgers die elkaar vertrouwen – “vertrouwensgeld” wettelijk gelijk te stellen met geld gecreëerd door de centrale banken, dat “schuldgeld” is, zodat het laatste het vertrouwen van het eerste verwerft.

 

Dat resulteert in inflatie, wat op zich al regelrecht diefstal is; Waardoor de toename van de geldhoeveelheid veel verder gaat dan het sociaal vertrouwen toestaat. Het conflict tussen de twee geldsoorten – vertrouwen versus schuldgeld – is duidelijk; want een dollar/euro/Yen kan maar één keer worden uitgegeven – in principe alleen voor privétransacties tussen burgers, maar diezelfde dollar wordt nogmaals benut om de staatsschuld af te lossen, via constructies die regeringen gebruiken, zonder toestemming, noch medeweten van de burgers.

 

In feite zijn het psychopathische elites die de wereld regeren! Een relatief kleine groep satanisch narcistische psychopaten, die georganiseerd zijn via sektarische ideologie zoals de vrijmetselarij, die onbeperkte invloed en middelen tot hun beschikking hebben. Deze mensen hebben geen enkele empathie, en zij oefenen hun agenda uit op basis van ongefundeerde logica, doordrenkt met leugens. Deze agenda brengt ons rechtstreeks in het moeras van de Archon Bloedlijn respectievelijk Anunnaki en Draco Reptielen Control Matrix!

 

Khazar gecontroleerde samenleving

De echte macht in de wereld is niet de gekozen regering die in dienst is van het volk om het volk te dienen, maar het is de Illuminati gecontroleerde bankwereld die ieder van ons manipuleert.

 

Politici, gesteund door partijfondsen, bijdragen van grote bedrijven, campagnefondsen, enz. zijn eigendom en worden gecontroleerd door deze criminelen. Ze worden ingehuurd en gehersenspoeld en gemotiveerd om nieuwe rechtsregels te steunen die het de Khazarians gemakkelijker maakt hun netwerk nog dieper in de samenleving te penetreren, en de voortzetting van hun fraude te verzekeren.

 

Hun nepgeld staat voor prioriteit; het korthouden van inkomsten, zorgt ervoor dat wetten worden “herzien” en het geld van de middenklasse naar de rijken vloeit.

 

Echt geld daarentegen moet waarde van zichzelf hebben, want het wordt gebruikt als ruilmiddel voor andere dingen van waarde. Dit soort geld kan niet worden gemanipuleerd.

 

 

De meeste Khazarian misdaden van de afgelopen eeuwen zijn in de mensheid ingebakken en worden beschouwd als business zoals gebruikelijk. Deze misdaden zijn zo ongelooflijk bedrieglijk en corrupt dat ze extra uitleg behoeven om iedereen wakker te schudden. We zijn allemaal elke dag het slachtoffer van deze grootschalige fraude. Fraude die zo lang geleden in gang is gezet dat niemand deze nog als misdaad herkent.

 

Onvoorstelbare hoeveelheden fraude hebben de wereld de afgelopen honderden jaren overspoeld, met name via criminele banken en overheidsbedrijven, met hun uitgestrekte tentakels tot in de verste uithoeken van de wereld. Deze enorme criminaliteit kan niet worden overwonnen door de inspanningen van één of zelfs dertig landen, aangezien deze misdaden in bijna alle landen van de wereld zijn herhaald, met dezelfde resultaten, welke moeten worden aangepakt als een mondiaal vraagstuk en worden opgelost ten gunste van het volk. Deze criminele activiteiten, worden veroorzaakt en gecoördineerd door de Centrale Banksters met de hun gelieerde ondernemingen. Alle mensen over de hele wereld zijn slachtoffer geworden van deze criminele handelingen en fraude op basis van het fiduciair vertrouwen, en wel op een onvoorstelbare grote schaal.

 

Controle matrix

Alle religiën verbergen al duizenden jaren de echte antwoorden op wie en wat we werkelijk zijn, om de controle over ons te vergroten, ons te plunderen en uit te buiten ten behoeve van hun rijkdom en macht.

 

Alsof dit nog niet genoeg is, plegen zij zelf gruwelijke misdaden op leden van onze samenleving, vooral op de zwakkeren en jongeren, zoals de laatste tijd uitgebreid aan het licht is gekomen door onafhankelijke onderzoeken naar PizzaGate en PedoGate.

 

De geld beheersende methoden van de Rothschild bankdynastie worden al vele tientallen jaren gekopieerd door Globalistische financiers. Een belangrijk onderdeel van deze controle is totale geheimhouding.

