Een bloeiende economie existeert met sterke munt:

 

De overdracht van macht:

Met de recente overdracht van de macht in de Verenigde Staten, betreedt de wereld een nieuw tijdperk, een uniek energiek moment in de geschiedenis, dat op de drempel staat van grote veranderingen, zoals de langzaam stijgend hoger-dimensionale frequenties rond de planeet Aarde om de energetische vibratie op te voeren, dat het licht brengt naar verhoogd bewustzijn. Het wordt een nieuw tijdperk van vrede, welvaart, overvloed, vreugde, hoop, liefde, met alle goede dingen van hogere dimensies. Planeet Aarde kan de giftige gifstoffen die de cabal opzettelijk heeft geïnjecteerd d.m.v. chemtrails en de chemische vervuiling door Monsanto c.s. niet langer volhouden dat werd gespoten over mensen, water, land, lucht en zee. Het collectieve bewustzijn, geactiveerd door de overdracht van de macht in de nieuwe Republiek van de Verenigde Staten – USR, heeft het omslagpunt bereikt waarop het gewone volk, met uitzondering van de door de cabal betaalde demonstranten, worden voorbereid op een nieuw tijdperk van vrede en overvloed.

 

Deze collectieve verandering moest komen en dat gebeurt nu. Oorlogen zullen eindigen, de armoede zal worden uitgeroeid, vrije energie zal beschikbaar komen, het zal een totaal vredig en liefdevol opgeruimde planeet aarde worden, verlost van alle giftige stoffen, en de hereniging met levende wezens van andere planeten. Moeder Aarde is in staat zichzelf te ontdoen van alle gespoten giftige stoffen, met de hulp van hoger vibrerende wezens aanwezig op onze planeet, die interactie onderhouden met hun galactische buren dat werkelijkheid wordt.

 

Correctie:

Er bestaat geen strategie die met succes de verstoringen kan verhelpen veroorzaakt door het nep-geld-systeem, met nep-rente, nep rijkdom, en nep spaargelden. Alleen de invoering van de Goud Standard is de juiste en enige oplossing om de door de cabal geplande economische crash te vermijden. Maar dit zal worden ontkend en gesaboteerd. Waardoor het een zeer zware strijd wordt tussen Trump-team en de geheime regering die hard zal vechten om de correctie te voorkomen.

 

Het gordijn wordt nu weggetrokken om de Khazarian maffia met hun boze plannen om de hele wereld te infiltreren, te tiranniseren en de uitroeiing van alle religies te bereiken, om hun Babylonische Talmudism in te voeren, ook wel bekend als Luciferianism, Satanisme of oude Baal aanbidding.

 

Haatcampagne:

De elite probeert Donald Trump te ergeren; De mainstream media heeft een hekel aan hem. Hollywood heeft een hekel aan hem. De “intellectuele idioten” van de academische klasse heeft een hekel aan hem. De CIA heeft een hekel aan hem. Hetzelfde geldt voor de rest van de geheime regering, en de permanent verschuilende “nationale veiligheid” bureaucratie. – Ze deden al het mogelijke om Trump te stoppen president te worden. Niets van dat al werkte. Ze vuurden al hun kogels af, maar hij sneuvelde niet.

 

Natuurlijk kan de geheime regering alsnog proberen Trump te vermoorden. Het is duidelijk dat hij met deze mogelijkheid rekening heeft gehouden. Hij heeft de ongebruikelijke stap genomen zijn geheime dienst beschermingsteam aan te vullen met trouwe particuliere beveiligers, waaronder 317 Russische special getrainde bewakers.

 

De volgende zet van de geheime regering is om de door hen geplande instorting van de markten op Trump af te schuiven. Zodat, het volk automatisch denkt “Grote Depressie,” is gelijk aan “Donald Trump.” – De economie is in intensive care gebleven sinds de financiële crisis van 2008. De Fed heeft ongekende hoeveelheden “stimulus” geld in de markt gepompt. Dat creëerde een enorme verstoring en verkeerde besteding van kapitaal dat nu moet worden weggespoeld. – Denk aan de biljoenen dollars gedrukt geld programma’s – eufemistisch kwantitatieve versoepeling (QE) 1, 2, en 3 genoemd.

