De Wakkeren Herkennen de Criminelen binnen de Overheid:

 

Globalisering:

Globalisering, is de integratie van economieën van alle landen tot een wereldeconomie, dat altijd al de primaire doelstelling van de geheime staat is geweest, zoals vastgelegd in Agenda 21. Maar nu zijn er verschillende convergerende factoren die dat doel bedreigen, dankzij het groeiende bewustzijn van een steeds toenemend aantal mensen in veel landen, die beseffen dat globalisering daadwerkelijk schadelijk is voor nationale economieën, terwijl de nationale soevereiniteit verloren gaat als gevolg van de zogenaamde ‘vrije handel’ overeenkomsten. Zelfs de vrijheid van meningsuiting staat op het spel. Overheden in veel landen, van wat vroeger bekend stond als ‘de vrije wereld’, hebben elke keer meer de vrijheid van het volk ingeperkt. Maar als criminals-exposed-in-governmentgevolg van het groter wordende bewustzijn, wordt stap voor stap hun structuur dramatisch afgebroken.

 

Zo stemde Groot-Brittannië voor het verlaten van de Europese Unie en dat was tot nu toe misschien wel de ernstigste tegenvaller, gedurende de laatste decennia, die werd geleden in hun streven naar de één wereldregering.

 

Ondertussen zijn ook andere EU-landen bezig met voorbereidingen dit voorbeeld te volgen. – De benoeming van Donald Trump als presidentskandidaat en zijn “America First” campagne is grotendeels te danken aan zijn verzet tegen de handelsovereenkomsten die de Amerikaanse nationale soevereiniteit in gevaar brengen.

 

De ‘geheime regering’ is de promotor van globalisering het zijn niet alleen dezelfde individuen die het beleid voeren dat heeft geleid tot de financiële instorting van 2008, gevolgd door de langdurige crisis waarin de wereld vandaag nog in verkeert. Maar is ook de geheime macht achter de Trans-Atlantische en Trans-Pacific Trade en Investment Partnership – TTIP – overeenkomst, dat weer een ander project is van Agenda 21 op weg naar wereldwijde dictatuur, en niets te maken heeft met de vrije handel. “Vrijehandel” wordt gebruikt als vermomming om de machtsconcentratie die deze overeenkomsten verbergen, om aan de Archon bloedlijn corporaties grotere macht te geven, en misbruik van te maken, tijdens rechtszaken teneinde de soevereine wetten van landen te omzeilen, zoals t.b.v. lucht/watervervuiling, voedselveiligheid, GMO’s, en minimumloonreguleringen. Deze zogenaamde “bindende” TTIP-wetten werden niet geschreven door parlementen, maar zijn wetten die gedicteerd werden door de globalisten.

 

Inmiddels is weer een andere ‘vrijhandel’ zwendel gepland nu tussen de EU en Canada, genaamd CETA en te ceta-swindleworden geratificeerd door beide partijen. Wederom, ondanks alle pr-pogingen van de Canadese regering en de Europese Commissie om CETA te verkopen als een progressieve overeenkomst, blijft het wat het altijd is geweest: een aanslag op de democratie, de soevereiniteit, de werknemers, en het milieu.

 

Maar deze keer heeft België dit opgevolgd met een ‘nee’ door twee van de regionale parlementen om te stemmen tegen deze omstreden EU-Canada – CETA-handelsovereenkomst, althans tijdelijk is nu de eerste stap geblokkeerd in de richting van de ratificatie van het verdrag in een vergadering van de ministers van Handel van de EU. Een kritische kijk in deze CETA-overeenkomst toont aan dat de bezorgdheid over de CETA gegrond is, desondanks dat in een recente verklaring van Brussel en Ottawa critici werden gerustgesteld om steun te winnen voor de ratificatie.

 

De Centrale bankiers drijven in opdracht van de elite bewust de rente onder het marktniveau, dat de oorzaak is van de financiële instorting, en bijdraagt aan het gebrek aan vertrouwen in het vermogen van diezelfde elites die aandringen op globalisering. – Ludwig von Mises van de Oostenrijkse Economische School voorspelde de Grote Depressie in 1929, gebaseerd op zijn verzet tegen een soortgelijk beleid vanuit het Federal Reserve System. – Andere Oostenrijkse School Economisten zoals Ron Paul, voorspelden terecht dat hetzelfde in 2008 zou gebeuren, als gevolg van het gemakkelijk geld- en het lage rentebeleid van de Federal Reserve.