 

Door gebruik te maken van de tactiek op omgekochte politici of door chantage gecompromitteerde politici, die als stroman fungeren en het voorwerp zijn van de woede en het kritisch oog van het publiek, kunnen de grote globalisten bijna ongestraft buiten de openbaarheid opereren.

 

Energiek, ontnemen zij de werkende klasse hun echte rijkdom via hun nepgeld en nepoorlogen, om triljoenen van de Main Stream economie naar hun eigen zakken te leiden. En dan, na het plegen van de allergrootste diefstal in de hele geschiedenis, lezen ze hun arme slachtoffers de les over opwarming van de aarde, racisme en genderkwesties.

 

Let op; deze Globalistische Parasitecrats worden beschreven en gekwalificeerd met namen als; Jezuïeten, illuminatie, insiders, de Deep State, Rothschilds, Rockefellers, Khazarische Maffia, Cabal, Elite, Establishment, of Powers That Be – PTB. Deze lieden bezitten en leiden het -vrijmetselaars nep-joods centrale bankkartel, de CIA, MI-6, en Mossad; om regering, bedrijven, wetshandhaving, onderwijs en de media te destabiliseren in een complot de mensheid te beroven en tot hun slaaf te maken.

 

Het feit is niet ‘incompetentie’ dat de wereldeconomie op de knieën heeft gebracht, opgelegde belastingverhogingen of een economisch bezuinigingsbeleid vereist, waarin landen die een catastrofe tegemoet gaan, gered moeten worden door bijdragen van het volk in andere landen.

 

Als het probleem alleen “onbekwaamheid” zou zijn, zou de oplossing veel eenvoudiger zijn en zou de nadruk liggen op het vervangen van de “onbekwamen” door bekwame mensen. Zo is het niet. Deze lieden zijn zeer “competent” in het volgen van de agenda van berekende incompetentie met als doel een groot probleem te creëren op zoek naar een oplossing. Het is hun samenzwering de wereld te veranderen in een totalitaire dictatuur die vanuit Israël wordt geleid door de Rothschild Khazarian maffia.

 

Alle westerse leiders zijn beduidende insiders die het script van de Khazariaanse maffia volgen. De eerder kunstmatig economische implosie van Griekenland, Ierland, Portugal, Italië en Spanje heeft een enorm probleem gecreëerd dat op zoek naar een oplossing en wat werd voorgesteld is het schrappen van wat er nog over is van de nationale soevereiniteit om de gecreëerde probleem “op te lossen”.

 

Het is het bekende Probleem-Reactie-Oplossing idee dat leidt tot een nieuwe reuzenstap op weg naar een totalitaire staat van Europa en de rest van de wereld. De euro was nooit bedoeld als een doel op zich. Het plan is een elektronische eenheidsmunt voor de hele wereld. De euro was het geheime wapen om alle individuele valuta’s, die daarvoor bestonden, te verwijderen. Het plan is om de euro – en de Amerikaanse dollar – uiteindelijk naar de prullenbak te verwijzen, en over te gaan op een wereldmunt met alle gevolgen van dien van wereldwijde controle.

 

De belemmering van enorme hoeveelheid schulden maakt het onmogelijk voor de wereldeconomie zich te herstellen. – Wat juist de bedoeling is van de Khazariaanse maffia, die hun marionettenregeringen dienovereenkomstig hebben geïnstrueerd.

 

Erger dan onbeheersbare schulden, is het oplopen van deze schuld. De schuld van de EU en de VS loopt in de honderden biljoenen, tegen een kunstmatig lage rente vanwege het nul-rentebeleid.

 

Als de rente stijgt, zoals nu het geval is, zal deze schuld in een hoger tempo toenemen, waardoor de totale schuld in kort tijdsbestek met honderden miljarden euro’s en dollars gaat stijgen. Zonder enige twijfel betekent dit: Wanbetaling, faillissement, ultieme instorting en de grootste berenmarkt in de geschiedenis.

 

De overheersende trend in de wereld is nu schuldafbouw en deflatie, wat uiteindelijk leidt tot wanbetaling en faillissement. De huidige trend van toenemende schulden is onhoudbaar. En als het onhoudbaar is, zal dat leiden tot totale ineenstorting, en de grootste baise-markt in de geschiedenis.

 

Schuld vernietigt rijkdom. Zilver en goud zijn geen symbolen van rijkdom, ze zijn rijkdom. Al het goud dat ooit in de wereldgeschiedenis is gedolven, is nog steeds onder ons, deels vermomd in de vorm van juwelen. In tegenstelling tot goud wordt zilver opgebruikt in de industrie. Miljarden ounces zilver waren in het bezit van de Amerikaanse schatkist. Dat zilver is opgebruikt door de industrie of opgepot door investeerders.