 

Beurskrach:

Als de geheime regering een beurskrach wil zoals in 1929 door hen werd geactiveerd, hoeft het nu alleen maar de stekker te trekken uit het buitengewoon ondersteunende supportsysteem dat in gebruik is sinds de laatste crisis. Het is al in de taart gebakken. Het is gewoon een kwestie van wanneer zij besluiten om de gecontroleerde collaps te activeren. Donald Trump is de perfecte zondebok. En er zijn tekenen dat de geheime regering al begonnen is, met wraakneming. De belangrijkste variabelen om in de gaten te houden zijn de Centrale Banksters, de elite, en hun TBTF-instellingen.

 

Hoewel de meeste politici, economen en deskundigen in de mainstream media het niet zullen toegeven, bestaan centrale banken ​​om overheden en zichzelf te financieren en te verrijken, op koste van de gewone man. Dit is de verborgen, maar ware reden waarom Centrale Banken werden opgericht. – De Fed heeft Obama ondersteund door de tekorten van zijn regime effectief te financieren, met het creëren van enorme hoeveelheden nieuwe currency-eenheden. Het is twijfelachtig, of ze hetzelfde zullen doen voor Trump. Terwijl Trump zeer waarschijnlijk enorme tekorten zal oplopen met zijn geplande stimulus uitgaven voor de infrastructuur, die wordt geschat op ongeveer $ 1 biljoen. Als de Fed deze schuld, nodig ter financiering van de uitgaven van Trump niet opslokt, schiet de rente naar omhoog.

 

Het Establishment:

Het establishment zal zijn wraak op Trump nemen. De Federal Reserve is hun wapen van keuze. Trump lijkt zich bewust te zijn van deze situatie. Hij zei onlangs: “Ze houden de tarieven laag, opdat al het andere niet omlaaggaat.” Hij heeft ook gezegd; “We hebben een zeer valse economie” en de beurs is een “grote, dikke, lelijke zeepbel.” Tijdens de campagne, noemde Trump Fed voorzitter Janet Yellen “uiterst politiek.” Hij zei dat de Fed de rente zou moeten verhogen, maar dat niet zal doen, om “politieke redenen.” omdat, verhoging van de tarieven voor de verkiezingen Hillary Clinton zou kunnen kwetsen.

 

Koning van de Schuld:

Vanuit economisch oogpunt, zijn de drie belangrijke omstandigheden voor het Trump-team;

 

  • De generaals, zullen tot de dood vechten om de 1 biljoen $ militair-industrieel-securitycomplex in al zijn glorie te behouden.
  • De Goldman Sachs jongens met hun controle over Wall Street, zullen de privileges handhaven.
  • De “koning van de schuld,” Donald Trump zelf, lijkt goede instincten te hebben, en mogelijk ook slechte, maar zal niet op zijn handen gaan zitten, als het Amerikaanse Schuld Imperium instort.

 

Schuld, demografie, nep-geld, en zombie degeneratie werken allemaal tegen de Amerikaanse economie. De elites hebben niet alleen gefaald, ze hebben ook een disfunctioneel, parasiet verloederende, rijkdom vernietigende economie gecreëerd. “Betere deals” zullen niet helpen. Het dieptepunt van daling t.b.v. het nut van de overheid en hun beleid is ruim gepasseerd. Voor insiders; de activa van Trump bestaan ​​voor 80% uit schuld, in handen van China.

 

Het monetaire systeem, als ‘s werelds reservevaluta, was oorspronkelijk gebaseerd op goud, uitgevoerd d.m.v. de Amerikaanse dollar, die kon worden beschouwd, als “zo goed als goud” te zijn. Feitelijk was ‘s werelds monetair systeem gebaseerd op een leugen: nl. dat een belofte net zo goed is als het fysieke edelmetaal dat het pretendeerde te zijn.