 

 

Centrale bankiers denken dat ze de werking van de vrije markt kunnen verbeteren door vaststelling van de prijs van het krediet. Maar de economie is grondig verstoord door vals geld – t.w. de ongesteunde papieren-fiat-dollar. – Om te begrijpen hoe het politieke systeem, bewust corrupt van opzet is, volg het verhaal over de Clinton Foundation, dat bijna dagelijks in het nieuws is, om te weten welke instellingen profiteren als resultaat van hun meest flagrante corrumperende manipulaties en contributies.

 

De Controllers:

De controllers van het dollarsysteem, Bush/Clinton/Rothschild/Rockefeller crime families, vechten nog steeds big-government-child-cartooneen heftige strijd in hun laatste bolwerken, o.a. in de Oekraïne, big-business, media, Israël en de Golf Oliemonarchieën, zoals Koeweit en Saoedi-Arabië. Hun fiat monetaire zwendelsystem bestaande uit met bloed doordrenkt petrodollars, is een belangrijke bron van hun inkomsten.

 

En, vergeet niet de hulp die ze krijgen vanuit de Europese Unie in Brussel, een club die is samengesteld uit een groep van goed betaalde marionettenbureaucraten, voorzien van royale emolumenten, en een eigen cultuur van ijdelheden. Een cultuur van hetzelfde soort, als de RKM gedomineerde en gecontroleerde Washington-politici hebben.

 

De oplossing voor deze economische stagnatie is niet, meer van hetzelfde; t.w. kunstmatig lage rente, bezuinigingsmaatregelen, die afbreuk doen aan de nationale soevereiniteit, en de industriële basis vernietigen van de westerse landen door de off-shoring van jobs productie, enz., maar in plaats daarvan een vrijemarkteconomie in te voeren in alle landen van de wereld, dat is de echte oplossing. Maar hoe dan ook, dit wordt niet gewenst door de elites.

 

Mensen hebben het recht te weten;

  • Hoe het komt dat de economie niet meer groeit zoals vroeger?
  • Hoe het komt dat tegenwoordig de meesten armer zijn dan ze in 1999 waren?
  • Hoe het komt dat alle oorlogen geïnitieerd d.m.v. valse vlag acties nooit worden gewonnen?

 

Mensen moeten begrijpen dat een groot deel van de manipulaties plaatsvonden terwijl Hillary en Bill Clinton voor hun speeches vergoedingen verkregen van meer dan $ 150 miljoen dollar, met het vertellen aan de kiezers hoe zij de wereld verbeteren! In plaats van de kiezers te vertellen hoe ze twee plus moeten optellen om te ontdekken hoe de nep dollar de westerse wereldeconomie en politiek heeft gecorrumpeerd.

 

Wat zijn de juiste oplossingen?

a-real-economic-solution-reverse-europes-total-collapseGoede oplossingen zijn nodig, om uit deze crisis te komen, maar niemand lijkt zich daarin te verdiepen. Deze komt niet van de aandelenmarkt. Ook niet uit de obligatiemarkt. En zeker niet van de commentatoren. Zelfs nog minder van de presidentskandidaten, die drukker zijn met hun persoonlijke aantijgingen, dan het uitleggen en in te voeren noodzakelijk politieke maatregelen. Niemand vertelt iets over wat kiezers moeten weten en zouden kunnen begrijpen om hun keuze te maken!

 

De markten zullen stabiel blijven tot het moment ze instabiel worden. Dat zegt het duidelijk. Wanneer de volgende crisis zal komen is voor iedereen een raadsel; de meesten van ons zijn verbaasd dat die nog niet is gekomen. – Maar dat komt omdat er een duistere beweging aan de gang is, doordat de centrale banken van de wereld aandelen opkopen, in aanvulling op de obligaties die ze reeds kopen onder QE, en wel in vrijwel onbeperkte hoeveelheden, m.b.v. feitelijk waardeloos papiergeld.

 

Alleen dat helpt de aandelenkoersen hoog te houden, ter handhaving van de illusie van stabiliteit. Net zoals voor hogere inflatie van consumptieprijzen, die ongetwijfeld zullen komen. Maar noodzakelijkerwijs niet op korte termijn. Met een vertragende economie, is de omloopsnelheid van het geld praktisch nul – dat is de snelheid waarmee geld van hand tot hand wisselt door het kopen en verkopen van goederen en diensten. Hoe minder transacties er zijn, des te lager is de opwaartse druk voor prijzen. Als gevolg van de bezuinigingen; dalen de lonen in de ontwikkelde landen, dat mede te wijten is aan de refugecrisis, die opzettelijk een grote leverancier is geworden van goedkope arbeidskrachten. Dus hogere consumentenprijzen, als gevolg van hogere lonen zal niet snel gebeuren.

 

The Financial Times waarschuwde dat:

 

“Chinese export is sterk lager als de bezorgdheid over de groei toeneemt.”

 

Chinese export valt – in dollars – met 10% per jaar. China koopt grondstoffen. Het verkoopt eindproducten. Het is het grootste “export geleide” succesverhaal van alle tijden.

 

Maar als China haar producten niet kan verkopen, kan het zich ook niet veroorloven om grondstoffen te kopen, zodat resource prijzen dalen, en consumentenprijzen volgen, wat uitmondt in een teruglopende vraag en lagere prijzen, verder dalende geldomloopsnelheid, dat droefgeestigheid veroorzaakt, noodlot, recessie, depressie, en wereldwijd deflatie.

 

Vrijemarkteconomie:

free-marketPerfectie is niet van deze wereld. Er zullen altijd kitsch producten, en bedriegende verkopers zijn. Maar over het algemeen, biedt de concurrentie van de markt, als deze mag worden toegelaten, betere bescherming aan de consument dan het alternatief van overheidsmechanismen die steeds in de markt worden gedrukt, zoals onlangs gebeurde d.m.v. de eerder besproken TTIP-overeenkomsten.

 

Prijsfixing voor het publiek is nooit zinvol geweest. De enige prijs die werkt is de prijs die niet kunstmatig is vastgesteld; nl. de prijs die wordt ontdekt door kopers en verkopers, uit de vrij bewegende vraag en aanbod. Als de prijs te laag is vastgesteld, zijn kopers in aanvang gelukkig, totdat de fabrikant genoeg heeft van het nemen van verliezen en het product verdwijnt. Als de prijs van het krediet te laag is vastgesteld, is het duidelijk een debacle in de maak. Pensioenfondsen behalen slechte rendementen en lijden dus enorme tekorten, waardoor het bedrijfsleven meer geld moet ophoesten, in plaats van dat te gebruiken voor investering en uitbreiding.

 

Mensen die in staat zijn om meer te sparen, doen dat omdat ze een grotere spaarpot willen maken teneinde daarvoor in ruil gelijkwaardige beloning te verkrijgen, dus lage rente veroorzaakt dat deze mensen minder uitgeven en niet meer.

 

Met de rente die te laag is vastgesteld; hebben bedrijven een prikkel om geleend geld te gebruiken om eigen aandelen terug te kopen – en doen dat op grote schaal – in plaats van het geld te besteden aan nieuwe en productievere investeringen. – Met het gevolg, dat Centrale banken ook bedrijfsobligaties moeten opkopen, i.p.v. alleen staatsobligaties, om het systeem opgeblazen te houden – ze verwerven zodoende steeds meer risicovolle activa.

 

Bedrijven, die alleen in leven kunnen blijven, omdat ze zo goedkoop kunnen lenen, worden overeind gehouden, terwijl ze onder normale omstandigheden niet levensvatbaar zouden zijn – en daardoor op langere termijn de productiviteit naar beneden halen.

 

In een winkel waar niemand je dwingt te kopen, ben je vrij om dat te doen, of je gaat naar een ander toe. Dat is het fundamentele verschil tussen de door de overheid gecontroleerde en de vrije markt. Je bent vrij om te kiezen. Er is geen politieagent die het geld uit je zak klopt voor iets wat je niet wilt hebben. Het is een zeer slechte zakelijke praktijk dat te doen, beslist niet de manier om een ​​loyale en trouwe klantenkring te op te bouwen.

 

Als een product wordt gekocht dat defect blijkt te zijn, biedt het een betere kans dit terug te brengen naar de winkel waar het werd gekocht, dan naar de fabrikant. De retailer is in een veel betere positie om de kwaliteit te beoordelen dan een onbekende. De reputatie voor het produceren en verkopen van betrouwbare producten is de bron van de ‘goodwill van het bedrijf’ en de retailer, dat veelvuldig meer bijdraagt aan de waarde van een onderneming, dan de fabrieken of gebouwen die ze bezitten.

 

De meeste consumenten zoeken goede voorlichting en begeleiding, en zijn bereid daarvoor op de een of andere manier voor te betalen. Laat de mensen vrij om te kiezen wat ze willen, zonder overheidsinmenging.

 

De geheime Regering:

Een schaduwregering is in controle van de US sinds ten minste 1836, dat waren de dagen van Andrew Jackson. the-deep-stateHet is een systeem dat enorm veel menselijke en materiële middelen heeft ingelijfd in een hechte, zeer efficiënte organisatie, inclusief instellingen als de militaire, diplomatieke, intelligentie, economie, wetenschap, en politieke activiteiten. Ze contoleren en besturen letterlijk de hele overheid van de Verenigde Staten, inclusief alle westerse regeringen, t.b.v. hun eigen zelfzuchtige doeleinden.