 

De noodzaak voor permanent tekort op de handelsbalans:

De VS is gedwongen om een ​​permanent tekort op de handelsbalans met de rest van de wereld te voeren. Want in toenemende mate, moet de VS meer van het buitenland kopen, dan wat het verkoopt aan de rest van de wereld, om een ​​permanente stroom dollars aan de rest van de wereld te onderhouden. Deze goederen/diensten-stroom zorgt voor de benodigde monetaire reserves noodzakelijk voor andere centrale banken in de rest van de wereld.

 

Zonder deze constante stroom van dollars van de VS naar internationale reserves van andere centrale banken, zouden hun uitgegeven valuta’s ophouden te bestaan. Als andere centrale banken, geen dollars in hun reserves houden, hebben ze geen geld: zonder dollarreserves zou, internationaal gezien, hun lokale valuta waardeloos zijn.

 

Om dollars te verkrijgen, is het noodzakelijk om Amerikaanse klanten sommige producten tegen een lagere prijs te verkopen dan wordt verlangd door de Amerikaanse producenten. Het spreekt voor zich dat geen andere vorm van het behalen van een export naar het grondgebied van de VS mogelijk is, dan door middel van prijsbederf van de Amerikaanse concurrent.

 

Om deze reden hebben de wereldelite het IMF opgericht, omdat ze reeds gedurende lange tijd een supranationaal wereldwijde munt wilden creëren, in de vorm van SDR’s, die bestaan uit een mandje vol met andere papieren valuta’s waaraan sinds kort ook de Chinese-RMB is toegevoegd. De SDR is niet gebaseerd op gezonde economische principes, of de belangen van het volk. Het is gewoon een absurde uitvinding van de economische toverdokters in de academische wereld en de overheid.

 

De SDR is gevaarlijk. Het geeft de overheid – in dit geval de wereldregering – meer macht. De SDR is niets nieuws. Het IMF bouwde sinds 1969 de SDR langzaam op. Ze hebben geduldig gewacht op het juiste moment om de SDR in gebruiken te nemen om de dollar te vervangen als ‘s werelds belangrijkste valuta. – Een ander 1929- of 2008-stijl financiële ineenstorting wordt het perfecte excuus voor de globalisten om hun SDR-oplossing in te voeren. Weer gewoon; Probleem – Reactie – Solution.

 

 

De financiële ineenstorting zal de wereld in chaos doen belanden, en zal zich naar alle uithoeken van de wereldeconomie verspreiden. Aandelenkoersen, valuta’s en grondstoffenprijzen worden onderuitgehaald. Tienduizenden bedrijven zullen failliet gaan. Echter, in een crisis, worden waardevolle activa, zoals edelmetalen, onroerend goed, goudmijnen, olievoorraden, en technologieën niet vernietigd. In plaats daarvan, gaan deze bezittingen gewoon over in andere handen. Vaak abrupt, voor centimes op de euro. De meeste mensen beseffen het niet, maar deze overdracht van rijkdom is begonnen en begint zich nu te versnellen.

 

De reden van de-industrialisatie van de VS:

Dit is de reden waarom een ​​groot deel van wat eens de grote Amerikaanse industrie was, nu is verdwenen: nl. door de overheersende behoefte van de rest van de wereld die naar de VS moeten exporteren, om de benodigde dollars te verkrijgen, wat de-industrialisatie van de Verenigde Staten veroorzaakte.

 

Het is heel oneerlijk om de rest van de wereld de schuld te geven voor de de-industrialisatie van de VS. Alle landen hebben simpelweg gehandeld op basis van de regels die door de VS zelf werden overeengekomen in de Bretton Woods-akkoorden: de dollar is de munteenheid van de wereld, ten koste van alles, en omdat het noodzaak is dollars te hebben om het ​​monetair systeem te onderhouden.

 

Als, Mr Trump probeert het Amerikaanse handelstekort te elimineren of te verminderen en de markt beschermt en stimuleert t.b.v. Amerikaanse her-industrialisering door middel van hoge invoertarieven, zal hij de economieën van de rest van de wereld parallelliseren vanwege de schaarste aan dollars die moeten worden verkregen d.m.v. export naar de VS, want er is geen andere manier US-dollars te verkrijgen. Dus, hoe dan ook Trump moet de wereldelite volgen met hun plan de SDR in te voeren, of een wereldwijde terugkeer naar de goudstandaard realiseren door alle nationale currencies d.m.v. edelmetaal te steunen.