 

Ze controleren vrijwel alle politieke partijen, zij besturen ongezien – vanachter het zelf gecreëerde gordijn – vrijwel alle staatshoofden, executive managers, wetgevende organen, universiteiten, scholen, rechtbanken, kranten en
elk agentschap zoals de FBI, CIA, enz., zgn. gemaakt voor de bescherming van het publiek.

 

Met opzet, zijn bijna al deze instituten opgericht om de mensen te kunnen controleren, het zijn de gevaarlijkste, volledig gecontroleerde entiteiten in de beschaafde wereld. Geen enkel land wordt geregeerd d.m.v. het concept van vrije meningsuiting, overtuiging en de stem van de meerderheid van het volk, vrijwel iedereen wordt geregeerd door de opinie en de macht van deze kleine groep van dominante mannen, t.w. aarts criminelen.

 

Deze gevaren zijn nooit duidelijker aan het licht gekomen dan nu het geval is, en het bestaan ​​ervan is nog nooit duidelijker in beeld gebracht als nu kan worden waargenomen door de wakkere mensen onder ons. Dissidenten wordt het zwijgen opgelegd, en niet geprezen. Daarom, teneinde deze onzichtbare criminelen te vernietigen, die op schandelijke wijze de alliantie tussen zakelijk en corrupte politiek infecteert, zal dat de eerste taak zijn voor de echte staatslieden deze lieden te elimineren.

 

Ondertussen zijn al zo’n 30.000 Clinton e-mails in het bezit van wakkere mensen binnen de leiding. Deze e-mails demonstreren duidelijk de door de elite geïnitieerde corruptie op alle niveaus, met inbegrip van de corruptie binnen de Clinton organisaties, de Amerikaanse overheid, de Bush crime-familie, Soros misdaadsyndicaat, de Rockefellers, en het Federal Reserve complot.

 

De manipulaties van verkiezingen lijkt zich te veranderen in Conspiratie Feit, zelfs in de mainstream media. Alles wat nodig is om de geheime regering bloot te leggen van deze e-mails, audio conversaties en indrukwekkende video’s, zal worden bekendgemaakt voor aanvang van de verkiezingen.

 

Donald Trump heeft het eigenhandig mogelijk gemaakt dat veel meer mensen over de hele wereld wakker zijn geworden en nu bereid zijn te strijden tegen de geheime regering en de Clinton misdaadclan. Dit is tot nu toe de grootste kans om onze vrijheid terug te winnen van van deze corrupt misdadige maffia criminelen.

 

De vervalste wereld waarin we leven:

Om te bewijzen hoe de hele wereld bedrogen is, d.m.v. leugens en misleiding; met uitsluitend als doel, de verrijking van de elite zelf, en om gelijktijdig het menselijke ras uit te roeien; s het belangrijk jezelf daartoe enkele vragen over bv. de 9/11 ramp; bv. zoals, waarom heeft vlucht 77 de toren niet geraakt, waren de Iraakse massavernietigingswapens toch een verzonnen feit, of wat is de waarheid van de op handen zijnde aanval op planeet Aarde d.m.v. een buitenaardse invasie van vreemde wezens? Na het bekijken van deze drie korte video’s zul je ervan overtuigd zijn dat het allemaal zwendel is wat over ons wordt uitgestrooid!

 

Deze video bewijst dat; Geen vliegtuig het WTC heeft geraakt op 9/11

 

9/11 PLANES zijn FAKE net zoals de IRAAKSE WMD’s

 

Hoe een VALSE-vlag buitenaardse invasie de NWO in gang zet:

Volgens Zecharia Sitchin (1920-2010) zal er nooit een buitenaardse invasie komen. ‘Niet in jouw leven, niet in het leven van jouw kinderen en kleinkinderen’.

 

Dr. Carol Rosin een voormalig NASA-wetenschapper, nu whistleblower, openbaart zeer belangrijke informatie aan ons. – Houd in gedachten dat dit in het jaar 2001 was vóór 9/11 toen alleen de Oklahoma aanslag en de ’93 WTC-bombardementen hadden plaats gevonden, en daarna werd beseft dat het om nog iets veel groters zou gaan…

 

Dr. Carol Rosin werkte direct onder Werner von Braun, de nazi-V2 Rocket Scientist van Operatie Paperclip. Dat is een behoorlijk betrouwbare verbinding met een zeer serieuze bron. Denk niet dat ze dit verhaal zelf heeft bedacht.