 

GOUD heeft de voorkeur als reserve actief:

Ondertussen, is goud voor velen uitgegroeid tot reserve actief boven het Amerikaanse staatsschuldpapier. Echt geld betekent een wereld van evenwichtige handel, waar geen handelstekorten of handelsoverschotten bestaan.

 

Mr. Trump weet dat niet, maar het toepassen van een beleid van protectionisme voor de Amerikaanse industrie door middel van tarieven op de invoer, betekent de dood van ‘s wereld monetaire systeem gebaseerd op de US-dollar.

 

Trump vreest niemand:

Trump, een miljardair als opperbevelhebber vreest niemand. Niet de media. Zelfs niet de fantomen aan de CIA. Hij lijkt een moedige waarheidsverteller te zijn. Deze benadering van de politiek heeft een aantal voordelen.

  • Het is leuker dan het traditionele partij gezwets;
  • Het is aantrekkelijker en gemakkelijker te volgen.
  • Het maakt Mr Trump de kampioen: Het houdt vast aan de eenvoudige formule voor tv-drama – met een held, slechteriken, en de onvermijdelijke overwinning van het goede over het kwade.
  • Het voorkomt het zachte, dubbelzinnig modderige compromissen beleid, in politieke onderhandelingen met het parlement, dat het waarschijnlijk alleen maar nog erger maakt.

 

Trumpismo appelleert aan de massa. Hun held neemt zo nodig de ene dag de Washington bureaucratie en de volgende de ISIS-moordenaars onderhanden, en via zijn Twitter-aanvallen worden particuliere bedrijven of zelfs individuelen aan zijn aanvallen onderworpen.

 

Groot voordeel:

Onder Trumpismo, wordt de volksheld niet door bepaalde loyaliteit geremd – noch door personen, noch door basisprincipe. Conservatief? Liberaal? Democraat? Republikeins? Kiezers kan het niets schelen. En ook hun leider Trump niet. In plaats daarvan is hij vrij om de ene groep tegen de andere uit te spelen, zijn vijanden te verrassen met een aanval uit onverwachte hoek en het innemen van gedurfde en nieuwe posities, waarvoor ze de “gesprekspunten” missen.

 

Evenmin blijft Trump voor altijd op gespannen voet met z’n vijanden van gisteren of is voor altijd gebonden aan z’n vrienden van vandaag. Dat is de reden waarom hij zo gemakkelijk Goldman alumni kan omarmen. Hoewel ze allemaal tegen hem waren tijdens de campagne, maar de Goldman-jongens zullen nu voor hem nuttig zijn. En hij zal ze ontslaan zodra hij iemand de schuld moet geven voor de falende economie – net zoals hij heeft aangetoond tijdens z’n eerste publiek nieuwsconferentie; door CNN het recht te weigeren vragen te stellen. Ongebreideld door permanente allianties of verankerd in een ideologie, zal het leuk zijn naar hem te kijken.

 

De Elite zijn nog niet klaar met Trump: door Paul Craig Roberts

Een heel markant voorbeeld is hoe de elites dachten dat ze de mensen konden hersenspoelen en te controleren met hun ijzeren greep op de mainstreammedia. Dat was hun grote misvatting vanwege de overschatting en onderschatting van de mainstream media. Nu hebben mensen een ongelooflijk snelle uitwisseling van informatie via het internet. Sterker nog, in het verleden was veel meer tijd nodig, om te spitten door bibliotheken, dictionaires, en publicaties waarmee enorme hoeveelheden tijd was gemoeid voor het doorlezen van informatie uit allerlei boeken, die in de eerste plaats vaak moeilijk te vinden waren. Nu met het internet niet meer. Dat is de reden waarom het inperken van de vrijheid van meningsuiting en gebruik van alternatieve media het belangrijkste wapen van de cabal is, zoals duidelijk blijkt uit het streven naar hun acties van ‘politieke correctheid‘ en anti ‘nep-nieuws‘ campagnes. Met voorts het censureren van diverse sociale media. Het is een daad van wanhoop, want de geest is uit de fles.